Säännöt

Lisäksi Kotikielen Seura jakaa yhdessä Suomalais-Ugrilaisen Seuran kanssa apurahoja August Ahlqvistin, Kai Donnerin, Artturi Kanniston ja Yrjö Wichmannin rahastoista, joiden säännöt on julkaistu Suomalais-Ugrilaisen Seuran Aikakauskirjassa 58 (1955–56).

Rahastot ovat Suomalais-Ugrilaisen Seuran hoidossa, mutta apurahoja myöntävässä valiokunnassa on kolme edustajaa Suomalais-Ugrilaisesta Seurasta, jonka esimies toimii puheenjohtajana, ja kaksi edustajaa Kotikielen Seurasta. Sihteerinä toimii Kotikielen Seuran sihteeri, ja päätökset julistetaan Kotikielen Seuran vuosikokouksissa.