Sanakirjasäätiön rahaston säännöt

Sanakirjasäätiö aloitti vuonna 2003 neuvottelut Kotikielen Seuran kanssa Sanakirjasäätiön rahaston perustamiseksi Kotikielen Seuran alaisuuteen, koska säätiön toiminnan jatkamista ei pidetty tarkoituksenmukaisena.

Sanakirjasäätiön valtuuskunta luovutti 19.3.2004 Kotikielen Seuralle rahaston alkupääomaksi kirjanpitoarvoltaan 49 959,25 euron sijoitusomaisuuden. Kotikielen Seuran johtokunta päätti Sanakirjasäätiön rahaston perustamisesta 22.3.2004 ja osoitti samalla lisäykseksi rahaston pääomaan seuran omia varoja 14 000 euroa. Näin rahaston alkupääomaksi muodostui 63 959,25 euroa.

Seuran johtokunta vahvisti yhdessä Sanakirjasäätiön kanssa valmistellut rahaston säännöt ja niiden johdantotekstin 22.3.2004, ja seuran jäsenkokous hyväksyi rahaston perustamisen 3.2.2005.

Sanakirjasäätiö sai Patentti- ja rekisterihallitukselta lakkauttamisluvan keväällä 2005, minkä jälkeen säätiö suoritti lakkauttamistoimet. 1.8.2006 Patentti- ja rekisterihallitus merkitsi Sanakirjasäätiön lakanneeksi ja poisti sen säätiörekisteristä.

Sanakirjasäätiön rahasto

Kotikielen Seura on lupautunut vaalimaan vuonna 2006 lakkautetun Sanakirjasäätiön perintöä ja perustanut säätiöltä saamillaan varoilla rahaston, jonka pääomaa voidaan edelleenkin kartuttaa. Rahaston säännöt ovat seuraavat:

1. Rahaston nimi on Sanakirjasäätiön rahasto, ja sen tarkoituksena on näissä säännöissä mainitulla tavalla edistää suomen kielen ja suomalaisen kansankulttuurin tutkimusta sekä tuntemusta.

2. Rahastoa hoitaa Kotikielen Seura ry.

3. Rahaston pääoma, jonka arvo näitä sääntöjä vahvistettaessa oli 63 959,25 euroa, on säilytettävä koskemattomana ja sijoitettava varmalla mutta tuottavalla tavalla. Rahaston tuotoista lisätään vuosittain pääomaan vähintään 1/6. Muu osa käytetään rahaston tarkoitusperien hyväksi.

4. Rahaston tarkoituksena on Sanakirjasäätiön perinnön mukaisesti 1) edistää suomen kansanmurteiden ja suomalaisen nimistön sekä niiden tutkimuksen tuntemusta ja 2) tutkittaa suomen kieltä ja suomensukuisia kieliä, suomalaista nimistöä sekä kansanomaisen kulttuurimme alkuperää ja ilmenemismuotoja. Rahaston erityisenä kohteena on suomen murteiden tutkimisen tukeminen.

5. Rahaston varojen käytöstä määrää lautakunta, johon kuuluvat kaikki Kotikielen Seuran johtokunnan jäsenet. Lautakuntaa johtaa Kotikielen Seuran esimies tai jompikumpi varaesimiehistä, ja sen sihteerinä toimii Kotikielen Seuran sihteeri tai varasihteeri. Kokous on päätösvaltainen, jos puheenjohtajan ja sihteerin lisäksi läsnä on vähintään kaksi jäsentä.

6. Lautakunta kokoontuu puheenjohtajan kutsusta ennen Kotikielen Seuran vuosikokousta ja tarvittaessa muulloinkin. Päätökset julistetaan Kotikielen Seuran kokouksissa.

7. Rahaston lautakunnalla on oikeus liittää jaettavaksi kertyneet varat kokonaisuudessaankin pääomaan tai varata ne myöhemmin käytettäväksi.

8. Näiden sääntöjen muuttamisesta, mikäli se osoittautuu tarpeelliseksi, päättää Kotikielen Seura omien sääntöjensä muuttamisesta säädetyssä järjestyksessä.

9. Jos Kotikielen Seura joudutaan lakkauttamaan, on pidettävä huoli, että rahaston varat tulevat jatkossakin käytetyiksi niiden tarkoitusperien hyväksi, joista näissä säännöissä on määrätty.

Takaisin Säännöt-sivulle