Kotikielen Seuran vuosikokouksessa palkittuja

Kotikielen Seuran vuosikokouksessa 14.3.2022 jaettiin jälleen palkintoja edellisvuonna julkaistuille ansioituneille suomen kielen ja suomalais-ugrilaisten kielten oppialoihin kuuluville väitöskirjoille ja artikkeleille.

Väitöskirjapalkinnot myönnetään August Ahlqvistin, Yrjö Wichmannin, Kai Donnerin ja Artturi Kanniston rahastojen varoista, ja rahastojen valiokunta koostuu Suomalais-Ugrilaisen Seuran sekä Kotikielen Seuran edustajista. Artikkelipalkinnot myönnetään E. A. Saarimaan rahaston varoista, ja palkintolautakunta koostuu Kotikielen Seuran johtokunnasta.

Alla tiedot palkituista – lämpimät onnittelut kaikille!


AUGUST AHLQVISTIN, YRJÖ WICHMANNIN, KAI DONNERIN JA ARTTURI KANNISTON RAHASTOT

Olli Kupariselle (Tampereen yliopisto) 4 000 euron palkinto väitöskirjasta Muutoksen mekanismit. Kolmen aikapisteen reaaliaikatutkimus Helsingin puhekielestä

Mariann Bernhardtille (Turun yliopisto) 2 500 euron palkinto väitöskirjasta Määräisyys ja objektin merkitseminen mordvalaiskielissä

Krista Teeri-Niknammoghadamille (Turun yliopisto) 2 500 euron palkinto väitöskirjasta Edessä ja edellä: Suomen ete-vartaloisten tilagrammien merkitykset ja metaforisuus

Jaakko Raunamaalle (Helsingin yliopisto) 2 000 euron palkinto väitöskirjasta Finnic anthroponymy in the Middle Ages: Perspectives on pre-Christian and early Christian personal names

Anu Rouhikoskelle (Helsingin yliopisto) 2 000 euron palkinto väitöskirjasta Direktiivien variaatio – Pyynnöt, neuvot ja ohjeet asiakaspalvelutilanteessa


E. A. SAARIMAAN RAHASTO

Heidi Nivalle (Helsingin yliopisto) 400 euron palkinto artikkelista Onnellisemmat ajat näyttää siellä olevan tulossa. Liikeverbillisen progressiivirakenteen futuurisia merkityksiä vanhassa kirjasuomessa ja varhaisnykysuomessa (Virittäjä 125)

Emilia Tuurille (Tampereen yliopisto) 400 euron palkinto artikkelista Liiketilanteen väylän ja suunnan kielentäminen suomessa (teoksessa Anneli Pajunen & Mari Honko (toim.) Suomen kielen hallinta ja sen kehitys. Peruskoululaiset ja nuoret aikuiset. Helsinki: SKS)

Idastiina Valtasalmelle (Tampereen yliopisto) 400 euron palkinto artikkelista Selkoa ihmisestä. Ihminen-sanan merkitykset ja käyttö selkokielisissä sanomalehtiteksteissä (Sananjalka 63)

Ildikó Vecsernyésille (Helsingin yliopisto) 400 euron palkinto artikkelista Kuinka pääministeriä puhutellaan? Puhuttelu Suomen ja Unkarin pääministereiden Facebook-päivitysten kommenteissa (Virittäjä 125)

Anna Heinolle (Helsingin yliopisto) 150 euron palkinto artikkelista Toislajiset eläimet Virittäjä-lehdessä (Teoksessa Rea Peltola, Anni Jääskeläinen & Katariina Harjunpää (toim.) Kieli ja eläin. Vuorovaikutusta ja kielioppia monilajisissa yhteisöissä. Helsinki: SKS)

Helmi Kilpeläiselle (Oulun yliopisto) 150 euron palkinto artikkelista Löytymisen merkityksiä (Kielikello)

Satu Mattilalle (Metropolia) 150 euron palkinto artikkelista Lukion S2-oppikirjoissa lukija ihmettelee salmiakkia ja rätvänää syövää mökkikansaa (Suomenopettajat)

Susanna Muukkoselle (Helsingin yliopisto) 150 euron palkinto artikkelista Menikö perille? Monitulkintainen ironia (Kielikello)

Anna Sundqvistille (Helsingin yliopisto) 150 euron palkinto artikkelista Murteet suomalaisessa Youtubessa (Kielikello)