Sanakirjasäätiön rahaston apurahoja

Kotikielen Seuran johtokunta päätti kokouksessaan 17.4.2020 myöntää Sanakirjasäätiön rahastosta 2000 euroa Helsingin yliopiston Kenttätyökurssin opiskelijoiden murteenkeruumatkaan Artjärvelle ja Savitaipaleelle, 1000 euroa Lotta Aarikalle (Turun yliopisto) Lauri Kettusen Suomen murteet -sarjan kriittisen analyysin kirjoittamiseen sekä 400 euroa Svetlana Edygarovalle (Helsingin yliopisto) kenttätyömatkaan Syktyvkariin Komin tasavaltaan Venäjälle.