Tietoa Kotikielen Seurasta

Mikä Kotikielen Seura?

Kotikielen Seura (KKS) järjestää säännöllisesti symposiumeja ja esitelmätilaisuuksia, joissa keskustellaan suomen kielestä eri näkökulmista. Lisäksi seura julkaisee aikakauslehti Virittäjää ja myöntää rahastoistaan apurahoja ja palkintoja vuosittain.

Kotikielen Seuralla on noin 700 jäsentä. Jäsenten joukossa on muun muassa tutkijoita, opettajia, kääntäjiä, opiskelijoita ja suomen kielen harrastajia.

Kotikielen Seura on Tieteellisten seurain valtuuskunnan jäsenseura. Tieteellisten seurain valtuuskunta eli TSV on asiantuntijaelin tieteenharjoittamista ja tiedepolitiikkaa koskevissa asioissa. Sen tehtävänä on edistää tieteellisten yhteisöjen yhteistoimintaa, tieteellistä tiedonvälitystä ja julkaisutoimintaa sekä tutkimustiedon tunnetuksi tekemistä ja sen käyttöä yhteiskunnassa (lainaus TSV:n nettisivuilta).

Kotikielen Seuran nimen käännökset:
– Sällskapet för forskning i finska språket
– Society for the Study of Finnish
– Société pour l’étude de la langue finnoise
– Gesellschaft für die Erforschung der finnischen Sprache.


Arkistot

Kotikielen Seuran arkistot ovat säilytteillä Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kirjallisuusarkistossa. Kesällä 2008 arkisto järjestettiin uudelleen ja samalla luetteloitiin entistä tarkemmin: arkistoluettelo 25.6.2008 (pdf). Seuran kirjakokoelmat on luovutettu Helsingin yliopiston suomen kielen laitoksen kirjastolle. Tätä nykyä ne kuuluvat Helsingin yliopiston pääkirjaston kokoelmiin.


Vuosikertomukset

Kotikielen Seuran toimintavuosi alkaa vuosikokouspäivästä 14. maaliskuuta. Päättyneen vuoden toimintakertomus julkaistaan vuosittain Virittäjän kakkosnumerossa.

Viimeisimmät vuosikertomukset:

2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015 (pdf)
2014 (pdf)
2013 (pdf)
2012 (pdf)
2011 (pdf)
2010 (pdf)
2009 (pdf)
2008 (pdf)
2007 (pdf)