Suunvuoro 1/2000

Virittäjä 1/2000

Suunvuoro

Vuosi 2000 on alkanut Virittäjässä muutoksin. Sääntöjemme mukaan toimitusneuvoston jäsenyys kestää kuusi vuotta ja vastuun vaihtoa on porrastettu siten, että puolet jäsenistä vaihtuu aina kolmen vuoden välein. Näin jatkuvuus keskustelussa säilyy eikä ilmainen työ lehden hyväksi käy liian raskaaksi kenellekään.

Tässä numerossa jätetään jälleen haikeita hyvästejä. Kiitämme Auli Hakulista, Jyrki Kalliokoskea, Silva Kiurua, Johanna Laaksoa, Heikki Leskistä, Irma Lonkaa, Terttu Orpanaa, Anneli Pajusta ja Pekka Sammallahtea. Olette olleet arvokkaana tukena Virittäjän toimitukselle. Toivottavasti yhteistyö ei pääty tähän!

Virittäjän toimitusneuvoston jäsenten aikaa vievin tehtävä on epäilemättä toiminta artikkelien nimettöminä asiantuntija-arvioijina. Kun ryhmä on tieteellisesti monipuolinen, työ onnistuu parhaiten. Kirjoittajien ja lukijakunnan palvelemiseksi on yleensä tarpeen saada kahdenlaista palautetta jokaisesta artikkelista. Toisaalta tarvitaan mahdollisimman pätevää asiantuntemusta juuri kirjoituksen edustamalta erityisalueelta. Toisaalta artikkelia olisi aina katsottava myös sellaisen lukijan näkökulmasta, joka ei ole vihkiytynyt juuri tuon alan kaikkiin yksityiskohtiin mutta haluaisi kuitenkin ymmärtää tutkijan tavoitteet ja päätulokset.

Monipuolisuuden pyrkimys merkitsee myös sitä, että neuvoston tulisi alueellisesti edustaa mahdollisimman hyvin koko maan yliopistojen tutkijoita. Viime aikoina on tullut vieläkin kunnianhimoisempia toiveita. Virittäjä kiinnostaa yhä enemmän kansainvälistä tiede- ja opintoyhteisöä. Suomen kielen opettajia ja tutkijoita työskentelee ympäri maailmaa. Tukiryhmässäkin olisi siis hyvä olla jäseniä maan rajojen ulkopuolelta.

Kotikielen Seuran jäsenkokous valitsi viime marraskuussa Virittäjän toimitusneuvostoon seuraavat uudet jäsenet: Sirkka-Liisa Hahmon Greifswaldista, Anneli Kauppisen Helsingistä, Eino Koposen Göttingenistä, Laila Lehikoisen Helsingistä, Aila Mielikäisen Jyväskylästä, Pirkko Muikku-Wernerin Joensuusta, Urpo Nikanteen Oslosta sekä Marja-Leena Sorjosen ja Maria Vilkunan Helsingistä. Ritva Liisa Pitkänen, joka on ollut jäsenenä toista vuotta, valittiin edelleen kolmeksi vuodeksi mukaan ryhmään. Toivotan kaikki tervetulleiksi Virittäjään!

Toimituksessakin on tapahtunut yksi iso muutos. Kirjallisuusosaston toimittaja Vesa Koivisto, joka hoiti tehtäväänsä lähes kahdeksan vuoden ajan, päätti raivata tilaa kasvaneelle perheelleen ja päätyölleen suomen deskriptiivisen kieliopin tutkijana. Vesa Koivisto oli toimituksemme vanhin jäsen. Hänen kokemuksensa, työtoveruutensa ja ystävyytensä on merkinnyt paljon meille kaikille. Kiitos, Vesa, näistä vuosista!

Kirjallisuusosastoa hoitaa nyt kaksi uutta toimittajaa. Toinen heistä on Anne Mäntynen, joka on Virittäjän lukijoille tuttu niiltä ajoilta, kun hän toimi lehtemme toimitussihteerinä. Markku Haakanan ajatteluun voi ensimmäiseksi tutustua lukemalla hänen väitöksenalkajaisesitelmänsä tämän vihkon lektio-osastosta. Kaikkien toimittajien yhteystiedot löytyvät etukannen sisäpuolelta. Pitäkää siis yhteyttä ja seuratkaa edelleen myös kotisivuamme.

LEA LAITINEN