Sanakirjasäätiön rahaston apurahoja

Kotikielen Seuran johtokunta päätti kokouksessaan 13.4.2023 myöntää Sanakirjasäätiön rahastosta 1 200 euroa Frida Ahoselle (Helsingin yliopisto) suomen ja viron kielenhuollon historiaa komparatiivisesti tarkastelevan maisterintutkielman tekemiseen, 1 200 euroa Sofia Kotilaiselle (Jyväskylän yliopisto) nimistöntutkimuksen artikkelin kirjoittamiseen, 400 euroa Heidi Nivalle (Helsingin yliopisto) vepsäläis-suomalaisen sanakirjan laatimiseen, 1 300 euroa Miikul Pahomoville lyydin verkkosanakirjan aineiston päivittämiseen, 580 euroa Denis Tuhkaselle (Helsingin yliopisto) 570 Karjalaan suuntautuvaan keruumatkaan, jonka tarkoituksena on karjalaisten paikan- ja henkilönnimien tallentaminen nykyisen Leningradin alueen Boksitogorskin piirissä sijaitsevista asutuksista, ja 1 200 euroa Hanna Virranpäälle (Helsingin yliopisto) Pohjois-Amerikan suomalaisperäisiä paikannimiä käsittelevän väitöskirjan aloittamiseen.