Kotikielen Seura Setälän jäljillä

Kotikielen Seuran jäsenet tekivät lauantaina 27.4.2024 retken Järvenpäähän E. N. Setälän kotimaisemiin Aholaan ja Toimelan tontille. Alla tunnelmia ja tuokiokuvia retkeltä.

Riho Grünthal toimi retken oppaana.
Entisellä Toimelan tontilla. Retken oppaina toimivat Riho Grünthal (kuvassa) ja Mari Siiroinen. Kuva Mari Siiroinen.
Vuonna 1943 palanut Toimelan rakennus. Rakennus kuului tuolloin jo Luther-opistolle. Kuva teoksesta Vesa Vares & Kaisa Häkkinen 2001: Sanan valta. E. N. Setälän poliittinen, yhteiskunnallinen ja tieteellinen toiminta.
Nykyisin Toimelan tontilla toimii STEP-opisto (entinen Seurakuntaopisto, sitä aiemmin Luther-opisto). Kuva Mari Siiroinen.
Step-opiston kirjastossa. Taustalla E. N. Setälä -vitriini. Kuva Mari Siiroinen.
E. N. Setälä -vitriini. Kuva Mari Siiroinen.
Kuva Hannu Tommola.
Aholaan tutustumassa. Kuva Hannu Tommola.
Aholaan tutustumassa. Kuva Hannu Tommola.

Vuosikokouksessa 14.3.2024 palkittuja

Kotikielen Seuran vuosikokouksen yhteydessä 14.3.2024 jaettiin palkintoja viime vuonna julkaistuille ansioituneille suomen kielen ja suomalais-ugrilaisten kielten oppialoihin kuuluville väitöskirjoille, artikkeleille ja pro gradu -tutkielmille.

Väitöskirjapalkinnot myönnetään August Ahlqvistin, Yrjö Wichmannin, Kai Donnerin ja Artturi Kanniston rahastojen varoista, ja rahastojen valiokunta koostuu Suomalais-Ugrilaisen Seuran sekä Kotikielen Seuran edustajista. Artikkelipalkinnot myönnetään E. A. Saarimaan rahaston varoista, ja palkintolautakunta koostuu Kotikielen Seuran johtokunnasta. Viron kieltä käsittelevät pro gradu ‑palkinnot jaetaan Lauri Kettusen rahastosta, jonka lautakunta koostuu myöskin Kotikielen Seuran johtokunnasta.

Alla tiedot palkituista – lämpimät onnittelut kaikille!


August Ahlqvistin, Yrjö Wichmannin, Kai Donnerin ja Artturi Kanniston rahastot

  • Lotta Aarikalle (Turun yliopisto) 4 000 euroa väitöskirjasta Murre ja sen tutkimus. Näkökulmia fennistisen murteentutkimuksen historiaan ja kieli-ideologioihin 1871–2017
  • Gaïdig Dubois’lle (Helsingin yliopisto) 2 000 euroa väitöskirjasta La nature du RESTER en finnois et en français
  • Markus Juutiselle (Oulun yliopisto) 2 000 euroa väitöskirjasta Koltansaamen kielikontaktit. Vähemmistökieli muuttuvassa kieliympäristössä
  • Kaisla Kaheiselle (Helsingin yliopisto) 2 000 euroa väitöskirjasta Etymologia ex silentio. Nganasanin äännehistoria ja kielikontaktit

E. A. Saarimaan rahasto

  • Riku Erkkilälle (Ludwig­-Maximilians­-Universität München / Helsingin yliopisto) 400 euroa artikkelista ”Mistä uralistiikan sijatermit tulevat? Suomen ja muiden uralilaisten kielten sijatermistön kehityksestä.” (Virittäjä 127)
  • Kirsi Leskiselle (Jyväskylän yliopisto) 400 euroa artikkelista ”Monikieliseksi osaajaksi. Korkeakoulutaustaisten maahanmuuttaneiden koulutus- ja työelämäpolkuja ja kokemuksia kielestä.”  (Teoksessa Hynninen, N., I. Herneaho, E. Sippola, J. Isosävi & M. Yang (toim.) Kieli ja osallisuus. AFinLAn vuosikirja 2023.)
  • Taina Myllärille (Jyväskylän yliopisto) 400 euroa artikkelista ”Moniverbiset konstruktiot ja oppijansuomen kompleksisuus kielitaidon eri tasoilla.”  (Lähivertailuja 33)
  • Helena Nurmikarille (Helsingin yliopisto) 400 euroa artikkelista ”The Finnish anteeks(i) mitä ’sorry what’ as a resource for expressing affect on Twitter” (Teoksessa Koivisto, Aino Vepsäläinen, Heidi & Virtanen, Mikko T. (toim.). Conversation Analytic perspectives to digital interaction: Practices, resources, and affordances. SKS.)
  • Maria Sarhemaalle (Helsingin yliopisto) 400 euroa artikkelista ”Onko uuno urpompi kuin tauno? Kolmen etunimen appellatiivistuminen kyselytutkimuksen valossa.” (Virittäjä 127)

Lauri Kettusen rahasto

  • Marika Honkaselle (Helsingin yliopisto) 300 euroa maisterintutkielmastaan ”Monikon 1. persoona suomen- ja vironkielisissä elämäntaito-oppaissa”.

Sanakirjasäätiön rahaston apurahoja

Kotikielen Seuran johtokunta päätti kokouksessaan 13.4.2023 myöntää Sanakirjasäätiön rahastosta 1 200 euroa Frida Ahoselle (Helsingin yliopisto) suomen ja viron kielenhuollon historiaa komparatiivisesti tarkastelevan maisterintutkielman tekemiseen, 1 200 euroa Sofia Kotilaiselle (Jyväskylän yliopisto) nimistöntutkimuksen artikkelin kirjoittamiseen, 400 euroa Heidi Nivalle (Helsingin yliopisto) vepsäläis-suomalaisen sanakirjan laatimiseen, 1 300 euroa Miikul Pahomoville lyydin verkkosanakirjan aineiston päivittämiseen, 580 euroa Denis Tuhkaselle (Helsingin yliopisto) 570 Karjalaan suuntautuvaan keruumatkaan, jonka tarkoituksena on karjalaisten paikan- ja henkilönnimien tallentaminen nykyisen Leningradin alueen Boksitogorskin piirissä sijaitsevista asutuksista, ja 1 200 euroa Hanna Virranpäälle (Helsingin yliopisto) Pohjois-Amerikan suomalaisperäisiä paikannimiä käsittelevän väitöskirjan aloittamiseen.

VÄITÖSKIRJA- JA ARTIKKELIPALKINTOJA

Kotikielen Seuran vuosikokouksen yhteydessä 14.3.2023 jaettiin palkintoja viime vuonna julkaistuille ansioituneille suomen kielen ja suomalais-ugrilaisten kielten oppialoihin kuuluville väitöskirjoille, artikkeleille ja pro gradu -tutkielmille.

Väitöskirjapalkinnot myönnetään August Ahlqvistin, Yrjö Wichmannin, Kai Donnerin ja Artturi Kanniston rahastojen varoista, ja rahastojen valiokunta koostuu Suomalais-Ugrilaisen Seuran sekä Kotikielen Seuran edustajista. Artikkelipalkinnot myönnetään E. A. Saarimaan rahaston varoista, ja palkintolautakunta koostuu Kotikielen Seuran johtokunnasta.

Alla tiedot palkituista – lämpimät onnittelut kaikille!


AUGUST AHLQVISTIN, YRJÖ WICHMANNIN, KAI DONNERIN JA ARTTURI KANNISTON RAHASTOT

Antti Kannerille (Helsingin yliopisto) 4 000 euroa väitöskirjasta Meaning in Distributions, A Study on Computational Methods in Lexical Semantics

Irina Herneaholle (Helsingin yliopisto) 2 000 euroa väitöskirjasta Oikeus elää. Intertekstuaalisuus turvapaikanhakijoiden oikeuksia ajavassa kansalaisaktivismissa

Hanna-Ilona Härmävaaralle (Helsingin yliopisto) 2 000 euroa väitöskirjasta Building in the Bridge in Interaction – Receptive Multilingualism among Finnish and Estonian Speakers

Heidi Nivalle (Helsingin yliopisto) 2 000 euroa väitöskirjasta Suomen progressiivirakenne intentioiden ja ennakoinnin ilmaisuissa


E. A. SAARIMAAN RAHASTO

Veera Hatakalle (Helsingin yliopisto) 400 euroa artikkelista Värit tilanteissa

Anna-Kaisa Jokipohjalle (Tampereen yliopisto) 400 euroa artikkelista Kieltä kokkauksen lomassa: aloittelevien suomen kielen käyttäjien sanastokysymykset

Jenni Marjokorvelle (Helsingin yliopisto) 400 euroa artikkelista Kieltä lukemassa: Miten yhdeksäsluokkalaiset tarkastelevat uutisotsikon muotoja ja merkityksiä?

Sanni Surkalle (Helsingin yliopisto) 400 euroa artikkelista Merkitty mieheys

Eeva Attilalle (Helsingin yliopisto) 150 euroa artikkelista Säädöskieli – mahdotonta ymmärtää?

Lauri Haurulle (Oulun yliopisto) 150 euroa artikkelista Tarkastellessa vai tarkasteltaessa? Nollapersoonan ja passiivin työnjako temporaalisessa lauseenvastikkeessa


LAURI KETTUSEN RAHASTO

Kallas Lukalle (Helsingin yliopisto) 300 euroa pro gradu -tutkielmasta Pyhä nimessä ja paikassa. Suomen ja Viron Pyhä- ja Püha-aineksen sisältävät paikannimet

Oskari Jokiselle (Helsingin yliopisto) 200 euroa pro gradu -tutkielmasta ”Maitsed, mis on meeles” Mainonnan keinot ja representaatiot makeisvalmistaja Kalevin audiovisuaalisissa mainoksissa

Kaakaosta kannibaaliin: Amerikan alkuperäiskielten lainasanat suomessa

Latinalaisen Amerikan tutkimuksen dosentti Harri Kettunen esitelmöi Kotikielen Seuran tammikuisessa jäsentilaisuudessa aiheesta Kaakaosta kannibaaliin: Amerikan alkuperäiskielten lainasanat suomessa.

Voit tutustua kattavaan diaesitykseen tästä: https://www.kotikielenseura.fi/wp-content/uploads/2023/02/Kettunen_Harri_Kotikielen_Seura_2023-01-26_Kaakaosta_kannibaaliin-lowres.pdf

Esitelmän abstrakti ja tietoja puhujasta: Kettunen_Harri_2023_Amerikan_alkuperäiskielten_lainasanat_suomessa 

Virittäjä 125 vuotta

Kotikielen Seuran julkaisema Virittäjä-lehti on perustettu vuonna 1897 – tänä vuonna vietetään siis lehden 125-vuotisjuhlia! Juhlan kunniaksi on avattu Virittäjä 125 -juhlasivusto: https://virittaja125.kotikielenseura.fi/.

Sivustolla kerrataan Virittäjän historiaa etenkin viimeksi kuluneiden 25 vuoden ajalta, ja mukana on muun muassa aikalaishaastatteluja sekä suomen kielen asiantuntijoiden artikkelisuosituksia.

Kotikielen Seuran vuosikokouksessa palkittuja

Kotikielen Seuran vuosikokouksessa 14.3.2022 jaettiin jälleen palkintoja edellisvuonna julkaistuille ansioituneille suomen kielen ja suomalais-ugrilaisten kielten oppialoihin kuuluville väitöskirjoille ja artikkeleille.

Väitöskirjapalkinnot myönnetään August Ahlqvistin, Yrjö Wichmannin, Kai Donnerin ja Artturi Kanniston rahastojen varoista, ja rahastojen valiokunta koostuu Suomalais-Ugrilaisen Seuran sekä Kotikielen Seuran edustajista. Artikkelipalkinnot myönnetään E. A. Saarimaan rahaston varoista, ja palkintolautakunta koostuu Kotikielen Seuran johtokunnasta.

Alla tiedot palkituista – lämpimät onnittelut kaikille!


AUGUST AHLQVISTIN, YRJÖ WICHMANNIN, KAI DONNERIN JA ARTTURI KANNISTON RAHASTOT

Olli Kupariselle (Tampereen yliopisto) 4 000 euron palkinto väitöskirjasta Muutoksen mekanismit. Kolmen aikapisteen reaaliaikatutkimus Helsingin puhekielestä

Mariann Bernhardtille (Turun yliopisto) 2 500 euron palkinto väitöskirjasta Määräisyys ja objektin merkitseminen mordvalaiskielissä

Krista Teeri-Niknammoghadamille (Turun yliopisto) 2 500 euron palkinto väitöskirjasta Edessä ja edellä: Suomen ete-vartaloisten tilagrammien merkitykset ja metaforisuus

Jaakko Raunamaalle (Helsingin yliopisto) 2 000 euron palkinto väitöskirjasta Finnic anthroponymy in the Middle Ages: Perspectives on pre-Christian and early Christian personal names

Anu Rouhikoskelle (Helsingin yliopisto) 2 000 euron palkinto väitöskirjasta Direktiivien variaatio – Pyynnöt, neuvot ja ohjeet asiakaspalvelutilanteessa


E. A. SAARIMAAN RAHASTO

Heidi Nivalle (Helsingin yliopisto) 400 euron palkinto artikkelista Onnellisemmat ajat näyttää siellä olevan tulossa. Liikeverbillisen progressiivirakenteen futuurisia merkityksiä vanhassa kirjasuomessa ja varhaisnykysuomessa (Virittäjä 125)

Emilia Tuurille (Tampereen yliopisto) 400 euron palkinto artikkelista Liiketilanteen väylän ja suunnan kielentäminen suomessa (teoksessa Anneli Pajunen & Mari Honko (toim.) Suomen kielen hallinta ja sen kehitys. Peruskoululaiset ja nuoret aikuiset. Helsinki: SKS)

Idastiina Valtasalmelle (Tampereen yliopisto) 400 euron palkinto artikkelista Selkoa ihmisestä. Ihminen-sanan merkitykset ja käyttö selkokielisissä sanomalehtiteksteissä (Sananjalka 63)

Ildikó Vecsernyésille (Helsingin yliopisto) 400 euron palkinto artikkelista Kuinka pääministeriä puhutellaan? Puhuttelu Suomen ja Unkarin pääministereiden Facebook-päivitysten kommenteissa (Virittäjä 125)

Anna Heinolle (Helsingin yliopisto) 150 euron palkinto artikkelista Toislajiset eläimet Virittäjä-lehdessä (Teoksessa Rea Peltola, Anni Jääskeläinen & Katariina Harjunpää (toim.) Kieli ja eläin. Vuorovaikutusta ja kielioppia monilajisissa yhteisöissä. Helsinki: SKS)

Helmi Kilpeläiselle (Oulun yliopisto) 150 euron palkinto artikkelista Löytymisen merkityksiä (Kielikello)

Satu Mattilalle (Metropolia) 150 euron palkinto artikkelista Lukion S2-oppikirjoissa lukija ihmettelee salmiakkia ja rätvänää syövää mökkikansaa (Suomenopettajat)

Susanna Muukkoselle (Helsingin yliopisto) 150 euron palkinto artikkelista Menikö perille? Monitulkintainen ironia (Kielikello)

Anna Sundqvistille (Helsingin yliopisto) 150 euron palkinto artikkelista Murteet suomalaisessa Youtubessa (Kielikello)

Mist bamlataa, ku puhutaa slangii?

Kotikielen Seuran keväisessä teemapäivässä 15.4.2021 keskusteltiin Stadin slangista. Tilaisuus järjestettiin virtuaalisena, ja aihe houkutteli langoille liki sata osallistujaa.

Tilaisuudessa kuultiin ensin Heikki Paunosen ja Kim Jeongdon esitelmä Stadin slangin suosikkiaihepiirit Suomi-Stadi-sanakirjan valossa. Tämän jälkeen Ulla-Maija Forsberg esitelmöi aiheesta Slangisanojen alkuperätyypit.

Unitubessa on katsottavissa tallenne Ulla-Maija Forsbergin esitelmästä.