Sanakirjasäätiön apuraha jaettu

Kotikielen Seuran johtokunta on kokouksessaan 25.4.2019 päättänyt myöntää Sanakirjasäätiön rahastosta Denis Tuhkaselle 350 euron apurahan livvinkarjalaisen paikannimistön keruumatkaan, Niko Partaselle ja Miikul Pahomoville 1 800 euron apurahan lyydinkielisen koulusanakirjan tekoon sekä Jeongdo Kimille 1 050 euron apurahan artikkelin ”Vierasperäisyys ja onomatopoieettisuus Stadin slangin sanastossa” kirjoittamista varten.

KOTIKIELEN SEURAN VUOSIKOKOUKSESSA PALKITTUJA

Kotikielen Seura piti vuosikokouksensa torstaina 14.3.2019, ja perinteen mukaisesti tilaisuudessa jaettiin palkintoja edellisvuonna julkaistuista suomen kielen ja suomalais-ugrilaisten kielten oppialoihin kuuluvista ansioituneista artikkeleista ja väitöskirjoista.

Palkintoja ja apurahoja jaettiin seuraavasti:

AUGUST AHLQVISTIN, YRJÖ WICHMANNIN, KAI DONNERIN JA ARTTURI KANNISTON RAHASTOT

Maximilian Murmannille (Helsingin yliopisto) 2 000 euron palkinto väitöskirjasta Inchoative Emotion verbs in Finnish: Argument Structures and Collexemes

Duha Elsayedille (Turun yliopisto) 2 000 euron palkinto väitöskirjasta Agricolan pitää – nesessiiviverbi kielikontaktin ytimessä

Liisa-Maria Lehdolle (Oulun yliopisto) 2 000 euron palkinto väitöskirjasta Korpusavusteinen diskurssianalyysi japaninsuomalaisten kielipuheesta

Outi Tánczosille (Helsingin yliopisto) 2 000 euron palkinto väitöskirjasta Mediated discourses – Ethnic minority media in linguistic and ethnic identity-building and language revitalization: Comparative case studies from Finno- Ugrian minority contexts

Miia Karttuselle (Itä-Suomen yliopisto) 2 000 euron palkinto väitöskirjasta No pittää kahttoo. Puhujan tulevan toiminnan ilmausten kielioppia ja pragmatiikkaa


E. A. SAARIMAAN RAHASTO

Olli Kupariselle (Tampereen yliopisto) 400 euron palkinto artikkelista Infinitiivien variaatio ja muutos Helsingissä (Virittäjä 1/2018: 29–52)

Elina Vitikalle (Helsingin yliopisto) 400 euron palkinto artikkelista Hyperlinkkien funktiot ja kirjoittaja- ja lukijapositiot (Virittäjä 2/2018: 161–186)

Irina Herneaholle (Helsingin yliopisto) 400 euron palkinto artikkelista Maahanmuuttodiskurssit eduskuntapuolueiden vuoden 2015 vaalimateriaaleissa (Virittäjä 2/2018: 187–223)

Jenni Mikkoselle (Jyväskylän yliopisto) 400 euron palkinto yhdessä Vesa Jarvan kanssa kirjoitetusta artikkelista Lexical Mixing in a Conversation between Old Helsinki Slang Speakers (teoksessa Palander, Marjatta ym. 2018, On the Border of Language and Dialect, 222–251. Helsinki: SKS).


LAURI KETTUSEN RAHASTO

Anna Hukalle (Helsingin yliopisto) 3 500 euron apuraha väitöskirjatyöhön sekä Helsingin yliopiston viron kielen ja kulttuurin opiskelijoille 1 000 euron apuraha Viron suuntautuvan opintoretken kustannuksiin.

SANAKIRJASÄÄTIÖN RAHASTON APURAHA HAETTAVANA

Sanakirjasäätiön rahasto julistaa haettavaksi 3 200 euron apurahan suomen ja sen sukukielten tutkimukseen, esimerkiksi gradun tai muun tutkimuksen tekoon, artikkelin kirjoittamiseen tai kenttätyöhön. Apuraha voidaan jakaa usean hakijan kesken.

Rahaston tarkoituksena on Sanakirjasäätiön perinnön mukaisesti

  1. edistää suomen kansanmurteiden ja suomalaisen nimistön sekä niiden tutkimuksen tuntemusta
  2. tutkittaa suomen kieltä ja suomensukuisia kieliä, suomalaista nimistöä sekä kansanomaisen kulttuurimme alkuperää ja ilmenemismuotoja.

Rahasto tukee erityisesti suomen murteiden tutkimista. Etusijalla ovat hakijat, jotka eivät ole aiemmin saaneet apurahaa Sanakirjasäätiön rahastosta.

Hakemukseen liitetään enintään kolmen sivun pituinen tutkimussuunnitelma tai työsuunnitelma sekä kustannuslaskelma. Hakemuksessa tulee mainita samaan tarkoitukseen haetut ja/tai saadut apurahat.

Erillisiä suosituksia ei tarvita, mutta hakemuksessa tulee mainita ohjaajan tai ohjaajien yhteystiedot.

Hakemukset osoitetaan Kotikielen Seuran johtokunnalle ja toimitetaan sähköpostin liitteenä osoitteeseen seura@kotikielenseura.fi 5.4.2019 mennessä. Päätös julkistetaan 2.5.2019.

Kotikielen Seura
Castrenianum, PL 3
00014 Helsingin yliopisto
seura@kotikielenseura.fi

LAURI KETTUSEN RAHASTON APURAHA HAETTAVANA

Lauri Kettusen rahasto julistaa haettavaksi 2 000 euron apurahan viron kielen opiskeluun tai tutkimukseen liittyvien matkojen matkakuluihin tai muunlaisiin tutkimusaineiston hankintaan liittyviin kuluihin.

Hakemukseen liitetään enintään kolmen sivun pituinen tutkimussuunnitelma tai työsuunnitelma sekä kustannuslaskelma. Hakemuksessa tulee mainita samaan tarkoitukseen haetut ja/tai saadut apurahat.

Erillisiä suosituksia ei tarvita, mutta hakemuksessa tulee mainita ohjaajan tai ohjaajien yhteystiedot.

Hakemukset osoitetaan Lauri Kettusen rahaston johtokunnalle ja toimitetaan sähköpostin liitteenä osoitteeseen seura@kotikielenseura.fi 7.3.2019 mennessä. Päätös julkistetaan Kotikielen Seuran vuosikokouksessa 14.3.2019.

EU:n uusi tietosuoja-asetus kirvoitti keskustelua SKY:n ja KKS:n paneelissa

Suomen Kielitieteellisen yhdistyksen (SKY) ja Kotikielen Seuran (KKS) järjestämä paneelikeskustelu EU:n uuden tietosuoja-asetuksen (GDPR) vaikutuksista kielitieteellisiin aineistoihin päätti Helsingissä järjestetyt XLV Kielitieteen päivät 9.5.2018. Paneelissa istuivat Tampereen yliopiston viestintätieteiden yliopisto-opettaja Liisa Mustanoja, Kotuksen digitointihankkeesta vastaava Toni Suutari ja Helsingin yliopiston suomen kielen professori Marja-Leena Sorjonen sekä lakimies Niilo Vähäsarja. Puheenjohtajana toimi Jouni Rostila Suomen Kielitieteellisestä yhdistyksestä.

Keskustelua etenkin yleisön puolella herättivät muun muassa verkkoaineistoihin liittyvät kysymykset sekä multimodaalisten, puhetta ja kuvaa yhdistävien aineistojen henkilötietojen anonymisoinnin vaikeus.

Lauri Kettusen rahaston apuraha varattiin myöhempää käyttöä varten

Lauri Kettusen rahaston jaettavissa olevasta tuotosta ja edellisvuoden varauksesta haettavaksi avatut 2 000 euroa päätettiin lautakunnan kokouksessa 14.5.2018 siirtää kokonaisuudessaan myöhemmin käytettäväksi. Päätöksen tehneeseen lautakuntaan kuuluivat Kotikielen Seuran esimies Pirjo Hiidenmaa, Helsingin yliopiston itämerensuomalaisten kielten professori Riho Grünthal ja Kotikielen Seuran sihteeri Henri Satokangas.

Sanakirjasäätiön apuraha jaettu

Kotikielen Seuran johtokunta päätti kokouksessaan 3.5.2018 myöntää Sanakirjasäätiön rahastosta 1 400 euron apurahan Riku Erkkilälle ersän tulosijojen käyttöä koskevan pro gradu -tutkielman työstämiseen sekä 1 400 euron apurahan Jäänreunan kansat -projektille Minun tarinani – balladista näytelmäksi -työpajan järjestämiseen Joshkar-Olassa, Marin tasavallassa lokakuussa 2018.

Lauri Kettusen rahaston apuraha haettavana

Lauri Kettusen rahasto julistaa haettavaksi 2 000 euron apurahan viron kielen opiskeluun tai tutkimukseen liittyvien matkojen matkakuluihin tai muunlaisiin tutkimusaineiston hankintaan liittyviin kuluihin.

Hakemukseen liitetään enintään kolmen sivun pituinen tutkimussuunnitelma tai työsuunnitelma sekä kustannuslaskelma. Hakemuksessa tulee mainita samaan tarkoitukseen haetut ja/tai saadut apurahat.

Erillisiä suosituksia ei tarvita, mutta hakemuksessa tulee mainita ohjaajan tai ohjaajien yhteystiedot.

Hakemukset osoitetaan Lauri Kettusen rahaston johtokunnalle ja toimitetaan sähköpostin liitteenä osoitteeseen seura@kotikielenseura.fi 27.4.2018 mennessä. Päätös julkistetaan viimeistään 11.5.2018.

Sanakirjasäätiön rahaston apuraha haettavana

Sanakirjasäätiön rahasto julistaa haettavaksi 2 800 euron apurahan suomen ja sen sukukielten tutkimukseen, esimerkiksi gradun tai muun tutkimuksen tekoon, artikkelin kirjoittamiseen tai kenttätyöhön. Apuraha voidaan jakaa usean hakijan kesken.

Rahaston tarkoituksena on Sanakirjasäätiön perinnön mukaisesti

  1. edistää suomen kansanmurteiden ja suomalaisen nimistön sekä niiden tutkimuksen tuntemusta
  2. tutkittaa suomen kieltä ja suomensukuisia kieliä, suomalaista nimistöä sekä kansanomaisen kulttuurimme alkuperää ja ilmenemismuotoja.

Rahasto tukee erityisesti suomen murteiden tutkimista. Etusijalla ovat hakijat, jotka eivät ole aiemmin saaneet apurahaa Sanakirjasäätiön rahastosta.

Hakemukseen liitetään enintään kolmen sivun pituinen tutkimussuunnitelma tai työsuunnitelma sekä kustannuslaskelma. Hakemuksessa tulee mainita samaan tarkoitukseen haetut ja/tai saadut apurahat.

Erillisiä suosituksia ei tarvita, mutta hakemuksessa tulee mainita ohjaajan tai ohjaajien yhteystiedot.

Hakemukset osoitetaan Kotikielen Seuran johtokunnalle ja toimitetaan sähköpostin liitteenä osoitteeseen seura@kotikielenseura.fi 20.4.2018 mennessä. Päätös julkistetaan 4.5.2018.

Kotikielen Seura
Castrenianum, PL 3
00014 Helsingin yliopisto
seura@kotikielenseura.fi

Kotikielen Seuran vuosikokouksessa palkittuja

Kotikielen Seura piti vuosikokouksensa keskiviikkona 14.3.2018, ja perinteen mukaisesti tilaisuudessa jaettiin palkintoja edellisvuonna julkaistuista suomen kielen ja suomalais-ugrilaisten kielten oppialoihin kuuluvista ansioituneista artikkeleista ja väitöskirjoista.

Palkintoja ja apurahoja jaettiin seuraavasti:

August Ahlqvistin, Yrjö Wichmannin, Kai Donnerin ja Artturi Kanniston rahastot

Katariina Harjunpäälle (Helsingin yliopisto) 3 500 euron palkinto väitöskirjasta Translatory practices in everyday conversation: Bilingual mediating in Finnish — Brazilian Portuguese interaction

Pilvi Heinoselle (Helsingin yliopisto) 3 500 euron palkinto väitöskirjasta Evaluointi opettajan vuorovaikutustoimintana: osallistujuuden ulottuvuudet luokkahuoneessa

Katri Priikille (Turun yliopisto) 3 500 euron palkinto väitöskirjasta Hän, se, tää vai toi? Vuorovaikutussosiolingvistinen tutkimus henkilöviittauksista Kaakkois-Satakunnan nykypuhekielessä

Maiju Strömmerille (Jyväskylän yliopisto) 3 500 euron palkinto väitöskirjasta Mahdollisuuksien rajoissa. Neksusanalyysi suomen kielen oppimisesta siivoustyössä

Milla Uusituvalle (Itä-Suomen yliopisto) 3 500 euron palkinto väitöskirjasta Rajakarjalaismurteiden avoimet persoonaviittaukset

Sachiko Sosalle (Helsingin yliopisto) 2 000 euron palkinto väitöskirjasta Functions of morphosyntactic alternations, and information flow in Surgut Khanty Discourse

Tanja Toropaiselle (Turun yliopisto) 2 000 euron palkinto väitöskirjasta Yhdyssanat ja yhdyssanamaiset rakenteet Mikael Agricolan teoksissa


E. A. Saarimaan rahasto

Gaïdig Dubois’lle (Helsingin yliopisto) 400 euron palkinto artikkelista Prédication seconde, translatif et construction de la subjectivité en finnois (Études finno-ougriennes 48)

Hanna-Ilona Härmävaaralle (Helsingin yliopisto) 400 euron palkinto artikkelista Official Language Policy as a Factor in Using Receptive Multilingualism among members of an Estonian and a Finnish Student Organization (teoksessa Siiner M., Koreinik K., Brown K. [toim.] Language Policy beyond the State)

Jaakko Raunamaalle (Helsingin yliopisto) 400 euron palkinto artikkelista Finnish medieval village names based on anthroponyms in Castle Province of Raseborg (teoksessa Terhi Ainiala & Janne Saarikivi [toim.] Personal name systems in Finnic and beyond)

Maija Surakalle (Itä-Suomen yliopisto) 400 euron palkinto artikkelista Development of early directives in Finnish: A usage-based approach (teoksessa Milla Luodonpää-Manni, Esa Penttilä & Johanna Viimaranta [toim.] Empirical approaches to cognitive linguistics: Analysing real-life data)


Lauri Kettusen rahasto

Helsingin yliopiston Viron kielen ja kulttuurin oppiaineelle 500 euron apuraha Tallinnaan suuntautuvan opintoretken kustannuksiin