Lauri Kettusen rahaston säännöt

Lauri Kettusen rahasto

Kunniajäsenensä, Helsingin yliopiston viron ja sen lähisukukielten professorin, 10:ntenä syyskuuta 1885 syntyneen ja 26:ntena helmikuuta 1963 kuolleen Lauri Einari Kettusen muistoa kunnioittaakseen Kotikielen Seura on perustanut rahaston, johon Seuran lisäksi ovat lahjoituksia tehneet Lauri Kettusen ystävät, työtoverit ja oppilaat sekä eräät tieteelliset seurat ja yhtymät. Rahastoa voidaan lahjoituksilla kartuttaa. Sitä hoitaa sen perustaja seuraavien sääntöjen mukaan:

1. Rahaston nimi on Lauri Kettusen rahasto, ja sen tarkoituksena on näissä säännöissä mainitulla tavalla palkinnoin tai stipendein kannattaa viron kielen opiskelua ja tutkimusta erityisesti Helsingin yliopiston opiskelijain keskuudessa.

2. Rahastoa hoitaa Kotikielen Seura.

3. Rahaston pääoma, jonka määrä näitä sääntöjä vahvistettaessa oli 3 382 mk, on säilytettävä koskemattomana. Rahaston koroista lisätään vuosittain pääomaan vähintään 1/5 ja muu osa korkoja käytetään l. §:ssä mainittuun tarkoitukseen. Tämän osan käytöstä päättää vuosittain lautakunta, johon kuuluvat Kotikielen Seuran esimies (puheenjohtajana) ja sihteeri sekä Helsingin yliopiston itämerensuomalaisten kielten professori; jos Kotikielen Seuran esimies kuuluu lautakuntaan mainittuna yliopiston opettajana, lautakunnan jäsenenä on oleva lisäksi ensimmäinen varaesimies.

4. Varojen käytöstä määräävän lautakunnan päätös julistetaan Kotikielen Seuran vuosikokouksessa.

5. Rahaston lautakunnalla on oikeus liittää jaettavaksi kertyneet varat kokonaisuudessaankin pääomaan tai siirtää ne myöhemmin käytettäväksi.

6. Näiden sääntöjen muuttamisesta, mikäli se osoittautuu tarpeelliseksi, päättää Kotikielen Seura omien sääntöjensä muuttamisesta säädetyssä järjestyksessä.

Takaisin Säännöt-sivulle