Hesteon koululaiskielirahaston säännöt

Hesteon koululaiskielirahasto

Helsingin ensimmäisen suomalaisen tyttöoppilaitoksen entiset oppilaat ry. (Hesteo) on vuonna 1972 lahjoittanut Kotikielen Seuralle 5 000 mk käytettäväksi Helsingin koululaiskielen tallentamiseen. Lahjoittajan toivomuksen mukaisesti Kotikielen Seura on perustanut hallintaansa tulevan Hesteon koululaiskielirahasto -nimisen rahaston, jonka alkupääomana saatu lahjoitus on. Rahaston sääntöjä on muutettu 14.3.2008 koulun nimen muuttumisen vuoksi. Seura hoitaa rahastoa seuraavien sääntöjen mukaan:

1. Rahaston nimi on Hesteon koululaiskielirahasto, ja sen tarkoituksena on näissä säännöissä mainitulla tavalla kannattaa koululaiskielen keruuta ja tallennusta Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulun (ent. Helsingin yhteisnormaalilyseo) oppilaiden keskuudessa.

2. Rahastoa hoitaa Kotikielen Seura.

3. Rahaston pääoma, joka näitä sääntöjä alun perin vahvistettaessa oli 5 000 mk, on säilytettävä koskemattomana. Rahaston tuotto käytetään joko pääoman kartuttamiseen tai Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulun oppilaiden keskuudessa tapahtuvaan koululaiskielen tallennukseen jakamalla koulun oppilaille palkintoja, stipendejä tai palkkioita sekä rahoittamalla tällaisesta tallennuksesta ja tallennetun aineiston arkistoinnista aiheutuvia suoranaisia kustannuksia. Korkovarojen käytöstä päättää vuosittain lautakunta, johon kuuluvat Kotikielen Seuran esimies, sihteeri ja rahastonhoitaja sekä Hesteon edustaja.

4. Varojen käytöstä määräävän lautakunnan päätös julistetaan Kotikielen Seuran kokouksessa.

5. Näiden sääntöjen muuttamisesta, mikäli se osoittautuu tarpeelliseksi, päättää Kotikielen Seura omien sääntöjensä muuttamisesta säädetyssä järjestyksessä sen jälkeen kun Hesteon hallitus on hyväksynyt muutokset.

Takaisin Säännöt-sivulle