Vuosikokouksessa 14.3.2024 palkittuja

Kotikielen Seuran vuosikokouksen yhteydessä 14.3.2024 jaettiin palkintoja viime vuonna julkaistuille ansioituneille suomen kielen ja suomalais-ugrilaisten kielten oppialoihin kuuluville väitöskirjoille, artikkeleille ja pro gradu -tutkielmille.

Väitöskirjapalkinnot myönnetään August Ahlqvistin, Yrjö Wichmannin, Kai Donnerin ja Artturi Kanniston rahastojen varoista, ja rahastojen valiokunta koostuu Suomalais-Ugrilaisen Seuran sekä Kotikielen Seuran edustajista. Artikkelipalkinnot myönnetään E. A. Saarimaan rahaston varoista, ja palkintolautakunta koostuu Kotikielen Seuran johtokunnasta. Viron kieltä käsittelevät pro gradu ‑palkinnot jaetaan Lauri Kettusen rahastosta, jonka lautakunta koostuu myöskin Kotikielen Seuran johtokunnasta.

Alla tiedot palkituista – lämpimät onnittelut kaikille!


August Ahlqvistin, Yrjö Wichmannin, Kai Donnerin ja Artturi Kanniston rahastot

  • Lotta Aarikalle (Turun yliopisto) 4 000 euroa väitöskirjasta Murre ja sen tutkimus. Näkökulmia fennistisen murteentutkimuksen historiaan ja kieli-ideologioihin 1871–2017
  • Gaïdig Dubois’lle (Helsingin yliopisto) 2 000 euroa väitöskirjasta La nature du RESTER en finnois et en français
  • Markus Juutiselle (Oulun yliopisto) 2 000 euroa väitöskirjasta Koltansaamen kielikontaktit. Vähemmistökieli muuttuvassa kieliympäristössä
  • Kaisla Kaheiselle (Helsingin yliopisto) 2 000 euroa väitöskirjasta Etymologia ex silentio. Nganasanin äännehistoria ja kielikontaktit

E. A. Saarimaan rahasto

  • Riku Erkkilälle (Ludwig­-Maximilians­-Universität München / Helsingin yliopisto) 400 euroa artikkelista ”Mistä uralistiikan sijatermit tulevat? Suomen ja muiden uralilaisten kielten sijatermistön kehityksestä.” (Virittäjä 127)
  • Kirsi Leskiselle (Jyväskylän yliopisto) 400 euroa artikkelista ”Monikieliseksi osaajaksi. Korkeakoulutaustaisten maahanmuuttaneiden koulutus- ja työelämäpolkuja ja kokemuksia kielestä.”  (Teoksessa Hynninen, N., I. Herneaho, E. Sippola, J. Isosävi & M. Yang (toim.) Kieli ja osallisuus. AFinLAn vuosikirja 2023.)
  • Taina Myllärille (Jyväskylän yliopisto) 400 euroa artikkelista ”Moniverbiset konstruktiot ja oppijansuomen kompleksisuus kielitaidon eri tasoilla.”  (Lähivertailuja 33)
  • Helena Nurmikarille (Helsingin yliopisto) 400 euroa artikkelista ”The Finnish anteeks(i) mitä ’sorry what’ as a resource for expressing affect on Twitter” (Teoksessa Koivisto, Aino Vepsäläinen, Heidi & Virtanen, Mikko T. (toim.). Conversation Analytic perspectives to digital interaction: Practices, resources, and affordances. SKS.)
  • Maria Sarhemaalle (Helsingin yliopisto) 400 euroa artikkelista ”Onko uuno urpompi kuin tauno? Kolmen etunimen appellatiivistuminen kyselytutkimuksen valossa.” (Virittäjä 127)

Lauri Kettusen rahasto

  • Marika Honkaselle (Helsingin yliopisto) 300 euroa maisterintutkielmastaan ”Monikon 1. persoona suomen- ja vironkielisissä elämäntaito-oppaissa”.