VÄITÖSKIRJA- JA ARTIKKELIPALKINTOJA

Kotikielen Seuran vuosikokouksen yhteydessä 14.3.2023 jaettiin palkintoja viime vuonna julkaistuille ansioituneille suomen kielen ja suomalais-ugrilaisten kielten oppialoihin kuuluville väitöskirjoille, artikkeleille ja pro gradu -tutkielmille.

Väitöskirjapalkinnot myönnetään August Ahlqvistin, Yrjö Wichmannin, Kai Donnerin ja Artturi Kanniston rahastojen varoista, ja rahastojen valiokunta koostuu Suomalais-Ugrilaisen Seuran sekä Kotikielen Seuran edustajista. Artikkelipalkinnot myönnetään E. A. Saarimaan rahaston varoista, ja palkintolautakunta koostuu Kotikielen Seuran johtokunnasta.

Alla tiedot palkituista – lämpimät onnittelut kaikille!


AUGUST AHLQVISTIN, YRJÖ WICHMANNIN, KAI DONNERIN JA ARTTURI KANNISTON RAHASTOT

Antti Kannerille (Helsingin yliopisto) 4 000 euroa väitöskirjasta Meaning in Distributions, A Study on Computational Methods in Lexical Semantics

Irina Herneaholle (Helsingin yliopisto) 2 000 euroa väitöskirjasta Oikeus elää. Intertekstuaalisuus turvapaikanhakijoiden oikeuksia ajavassa kansalaisaktivismissa

Hanna-Ilona Härmävaaralle (Helsingin yliopisto) 2 000 euroa väitöskirjasta Building in the Bridge in Interaction – Receptive Multilingualism among Finnish and Estonian Speakers

Heidi Nivalle (Helsingin yliopisto) 2 000 euroa väitöskirjasta Suomen progressiivirakenne intentioiden ja ennakoinnin ilmaisuissa


E. A. SAARIMAAN RAHASTO

Veera Hatakalle (Helsingin yliopisto) 400 euroa artikkelista Värit tilanteissa

Anna-Kaisa Jokipohjalle (Tampereen yliopisto) 400 euroa artikkelista Kieltä kokkauksen lomassa: aloittelevien suomen kielen käyttäjien sanastokysymykset

Jenni Marjokorvelle (Helsingin yliopisto) 400 euroa artikkelista Kieltä lukemassa: Miten yhdeksäsluokkalaiset tarkastelevat uutisotsikon muotoja ja merkityksiä?

Sanni Surkalle (Helsingin yliopisto) 400 euroa artikkelista Merkitty mieheys

Eeva Attilalle (Helsingin yliopisto) 150 euroa artikkelista Säädöskieli – mahdotonta ymmärtää?

Lauri Haurulle (Oulun yliopisto) 150 euroa artikkelista Tarkastellessa vai tarkasteltaessa? Nollapersoonan ja passiivin työnjako temporaalisessa lauseenvastikkeessa


LAURI KETTUSEN RAHASTO

Kallas Lukalle (Helsingin yliopisto) 300 euroa pro gradu -tutkielmasta Pyhä nimessä ja paikassa. Suomen ja Viron Pyhä- ja Püha-aineksen sisältävät paikannimet

Oskari Jokiselle (Helsingin yliopisto) 200 euroa pro gradu -tutkielmasta ”Maitsed, mis on meeles” Mainonnan keinot ja representaatiot makeisvalmistaja Kalevin audiovisuaalisissa mainoksissa