Virittäjä 125 vuotta

Kotikielen Seuran julkaisema Virittäjä-lehti on perustettu vuonna 1897 – tänä vuonna vietetään siis lehden 125-vuotisjuhlia! Juhlan kunniaksi on avattu Virittäjä 125 -juhlasivusto: https://virittaja125.kotikielenseura.fi/.

Sivustolla kerrataan Virittäjän historiaa etenkin viimeksi kuluneiden 25 vuoden ajalta, ja mukana on muun muassa aikalaishaastatteluja sekä suomen kielen asiantuntijoiden artikkelisuosituksia.

Kotikielen Seuran vuosikokouksessa palkittuja

Kotikielen Seuran vuosikokouksessa 14.3.2022 jaettiin jälleen palkintoja edellisvuonna julkaistuille ansioituneille suomen kielen ja suomalais-ugrilaisten kielten oppialoihin kuuluville väitöskirjoille ja artikkeleille.

Väitöskirjapalkinnot myönnetään August Ahlqvistin, Yrjö Wichmannin, Kai Donnerin ja Artturi Kanniston rahastojen varoista, ja rahastojen valiokunta koostuu Suomalais-Ugrilaisen Seuran sekä Kotikielen Seuran edustajista. Artikkelipalkinnot myönnetään E. A. Saarimaan rahaston varoista, ja palkintolautakunta koostuu Kotikielen Seuran johtokunnasta.

Alla tiedot palkituista – lämpimät onnittelut kaikille!


AUGUST AHLQVISTIN, YRJÖ WICHMANNIN, KAI DONNERIN JA ARTTURI KANNISTON RAHASTOT

Olli Kupariselle (Tampereen yliopisto) 4 000 euron palkinto väitöskirjasta Muutoksen mekanismit. Kolmen aikapisteen reaaliaikatutkimus Helsingin puhekielestä

Mariann Bernhardtille (Turun yliopisto) 2 500 euron palkinto väitöskirjasta Määräisyys ja objektin merkitseminen mordvalaiskielissä

Krista Teeri-Niknammoghadamille (Turun yliopisto) 2 500 euron palkinto väitöskirjasta Edessä ja edellä: Suomen ete-vartaloisten tilagrammien merkitykset ja metaforisuus

Jaakko Raunamaalle (Helsingin yliopisto) 2 000 euron palkinto väitöskirjasta Finnic anthroponymy in the Middle Ages: Perspectives on pre-Christian and early Christian personal names

Anu Rouhikoskelle (Helsingin yliopisto) 2 000 euron palkinto väitöskirjasta Direktiivien variaatio – Pyynnöt, neuvot ja ohjeet asiakaspalvelutilanteessa


E. A. SAARIMAAN RAHASTO

Heidi Nivalle (Helsingin yliopisto) 400 euron palkinto artikkelista Onnellisemmat ajat näyttää siellä olevan tulossa. Liikeverbillisen progressiivirakenteen futuurisia merkityksiä vanhassa kirjasuomessa ja varhaisnykysuomessa (Virittäjä 125)

Emilia Tuurille (Tampereen yliopisto) 400 euron palkinto artikkelista Liiketilanteen väylän ja suunnan kielentäminen suomessa (teoksessa Anneli Pajunen & Mari Honko (toim.) Suomen kielen hallinta ja sen kehitys. Peruskoululaiset ja nuoret aikuiset. Helsinki: SKS)

Idastiina Valtasalmelle (Tampereen yliopisto) 400 euron palkinto artikkelista Selkoa ihmisestä. Ihminen-sanan merkitykset ja käyttö selkokielisissä sanomalehtiteksteissä (Sananjalka 63)

Ildikó Vecsernyésille (Helsingin yliopisto) 400 euron palkinto artikkelista Kuinka pääministeriä puhutellaan? Puhuttelu Suomen ja Unkarin pääministereiden Facebook-päivitysten kommenteissa (Virittäjä 125)

Anna Heinolle (Helsingin yliopisto) 150 euron palkinto artikkelista Toislajiset eläimet Virittäjä-lehdessä (Teoksessa Rea Peltola, Anni Jääskeläinen & Katariina Harjunpää (toim.) Kieli ja eläin. Vuorovaikutusta ja kielioppia monilajisissa yhteisöissä. Helsinki: SKS)

Helmi Kilpeläiselle (Oulun yliopisto) 150 euron palkinto artikkelista Löytymisen merkityksiä (Kielikello)

Satu Mattilalle (Metropolia) 150 euron palkinto artikkelista Lukion S2-oppikirjoissa lukija ihmettelee salmiakkia ja rätvänää syövää mökkikansaa (Suomenopettajat)

Susanna Muukkoselle (Helsingin yliopisto) 150 euron palkinto artikkelista Menikö perille? Monitulkintainen ironia (Kielikello)

Anna Sundqvistille (Helsingin yliopisto) 150 euron palkinto artikkelista Murteet suomalaisessa Youtubessa (Kielikello)

Mist bamlataa, ku puhutaa slangii?

Kotikielen Seuran keväisessä teemapäivässä 15.4.2021 keskusteltiin Stadin slangista. Tilaisuus järjestettiin virtuaalisena, ja aihe houkutteli langoille liki sata osallistujaa.

Tilaisuudessa kuultiin ensin Heikki Paunosen ja Kim Jeongdon esitelmä Stadin slangin suosikkiaihepiirit Suomi-Stadi-sanakirjan valossa. Tämän jälkeen Ulla-Maija Forsberg esitelmöi aiheesta Slangisanojen alkuperätyypit.

Unitubessa on katsottavissa tallenne Ulla-Maija Forsbergin esitelmästä.

Kotikielen Seuran vuosikokouksessa palkittuja

Kotikielen Seuran vuosikokouksessa 13.3.2021 jaettiin palkintoja edellisvuonna julkaistuille ansioituneille suomen kielen ja suomalais-ugrilaisten kielten oppialoihin kuuluville pro gradu -tutkielmille, artikkeleille ja väitöskirjoille. Lisäksi Lauri Kettusen rahastosta jaettiin apuraha väitöskirjatyöskentelyyn.

Alla tiedot palkituista ja apurahamyönnöstä – lämpimät onnittelut kaikille!


AUGUST AHLQVISTIN, YRJÖ WICHMANNIN, KAI DONNERIN JA ARTTURI KANNISTON RAHASTOT

Niklas Metsärannalle (Helsingin yliopisto) 2500 euron palkinto väitöskirjasta Periytyminen ja lainautuminen – Marin ja permiläisten kielten sanastontutkimusta

Hilkka Paldaniukselle (Jyväskylän yliopisto) 2 500 euron palkinto väitöskirjasta Kuka aloitti kylmän sodan? Lukion historian aineistopohjaisen esseen tekstilaji tiedonalan tekstitaitojen näkökulmasta

Minerva Pihalle (Turun yliopisto) 2 000 euron palkinto väitöskirjasta Eteläsaamelaiset rautakautisessa Pohjolassa. Kielitieteellis-arkeologinen näkökulma

Karita Suomalaiselle (Turun yliopisto) 2 500 euron palkinto väitöskirjasta Kuka sinä on? Tutkimus yksikön 2. persoonan käytöstä ja käytön variaatiosta suomenkielisissä arkikeskusteluissa

Chingduang Yurayongille (Helsingin yliopisto) 2 500 euron palkinto väitöskirjasta Postposed Demonstratives in Finnic and North Russian Dialects


E. A. Saarimaan rahasto

Katalin Dabóczylle (Helsingin yliopisto) 400 euron palkinto artikkelista Monikielisten vanhempien kielivalintoja perheessä (teoksessa Kaarina Hippi, Hanna Lappalainen & Pirkko Nuolijärvi (toim.) Suomalaisten kielellistä elämää. Sata suomalaista kielellistä elämäkertaa -hankkeen satoa. Helsinki: SKS)

Ilona Lindhille (Helsingin yliopisto) 400 euron palkinto artikkelista Kirjallinen matkakertomus kokemusten ja tietojen välittäjänä (teoksessa Mikko Virtanen, Pirjo Hiidenmaa & Jyrki Nummi (toim.) Kertomuksen keinoin. Tarinallisuus mediassa ja tietokirjallisuudessa. Helsinki: Gaudeamus)

Eveliina Mäntylälle (Oulun yliopisto) 400 euron palkinto artikkelista Uskallakin kommentoida tähän. VIMPkin-alkuinen uhkauskonstruktio (Virittäjä 124)

Krista Teeri-Niknammoghadamille (Turun yliopisto) 400 euron palkinto artikkelista Miksi joulun edellä muttei perjantain edellä? Suomen EDELLÄ-adpositioilla kuvatut suhteet ajan spatiaalisissa metaforissa (Sananjalka 62)

Mikael Varjolle (Turun yliopisto) 400 euron palkinto Karita Suomalaisen kanssa kirjoitetusta artikkelista When personal is interpersonal. Organizing interaction with deictically open personal constructions in Finnish everyday conversation (Journal of Pragmatics 168)

Ella Airaksiselle (Selkokeskus) 150 euron palkinto artikkelista Kohti kohteliasta selkokieltä (Kielikello 4/2020)

Anja Keräselle (Tampereen yliopisto) 150 euron palkinto artikkelista Päättymätön prosessi: prosessidraama kirjoittamisen opetuksessa (teoksessa Sirkku Latomaa & Yrjö Lauranto (toim.) Päättymätön projekti III. Kirjoitettua vuorovaikutusta eri S2-foorumeilla. Kakkoskieli 9)


Lauri Kettusen rahasto

Petteri Aarnokselle (Helsingin yliopisto) 250 euron palkinto pro gradu ‑tutkielmasta Viro suomalaisissa sanomalehdissä 1987–1988

Darja Belikovalle (Helsingin yliopisto) 250 euron palkinto pro gradu -tutkielmasta Suomen kielen ymmärtäminen viron pohjalta Helsingin kielimaisemassa

Jenni Kavénille (Helsingin yliopisto) 250 euron palkinto pro gradu ‑tutkielmasta Timbu-Limbu, Soppalinna, Venla Vaatekoi, Hirmusten heinäpelto ja Ahti Suomenlahti. Erisnimien kääntäminen virolaisten lastenkirjojen suomennoksissa 1930–2020

Saarni Laitiselle (Helsingin yliopisto) 250 euron palkinto pro gradu -tutkielmasta ”Mis Kihnu see ilma kihnu keeleta oleks?” Kielelliset asenteet, identiteetit ja paikallisen kielimuodon elinvoimaisuus Kihnun saarella

Aleksi Palokankaalle (Helsingin yliopisto) 3 900 euron apuraha viron kieltä koskevaa väitöskirjatyöskentelyä varten

Lauri Kettusen rahaston apuraha haettavana

Lauri Kettusen rahasto julistaa haettavaksi 3 900 euron apurahan viron kieltä koskevaan väitöskirjatutkimukseen.

Hakemukseen liitetään enintään kolmen sivun pituinen tutkimussuunnitelma. Hakemuksessa tulee mainita samaan tarkoitukseen haetut ja/tai saadut apurahat.

Erillisiä suosituksia ei tarvita, mutta hakemuksessa tulee mainita ohjaajan tai ohjaajien yhteystiedot.

Hakemukset osoitetaan Lauri Kettusen rahaston johtokunnalle ja toimitetaan sähköpostin liitteenä osoitteeseen seura@kotikielenseura.fi viimeistään 7.3.2021. Päätös julkistetaan Kotikielen Seuran vuosikokouksessa 13.3.2021.

Ihmisen luontosuhteesta kielen- ja kirjallisuudentutkimuksen näkökulmista

Kotikielen Seuran teemapäivässä Ihmisen ja luonnon kohtaaminen kielessä ja kirjallisuudessa 5.11.2020 kuultiin mielenkiintoisia ja puhuttelevia esityksiä, jotka tarkastelivat eri tavoin ihmisen luontosuhteen ilmenemistä kielessä ja kirjallisuudessa.

Kaksi näistä esityksistä on nyt myös luettavissa alla:

Karoliina Lummaa: Ihmisten ja puiden suhteet kirjallisuudessa ja kentällä

Vesa Haapala: Kirjoitettu luonto. Luonto kirjallisuudessa ja kirjallisuudentutkimuksessa

Sanakirjasäätiön rahaston apurahoja

Kotikielen Seuran johtokunta päätti kokouksessaan 17.4.2020 myöntää Sanakirjasäätiön rahastosta 2000 euroa Helsingin yliopiston Kenttätyökurssin opiskelijoiden murteenkeruumatkaan Artjärvelle ja Savitaipaleelle, 1000 euroa Lotta Aarikalle (Turun yliopisto) Lauri Kettusen Suomen murteet -sarjan kriittisen analyysin kirjoittamiseen sekä 400 euroa Svetlana Edygarovalle (Helsingin yliopisto) kenttätyömatkaan Syktyvkariin Komin tasavaltaan Venäjälle.

Väitöskirja- ja artikkelipalkintoja

Viime vuonna julkaistuille ansioituneille suomen kielen ja suomalais-ugrilaisten kielten oppialoihin kuuluville artikkeleille ja väitöskirjoille on jälleen myönnetty palkintoja. Alla tiedot palkituista – suuret onnittelut kaikille!


August Ahlqvistin, Yrjö Wichmannin, Kai Donnerin ja Artturi Kanniston rahastot

Sampsa Holopaiselle (Helsingin yliopisto) 3 000 euron palkinto väitöskirjasta Indo-Iranian borrowings in Uralic – Critical overview of sound substitutions and distribution criterion

Maija Surakalle (Itä-Suomen yliopisto) 2 500 euron palkinto väitöskirjasta Ajan paikka – Ajanilmausten kehityspolkuja lasten kielessä

Heidi Vepsäläiselle (Helsingin yliopisto) 2 500 euron palkinto väitöskirjasta Suomen ”no”-partikkeli ja kysymyksiin vastaaminen keskustelussa


E. A. Saarimaan rahasto

Heidi Niemelälle (Oulun yliopisto) 400 euron palkinto artikkelista Oululaisopiskelijoiden käsityksiä maahanmuuttajien puhumasta suomesta (teoksessa Mantila, H., Saviniemi, M. & Kunnas, N. (toim.) Oulu kieliyhteisönä, s. 200–251. Helsinki: SKS)

Hilkka Paldaniukselle (Jyväskylän yliopisto) 400 euron palkinto artikkelista Selostuksesta tulkintoihin – Aineistojen esittäminen lukiolaisten historian esseissä (Virittäjä 123, s. 347–372)

Henri Satokankaalle (Helsingin yliopisto) 400 euron palkinto artikkelista Termien selittäminen multimodaalisena toimintana yleistajuisissa tietokirjoissa (AFinLAn Vuosikirja 77, s. 101–119)

Salla-Maaria Suuriniemelle (Helsingin yliopisto) 400 euron palkinto artikkelista Kielitietoisuuden käsite ja kieli-ideologiat helsinkiläisten peruskoulujen opetussuunnitelmadiskursseissa (AFinLAn Vuosikirja 77, s. 42–59)

Kukka-Maaria Wessmanille (Turun yliopisto) 400 euron palkinto Leena Kolehmaisen kanssa kirjoitetusta artikkelista Monikielisyyttä ja muuttoliikkeen jälkiä – Aika- ja kielikerrostumat Varkauden hautausmaiden nimimaisemissa (Sananjalka 61, s. 104–129)

Lauri Kettusen rahaston apurahoja

Lauri Kettusen rahaston lautakunta on myöntänyt 2 000 euroa Helsingin yliopiston Viron kielen ja kulttuurin opiskelijoiden opintoretkeen Koillis-Viroon, 300 euroa Marika Honkasen (Helsingin yliopisto) opintoretkeen itäisten setukaismurteiden alueelle Pihkovan oblastiin sekä 1 150 euroa Santra Jantusen (Helsingin yliopisto) latvian vaikutusta liivin verbiderivaatioon käsittelevään väitöskirja-artikkeliin. Onnittelut apurahan saaneille!

SANAKIRJASÄÄTIÖN RAHASTON APURAHA HAETTAVANA

Sanakirjasäätiön rahasto julistaa haettavaksi 3 400 euron apurahan suomen ja sen sukukielten tutkimukseen, esimerkiksi gradun tai muun tutkimuksen tekoon, artikkelin kirjoittamiseen tai kenttätyöhön. Apuraha voidaan jakaa usean hakijan kesken.

Rahaston tarkoituksena on Sanakirjasäätiön perinnön mukaisesti

  1. edistää suomen kansanmurteiden ja suomalaisen nimistön sekä niiden tutkimuksen tuntemusta
  2. tutkittaa suomen kieltä ja suomensukuisia kieliä, suomalaista nimistöä sekä kansanomaisen kulttuurimme alkuperää ja ilmenemismuotoja.

Rahasto tukee erityisesti suomen murteiden tutkimista. Etusijalla ovat hakijat, jotka eivät ole aiemmin saaneet apurahaa Sanakirjasäätiön rahastosta.

Hakemukseen liitetään enintään kolmen sivun pituinen tutkimussuunnitelma tai työsuunnitelma sekä kustannuslaskelma. Hakemuksessa tulee mainita samaan tarkoitukseen haetut ja/tai saadut apurahat.

Erillisiä suosituksia ei tarvita, mutta hakemuksessa tulee mainita ohjaajan tai ohjaajien yhteystiedot.

Hakemukset osoitetaan Kotikielen Seuran johtokunnalle ja toimitetaan sähköpostin liitteenä osoitteeseen seura@kotikielenseura.fi 31.3.2020 mennessä. Päätös julkistetaan 21.4.2020.

Kotikielen Seura
Castrenianum, PL 3
00014 Helsingin yliopisto
seura@kotikielenseura.fi