Vuosikertomus 2017

Kertomus Kotikielen Seuran 142. toimintavuodesta

Seura on perustettu vuonna 1876. Sen tehtävänä on edistää suomen kielen tutkimusta, tuntemusta ja käyttöä. Tällä hetkellä keskeisimpiä toimintamuotoja ovat aikakauslehti Virittäjän julkaiseminen sekä kokousten ja symposiumien järjestäminen. Lisäksi Seura myöntää vuosittain rahastoistaan apurahoja ja palkintoja.

Sadantenaneljäntenäkymmenentenätoisena toimintavuotenaan Kotikielen Seura on kokoontunut viisi kertaa. Kokouksissa on käynyt keskimäärin 37 henkeä.

Vuosikokouksessa 14. maaliskuuta 2017 suomen kielen opiskelijat esitelmöivät Seuran esimiehen, professori Pirjo Hiidenmaan johdolla aiheesta Suomi 100 – suomen kielen tutkimus ja huolto 500.

Toukokuun 5. päivänä 2017 järjestettiin teemapäivä Uudet ja vanhat Helsingin kielet. Dosentti Terhi Ainiala ja professori Jyrki Kalliokoski esittivät aloituspuheenvuoron Helsingin kielimaiseman tutkimusta. Professori emeritus Heikki Paunonen esitelmöi aiheesta Luovuus Stadin slangissa, tohtori Heini Lehtonen aiheesta Puhetta Itä-Helsingissä ja Itä-Helsingistä, maisteri Väinö Syrjälä aiheesta Nuoret monikielistä katukuvaa havainnoimassa sekä dosentti Liisa Raevaara ja maisteri Laura Ihalainen aiheesta Uusia kieliä ja kielitietoisuutta: Tutkimuskohteena nuorten aikuisten teatteriprojekti.

Syyskuun 28. päivänä 2017 kuultiin ansioituneisiin pro gradu -töihin pohjautuvia esitelmiä. Maisteri Laura Heinilä esitelmöi aiheesta Seikkaillen suomea – vertaistuen merkitys seikkailullisessa kielenoppimismetodissa, maisteri Jussi Latvala aiheesta Mitä kielitiede voi tietää? Valokeilassa liitepartikkeli -hAn, maisteri Emilia Nikunen aiheesta Äänteellisesti motivoituneiden hyrsk-, tyrsk-, pyrsk- ja myrsk-pesyeiden merkitysten tarkastelua, maisteri Henri Satokangas aiheesta Moniäänistyvä uskonnon oppikirja ja maisteri Sanni Surkka aiheesta Homoseksuaali mies kielellisenä stereotyyppinä ja identiteettinä.

Marraskuun 22. päivänä 2017 professori Jaakko Leinon johtama tutkimushanke Ajallinen liike ja liikkumisen tapa esittäytyi. Jaakko Leino alusti tutkimusryhmän teemoista, minkä jälkeen esitelmöivät tohtori Anni Jääskeläinen, maisteri Markus Hamunen, maisteri Gaïdig Dubois sekä maisteri Heidi Niva.

Tammikuun 18. päivänä 2018 Kotikielen Seura järjesti työpajan Suomen kielen monet muodot yhteistyössä Sata suomalaista kielellistä elämäkertaa -hankkeen kanssa. Työpaja oli osa Tieteiden yön ohjelmaa.

Helmikuun 2. päivänä 2018 Kotikielen Seura oli mukana suomen kielen oppiaineen järjestämässä tilaisuudessa Viekö pizza uskottavuuden? Entä kaksoispassiivi? Asiantuntijan ammatti-identiteetin pohdintaa.

Helmikuun 28. päivänä, Kalevalan päivänä Kotikielen Seura järjesti kielipoliittisen teemaillan. Teemaillan aloitti ja aloituspuheenvuoron esitti Jyrki Kalliokoski, minkä jälkeen puheenvuoron esittivät Salla Kurhila, Esko Koponen, Anna Solin, Tanja Malo, Michael Jeltsch, Jouko Lindstedt, Leealaura Leskelä ja Eliisa Uotila sekä Tiina Onikki-Rantajääskö.

Seuran esimiehenä on toiminut professori Pirjo Hiidenmaa, ensimmäisenä varaesimiehenä tohtori Mari Siiroinen, toisena varaesimiehenä dosentti Terhi Ainiala, sihteerinä tohtori Pilvi Heinonen, varasihteerinä maisteri Elina Vitikka, rahastonhoitajana maisteri Toni Suutari sekä muina johtokunnan jäseninä professori Jyrki Kalliokoski, tohtori Mikko T. Virtanen ja maisteri Laura Niemi. Toiminnantarkastajina ovat olleet tohtori Annakaisa Pohjola ja maisteri Nico Wendelin sekä varatoiminnantarkastajina tohtori Salli Kankaanpää ja tohtori Ritva Pallaskallio. Kirjanpidosta on vastannut Aallon tilitoimisto.

Seuran johtokunta on kokoontunut toimintavuoden aikana 21. syyskuuta, 11.–15. marraskuuta, 7. joulukuuta 2017, 15. helmikuuta 2018 ja 23. helmikuuta – 2. maaliskuuta 2018 eli yhteensä 5 kertaa.

Seurassa oli vuoden 2017 lopussa kuusi kunniajäsentä ja 692 jäsenmaksunsa maksanutta vuosijäsentä. Painetun Virittäjä-lehden jäsentilaajia oli 570 (täysjäseniä 234 ja opiskelijajäseniä 336) ja verkkolehden tilaajia 49 (täysjäseniä 15 ja opiskelijajäseniä 34). Virittäjää tilaamattomia jäseniä oli 73 (täysjäseniä 50 ja opiskelijajäseniä 23).

Seuraa on edustanut Tieteellisten seurain valtuuskunnan syyskokouksessa Mari Siiroinen sekä Suomen tiedekustantajien liiton vuosikokouksessa Hanna Lappalainen.

Kokouksessaan 16. helmikuuta 2018 August Ahlqvistin, Yrjö Wichmannin, Kai Donnerin ja Artturi Kanniston rahastojen yhteinen lautakunta, johon ovat kuuluneet Suomalais-Ugrilaisen Seuran edustajina professori Riho Grünthal, professori Sirkka Saarinen ja asemansa puolesta Suomalais-Ugrilaisen Seuran esimies professori Ulla-Maija Forsberg sekä Kotikielen Seuran edustajina esimies Pirjo Hiidenmaa ja professori Jyrki Kalliokoski, on päättänyt myöntää August Ahlqvistin, Yrjö Wichmannin, Kai Donnerin ja Artturi Kanniston rahastojen käytettävissä olevasta vuoden 2017 tuotosta seuraavat palkinnot: Katariina Harjunpäälle 3500 euroa väitöskirjasta Translatory practices in everyday conversation: Bilingual mediating in Finnish — Brazilian Portuguese interaction, Pilvi Heinoselle 3500 euroa väitöskirjasta Evaluointi opettajan vuorovaikutustoimintana: osallistujuuden ulottuvuudet luokkahuoneessa, Milla Uusituvalle 3500 euroa väitöskirjasta Rajakarjalaismurteiden avoimet persoonaviittaukset, Maiju Strömmerille 3500 euroa väitöskirjasta Mahdollisuuksien rajoissa. Neksusanalyysi suomen kielen oppimisesta siivoustyössä, Katri Priikille 3500 euroa väitöskirjasta Hän, se, tää vai toi? Vuorovaikutussosiolingvistinen tutkimus henkilöviittauksista Kaakkois-Satakunnan nykypuhekielessä, Sachiko Sosalle 2000 euroa väitöskirjasta Functions of morphosyntactic alternations, and information flow in Surgut Khanty Discourse ja Tanja Toropaiselle 2000 euroa väitöskirjasta Yhdyssanat ja yhdyssanamaiset rakenteet Mikael Agricolan teoksissa. Tuotosta jäljelle jäänyt 2000 euroa varattiin myöhempää käyttöä varten.

Kokouksessaan 23. helmikuuta – 2. maaliskuuta 2018 Sanakirjasäätiön rahaston lautakunta on päättänyt, että Sanakirjasäätiön rahaston vuoden 2017 jaettavissa olevasta tuotosta ja viime vuonna tehdystä varauksesta, jotka ovat yhteensä 2873,84 euroa, jaetaan 2 800 euroa apurahoina suomen ja sen sukukielten tutkimukseen. Apuraha julistetaan haettavaksi Kotikielen Seuran vuosikokouksessa ja päätös ilmoitetaan 4. toukokuuta 2018. Apuraha voidaan jakaa usean hakijan kesken. Loput tuotosta varataan myöhempää käyttöä varten.

Kokouksessaan 15. helmikuuta 2018 E. A. Saarimaan rahaston lautakunta, jonka muodostavat Kotikielen Seuran johtokunnan jäsenet, on päättänyt myöntää vuoden 2017 jaettavissa olevasta tuotosta ja viime vuonna tehdystä varauksesta, jotka ovat yhteensä 2975,16 euroa, neljä palkintoa: Gaïdig Dubois’lle 400 euroa artikkelista Prédication seconde, translatif et construction de la subjectivité en finnois (Études finno-ougriennes 48), Hanna-Ilona Härmävaaralle 400 euroa artikkelista Official Language Policy as a Factor in Using Receptive Multilingualism among members of an Estonian and a Finnish Student Organization (teoksessa Siiner M., Koreinik K., Brown K. [toim.] Language Policy beyond the State), Jaakko Raunamaalle 400 euroa artikkelista Finnish medieval village names based on anthroponyms in Castle Province of Raseborg (teoksessa Terhi Ainiala & Janne Saarikivi [toim.] Personal name systems in Finnic and beyond) ja Maija Surakalle 400 euroa artikkelista Development of early directives in Finnish: A usage-based approach (teoksessa Milla Luodonpää-Manni, Esa Penttilä & Johanna Viimaranta [toim.] Empirical approaches to cognitive linguistics: Analysing real-life data). Loput tuotosta varattiin myöhempää käyttöä varten. Terhi Ainiala ei osallistunut Jaakko Raunamaan artikkelia koskevaan keskusteluun.

Kokouksessaan 20.–23. helmikuuta 2018 Lauri Kettusen rahaston lautakunta, johon ovat kuuluneet esimies Pirjo Hiidenmaa, professori Riho Grünthal ja maisteri Pilvi Heinonen, on päättänyt avata Lauri Kettusen rahaston vuoden 2017 jaettavissa olevasta 2659,53 euron tuotosta ja edellisvuoden varauksesta haettavaksi 2000 euroa tutkimusstipendiin tai matka-apurahaan, jonka tarkoituksena on edistää Helsingin yliopistossa suoritettavia viron kielen opintoja. Lisäksi Lauri Kettusen rahaston lautakunta on päättänyt myöntää 500 euron apurahan Helsingin yliopiston Viron kielen ja kulttuurin oppiaineen Tallinnaan suuntautuvan opintoretken kustannuksiin. Loput tuotosta varattiin myöhempää käyttöä varten.

Kokouksessaan 26. helmikuuta 2018 Hesteon koululaiskielirahaston lautakunta, johon ovat kuuluneet esimies Pirjo Hiidenmaa, Hesteon hallituksen jäsen Leena Paatero, maisteri Toni Suutari ja tohtori Pilvi Heinonen, on päättänyt käyttää Hesteon koululaiskielirahaston vuoden 2017 tuotosta ja edellisvuosien varauksista (605,95 euroa) stipendimuotoisesti 600 euroa Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulun 150-vuotisjuhlan kunniaksi järjestettävään koululaiskielitoimintaan. Loput tuotosta varataan myöhempää käyttöä varten.

Kuluneena toimintavuonna Seura on perinteiseen tapaan onnitellut ansioituneita jäseniään heidän merkkipäivinään sekä ottanut osaa poismenneiden jäsenten omaisten suruun.

Aikakauslehti Virittäjä ilmestyi vuonna 2017 neljänä vihkona, joissa oli yhteensä 628 sivua. Vuoden 2017 lopussa tilaajia oli 619. Päätoimittajana on toiminut dosentti Hanna Lappalainen. Toimitussihteerinä on työskennellyt maisteri Armi Sinerkari (–14.10.2017) ja maisteri Henna Leskelä (15.10.2017–). Kirjallisuusosastosta on vastannut tohtori Mikko T. Virtanen. Varapäätoimittajana ja verkkotoimittajana on toiminut tohtori Johanna Komppa. Hanketoimittajana on toiminut tohtori Yrjö Lauranto. Virittäjän taloutta ja tilauksia on hoitanut maisteri Heidi Vepsäläinen.

Aikakauslehti Virittäjän toimitusneuvosto on kokoontunut 23. helmikuuta 2018. Toimitusneuvoston puheenjohtajana on toiminut Seuran esimies, professori Pirjo Hiidenmaa. Muina jäseninä ovat toimineet dosentti Maria Ahlholm, professori Arto Anttila, tohtori Outi Duvallon, dosentti Markku Haakana, professori Helena Halmari, tohtori Suvi Honkanen, professori Leena Huss, dosentti Minna Jaakola, professori Lauri Karttunen, apulaisprofessori Leena Kolehmainen, dosentti Tommi Kurki, professori Matti Miestamo, professori Taru Nordlund, professori Renate Pajusalu, professori Marko Pantermöller, professori Jari Sivonen, dosentti Paula Sjöblom, professori Marja-Leena Sorjonen, professori Minna Suni ja dosentti Ulla Tiililä.

Seuran nettovarallisuus tilinpäätöksessä on 200 303,19 euroa. Seuran pitkäaikaisten sijoitusten arvoksi on vuoden 2017 tilinpäätökseen merkitty 176 482,25 euroa. Pitkäaikaiset sijoitukset jakautuvat Seuralle ja rahastoille seuraavasti: Kotikielen Seura 3,9 %, Sanakirjasäätiö 36,1 %, Lauri Kettusen rahasto 31,8 %, E. A. Saarimaan rahasto 26,6 % ja Hesteon koululaiskielirahasto 1,6 %. Seuran ja Virittäjän pankkitalletusten kokonaismäärä on ollut tilikauden päättyessä 32 657,34 euroa, joista Virittäjän osuus on ollut 19 371,66 euroa. Vuoden 2017 taseessa vastaavaa ja vastattavaa on kumpaakin 215 914,71 euroa.

Virittäjän tuotot olivat vuonna 2017 ilman avustuksia yhteensä 31 089,98 euroa. Nämä tuotot ovat kertyneet tilausmaksuista (30 886,59 euroa) ja korkotuotoista (203,39 euroa). Tieteellisten Seurain Valtuuskunnan myöntämä julkaisuavustus oli 19 000 euroa. Näiden lisäksi oli muita tuottoja 4842,26 euroa. Yhteensä Virittäjän tuotot olivat 54 932,24 euroa. Menoja kertyi 54 932,24 euroa. Suurimmat kulut aiheutuivat painatuksesta ja postituksesta (18 921,73 euroa) sekä henkilöstökuluista (27 684,83 euroa). Virittäjän tulos vuodelta 2017 osoittaa nollaa. Taseeseen on merkitty vuoden 2017 julkaisuavustuksen palautusta 3368,22 e.

Seuran tuotot koostuivat pääosin jäsenmaksuista, jotka olivat 2616,00 euroa. Seuran varsinaisen toiminnan kulut olivat 3540,27 euroa, ja ne koostuivat pääosin jäsenkokousten järjestämisestä ja kirjanpidosta. Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tulos oli 10 814,38 euroa, ja rahastoihin tuotoista siirrettiin 10 614,39 euroa. Seuran tulos vuodelta 2017 on 724,28 euroa alijäämäinen.

Kotikielen Seuran ja Virittäjän vuoden 2017 yhteinen tilinpäätös osoittaa tuottoja 68 619,15 euroa, kuluja 58 729,04 euroa ja rahastoille siirrettävää tuottoa 10 614,39 euroa. Alijäämäksi muodostuu 724,28 euroa.

Helsingissä 27. helmikuuta 2018

Pilvi Heinonen
Kotikielen Seuran sihteeri