E. A. Saarimaan rahaston säännöt

Kotikielen Seura on päättänyt kokouksissaan 3.2. ja 14.3.2005 muuttaa E. A. Saarimaan rahaston sääntöjen 3. kohtaa. Vanhat säännöt ovat luettavissa Virittäjästä 4/1966.

E. A. Saarimaan rahasto

Kunniajäsenensä professori E. A. Saarimaan muistoa kunnioittaakseen Kotikielen Seura on perustanut rahaston, johon Seuran lisäksi ovat tehneet lahjoituksia E. A. Saarimaan ystävät, opettajatoverit ja oppilaat sekä eräät seurat ja yhtymät. Rahastoa voidaan lahjoituksilla kartuttaa. Sitä hoitaa sen perustaja seuraavien sääntöjen mukaan:

1. Rahaston nimi on E. A. Saarimaan rahasto, ja sen tarkoituksena on näissä säännöissä mainitulla tavalla edistää suomen kielen tutkimuksen, opetuksen ja huollon harrastusta yliopistonuorison keskuudessa.

2. Rahastoa hoitaa Kotikielen Seura.

3. Rahaston pääoma, jonka määrä näitä sääntöjä alun perin vahvistettaessa oli 3252,26 mk, on säilytettävä koskemattomana. Rahaston koroista lisätään vuosittain pääomaan 1/4. Muu osa annetaan vuosittain palkintona nuorelle tutkijalle etevästä suomen kielen tutkimuksen, opetuksen tai huollon alalta julkaistusta kirjoituksesta. Rahastosta pyritään palkitsemaan sekä kotimaisia että kansainvälisiä kirjoituksia. Palkinnon myöntämisestä määrää lautakunta, jonka muodostaa Kotikielen Seuran johtokunta. Kokous on päätösvaltainen, jos puheenjohtajana toimivan esimiehen sekä sihteerin lisäksi paikalla on vähintään kaksi muuta jäsentä.

4. Palkintovaroista määräävän lautakunnan päätös julistetaan Kotikielen Seuran vuosikokouksessa.

5. Lautakunnalla on oikeus liittää jaettavaksi kertyneet varat kokonaankin pääomaan tai siirtää ne myöhemmin käytettäväksi.

6. Näiden sääntöjen muuttamisesta, mikäli se osoittautuu tarpeelliseksi, päättää Kotikielen Seura omien sääntöjensä muuttamisesta säädetyssä järjestyksessä.

Takaisin Säännöt-sivulle