Kirjoituksia ja hakemistoja

Virittäjässä ilmestyneiden kirjoitusten tiedot koko lehden ilmestymisen ajalta löytyvät OJS-järjestelmästä (Journal.fi-palvelusta). Osa kirjoituksista löytyy myös Elektra-palvelusta.

OJS:ssä on myös julkaistu kaikki kirjoitukset vuodesta 2002 alkaen. Vanhempien vuosikertojen sisältöä on digitoitu valikoidusti.

OJS:ssä kaikki Virittäjän kirjoitukset vuodesta 2009 alkaen ovat vapaasti luettavissa vuoden kuluttua ilmestymisestä. Vanhempien kirjoitusten tiedot ovat vapaasti nähtävillä, mutta itse kirjoitusten lukeminen edellyttää lehden tilaamista ja rekisteröitymistä OJS:n käyttäjäksi.

Tällä verkkosivulla on vuosina 1886–2009 ilmestyneiden numeroiden kirjoituksia pdf-muodossa aakkosittain järjestettynä.

Sivun lopussa on suomen ja sukukielten sanahakemistoja. Sukukielten sanalistoja ei ole viety OJS-järjestelmään. Suomen kielen sanoja voi hakea järjestelmän Hae-toiminnolla.


Virittäjän artikkeleita

A B D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V, W X Y Z Õ Ä Ö

E. A. Saarimaan rahaston uudet säännöt (2005: 309) pdf-tiedostona

Sanakirjasäätiön rahaston perustaminen (2005: 307) pdf-tiedostona

A

Aalto, Eija & Tarnanen, Mirja: Uutta S2-oppikirjarintamalta (2004: 283) pdf-tiedostona

Aalto, Tiina: Osoitteena Osmankäämintie: tutkimus eräästä ryhmänimistöstä (2002: 208) pdf-tiedostona

Aarela-Rekonen, Anne & Lumme, Heli: Ammatillinen äidinkieli, tekstilajit ja integrointi (2007: 453) pdf-tiedostona

Ahlman, Erik: Adverbeista (1933: 137) pdf-tiedostona

Ahlman, Erik: Kieli ja puhe (1928: 156) pdf-tiedostona

Ahlqvist, Arja: Ihmisiähän ne merjalaisetkin olivat… (1999: 624) pdf-tiedostona

Aho, Eija & Toivola, Minnaleena: Venäläisten maahanmuuttajien suomen prosodiasta (2008: 3) pdf-tiedostona

Aho, Eija & Yli-Luukko, Eeva: Intonaatiojaksoista (2005: 201) pdf-tiedostona

Ahti, Jonna & Lähtevänoja, Hanna: Kohtauspaikkana kieli, kohteliaisuus ja sukupuoli (2004: 596) pdf-tiedostona

Aikio, Ante: Suomen saamelaisperäisistä paikannimistä (2003: 99) pdf-tiedostona

Ainiala, Terhi & Mesch, Johanna: Henkilönnimet viittomakielessä (2005: 141) pdf-tiedostona

Ainiala, Terhi & Pitkänen, Ritva Liisa: Paikannimistöntutkimuksen valinnat: etymologioista sosio-onomastiikkaan (2002: 231) pdf-tiedostona

Ainiala, Terhi & Saarelma-Maunumaa, Minna: Sosio-onomastiikka vahvasti esillä Uppsalan nimistökongressissa (2002: 576) pdf-tiedostona

Ainiala, Terhi & Saarelma-Maunumaa, Minna: Nimistöntutkimus yhä monitieteisempää (2006: 99) pdf-tiedostona

Ainiala, Terhi & Vuolteenaho, Jani: Urbaani muutos ja kaupunkilaiset identiteetit paikannimistön kuvaamina (2005: 378) pdf-tiedostona

Ainiala, Terhi: Kadunnimet opastajina ja sivistäjinä: kesän 2002 keskustelun tarkastelua (2004: 106) pdf-tiedostona

Ainiala, Terhi: Kaupungin paikat ja nimet: Tornion Suensaaren nimistö (2004: 34) pdf-tiedostona

Ainiala, Terhi: Kaupunkinimistön tutkimuksen perusteet (2003: 207) pdf-tiedostona

Ainiala, Terhi: Nimistöntutkimus ja lähdekritiikki (2001: 129) pdf-tiedostona

Ainiala, Terhi: Opiskelijat nimistöntutkijoina (2002: 142) pdf-tiedostona

Ainiala, Terhi: Etunimet ja nimien antajat 1700- ja 1800-luvun Kangasniemellä (2006: 304) pdf-tiedostona

Ainiala, Terhi: Yritysnimien rakenne ja funktiot (2006: 622) pdf-tiedostona

Anhava, Jaakko: Suuntasijojen semanttisesta motivaatiosta (2006: 91) pdf-tiedostona

Antila, Saara: Saara Antilan muistoja Castrenianumista (2007: www) pdf-tiedostona

Anttila, Raimo: Affektiivis[-deskriptiivis-onomatopoieettis]ten sanojen asema kielen merkkisysteemissä (1976: 126) pdf-tiedostona

Anttila, Raimo: Allomorfien semiotiikkaa (1974: 331) pdf-tiedostona

Anttonen, Veikko: Pyhä– ja tabu-sanat uskontoantropologian näkökulmasta (2006: 417) pdf-tiedostona

Asikainen, Marja: Dysfasia – mitä se käytännössä merkitsee (2007: 162) pdf-tiedostona


B

Bartens, Raija: Suomalais-ugrilaisen kantakielen muoto- ja lauserakenteesta (1981: 101) pdf-tiedostona

Bartens, Raija: Tieteen moninkertaisen työmiehen merkkipäivänä: Erkki Itkonen 75-vuotias (1988: 1) pdf-tiedostona

Berg, Maarit: Toimittaja ja poliitikko televisiokeskustelussa (2003: 404) pdf-tiedostona

Bertills, Yvonne: Kaunokirjallisuus ja henkilönnimet (2003: 393) pdf-tiedostona

Bodrogi, Eniko Molnár & Varga, Ildikó P.: Suomen opetuksen historia Romanian Kolozsvárissa (2002: 586) pdf-tiedostona

Branch, Hannele: Montako ja pleonasmi (2005: 3) pdf-tiedostona

Brattico, Pauli: Sanattoman tiedon lähteillä (2005: 357) pdf-tiedostona

Brown, Anneli: Persoonareferenssi lapsenkielessä (2004: 483) pdf-tiedostona

Brown, Anneli: Puheen, kielen ja ajattelun evoluutiosta (2002: 485) pdf-tiedostona


C


D


E

Eskelinen, Riikka & Vidberg, Maria: Jotain vanhaa, jotain uutta – tutkimussuuntien rikkautta pohjoismaisessa nimistöntutkimuksessa. 14. pohjoismainen nimistökongressi Islannin Borgarnesissa 11.–14.8.2007 (2008: 134) pdf-tiedostona

Estill, Dennis: Diachronic change in Erzya word stress (2005: www) pdf-tiedostona

Etelämäki, Marja & Korpela, Eveliina & Kurhila, Salla: Eurokonferenssi vuorovaikutuksesta ja kielitieteestä. Toinen osa (2002: 581) pdf-tiedostona

Etelämäki, Marja: Keskusteluntutkijat keskustelemassa. Keskustelunanalyysin kansainvälinen konferenssi Helsingissä 10.–14.5.2006 (2006: 612) pdf-tiedostona

Etelämäki, Marja: Toiminta ja tarkoite (2006: www) pdf-tiedostona

Exter, Mats & Kotilainen, Lari: Uusi kielioppi saksalaisille suomen opiskelijoille (2006: 139) pdf-tiedostona


F

Forsberg, Hannele: Havaintoja kysymystyypistä otat sie ~ sä (1994: 60) pdf-tiedostona

Forsberg, Hannele: Imperatiivin typologiaa (2004: 451) pdf-tiedostona

Forsberg, Hannele: Kaksi murrekirjaa Savon maakunnasta (2001: 156) pdf-tiedostona

Forsberg, Hannele: Montako-kysymystyypin synty ja kehitys (2006: 365) pdf-tiedostona

Forsman Svensson, Pirkko: Aistihavaintoverbien määritteistä vanhassa suomessa ja varhaisnykysuomessa: nälkäisellen kaikki ruoka makiaksi maistaa (2002: 419) pdf-tiedostona

Forsman Svensson, Pirkko: Verbi tarvita 1700-luvun ja1800-luvun alun tekstien verbiketjuissa: Kaikki ihmiset tarwitzewat etziä sowindota Jumalan kanssa (2003: 263) pdf-tiedostona


G

Genetz, Arvid: Jälkileikkuuta Agricolan kielestä (1886: 145) pdf-tiedostona

Granqvist, Kimmo & Hedman, Henry: Suomen romanin nominimorfologiaa (2003: 482) pdf-tiedostona

Grünthal, Riho: Itämerensuomalaisten kielten erilaisuus ja samuus (2004: 102) pdf-tiedostona

Grünthal, Riho: Kielen elinkaari (2005: 395) pdf-tiedostona

Grünthal, Riho: Miksi itämerensuomessa on prepositioita? (2005: 28) pdf-tiedostona

Grünthal, Satu: Tuoretta metriikkaa (2002: 288) pdf-tiedostona

Grönholm, Maija: Kveenin kielen kala- ja merieläinsanastoa (2005: 433) pdf-tiedostona

Grönros, Eija-Riitta: Marja Lehtinen 1946–2003 (2003: 431) pdf-tiedostona


H

Haakana, Markku: Haluatko eleiden tutkijaksi? (2004: 447) pdf-tiedostona

Haddington, Pentti: Keskustelunanalyysin ensimmäinen sukupolvi puhuu (2006: 469) pdf-tiedostona

Hakulinen, Aili: Lauri Hakulinen lähikuvassa (1999: 611) pdf-tiedostona

Hakulinen, Auli & Karlsson, Fred: Suomen akkusatiivi: funktionaalinen näkökulma (1975: 339) pdf-tiedostona

Hakulinen, Auli: Itse-sanan merkityksestä ja käytöstä (1982: 43) pdf-tiedostona

Hakulinen, Auli: Mitä subjektin alla? (1972: 241) pdf-tiedostona

Hakulinen, Auli: Sanajärjestyksen eri tehtävistä (1975: 85) pdf-tiedostona

Hakulinen, Auli: Silmäyksiä fennistiikan historiaan (2007: 89) pdf-tiedostona

Hakulinen, Auli: Suunvuoro (2006: 481) pdf-tiedostona

Hakulinen, Lauri: Kieli ja ihmisyys (1967: 127) pdf-tiedostona

Hakulinen, Lauri: Kotikielen Seuran 50-vuotisjuhla (1928: 68) pdf-tiedostona

Hakulinen, Lauri: Meteorologisten sanojen merkitysoppia I (1941: 157) pdf-tiedostona

Hakulinen, Lauri: Meteorologisten sanojen merkitysoppia II (1941: 338) pdf-tiedostona

Hakulinen, Lauri: Meteorologisten sanojen merkitysoppia. III (1942: 47) pdf-tiedostona

Hakulinen, Lauri: Muutamista sosiaalisen sanastomme käännöslainoista (1965: 18) pdf-tiedostona

Hakulinen, Lauri: Suomen kielen käännöslainoista (1955: 305) pdf-tiedostona

Halonen, Mia: Mä en sit siihe sanonu mitää. Raportit sanomatta jättämisestä ja evidentiaalinen partikkeli sit(te(n)) keskustelun kertomuksissa (2005: 272) pdf-tiedostona

Halonen, Mia: Kansainvälinen keskustelunanalyysin konferenssi (ICCA) Kööpenhaminassa 17.–21.5.2002 (2002: 575) pdf-tiedostona

Halonen, Mia: Kertominen terapian välineenä (2003: 93) pdf-tiedostona

Halonen, Mia: Kertomuksista keskustelussa (2003: 442) pdf-tiedostona

Halonen, Mia: Kehuista esiintymisympäristöissään (2006: 148) pdf-tiedostona

Halonen, Mia: Retoristen kysymysten tuolla puolen (2007: 472) pdf-tiedostona

Harja, Vilhelmiina: Karttamerkkejä suomenopetukseen (2003: 617) pdf-tiedostona

Harrikari, Heli: Väitöskirjan synty — elämää kahden tutkimushankkeen välissä (2001: 102) pdf-tiedostona

Hassinen, Sirje: Ollako kaksikielinen vai eikö olla (2002: 405) pdf-tiedostona

Hassinen, Sirje: Simultaaniin kaksikielisyyteen kasvaminen (2004: 241) pdf-tiedostona

Heikkilä, Elina: Kuva-analyysista kuvien käytön analysoimiseen (2003: 123) pdf-tiedostona

Heikkilä, Elina: Kuvateksti uutiskuvan ja lehtijutun elementtinä (2006: www) pdf-tiedostona

Heikkilä, Elina: Tutkimus kuvan ja tekstin yhteydestä mainoksissa (2007: 306) pdf-tiedostona

Heikkola, Leena Maria: Mallia monitieteisyyteen: MS-tauti ja kieli (2007: 271) pdf-tiedostona

Heinzmann, Sanni & Lehtinen, Kirsti: Lukukokemuksia, viestintätaitoja ja sanaston hallintaa S2-oppijalle (2007: 142) pdf-tiedostona

Helasvuo, Marja-Liisa & Shore, Susanna: Suunvuoro (2002: 1) pdf-tiedostona

Helasvuo, Marja-Liisa & Shore, Susanna: Suunvuoro (2003: 481) pdf-tiedostona

Helasvuo, Marja-Liisa & Shore, Susanna: Suunvuoro (2004: 481) pdf-tiedostona

Helasvuo, Marja-Liisa: Afaattisten puhujien kielelliset valinnat (2004: 133) pdf-tiedostona

Helasvuo, Marja-Liisa: Keskustelunanalyysin ja kielitieteen leikkauspisteessä (2002: 470) pdf-tiedostona

Helasvuo, Marja-Liisa: Mitä puhutusta ja kirjoitetusta kielestä ja niiden eroista on sanottu fennistiikassa? (1988: 395) pdf-tiedostona

Helasvuo, Marja-Liisa: Ryhmäpuhetta (2003: 294) pdf-tiedostona

Helasvuo, Marja-Liisa: Suunvuoro (2002: 169) pdf-tiedostona

Helasvuo, Marja-Liisa: Suunvuoro (2003: 1) pdf-tiedostona

Helasvuo, Marja-Liisa: Suunvuoro (2003: 161) pdf-tiedostona

Helasvuo, Marja-Liisa: Suunvuoro (2004: 1) pdf-tiedostona

Helasvuo, Marja-Liisa: Suunvuoro (2004: 161) pdf-tiedostona

Helasvuo, Marja-Liisa: Suunvuoro (2005: 1) pdf-tiedostona

Helasvuo, Marja-Liisa: Suunvuoro (2005: 161) pdf-tiedostona

Helasvuo, Marja-Liisa: Suunvuoro (2005: 321) pdf-tiedostona

Helasvuo, Marja-Liisa: Suunvuoro (2005: 481) pdf-tiedostona

Helasvuo, Marja-Liisa: Syntaktiset rakenteet kertomuksen jäsennyksen osoittimina (1991: 33) pdf-tiedostona

Helasvuo, Marja-Liisa: Läsnäolo tekstissä (2006: 280) pdf-tiedostona

Helasvuo, Marja-Liisa: Suomen kieli tieteen kielenä ja tutkimuskohteena (2006: 85) pdf-tiedostona

Herlin, Ilona & Seppänen, Eeva-Leena: Partikkeli fennistiikassa: näkökulma tradition muotoutumiseen (2003: 185) pdf-tiedostona

Herlin, Ilona: Sanat ja asiat (2003: 116) pdf-tiedostona

Herlin, Ilona: Tietoa suomen verbeistä (2007: 302) pdf-tiedostona

Hiltula, Kari: Kielentutkimuksen rajoja etsimässä (2007: 294) pdf-tiedostona

Hiltula, Kari: Vierassanojen kotoistamisen historiaa (2005: 440) pdf-tiedostona

Hiltunen, Petri: Uudenmaan sisäosien asuttaminen paikannimistön valossa (2001: 124) pdf-tiedostona

Hoffman, István: Uralilaisen nimistöntutkimuksen mahdollisuuksia (2001: 113) pdf-tiedostona

Honkanen, Suvi & Pallaskallio, Ritva: Kirjakielestä kirjoitettuun tekstiin. Kirjakieliseminaarin paneelikeskustelu 6.5.2006 (2006: 608) pdf-tiedostona

Honkanen, Suvi: Kielioppi ja konteksti -symposio Budapestissa 4.–7.4.2004 (2004: 592) pdf-tiedostona

Honkanen, Suvi: Opiskelijat tekstintutkijoina (2003: 318) pdf-tiedostona

Hurme, Juha: Kahdeskymmenes pohjoismainen kielitieteen konferenssi Helsingissä 7.–9.1.2004 (2004: 280) pdf-tiedostona

Hurme, Tuure: Vuorovaikutusta etsimässä (2004: 438) pdf-tiedostona

Hurtta, Heikki: Suomen murteiden morfologian tutkimuksen aineslähteistä (2001: 107) pdf-tiedostona

Huss, Leena: Uutta kielipolitiikkaa Skandinaviassa: kenellä on vastuu vähemmistökielten säilyttämisestä? (2006: 578) pdf-tiedostona

Husu, Milja: Lukivaikeuksien testausta ja tukea koulussa (2007: 249) pdf-tiedostona

Huumo, Katja: Tieteen suomen suuntaviivat (2006: www) pdf-tiedostona

Huumo, Tuomas: Epäsuoraa etenemistä. Tutkimus nykysuomen epäsuoran reitin verbeistä (2005: 622) pdf-tiedostona

Huumo, Tuomas: Konstruktiot muutoksessa (2003: 310) pdf-tiedostona

Huumo, Tuomas: Onko jäädä-verbin paikallissijamääritteen tulosijalla semanttista motivaatiota? (2005: 506) pdf-tiedostona

Huumo, Tuomas: Tutkimus käännössuomesta ja astemääritteiden synonymiasta (2004: 600) pdf-tiedostona

Huumo, Tuomas: Eurosentrisyys ja suomen muutossijat (2006: 92) pdf-tiedostona

Huumo, Tuomas: Kvantiteetti ja aika I. Nominaalisen aspektin näkökulma suomen objektin ja subjektin sijamerkintään (2006: 504) pdf-tiedostona

Huumo, Tuomas: Kvantiteetti ja aika II. Nominaalinen aspekti ja suomen predikatiivin
sijanvaihtelu (2007: 3) pdf-tiedostona

Hytönen, Päivi: Kirjoitetun kielen monet kontekstit – kirjakielen opettamisen valintoja (2006: 601) pdf-tiedostona

Häkkinen, Kaisa: Akka tieltä kääntyköhön! Ämmät tuloo! (2007: 435) pdf-tiedostona

Häkkinen, Kaisa: Idiomi etsii paikkaansa (2002: 450) pdf-tiedostona

Häkkinen, Kaisa: Iso suomen kielioppi osana suomalaisen kieliopinkirjoituksen perinnettä (2005: 554) pdf-tiedostona

Häkkinen, Kaisa: Mursun ja norsun jäljillä (2007: 482) pdf-tiedostona


I

Idström, Anna: Kaksi kirjaa kielten katoamisesta (2004: 306) pdf-tiedostona

Idström, Anna: Kuka määrää, mitä ’vapaus’ tarkoittaa? (2007: 621) pdf-tiedostona

Iivonen, Antti: Kaksivuotiaiden fonologinen variaatio ja dysleksiariski (2008: 140) pdf-tiedostona

Iivonen, Antti: Väitöskirjoja lapsen fonologiasta (2006: 453) pdf-tiedostona

Ikola, Osmo: Entten tentten teelikamentten: Erään lastenlorun arvoitus (2002: 85) pdf-tiedostona

Ikola, Osmo: Suomen kielentutkimuksen historiaa (2001: 162) pdf-tiedostona

Inaba, Nobufumi: Vanhan kirjasuomen asema diakronisessa kielentutkimuksessa: Tapaus datiivigenetiivi (2007: 582) pdf-tiedostona

Itkonen, Esa: Universaalikieliopin kognitiiviset juuret (1994: 179) pdf-tiedostona

Itkonen, Terho: Ergatiivisuutta suomessa (1974: 379) pdf-tiedostona

Itkonen, Terho: Ergatiivisuutta suomessa (1975: 3) pdf-tiedostona

Itkonen, Terho: Huomioita lapsen äänteistön kehityksestä (1977: 279) pdf-tiedostona

Itkonen, Terho: Laaja, lavea, lakea ja laakea: lisiä suomen kj-sanojen vaiheisiin (1982: 121) pdf-tiedostona

Itkonen, Terho: Lisää äänteenmuutoksista ja generativismista (1971: 199) pdf-tiedostona

Itkonen, Terho: Mellakoihin vai mellakkoihin? Yleiskielemme eräiden taivutushorjuvuuksien taustaa (1957: 259) pdf-tiedostona

Itkonen, Terho: Ovatko äänteenmuutokset vähittäisiä vai harppauksellisia? (1970: 411) pdf-tiedostona

Itkonen, Terho: Pitkän virkotien kokija: aineksia 75-vuotiaan Lauri Postin tutkijankuvaan (1983: 1) pdf-tiedostona

Itkonen, Terho: R. Tuomikoski 75-vuotias (1986: 77) pdf-tiedostona

Itkonen, Terho: Sananrajaisten äänneilmiöiden synkroniaa ja diakroniaa (1964: 225) pdf-tiedostona

Itkonen, Terho: Spesies suomessa ja germaanisissa kielissä (1980: 27) pdf-tiedostona

Itkonen, Terho: Suomen kielen tuntija, tutkija, viljelijä: Lauri Hakulinen 85-vuotias (1984: 269) pdf-tiedostona

Itkonen, Terho: Syntaktisten vaikutusyhteyksien luonteesta (1976: 52) pdf-tiedostona

Itkonen, Terho: Tutkimuksen vaihtoehdoista ja vähän paradigmoistakin (1977: 78) pdf-tiedostona

Itkonen, Terho: Virolais-suomalainen kuivan kamaran sanue (1989: 338) pdf-tiedostona

Itkonen, Terho: Välikatsaus suomen kielen juuriin (1983: 190) pdf-tiedostona

Itkonen, Terho: Välikatsaus suomen kielen juuriin (1983: 349) pdf-tiedostona

Itkonen-Kaila, Marja: ”Ja Jerusalem pite tallattaman Pacanoilda”. Ablatiiviagentti ja sen perilliset Agricolasta uuteen raamatunsuomennokseen (1992: 137) pdf-tiedostona

Itkonen-Kaila, Marja: Agricolan Uuden testamentin temporaalirakenteet: suomi klassisten ja germaanisten kielten taustaa vasten (1991: 255) pdf-tiedostona

Itkonen-Kaila, Marja: Täsmennystä Upsalan evankeliumikirjan katkelman käännöspohjaan (2002: 170) pdf-tiedostona


J

Jaakola, Minna: Muodosta merkitykseen (2004: 573) pdf-tiedostona

Jaakola, Minna: Inspiroiva suomalais-virolainen sanakirja (2006: 448) pdf-tiedostona

Jaakola, Minna: Vanhaa ja uutta Vanhan kirjakielen päivillä (2007: 593) pdf-tiedostona

Janhunen, Juha: Tarkekirjoituksen yksinkertaistamisesta ja yhdenmukaistamisesta (1987: 71) pdf-tiedostona

Jantunen, Jarmo Harri & Eskola, Sari: Käännössuomi kielivarianttina: syntaktisia ja leksikaalisia erityispiirteitä (2002: 184) pdf-tiedostona

Jantunen, Jarmo Harri: Suomennosten kieliasu puntarissa (2004: 559) pdf-tiedostona

Jantunen, Jarmo Harri: Synonyymit ja käännössuomi kontekstissaan (2004: 393) pdf-tiedostona

Jarva, Vesa: Venäläisperäisyys ja ekspressiivisyys suomen murteiden sanastossa (2003: 585) pdf-tiedostona

Jokela, Hanna: Tutkimuksia käännössuomesta (2006: 629) pdf-tiedostona

Julkunen, Jorma: Vieras ja oma teksti kohtaavat insinöörityössä (2002: 570) pdf-tiedostona

Juusela, Kaisu: Sisäisen rekonstruktion sovellusta Etelä-Pohjanmaan murteeseen (1974: 258) pdf-tiedostona

Juvonen, Riitta: Suhtautumisen systematiikkaa (2007: 431) pdf-tiedostona

Juvonen, Riitta: Uralilaisissa konteksteissa: Kielioppi ja konteksti — uusia näkökulmia uralilaisten kielten tutkimukseen II Helsingissä 27.–29.8.2007 (2007: 603) pdf-tiedostona

Järventausta, Marja: Suomen(kin)verbeistä saksaksi (2007: 104) pdf-tiedostona

Jääskeläinen, Anni: Kymmenes kansainvälinen kognitiivisen kielentutkimuksen konferenssi Krakovassa (2007: 598) pdf-tiedostona

Jääskeläinen, Anni: Virolais-suomalainen kognitiivisen kielentutkimuksen konferenssi Taageperassa (2007: 262) pdf-tiedostona

Jääskeläinen, Petri: Instrumentatiivisuus ja nykysuomen verbinjohto (2004: 579) pdf-tiedostona

Jääskeläinen, Petri: Kielen ja ajattelun metonymioita (2002: 480) pdf-tiedostona


K

Kaivapalu, Annekatrin: Lähdekieli kielenoppimisen apuna (2006: www) pdf-tiedostona

Kallio, Petri: Suomen kantakielten absoluuttista kronologiaa (2006: 2) pdf-tiedostona

Kalliokoski, Jyrki & Sorjonen, Marja-Leena: ”Tästä asiasta me ei oikeestaan vielä tiedetä mitään” — Auli Hakulinen 60 vuotta (2001: 133) pdf-tiedostona

Kalliokoski, Jyrki: Mä en bonjaa mut mä snaijaan kyl mitä bonjaa meinaa (2002: 137) pdf-tiedostona

Kalliokoski, Jyrki: Virheiden opissa (2007: 478) pdf-tiedostona

Kalske, Marja: Suomessa syntyneiden hevosten nimistö (2005: www) pdf-tiedostona

Kangasharju, Helena & Kunelius, Risto: Kansalainen toimittajan valvonnassa (2002: 114) pdf-tiedostona

Kangassalo, Raija: Moniäänistyvä Suomi (2003: 604) pdf-tiedostona

Kankaanpää, Salli: Hallinnon lehdistötiedotteiden kieli (2006: www) pdf-tiedostona

Karihalme, Oili: Tunnesanaston merkitysulottuvuudet (2006: 272) pdf-tiedostona

Karlsson, Fred & Hakulinen, Auli: Suomen akkusatiivi: funktionaalinen näkökulma (1975: 339) pdf-tiedostona

Karlsson, Fred: Dependenssikielioppi ja sen sovellus suomen kieleen (1979: 64) pdf-tiedostona

Karlsson, Fred: Fennistiikan tieteenparadigmasta ja sen ohjausvaikutuksesta (1975: 179) pdf-tiedostona

Karlsson, Fred: Fonetiikan tohtoreista (2004: 591) pdf-tiedostona

Karlsson, Fred: Kielitieteen päivien vaiheet 1972–2003 (2004: 427) pdf-tiedostona

Karlsson, Fred: Kielitieteiden tohtorinväitöskirjat Suomessa 1902–2001: määrällisiä suuntauksia (2003: 68) pdf-tiedostona

Karlsson, Fred: Käsimuotojen salat (2002: 606) pdf-tiedostona

Karlsson, Fred: Morayleistyksen rajoitukset (2007: 99) pdf-tiedostona

Karlsson, Fred: Orvokki Heinämäki 1942–2007 (2007: 391) pdf-tiedostona

Karlsson, Fred: Suomen partisiippien ja relatiivilauseiden suhteista (1973: 215) pdf-tiedostona

Karlsson, Fred: Syntaktisten kongruenssijärjestelmien luonteesta ja funktioista (1977: 359) pdf-tiedostona

Karlsson, Fred: Kommentti Kari Suomelle (2006: 264) pdf-tiedostona

Kasik, Reet: Millainen teksti on kuvateksti? (2007: 113) pdf-tiedostona

Kauhanen, Heljä: Muistelmia Lauri Hakulisesta opettajana (1999: 604) pdf-tiedostona

Kauhanen, Irina: Sosiolingvististä murteentutkimusta (2005: 461) pdf-tiedostona

Kauppinen, Anneli: Insinöörikielen lähteillä (2002: 601) pdf-tiedostona

Kauppinen, Anneli: Kertomuksen voima (2003: 282) pdf-tiedostona

Kauppinen, Anneli: Keskusteluntutkimuksen päivät Jyväskylän yliopistossa 3.–4. helmikuuta 2005 (2005: 300) pdf-tiedostona

Kauppinen, Anneli: Kieli – selviytymisstrategia (2005: 83) pdf-tiedostona

Kauppinen, Anneli: Polyseeminen vaikka ja neuvottelun retoriikka (2006: 162) pdf-tiedostona

Kauppinen, Kati & Varis, Piia: Globalisaatiot, kontekstit ja kielentutkimus: Tutkijatapaaminen Jyväskylän yliopistossa 28.5.2007 (2007: 600) pdf-tiedostona

Kela, Maria: Jumalan kasvot suomeksi. Metaforisaatio ja erään uskonnollisen ilmauksen synty (2008: www) pdf-tiedostona

Kelomäki, Tapani: Lauserakenne itse teossa (2003: 287) pdf-tiedostona

Kiuru, Silva: Agricolan Uusi testamentti ja ensimmäiset Raamattumme (1993: 51) pdf-tiedostona

Kiuru, Silva: Ensimmäisten suomenkielisten näytelmien kieli (2001: 59) pdf-tiedostona

Kiuru, Silva: Kolmannen infinitiivin olosijat ja vanha kirjasuomi – ”Weisatcat jalost kielten leikis helisemisellä” (1989: 432) pdf-tiedostona

Kiuru, Silva: Mikael Agricolan kielen translatiivi vertailun kohteena (2007: 567) pdf-tiedostona

Kiuru, Silva: Mistä vanhaan kirjasuomeen tulivat jälkipronominit se ja hän? (1990: 278) pdf-tiedostona

Kiuru, Silva: Silva Kiurun muistoja Castrenianumista (2007: www) pdf-tiedostona

Kiuru, Silva: Temporaalisen lauseenvastikkeen sanajärjestys (1981: 1) pdf-tiedostona

Kiviniemi, Eero: Nimistö suomen esihistorian tutkimuksen aineistona (1980: 319) pdf-tiedostona

Kiviniemi, Eero: Vastakohta- ja variointinimistä (1971: 123) pdf-tiedostona

Kohonen, Jukka: Havaintoja kertaa-komparatiivista (2006: 409) pdf-tiedostona

Koivisto, Aino: Pragmatiikan sateenvarjon alla: 10. kansainvälinen pragmatiikan konferenssi
Göteborgissa 8.–13.7.2007 (2007: 393) pdf-tiedostona

Koivisto, Vesa: Lähisukukielet kasvotusten (2002: 149) pdf-tiedostona

Koivisto, Vesa: Suomen sananjohdon morfofonologiaa (2006: 539) pdf-tiedostona

Koivulehto, Jorma: Germaaninen filologia ja kansalliset tieteet (1984: 9) pdf-tiedostona

Koivulehto, Jorma: Häät (2002: 490) pdf-tiedostona

Koivulehto, Jorma: Noin jalot vietettiin Hektorin hevonsuistajan peijaat. Peijaiset– ja peikko-sanojen etymologia (2005: 322) pdf-tiedostona

Koivulehto, Jorma: Osmo Nikkilä 1933–2002 (2003: 112) pdf-tiedostona

Koivulehto, Jorma: Paikan ja joukon tulo kieleen (1981: 195) pdf-tiedostona

Koivulehto, Jorma: Pinta ja rasva (1986: 164) pdf-tiedostona

Koivulehto, Jorma: Rasia ja asia (1982: 257) pdf-tiedostona

Koivulehto, Jorma: Suomen laiva-sanasta (1970: 178) pdf-tiedostona

Koivulehto, Jorma: Suomi (1993: 400) pdf-tiedostona

Koivulehto, Jorma: Vanhimmista germaanis-suomalaisista lainakosketuksista. Sm. karsia ~ germ. *skardian (1971: 380) pdf-tiedostona

Koivulehto, Jorma: Vanhimmista germaanisista lainakosketuksista ja niiden ikäämisestä (1976: 33) pdf-tiedostona

Koivulehto, Jorma: Vanhimmista germaanisista lainakosketuksista ja niiden ikäämisestä (1976: 247) pdf-tiedostona

Kokko, Ossi: Puheyhteisön hajoaminen ja inkerinsuomen nykytila (2007: www) pdf-tiedostona

Kokkonen, Marja: Monella kielellä monikielisyydestä (2007: 397) pdf-tiedostona

Kokkonen, Marja: Vaatimuksena sujuva suomi (2007: 253) pdf-tiedostona

Kolehmainen, Leena: Saksan ja suomen verbien morfologiaa, fraseologiaa, semantiikkaa ja valenssinmuutoksia (2006: www) pdf-tiedostona

Komppa, Johanna: Kertomus Kotikielen Seuran 131. toimintavuodesta (2007: 266) pdf-tiedostona

Komppa, Johanna: Näkökulmia kirjoittamisen opettamiseen (2004: 289) pdf-tiedostona

Koponen, Eino: Itämerensuomalais-saamelaisia sanavertailuja (2001: 118) pdf-tiedostona

Koponen, Eino: Itämerensuomalaisten kielten meteorologisen sanaston etymologiaa (1999: 506) pdf-tiedostona

Korpela, Eveliina: Lapset lääkäreinä ja potilaina: Miten institutionaalisia rooleja ilmaistaan leikeissä? (2002: 2) pdf-tiedostona

Korpela, Eveliina: Oireista puhuminen lääkärin vastaanotolla (2007: www) pdf-tiedostona

Korpela, Eveliina: Vuorovaikutuskoulutusta lääkäreille (2002: 324) pdf-tiedostona

Korpijaakko-Huuhka, Anna-Maija: Afaattisten puhujien kielellisiä valintoja (2004: 97) pdf-tiedostona

Koskela, Heidi & Toriseva, Marianne: Kansainvälinen diskurssintutkimuksen kesäkoulu Aalborgissa 18.–23.8.2003 (2004: 116) pdf-tiedostona

Koski, Mauno: Göran Karlsson 1917–2003 (2003: 597) pdf-tiedostona

Koski, Mauno: Lauri Hakulinen semantikkona (1999: 580) pdf-tiedostona

Kotikielen Seura: Kotikielen Seuran 50-vuotisjuhla (1928: 68) pdf-tiedostona

Kotilainen, Lari: Konstruktioiden dynamikkaa (2008: www) pdf-tiedostona

Kotilainen, Lari: Matka kohti kognitiivista kielikäsitystä (2004: 141) pdf-tiedostona

Kotilainen, Lari & Pekkarinen, Heli: Konstruktioita rakentamassa (2002: 584) pdf-tiedostona

Koukkunen, Kalevi: Ihanat ruohomaat – maantietoa kahden vuosisadan takaa (2002: 151) pdf-tiedostona

Kovács, Magdolna: »Ku on kieli kerran tehty, niin se pitäs säilyttää» (2002: 241) pdf-tiedostona

Kovács, Magdolna: Australiansuomalaiset kielenvaihdon kynnyksellä (2004: 200) pdf-tiedostona

Kuiri, Kaija: Karttojen kartoitusta (2007: 155) pdf-tiedostona

Kuiri, Kaija: Kielellisten muutosten universaali luokittelu (1980: 57) pdf-tiedostona

Kuiri, Kaija: Kokonaiskuva suomalaisten juurista (2005: 457) pdf-tiedostona

Kuiri, Kaija: Matti K. Suojanen 1937–2003 (2003: 274) pdf-tiedostona

Kuiri, Kaija: Referoinnin uusi aika (2006: 637) pdf-tiedostona

Kuisma, Karoliina: Kuulostaa hyvältä – ja näyttääkin! (2006: 144) pdf-tiedostona

Kulonen, Ulla-Maija: Eläimet ja affekti — etymologisia huomioita (2006: 322) pdf-tiedostona

Kulonen, Ulla-Maija: Muinaiset klaanit ja kielitiede (2007: 314) pdf-tiedostona

Kulonen, Ulla-Maija: Myyttejä uralistiikasta (2004: 314) pdf-tiedostona

Kulonen, Ulla-Maija: Uusia avauksia etymologiseen tutkimukseen (2005: 144) pdf-tiedostona

Kunnas, Niina: Kansainvälinen vähemmistökielikonferenssi Kiirunassa 6.–7.6.2003 (2003: 602) pdf-tiedostona

Kunnas, Niina: Miten muuttuu runokylien kieli (2007: www) pdf-tiedostona

Kunnas, Niina: Yksi, kaksi vai monta kirjakieltä? Vienankarjalaisten kanta kirjakielidebattiin (2006: 229) pdf-tiedostona

Kuortti, Joel: Sähköposti ja kielen muutos (2002: 624) pdf-tiedostona

Kuortti, Joel: Kielen, kulttuurin ja kulttuurisen identiteetin väliset yhteydet (2006: 460) pdf-tiedostona

Kurhila, Salla & Onikki-Rantajääskö, Tiina: Suunvuoro (2006: 161) pdf-tiedostona

Kurhila, Salla & Onikki-Rantajääskö, Tiina: Suunvuoro (2007: 321) pdf-tiedostona

Kurhila, Salla: Kakkoskielistä vuorovaikutusta (2003: 580) pdf-tiedostona

Kurhila, Salla: Keskustelua rajojen yli (1999: 669) pdf-tiedostona

Kurki, Tommi: Kielen muuttumisesta, muutosten seuraamisesta ja muutosten tarkastelussa käytettävistä menetelmistä (2006: www) pdf-tiedostona

Kurki, Tommi: Ruotsalaisesta reaaliaikatutkimuksesta (2006: 287) pdf-tiedostona

Kuronen, Marja-Liisa: Sosiaalitoimi tekstityönä – etuuspäätös vuorovaikutuksena (2007: 421) pdf-tiedostona

Kuronen, Marja-Liisa: Vakuutusehtotekstin uudistamisprosessi: matkalla alamaisesta asiakkaaksi (2004: 271) pdf-tiedostona


L

Laakso, Johanna: Kielihistorian perusteita euroopaksi ja amerikaksi (1999: 656) pdf-tiedostona

Laakso, Johanna: Kiitokseksi mahdin, mentyäänkin jääneen (1999: 650) pdf-tiedostona

Laakso, Johanna: Onko Virittäjä pelkkää paperia? (1998: 244)

Laakso, Johanna: Sananmuodostuksen mekanismien jäljillä (2002: 476) pdf-tiedostona

Laakso, Johanna: Unkarilainen opas suomalais-ugrilaisuuteen (1999: 674) pdf-tiedostona

Laakso, Johanna: Uusia mietteitä Virittäjästä ja verkosta (2000: 101)

Laakso, Johanna: Vielä kerran itämerensuomen vanhimmista muistomerkeistä (1999: 531) pdf-tiedostona

Laakso, Johanna: Voiko väittää mitä vain? (1999: 637) pdf-tiedostona

Laakso, Johanna: Pohdintoja kielestä ja kontekstista (2006: 137) pdf-tiedostona

Laakso, Minna & Laitinen, Lea: Keskustelun kielioppia tyttöjen kielessä (2005: 117) pdf-tiedostona

Laalo, Klaus: Kaksitavuvaihe lapsen kielen kehityksessä (1994: 430) pdf-tiedostona

Laalo, Klaus: Lapsenkielen tutkimusmenetelmistä (2002: 98) pdf-tiedostona

Laalo, Klaus: Tiukasti rajattu näkökulma avaraan aiheeseen (2002: 146) pdf-tiedostona

Laanest, Arvo: Inkeroismurteiston suhteista suomen kaakkoismurteisiin (1980: 142) pdf-tiedostona

Laasanen, Mikko: Toistuvan oppimisen malli ja kielen evoluutio (2008: 66) pdf-tiedostona

Laihonen, Petteri: Suomea sukulaisille (2002: 633) pdf-tiedostona

Laitinen, Lea & Mäntynen, Anne: Suunvuoro (1996: 489) html-tiedostona

Laitinen, Lea: Elsa Valle 1924–2006 (2006: 438) pdf-tiedostona

Laitinen, Lea: Hieno teos saamesta (1999: 653) pdf-tiedostona

Laitinen, Lea: Kielentutkimus ja äidinkieli (2003: 83) pdf-tiedostona

Laitinen, Lea: Lauri Hakulinen ja Virittäjä (1999: 606) pdf-tiedostona

Laitinen, Lea: Maamme – meidän maa (2008: 84) pdf-tiedostona

Laitinen, Lea: Maamme-laulun versioita: suomennoksia ja muunnelmia (2008: www) pdf-tiedostona

Laitinen, Lea: Nainen, kieli ja kielentutkimus (1989: 110) pdf-tiedostona

Laitinen, Lea: Nesessiivirakenne, kieliopillistuminen ja subjektiivisuus (1993: 149) pdf-tiedostona

Laitinen, Lea: Pitääkö vai saako – modaaliverbin kaksoissidos (1988: 57) pdf-tiedostona

Laitinen, Lea: Suomi tieteen kielenä ja tutkimuksen kohteena. Kirjoitetun kielen tulevaisuuden haasteita (2006: 568) pdf-tiedostona

Laitinen, Lea: Suunvuoro (1996: 161) html-tiedostona

Laitinen, Lea: Suunvuoro (1996: 321) html-tiedostona

Laitinen, Lea: Suunvuoro (1997: 1) html-tiedostona

Laitinen, Lea: Suunvuoro (1997: 337) html-tiedostona

Laitinen, Lea: Suunvuoro (1997: 497) html-tiedostona

Laitinen, Lea: Suunvuoro (1998: 1) html-tiedostona

Laitinen, Lea: Suunvuoro (1998: 169) html-tiedostona

Laitinen, Lea: Suunvuoro (1998: 329) html-tiedostona

Laitinen, Lea: Suunvuoro (1998: 497) html-tiedostona

Laitinen, Lea: Suunvuoro (1999: 1) html-tiedostona

Laitinen, Lea: Suunvuoro (1999: 169) html-tiedostona

Laitinen, Lea: Suunvuoro (1999: 337) html-tiedostona

Laitinen, Lea: Suunvuoro (1999: 505) pdf-tiedostona

Laitinen, Lea: Suunvuoro (2000: 1) html-tiedostona

Laitinen, Lea: Suunvuoro (2000: 169) html-tiedostona

Laitinen, Lea: Suunvuoro (2000: 497) html-tiedostona

Laitinen, Lea: Suunvuoro (2001: 169) html-tiedostona

Laitinen, Lea: Suunvuoro (2001: 361) html-tiedostona

Laitinen, Lea: Suunvuoro (2001: 529) html-tiedostona

Laitinen, Mikko: Historiallinen näkökulma kielipolitiikkaan ja kieli-ideologioihin (2006: 133) pdf-tiedostona

Lampinen, Arja: Etunimien sukulaisuussuhteet (2002: 223) pdf-tiedostona

Lange, Kaisa: »Anteeksi, oletko sinä äidinkielen ope?» (2006: 618) pdf-tiedostona

Lappalainen, Hanna & Mari Siiroinen: Kotikielen Seuran toimintaa sata vuotta sitten: Kotikielen Seuran toimintaa sata vuotta sitten (1999: 556) pdf-tiedostona

Lappalainen, Hanna & Pitkänen, Kaarina: Näkökulmia Isoon suomen kielioppiin (2005: 553) pdf-tiedostona

Lappalainen, Hanna & Vaattovaara, Johanna: Vielä murteen ja identiteetin suhteesta (2005: 98) pdf-tiedostona

Lappalainen, Hanna: Kertomus Kotikielen Seuran 122. toimintavuodesta (1998: 261) html-tiedostona

Lappalainen, Hanna: Kertomus Kotikielen Seuran 123. toimintavuodesta (1999: 279) html-tiedostona

Lappalainen, Hanna: Kertomus Kotikielen Seuran 124. toimintavuodesta (2000: 286) html-tiedostona

Lappalainen, Hanna: Kertomus Kotikielen Seuran 125. toimintavuodesta (2001: 278) html-tiedostona

Lappalainen, Hanna: Sosiolingvistinen katsaus suomalaisnuorten nykypuhekieleen ja sen tutkimukseen (2001: 74) pdf-tiedostona

Lappalainen, Hanna: Uudistettu laitos variaationtutkimuksen metodeista (2004: 613) pdf-tiedostona

Lappalainen, Hanna: Voiko arkipuheen tutkimus olla hyödyllistä? (2004: 266) pdf-tiedostona

Larjavaara, Matti: Aspektuaalisen objektin synty (1991: 372) pdf-tiedostona

Larjavaara, Matti: Demonstratiivit ja kieliopillistuminen (2003: 464) pdf-tiedostona

Larjavaara, Matti: Ekvatiivilause ja identiteettipredikatiivi (1993: 625) pdf-tiedostona

Larjavaara, Matti: Linnun nimet kirjoissa (2004: 470) pdf-tiedostona

Larjavaara, Matti: Puhuvat sanat (2002: 444) pdf-tiedostona

Larjavaara, Matti: Relevanssi ja tulkinta (2006: 464) pdf-tiedostona

Latomaa, Sirkku & Routarinne, Sara: Opetussuunnitelmat uudistuvat (2003: 410) pdf-tiedostona

Latomaa, Sirkku: Monikielinen Eurooppa (2003: 608) pdf-tiedostona

Latomaa, Sirkku: Vaihdetaan ajatuksia, ei rakenteita (2003: 434) pdf-tiedostona

Lauerma, Petri: Castrenianumin muistoja Verkko-Virittäjässä (2007: 606) pdf-tiedostona

Lauerma, Petri: Larin Parasken epiikan metriikasta (2001: 44) pdf-tiedostona

Lauerma, Petri: Suomettaren kielipukua ratkomassa (2003: 475) pdf-tiedostona

Lauerma, Petri: Vieraiden grafeemien väistyminen varhaisnykysuomesta etenkin Jakob Johan Malmbergin tuotannon valossa (2007: 322) pdf-tiedostona

Lauhakangas, Outi: Puheesta ihminen tunnetaan. Sananlaskujen funktiot sosiaalisessa vuorovaikutuksessa (2005: www) pdf-tiedostona

Launonen, Kaisa: Monikielisyyden haasteet kielihäiriöiden tunnistamisessa ja kuntoutuksessa (2007: 240) pdf-tiedostona

Laury, Ritva: Merkkiteos partikkeleista (2005: 631) pdf-tiedostona

Lautamatti, Liisa: Feminististä kielentutkimusta (2002: 304) pdf-tiedostona

Lautenbacher, Olli Philippe: Anaforinen pronomini ja puhutun kielen arkkitehtuuri (2007: 460) pdf-tiedostona

Lehikoinen, Laila: D. E. D. Europaeus kirjasuomen kehittäjänä ja kielentutkijana (1986: 178) pdf-tiedostona

Lehikoinen, Laila: Sukunimitietoutta suomalaisille (2002: 306) pdf-tiedostona

Lehtimaja, Inkeri: Tutkielmia oppijankielestä ja siirtovaikutuksesta (2003: 626) pdf-tiedostona

Lehtinen, Esa: Lääkärin kysymysten muoto ja funktio (2007: 467) pdf-tiedostona

Lehtinen, Esa: Miten Kelassa asioidaan (2007: 309) pdf-tiedostona

Lehtinen, Esa: Toiminta, vuorovaikutus ja ammattikielet (2008: 115) pdf-tiedostona

Lehtinen, Esa: Uskonnollisen vuorovaikutuksen uskonnollisuus (2003: 88) pdf-tiedostona

Lehtinen, Tapani: Eräiden paradigmatyyppien taustaa (1984: 17) pdf-tiedostona

Lehtinen, Tapani: Korrelaatio sananmuodostustekijänä (1993: 171) pdf-tiedostona

Lehtinen, Tapani: Suomen konditionaalin morfologisesta ja semanttisesta motivaatiosta (1983: 482) pdf-tiedostona

Lehtinen, Tapani: Vanhan persoonallisen passiivin jatkajiako? (1985: 270) pdf-tiedostona

Lehtinen, Tapani: R. E. Nirvi kielentutkijana (2006: 420) pdf-tiedostona

Lehtonen, Tuija: Matkalla alusta loppuun, apuna oppikirja ja cd-rom (2003: 146) pdf-tiedostona

Lehtovaara, Katri: 4- ja 7-vuotiaan lapsen miksi-kysymykset aikuisen ja lapsen välisessä vuorovaikutuksessa (2002: 35) pdf-tiedostona

Leino, Antti & Hyvönen, Saara & Salmenkivi, Marko: Mitä murteita suomessa onkaan? Murresanaston levikin kvantitatiivista analyysiä (2006: 26) pdf-tiedostona

Leino, Antti: Peruskartalta kielioppiin (2007: www) pdf-tiedostona

Leino, Jaakko: Sääntö vai poikkeus? (2003: 246) pdf-tiedostona

Leino, Pentti: ”Sanat on kaikki sarvipäitä”: Lauri Hakulisen tutkijaneetos (1999: 573) pdf-tiedostona

Leino, Pentti: Kliseet ja stereotypiat (2001: 139) pdf-tiedostona

Leino, Pentti: Mielikuvat kielikuvien takana (1983: 107) pdf-tiedostona

Leino, Pentti: Paikallissijat ja suhdesääntö: kognitiivisen kieliopin näkökulma (1989: 161) pdf-tiedostona

Leino, Pentti: Suunvuoro (2001: 1) pdf-tiedostona

Leino, Pentti: Sysäys, saatto vai aavistus? (2005: 626) pdf-tiedostona

Leino, Pentti: Äidinkielen koe ja tekstitaidot (2006: 590) pdf-tiedostona

Leisiö, Larisa: Sijamuotojen käytöstä suomenvenäjässä (2004: 162) pdf-tiedostona

Leiwo, Matti: Näkökohtia sosiolingvistiikasta (1969: 46) pdf-tiedostona

Leiwo, Matti: Romanikieli äidinkielenä ja romanikielen opettamisesta äidinkielenä (2003: 107) pdf-tiedostona

Leskelä, Leealaura: Kurkistus kulttuuristen väärinymmärrysten taakse (2007: 282) pdf-tiedostona

Leskinen, Heikki: Karjalaisen siirtoväen murteen sulautumisesta ja sen tutkimisesta (1974: 361) pdf-tiedostona

Leskinen, Heikki: Tilastollisia havaintoja kaakkoismurteiden loppu-n:stä (1971: 343) pdf-tiedostona

Leskinen, Heikki: Vieläkö nuoret nurisevat? – Huomioita onomatopoeettisten sanojen tuntemuksesta ja tulkinnasta (1991: 355) pdf-tiedostona

Lieko, Anneli: Lapsen kielen tutkimusmetodeista (1993: 537) pdf-tiedostona

Lilja, Niina: Monipuolinen teos kakkoskielisestä vuorovaikutuksesta (2005: 123) pdf-tiedostona

Lilja, Niina: Tutkimusmenetelmiä oivaltamisen apuvälineiksi (2007: 149) pdf-tiedostona

Lindholm, Camilla: Vuorovaikutusta instituutiossa (2002: 629) pdf-tiedostona

Lindholm, Leena & Manninen, Annina & Nieminen, Arja: Monikielinen lapsi puheterapeutin asiakkaana (2007: 244) pdf-tiedostona

Lindstedt, Jouko: Englanninkielinen Eurooppamme? (2007: 417) pdf-tiedostona

Lindstedt, Jouko: Perusteos kielellisistä ihmisoikeuksista (2002: 464) pdf-tiedostona

Lindström, Jan: Syntaksia suomenruotsalaisittain (2003: 545) pdf-tiedostona

Lindström, Jan: Kielitieteen ja keskustelunanalyysin rajapinnalta (2006: 475) pdf-tiedostona

Lonka, Irma: Opiskelijan muistikuvia Lauri Hakulisesta (1999: 598) pdf-tiedostona

Loukusa, Soile: Kontekstin hyödyntäminen kielen pragmaattisessa ymmärtämisessä normaalisti kehittyneillä lapsilla, joilla on aspergerin oireyhtymä tai hyvätasoinen autismi (2007: www) pdf-tiedostona

Luojola, Teemu: Adessiivin funktion päättely paikallisessa kontekstissa (2007: 367) pdf-tiedostona

Luukka, Minna-Riitta: Tekstitaituriksi koulussa (2003: 413) pdf-tiedostona

Luutonen, Jorma: Kieli, uusmedia ja globalisaatio. Näkökulmia suomen kielen variaation kehitykseen (2007: 219) pdf-tiedostona

Lähteenmäki, Mika & Hannele Dufva: Perusteos dialogisesta kielentutkimuksesta (1999: 658) pdf-tiedostona

Länsimäki, Maija[-Liisa]: Kurnaali on kummallista (1975: 267) pdf-tiedostona

Lönnroth, Juhani: EU:n kielipolitiikan ja käännöstyön ajankohtaisia haasteita (2008: 123) pdf-tiedostona


M

Makkonen-Craig, Henna: Näkökulmia sanomalehtitekstiin ja sen dialogisiin passiivilauseisiin (2005: www) pdf-tiedostona

Malinen, Ulla & Piiparinen-Rintaluoma, Peija-Riikka: Suomen kielen opetusta ruotsinkielisille Helsingin seudun yliopistoissa ja korkeakouluissa (2004: 263) pdf-tiedostona

Mallat, Kaija: Kotiseututietoa helsinkiläisille (2002: 312) pdf-tiedostona

Mallat, Kaija: Naiset rajalla (2007: www) pdf-tiedostona

Malmivaara, Terhi: Luupää, puupää, puusilmä. Näkymiä sananmuodostuksen analogisuuteen ja bahuvriihiyhdyssanojen olemukseen (2004: 347) pdf-tiedostona

Mantila, Harri & Sorjonen, Marja-Leena: Puhekielen tilannevariaatio ja sen funktiot (2004: 604) pdf-tiedostona

Mantila, Harri: Hesan ja Stadin muuttuvat murteet ja kielet (2007: 402) pdf-tiedostona

Mantila, Harri: Murre ja identiteetti (2004: 322) pdf-tiedostona

Mantila, Harri: Normiriemuko valtasi meidät? Fennistin asiantuntijuus suurelle yleisölle suunnatuissa kielijutuissa (2004: 122) pdf-tiedostona

Mantila, Harri: Ruotsi, monikielinen kansallisvaltio (2003: 129) pdf-tiedostona

Mantila, Harri: Suunvuoro (2002: 489) pdf-tiedostona

Mantila, Harri: Variaation esittäminen Ison suomen kieliopin fonologian ja morfologian osuudessa (2005: 564) pdf-tiedostona

Mantila, Harri: Vähemmistökielten sorto ja elpyminen (2001: 151) pdf-tiedostona

Mantila, Harri: Uutta kvantitatiivista analyysia fennistisessä variaationtutkimuksessa (2006: 295) pdf-tiedostona

Martin, Maisa & Siitonen, Kirsti: Iso apu meille ja muille (2005: 583) pdf-tiedostona

Martin, Maisa: Koodinvaihdosta kielenvaihtoon? (2002: 292) pdf-tiedostona

Martin, Sanna: Suomen kielioppia italialaisille (2005: 130) pdf-tiedostona

Mauranen, Anna: Historian puheenvuoro käännöskeskusteluun (2004: 125) pdf-tiedostona

Mela, Marjo & Mikkonen, Pirjo: Kymmenen vuotta suomen kielen opetuksen kehittämistä. Kertomus Suomi toisena kielenä -opettajat ry:n toiminnan vakiintumisesta (2005: 111) pdf-tiedostona

Mela, Marjo: Suomi toisena kielenä ja äidinkielen opetus (2008: 128) pdf-tiedostona

Melkko, Minna: Suomea ja viroa vertaillen ja erikseen (2003: 439) pdf-tiedostona

Merimaa, Heidi & Vaittinen, Tanja: Sanahistoriallinen tutkimus iha-sanueesta (2004: 466) pdf-tiedostona

Merimaa, Heidi: Adpositiot suomen kieliopeissa 1600-luvulta 1800-luvun loppuun (2004: 55) pdf-tiedostona

Merimaa, Heidi: »Perkeleen kielestä» tieteen kieleksi (2007: 126) pdf-tiedostona

Merimaa, Heidi: Mikael Agricolan teosten päin-partikkeli (2007: 501) pdf-tiedostona

Metslang, Helle: Ison suomen kieliopin »Ilmiöt» virolaisesta näkökulmasta (2005: 577) pdf-tiedostona

Metslang, Helle: Kielet ja kontrastit (1994: 203) pdf-tiedostona

Metslang, Helle: Tutkimus itämerensuomalaisten kielten morfosyntaksista (2005: 148) pdf-tiedostona

Metslang, Helle: Verbitarind ajatähendust väljendamas (1993: 203) pdf-tiedostona

Mielikäinen, Aila: Liudennus murretutkimuksissa ja savolaismurteisessa kirjallisuudessa (2004: 508) pdf-tiedostona

Mielikäinen, Aila: Monikon 3. persoonan kongruenssista puhekielessä (1984: 162) pdf-tiedostona

Mielikäinen, Aila: Nykypuhesuomen alueellista taustaa (1982: 277) pdf-tiedostona

Miestamo, Matti: Iso suomen kielioppi typologin silmin (2005: 570) pdf-tiedostona

Miestamo, Matti: Suomen kieltoverbikonstruktio typologisessa valossa (2004: 364) pdf-tiedostona

Mikone, Eve: ”Ilmeikkäitä, eläviä, sattuvia sanoja” (2002: 410) pdf-tiedostona

Muikku-Werner, Pirkko: »Kakaton kaupunki saa iloiset haukut.» Rakennusviraston kieli muutoksen kourissa (2007: 118) pdf-tiedostona

Muikku-Werner, Pirkko: Kirjeenvaihtoa vai iltapäiväkahveja – kontakti-ilmoitusten ihanneihmiset ja -suhteet (2003: 322) pdf-tiedostona

Muikku-Werner, Pirkko: Kymmenen vuotta Virsua (2007: 101) pdf-tiedostona

Mustanoja, Liisa & O’Dell, Michael: Suomen d ja r sosiofoneettisessa kentässä (2007: 56) pdf-tiedostona

Mustanoja, Liisa: Eväspaketti tutkijanuraansa uurtavalle sosiolingvistille (2004: 609) pdf-tiedostona

Mutta, Maarit: Suomalaisten ja ranskalaisten opiskelijoiden kirjoitusprosessit ja niiden sujuvuus (2007: www) pdf-tiedostona

Mäkisalo, Jukka: Kuinka paljon käännöksiä luetaan? Lukupäiväkirjan esitutkimus (2006: 250) pdf-tiedostona

Mäntynen, Anne: Mistä puhumme, kun puhumme kielestä? (2003: 386) pdf-tiedostona

Mäntynen, Anne: Ars, usus, meliores — kirjoittamisen oppia keskiajalta (2006: 458) pdf-tiedostona

Määttä, Urho: Yhdyssanojen psykolingvistiikkaa (2001: 143) pdf-tiedostona


N

Nahkola, Kari: Koululaisslangin sanastolähteistä (1999: 619) pdf-tiedostona

Neethling, Bertie: Kulttuurit kohtaavat namibialaisissa henkilönnimissä (2003: 313) pdf-tiedostona

Nenonen, Marja: Helppo nakki? (2002: 414) pdf-tiedostona

Nevalainen, Sampo: Käännöskirjallisuuden puhekielisyyksistä – kaksinkertaista illuusiota? (2003: 2) pdf-tiedostona

Niemi, Jussi & Niemi, Sinikka: Suomenkielisen lapsen morfosyntaksin ja sanaston kehityksestä: tapaustutkimus (1985: 152) pdf-tiedostona

Nieminen, Lea: Monimutkainen tapaus (2007: www) pdf-tiedostona

Nieminen, Taija & Suutari, Toni: Kätköistä kaivettua (2001: 636) pdf-tiedostona

Nikanne, Urpo: Kieli ja ihminen (2003: 77) pdf-tiedostona

Nikkilä, Osmo: Suomen sanojen alkuperät päätökseen (2002: 124) pdf-tiedostona

Nikolaev, Alexandre & Niemi, Jussi: Suomen nominien taivutuksesta: rytmi-, sivupaino- ja agglutinaatiohypoteesien testaamista (2005: 482) pdf-tiedostona

Nikolaev, Alexandre & Niemi, Jussi: Nominien paradigmaattistuminen suomessa. Millä rakenteellisilla ehdoilla kielenkäyttäjät sitovat potentiaaliset nominit taivutusluokkiin? (2006: 46) pdf-tiedostona

Nirvi, R. E.: Eräistä likaa ja rikkaa merkitsevien sanojen käyttötavoista (1950: 398) pdf-tiedostona

Nirvi, R. E.: Kansankielen synonyymeistä ja synonyymisluonteisista sanoista (1936: 24) pdf-tiedostona

Nirvi, R. E.: Riista ja riistää (1939: 142) pdf-tiedostona

Nirvi, R. E.: Sanankielloista (1944: 93) pdf-tiedostona

Nirvi, R. E.: Synonyymien ja synonyymisluonteisten sanojen syrjäytymisestä ja katoamisesta (1937: 45) pdf-tiedostona

Nirvi-Suuronen, Irma: Sanastusta, sotavuosia, sitkeyttä. R. E. Nirvin kirjeenvaihdon kertomaa (2006: 432) pdf-tiedostona

Nisula, Katariina: Voiko kielenmuutoksia ennustaa? (2003: 305) pdf-tiedostona

Nopsanen, Maarit: Unohtuiko kieli lukiosta? (2003: 419) pdf-tiedostona

Nordlund, Taru & Pekkarinen, Heli: Kieliopillistuminen merkityksenmuutosten näkökulmasta (2005: 411) pdf-tiedostona

Nordlund, Taru: Näkökulmia Agricolaan: kirja, sanoma, kieli (2007: 608) pdf-tiedostona

Nuolijärvi, Pirkko: Puhutun kielen variaatio televisiokeskustelussa (2003: 370) pdf-tiedostona

Nuolijärvi, Pirkko: Suunvuoro (1997: 169) html-tiedostona

Nuolijärvi, Pirkko: Yksilön kielelliset oikeudet Suomessa (2002: 385) pdf-tiedostona

Nuolijärvi, Pirkko: Osmo Nikanne 1921–2005 (2006: 265) pdf-tiedostona

Nummila, Kirsi-Maria: Nominikantaiset -(U)ri-ammatinnimitykset henkilönnimissämme (2007: 543) pdf-tiedostona

Nyman, Martti: Indoeurooppalaiset ajot – kreikkalainen viritys (2002: 608) pdf-tiedostona

Nyström, Staffan: Järvennimet, tiedonlouhinta ja konstruktiokielioppi – jännittävä kohtaaminen (2008: 146) pdf-tiedostona

Nyström, Staffan: Sjönamn, data mining och konstruktionsgrammatik – ett spännande möte (2008: www) pdf-tiedostona

Närhi, Eeva-Maria: Pari harvinaista vesistönimeä (2002: 252) pdf-tiedostona


O

O’Dell, Michael: Suomen kielen prosodiaa S2-näkökulmasta (2005: 313) pdf-tiedostona

Oittinen, Riitta: Henkilönnimet osana tarinankerrontaa (2005: 138) pdf-tiedostona

Oja, Vilja: Minkä takia pellava on pellava (2002: 375) pdf-tiedostona

Ojutkangas, Krista: Suuntaa ilmaisevat adverbiaalit, suhdesääntö ja käsin: »ikkunointiin» perustuva analyysi (2003: 162) pdf-tiedostona

Ojutkangas, Krista: Viittauskehykset ja tarkastelunäkökulma – miten sijaintia perusakselilla kuvataan? (2005: 525) pdf-tiedostona

Olthuis, Marja-Liisa: Inarinsaamen lajinnimet – Anarâškielâ šlajânoomah (2007: www) pdf-tiedostona

Olthuis, Marja-Liisa: Sanaston aktiivisen kartuttamisen metodiikkaa. Mallina inarinsaameen luodut biologian uudissanat (2003: 529) pdf-tiedostona

Olthuis, Marja-Liisa: Uhanalaisen kielen elvytys: esimerkkinä inarinsaame (2003: 568) pdf-tiedostona

Onikki-Rantajääskö, Tiina & Kurhila, Salla: Suunvuoro (2006: 1) pdf-tiedostona

Onikki-Rantajääskö, Tiina & Kurhila, Salla: Suunvuoro (2006: 321) pdf-tiedostona

Onikki-Rantajääskö, Tiina & Kurhila, Salla: Suunvuoro (2007: 1) pdf-tiedostona

Onikki-Rantajääskö, Tiina & Kurhila, Salla: Suunvuoro (2007: 161) pdf-tiedostona

Onikki-Rantajääskö, Tiina & Kurhila, Salla: Suunvuoro (2007: 481) pdf-tiedostona

Onikki-Rantajääskö, Tiina: Genetiivi merkitysverkkona (2005: 152) pdf-tiedostona

Onikki-Rantajääskö, Tiina: Kielipuolta kognitiotiedettä (2003: 154) pdf-tiedostona

Onikki-Rantajääskö, Tiina: Punnittu johdatus pragmasemantiikan syövereihin (2007: 626) pdf-tiedostona

Ontermaa, Aki: Kielenhuoltajan kannanotto (2004: 434) pdf-tiedostona


P

Paavola, Leila: Kielen oppimisen perusta rakentuu vanhemman ja lapsen yhteistyöllä (2006: www) pdf-tiedostona

Paikkala, Sirkka: Identifioinnista identiteettiin (2004: 398) pdf-tiedostona

Paikkala, Sirkka: Nimi- ja sanasemantiikkaa Slovakiasta (2005: 423) pdf-tiedostona

Paikkala, Sirkka: Hevosetkin nauraa (2006: 308) pdf-tiedostona

Pajunen, Anneli: Suomen kieli maailman kielten joukossa (2002: 563) pdf-tiedostona

Pajunen, Anneli: Suomen paikallissijaisten olotilanilmausten kehittyminen lokaalisen mallin mukaan (2002: 275) pdf-tiedostona

Pajusalu, Renate & Pajusalu, Karl: Mauno Koski 1930–2005 (2006: 93) pdf-tiedostona

Pajusalu, Renate: Demonstratiivit keskustelussa: uusia näkökulmia perinteiseen tutkimusaiheeseen (2007: 618) pdf-tiedostona

Pajusalu, Renate: Kyselytestit merkityksen tutkimisessa (2006: 108) pdf-tiedostona

Pajusalu, Renate: Tutkimus venäjän kielen minimipalautepartikkeleista (2007: 476 ) pdf-tiedostona

Pajusalu, Renate: Viron üks ja kõik (2004: 2) pdf-tiedostona

Palander, Marjatta: Alueellisen taustan vaikutus murrekäsityksiin (2007: 24) pdf-tiedostona

Palander, Marjatta: Havaintoja nuoren polven murteenkäytöstä ja -tuntemuksesta (1982: 164) pdf-tiedostona

Palander, Marjatta: Kansan käsityksistä lingvistiikkaa (2001: 147) pdf-tiedostona

Palander, Marjatta: Meneillään olevan äänteenmuutoksen tutkimisesta (1987: 329) pdf-tiedostona

Palander, Marjatta: Puhe- ja kirjakielen sanajärjestyseroja (1991: 235) pdf-tiedostona

Palander, Marjatta: Suomalaistuvatko vienalaismurteet? (2007: 409) pdf-tiedostona

Palander, Marjatta: Välimurteiden idiolektit (2001: 23) pdf-tiedostona

Palander-Collin, Minna: Kielikontaktit ja kielen muutos (2007: 615) pdf-tiedostona

Pallaskallio, Ritva: Uutisaika. Finiittiverbin aikamuodoista katastrofiuutisissa 1892–1994 (2003: 27) pdf-tiedostona

Palmanto, Mirja: Suomenoppijoiden kokemuksia kielenkäytöstä ja kielitaidon kehittymisestä työharjoittelussa (2004: 405) pdf-tiedostona

Paloposki, Outi: Kääntäminen ja variaatio: kaunokirjallisuuden suomennosten historia 1809–1850 (2002: 247) pdf-tiedostona

Paso, Eija: Työkyvyn merkityksen rakentuminen lehtiteksteissä (2007: www) pdf-tiedostona

Paunonen, Heikki: Allomorfien dynamiikkaa (1976: 82) pdf-tiedostona

Paunonen, Heikki: Helsinkiläisiä puhujaprofiileja (2005: 162) pdf-tiedostona

Paunonen, Heikki: Kotikielen Seura 1876–1976 (1976: 310) pdf-tiedostona

Paunonen, Heikki: Kuinka murre syntyy? (1991: 297) pdf-tiedostona

Paunonen, Heikki: Kypsi ~ kypsä (1973: 231) pdf-tiedostona

Paunonen, Heikki: Lounaismurteiden ja viron monikon genetiivi ja partitiivi (1973: 335) pdf-tiedostona

Paunonen, Heikki: Lounaismurteiden ja viron monikon genetiivi ja partitiivi (1974: 1) pdf-tiedostona

Paunonen, Heikki: Sosiolingvistinen metodi ja sen sovellus (1971: 401) pdf-tiedostona

Paunonen, Heikki: Suomen ja sen lähisukukielten tutkimuksen luonteesta ja saavutuksista Suomessa (1970: 329) pdf-tiedostona

Paunonen, Heikki: Synonymia Helsingin slangissa (2006: 336) pdf-tiedostona

Pietarinen, Ahti-Veikko: Semantiikan historiaa Suomessa vuosina 1900–1950 (2006: 70) pdf-tiedostona

Piiparinen-Rintaluoma, Peija-Riikka: Opas kaksikielisten lasten kasvatukseen (2002: 322) pdf-tiedostona

Piirainen-Marsh, Arja: Kunnianhimoinen kokoomateos vuorovaikutuslingvistiikasta (2003: 447) pdf-tiedostona

Pirinen, Raila: Tutkimus löysi kaupunkisaamelaiset (2004: 311) pdf-tiedostona

Pirttisaari, Helena: Muutos ja variaatio Suomen romanin verbien taivutustyypeissä (2003: 508) pdf-tiedostona

Pitkänen, Kaarina: »Suomen kielen suurin rikkaus ja ihanin ominaisuus.» Elias Lönnrotin johto-oppia (2005: 52) pdf-tiedostona

Pitkänen, Ritva Liisa: Suomi, Häme ja Satakunta (2002: 309) pdf-tiedostona

Pitkänen, Ritva Liisa: Oulun kaupunkinimistö (2006: 316) pdf-tiedostona

Punttila, Matti & Issakainen, Touko: Kalevala, kansanrunous ja kirjakieli (2003: 226) pdf-tiedostona

Punttila, Matti: Kymenlaaksolaisia murresanastoja (2006: 442) pdf-tiedostona

Päiviö, Pia: Suomen kielen asti ja saakka (2007: www) pdf-tiedostona

Pälli, Pekka: Arki, tekstit ja voima (2008: 151) pdf-tiedostona

Pälli, Pekka: Kielen ja yhteiskunnan analyysin teoriasta ja metodologiasta (2003: 254) pdf-tiedostona

Pälli, Pekka: Sosiolingvistiikka ja yhteiskuntateoria(t) (2003: 299) pdf-tiedostona

Pälli, Pekka: Tekstien jäljillä (2004: 137) pdf-tiedostona

Pörn, Michaela: Finskans känslokausativa verb och deras satskomplement (2005: www) pdf-tiedostona


Q


R

Raevaara, Liisa: »Mitäs me sovittais». S-partikkelin sisältävien hakukysymysten tehtävistä (2004: 531) pdf-tiedostona

Rahtu, Toini: Ironian ja ironiantutkimuksen ydin (2006: www) pdf-tiedostona

Rainò, Päivi & Finell, Hannaliisa: Suomea maahanmuuttajille (2002: 636) pdf-tiedostona

Rainò, Päivi: Henkilöviittomien synty ja kehitys suomalaisessa viittomakieliyhteisössä (2005: www) pdf-tiedostona

Rainò, Päivi: Uusin virstanpylväs suomalaisen viittomakielen 150-vuotisella taipaleella (1999: 645) pdf-tiedostona

Ranta, Tuula: Kirjoittamisprosessi teksteinä (2008: www) pdf-tiedostona

Rasa, Sari: Yksilömurteen kehitys tarkastelussa (2006: 300) pdf-tiedostona

Raukko, Jarno: Pitämisen polysemia: miten koehenkilöt hahmottavat pitää-verbin merkitystyyppejä (2002: 354) pdf-tiedostona

Riionheimo, Helka: Havaintoja itäsuomalaisen lapsen morfologisista poikkeamista: nominintaivutus (2002: 104) pdf-tiedostona

Riionheimo, Helka: Havaintoja itäsuomalaisen lapsen morfologisista poikkeamista: verbintaivutus (2002: 259) pdf-tiedostona

Riionheimo, Helka: Havaintoja kahden itäsuomalaisen lapsen morfologisista poikkeamista: uudisjohdokset (2002: 432) pdf-tiedostona

Riionheimo, Helka: Ihmiset ja aineisto (2007: www) pdf-tiedostona

Riionheimo, Helka: Taivutusta yli sanaluokkarajojen: Itäsuomalaisen lapsen varhaisen taivutuskeinon lingvististä analyysia (2002: 58) pdf-tiedostona

Rintala, Päivi: Adjektiivisten -llinen-johdosten semantiikkaa ja syntaksia (1980: 212) pdf-tiedostona

Rintala, Päivi: Adjektiivisten -llinen-johdosten semantiikkaa ja syntaksia (1980: 302) pdf-tiedostona

Rintala, Päivi: Eeva Lindén 85-vuotias (1981: 52) pdf-tiedostona

Rintala, Päivi: Lauri Hakulinen kielenhuoltajana (1999: 585) pdf-tiedostona

Rintala, Päivi: Päivi Rintalan muistoja Castrenianumista (2007: www) pdf-tiedostona

Rintala, Päivi: Suomen nominikantaiset mainen-johdokset (1976: 163) pdf-tiedostona

Rontu, Heidi: Suomalais-suomenruotsalainen koti lapsen kaksikielisenä kasvuympäristönä (2004: 224) pdf-tiedostona

Routarinne, Sara: Parenteesit ja nouseva sävelkulku keskustelun kielioppiin (2003: 398) pdf-tiedostona

Ruppel, Klaas: Álgu käynnistyi (2004: 92) pdf-tiedostona

Räisänen, Alpo: Alpo Räisäsen muistoja Castrenianumista (2007: www) pdf-tiedostona

Räisänen, Alpo: Ensimmäinen suomen kielen väitös Tampereella (1987: 380) pdf-tiedostona

Räisänen, Alpo: Havaintoja lastenkielestä (1975: 251) pdf-tiedostona

Räisänen, Alpo: Kantasanan ja johdoksen suhteesta (1978: 321) pdf-tiedostona

Räisänen, Alpo: Kvalitatiivisen astevaihtelun rappeutuminen suomen kielessä (1991: 109) pdf-tiedostona

Räisänen, Alpo: Liperit, Liperi ja Kitee (2004: 583) pdf-tiedostona

Räisänen, Alpo: Saamelaisjäljet Kuusamon ja Posion paikannimistössä (2005: 336) pdf-tiedostona

Räisänen, Alpo: Sananmuodostus ja konteksti (1986: 155) pdf-tiedostona

Räisänen, Alpo: Segmentaation ongelmasta suomen kielen johto-opissa (1979: 167) pdf-tiedostona


S

Saarelma, Minna: Suomalaisten nimenanto yksilöllistynyt (2007: 441) pdf-tiedostona

Saarelma-Maunumaa, Minna: Henkilönnimistön perusteoksia uudistettu Saksassa (2004: 621) pdf-tiedostona

Saarelma-Maunumaa, Minna: Nimet yhdistävät suomalaisia ja namibialaisia (2003: 258) pdf-tiedostona

Saarikivi, Janne: Kielten elämä, kuolema ja vaihtuminen (2006: www) pdf-tiedostona

Saarikivi, Janne: Vanhoja etymologioita uusissa kansissa (2006: 111) pdf-tiedostona

Sajavaara, Paula: Rahvaan kielestä kansalliskieleksi (2005: 445) pdf-tiedostona

Salmenkivi, Marko & Pulkkinen, Risto & Tuominen, Heikki: Leksikaalisten ja syntaktisten nimenosien yleisyydestä ja levinneisyydestä peruskartan paikannimistössä (2006: 190) pdf-tiedostona

Sammallahti, Pekka: Lauserakenteen kuvaamisesta I (2002: 536) pdf-tiedostona

Sammallahti, Pekka: Lauserakenteen kuvaamisesta II (2003: 46) pdf-tiedostona

Sammallahti, Pekka: Suomalaisten esihistorian kysymyksiä (1977: 119) pdf-tiedostona

Sarhimaa, Anneli: Kaksikielisyystutkimuksen klassikoita (2002: 315) pdf-tiedostona

Sarhimaa, Anneli: Tul’i valmehekši! Karjalan kielen sanakirjan kuudes osa on ilmestynyt (2006: 123) pdf-tiedostona

Saukkonen, Pauli: Eräs etymologiointiperiaate (1962: 342) pdf-tiedostona

Savijärvi, Ilkka: Fakultatiivisten kieltoainesten ja kieltoverbin ellipsin suhteesta itämerensuomalaisissa kielissä (1984: 145) pdf-tiedostona

Savijärvi, Marjo: Kaksikymmentä vuotta kielikylpyä. Juhlaseminaari Vaasassa 11.–13.10.2007 (2008: 136) pdf-tiedostona

Savolainen, Erkki: Hyperkieliopista verkkokielioppiin – sisällöntuottajan näkökulma (2002: 593) pdf-tiedostona

Savolainen, Katri: Äidinkielen pedagogiikan näkökulma Isoon suomen kielioppiin (2005: 594)pdf-tiedostona

Schalin, Johan: Itämerensuomalaisen *leütä-vartalon lainaperäisyys (2004: 24) pdf-tiedostona

Shore, Susanna: Lauseiden tekstuaalisesta (2008: 24) pdf-tiedostona

Shore, Susanna: Suunvuoro (2002: 329) pdf-tiedostona

Shore, Susanna: Suunvuoro (2003: 321) pdf-tiedostona

Shore, Susanna: Suunvuoro (2004: 321) pdf-tiedostona

Siiroinen, Mari: Nykysuomen tunneverbien kielioppia ja semantiikkaa (2002: 93) pdf-tiedostona

Siiroinen, Mari: Konstruktiot huojuivat Tokiossa. Neljäs konstruktiokielioppikonferessi Tokiossa 1.–3.9.2006 (2006: 614) pdf-tiedostona

Siitonen, Kirsti: Arvioijien arviointia (2002: 458) pdf-tiedostona

Sironen, Esa: ”Porosorsa lijoksessa ryplätti” (1999: 614) pdf-tiedostona

Sivonen, Jari: Mutkia matkassa. Nykysuomen epäsuoraa reittiä ilmaisevien verbien kognitiivista semantiikkaa (2005: www) pdf-tiedostona

Sivonen, Jari: R. E. Nirvi sanasemantiikan tutkijana (2006: 397) pdf-tiedostona

Sjöblom, Paula: Kognitiivinen näkökulma proprien semantiikkaan (2004: 80) pdf-tiedostona

Sjöblom, Paula: Nimellä on merkitystä (2006: www) pdf-tiedostona

Soinio, Auli: Artikkeleita suullisen kielitaidon arvioinnista (2003: 622) pdf-tiedostona

Sorjonen, Marja-Leena & Kalliokoski, Jyrki: ”Tästä asiasta me ei oikeestaan vielä tiedetä mitään” — Auli Hakulinen 60 vuotta (2001: 133) pdf-tiedostona

Sorjonen, Marja-Leena & Laakso, Minna: Katko vai eiku? Itsekorjauksen aloitustavat ja vuorovaikutustehtävät (2005: 244) pdf-tiedostona

Soro, Maikki: Saksan ja suomen väitelauseen ensijäsen (2008: www) pdf-tiedostona

Sorsakivi, Merja: Infinitiivijärjestelmän muutoksia lasten kielessä (1982: 377) pdf-tiedostona

Straszer, Boglárka: Havaintoja suomen kielen prosodisten piirteiden oppimisesta tietokoneavusteisella alkeiskurssilla (2003: 588) pdf-tiedostona

Strellman, Urpu: Eurooppalaisen kielipolitiikan ytimessä (2007: 131) pdf-tiedostona

Strellman, Urpu: Kepeästi kielestä (2008: 157) pdf-tiedostona

Suhonen, Seppo: Viron kielen käsikirja vieraskielisille (2005: 600) pdf-tiedostona

Sulkala, Helena: Kontrastiivinen näkökulma kieliopillistumiseen (2002: 283) pdf-tiedostona

Sulkala, Helena: Uutta sanakirjatutkimusta (2002: 300) pdf-tiedostona

Sulkala, Helena: Viro ja venäjä suomenoppijan lähdekielinä (2007: 135) pdf-tiedostona

Sulkunen, Sari: Tekstien autenttisuus kansainvälisissä lukutaidon arviointitutkimuksissa. Pisa 2000 (2008: www) pdf-tiedostona

Suni, Minna: Mitä suomi toisena kielenä onkaan? (2003: 422) pdf-tiedostona

Suomi, Kari: Foneettiset väitökset Suomessa (2004: 587) pdf-tiedostona

Suomi, Kari: Sanojen ja puhunnosten minimikoosta (2007: 97) pdf-tiedostona

Suomi, Kari: Suomen kielen prominenssien foneettisesta toteutumisesta (2005: 221) pdf-tiedostona

Suomi, Kari: Suomen segmenttikestojen määräytymisestä (2006: 483) pdf-tiedostona

Suomi, Kari: Yllättäviä havaintoja suomen substantiivien fonotaktisesta kompleksisuudesta? (2006: 260) pdf-tiedostona

Suominen, Mickael: Kielifilosofisia tutkimuksia Genevestä (2004: 147) pdf-tiedostona

Suoniemi-Taipale, Inga: Tuore tietopaketti tiedettä tekevälle (2004: 120) pdf-tiedostona

Suutari, Toni & Nieminen, Taija: Kätköistä kaivettua (2001: 636) pdf-tiedostona

Suutari, Toni: Kertomus Kotikielen Seuran 126. toimintavuodesta (2002: 271) pdf-tiedostona

Suutari, Toni: Kertomus Kotikielen Seuran 127. toimintavuodesta (2003: 279) pdf-tiedostona

Suutari, Toni: Kertomus Kotikielen Seuran 128. toimintavuodesta (2004: 277) pdf-tiedostona

Suutari, Toni: Kertomus Kotikielen Seuran 129. toimintavuodesta (2005: 303) pdf-tiedostona

Suutari, Toni: Kertomus Kotikielen Seuran 130. toimintavuodesta (2006: 268) pdf-tiedostona

Suutari, Toni: Kirjoituksia kaupunkinimistöstä (2007: 318) pdf-tiedostona

Suutari, Toni: Luonnollista morfologiaa (2002: 483) pdf-tiedostona

Suutari, Toni: Viron kielen tutkimuksen historiaa (2002: 156) pdf-tiedostona

Svinhufvud, Kimmo: Ruotsalainen näkökulma kotisivujen teksteihin (2002: 626) pdf-tiedostona

Svinhufvud, Kimmo: Genre redux (2006: 277) pdf-tiedostona

Sääskilahti, Minna: Vapise, kuningas alkoholi. Alkoholivalistuksen tekstilaji ja sen muuttuminen vuosien 1755 ja 2001 välisenä aikana (2006: www) pdf-tiedostona


T

Tainio, Liisa: Keskustelunanalyysia puheterapiaistunnosta (2006: 156) pdf-tiedostona

Takala, Tuija: Tukikeinoja lapsen kielen kangerteluun (2007: 275) pdf-tiedostona

Tanner, Johanna: Kohteliaisuus Euroopassa (2007: 278) pdf-tiedostona

Tanner, Johanna: Tiedustelut suhteessa kysymyksiin ja direktiiveihin: kategorioiden kaksikasvoisuudesta (2005: 89) pdf-tiedostona

Tanner, Johanna: Uusi näkökulma kohteliaisuuden tutkimiseen (2005: 475) pdf-tiedostona

Tarnanen, Mirja: Arvioija valokeilassa: suomi toisena kielenä -kirjoittamisen arviointia (2002: 398) pdf-tiedostona

Tiililä, Ulla: Monitieteistä tekstianalyysiä vanhemmuuden sukupuolittamisesta (2002: 620) pdf-tiedostona

Tiililä, Ulla: Tekstit viraston työssä (2007: www) pdf-tiedostona

Tiittula, Liisa: Puheenvuorojen vaihtuminen keskustelussa (1985: 319) pdf-tiedostona

Tikkala, Saara: Minä olen nimeni (2007: 450) pdf-tiedostona

Toivainen, Jorma: Kysymysmorfeemien ilmaantuminen suomalaislasten kieleen (1984: 61) pdf-tiedostona

Toivainen, Jorma: Lapsen äännekehityksen ja äännekuntoutuksen oppikirja (2005: 640) pdf-tiedostona

Toivainen, Jorma: Lastenkieli ja äidinkieli (1961: 305) pdf-tiedostona

Toivainen, Jorma: Suffiksikielen omaksumisesta äidinkielenä (1981: 49) pdf-tiedostona

Toivainen, Jorma: Vieri- ja puhelinkerronnan erot erään viisivuotiaan kuvakirjakertomuksessa: demonstratiivit ja tempukset (1992: 60) pdf-tiedostona

Torikka, Marja: Helmi Virtaranta 1919–1999 (1999: 640) pdf-tiedostona

Toriseva, Marianne: Kriittisen diskurssintutkimuksen konferenssi Valenciassa 5.–8.5.2004 (2004: 423) pdf-tiedostona

Torvelainen, Päivi: Kaksivuotiaiden lasten fonologisen kehityksen variaatio (2007: www) pdf-tiedostona

Tuomi, Tuomo: 75 vuotta Virittäjää (1971: 341) pdf-tiedostona

Tuomi, Tuomo: Lauri Hakulinen Sanakirjasäätiön johtajana (1999: 591) pdf-tiedostona

Tuovila, Seija: Kun on tunteet. Suomen kielen tunnesanaston semantiikkaa (2006: www) pdf-tiedostona

Tupala, Terttu: Äidinkielen opetussuunnitelmien näkymiä (1980: 375) pdf-tiedostona

Turunen, Pirjo: Sanarakenteet 2;6-vuotiaiden dysleksiariski- ja kontrollilasten kielessä (2003: 251) pdf-tiedostona

Turunen, Rigina: Kompleksinen perusteos kielellisestä kompleksisuudesta (2006: 645) pdf-tiedostona

Tykkyläinen, Tuula: Kielihäiriöinen lapsi keskinäisen ymmärtämisen vaalijana (2007: 182) pdf-tiedostona

Tykkyläinen, Tuula: Puheterapeutti ja lapsi puheterapiatehtävää tekemässä. Ohjailevan toiminnan tarkastelua (2005: www) pdf-tiedostona


U

Ullakonoja, Riikka: Uusi perusteos suomen kielen fonetiikasta (2007: 456) pdf-tiedostona

Uotinen, Suvi: »Tässä kohdassa heterorouva nyökkää.» Näkökulma naisparien henkilöhaastatteluissa (2007: 68) pdf-tiedostona


V, W

Vaarala, Heidi: Supisuomea – uutta S2-opetukseen (2005: 132) pdf-tiedostona

Vaattovaara, Johanna: Jälkitavujen h:n variaation kehityksestä Tornionjokilaaksossa (2002: 508) pdf-tiedostona

Vaattovaara, Johanna: Kielen muuttumisen sosiaalisesta perustasta (2002: 473) pdf-tiedostona

Vaattovaara, Johanna: Lisää lingvistiikkaa kansan käsityksistä (2005: 466) pdf-tiedostona

Wagner, Johannes: Syvällinen tutkimus kakkoskielisestä vuorovaikutuksesta (2004: 302) pdf-tiedostona

Vaittinen, Tanja: Mikael Agricolan teosten yhdysadjektiivit (2007: 523) pdf-tiedostona

Vanhatalo, Ulla: ”Naiset motkottaa aiheesta ja nalkuttaa syyttä”. Kyselytesti verbien semanttisten sisältöjen arvioinnissa (2002: 330) pdf-tiedostona

Vanhatalo, Ulla: Kyselytekstit vs. korpuslingvistiikka lähisynonyymien semanttisten sisältöjen arvioinnissa – mitä vielä keskeisestä ja tärkeästä? (2003: 351) pdf-tiedostona

Vanhatalo, Ulla: Kyselytestit synonymian selvittämisessä – sanastotietoutta kielenpuhujilta sähköiseen sanakirjaan (2005: www) pdf-tiedostona

Varantola, Krista & Huttunen, Matti O.: Psykiatrian diagnoosit ammatti- ja maallikkokielessä (2005: 430) pdf-tiedostona

Varis, Markku: Merkitykset äidinkielen runkona (2004: 389) pdf-tiedostona

Vasama, Aurora & Voipio, Sanna: Opettajien näkökulmaa suomi toisena kielenä -opetussuunnitelman perusteisiin (2003: 427) pdf-tiedostona

Vaskuri, Paula: Suomi valtaa verkkoa – tarkastelussa Erkki Savolaisen verkkokielioppi (2002: 597) pdf-tiedostona

Vehmas-Lehto, Inkeri: Suomennoskieli ja suomen kieli: venäjänkielisten asiatekstien suomennoksissa esiintyvistä sanastoheikkouksista (1985: 186) pdf-tiedostona

Vehmas-Lehto, Inkeri: Venäjän gerundien suomentaminen (1984: 79) pdf-tiedostona

Werner, Stefan: Onko kvantiteettikieliä edes olemassa? (2005: 310) pdf-tiedostona

Viholainen, Helena: Tallaako lapsi kielensä päälle? Motorisen kehityksen yhteys kielelliseen kehitykseen (2007: 202) pdf-tiedostona

Wiik, Kalevi: Suomen frekventatiivi ja kontinuatiivi (1975: 153) pdf-tiedostona

Wiik, Kalevi: Suomen tavuista (1977: 265) pdf-tiedostona

Wiik, Kalevi: Suomen tempusten syvä- ja etärakenteista (1976: 135) pdf-tiedostona

Wiik, Kalevi: Äänteenmuutoksista ja generativismista (1971: 59) pdf-tiedostona

Viimaranta, Johanna: Puhetta ajasta venäjäksi ja suomeksi (2006: www) pdf-tiedostona

Viinikainen, Taru: Normit vieraalle (2007: 287) pdf-tiedostona

Vilkuna, Maria: Suomen se ja muut demonstratiivit (2003: 455) pdf-tiedostona

Vilkuna, Maria: Tunneverbit askarruttavat (2002: 119) pdf-tiedostona

Vilkuna, Maria: Voiko kin-partikkelia ymmärtää? (1984: 393) pdf-tiedostona

Vilppula, Matti: Havaintoja hän– ja he-pronominien käytöstä suomen murteissa (1989: 389) pdf-tiedostona

Vilppula, Matti: R. E. Nirvi sanastonkerääjänä Kiihtelysvaarassa (2006: 426) pdf-tiedostona

Virkkunen, Päivi: Tekstitaidon kokeen ongelmakohtia (2005: 402) pdf-tiedostona

Virsu, Ville: Sosiaalisten ongelmien retoriikkaa: Tapaus doping (2007: 346) pdf-tiedostona

Voionmaa, Kaarlo: Ekologisia näkökulmia kielenkehitykseen (2004: 294) pdf-tiedostona

Voionmaa, Kaarlo: Vuorovaikutusta ja variaatiota suomen oppimisessa (2003: 136) pdf-tiedostona

Voipio, Sanna: Maahanmuuttajataustaisten lasten suomi ja oma äidinkieli (2003: 629) pdf-tiedostona


X


Y

Ylikoski, Jussi: Uusia näkökulmia suomen infiniittisiin verbirakenteisiin (2005: 611) pdf-tiedostona

Yli-Luukko, Eeva: Yläsatakuntalainen intonaatiokuvio (2001: 2) pdf-tiedostona

Ylitalo, Riikka: Toisen tavun vokaalin puolipidennyksestä oulunseutulaisten puheessa (2004: 414) pdf-tiedostona


Õ

Õim, Haldur: Mistä ja miten puhutaan, kun puhutaan ajasta (2007: 290) pdf-tiedostona


Ä


Ö


Sanahakemistoja

Virittäjän sisällysluetteloihin on perinteisesti kuulunut sanahakemisto, jossa luetellaan Virittäjän artikkeleissa etymologisesti tai muuten käsitellyt suomen- ja muunkieliset sanat.

Artikkeleissa käsitellyistä sanoista OJS-tietokanta sisältää toistaiseksi vain suomen- ja vironkieliset. Suomen- ja vironkielisten sanojen lista on päivitetty vuonna 2019, ja lista on saatavissa myös taulukkomuodossa. Muiden kielten sanat lisätään OJS-tietokantaan vaiheittain lähisukukielistä alkaen. Tätä ennen ovat käytettävissä alla olevat vanhat pdf-hakemistot, joita ei tosin ole päivitetty muutamaan vuoteen.

Ohjeita hakemistojen käyttöön (pdf)


suomi ja viro

kaikki suomen- ja vironkieliset sanat (xlsx)


karjala

kaikki karjalankieliset sanat (pdf)


lyydi

kaikki lyydinkieliset sanat (pdf)


vepsä

kaikki vepsänkieliset sanat (pdf)


inkeroinen

kaikki inkeroisenkieliset sanat (pdf)


vatja

kaikki vatjankieliset sanat (pdf)


liivi

kaikki liivinkieliset sanat (pdf)


saame

pohjoissaamenkieliset sanat (pdf)
inarinsaamenkieliset sanat (pdf)
koltankieliset sanat (pdf)
kuolansaamelaiset sanat (pdf)
etelä- ja ruotsinsaamelaiset sanat (pdf)
saamelaisina tai saamelaisten käyttäminä mainitut erisnimet (pdf)