Mist bamlataa, ku puhutaa slangii?

Kotikielen Seuran keväisessä teemapäivässä 15.4.2021 keskusteltiin Stadin slangista. Tilaisuus järjestettiin virtuaalisena, ja aihe houkutteli langoille liki sata osallistujaa.

Tilaisuudessa kuultiin ensin Heikki Paunosen ja Kim Jeongdon esitelmä Stadin slangin suosikkiaihepiirit Suomi-Stadi-sanakirjan valossa. Tämän jälkeen Ulla-Maija Forsberg esitelmöi aiheesta Slangisanojen alkuperätyypit.

Unitubessa on katsottavissa tallenne Ulla-Maija Forsbergin esitelmästä.

Kotikielen Seuran vuosikokouksessa palkittuja

Kotikielen Seuran vuosikokouksessa 13.3.2021 jaettiin palkintoja edellisvuonna julkaistuille ansioituneille suomen kielen ja suomalais-ugrilaisten kielten oppialoihin kuuluville pro gradu -tutkielmille, artikkeleille ja väitöskirjoille. Lisäksi Lauri Kettusen rahastosta jaettiin apuraha väitöskirjatyöskentelyyn.

Alla tiedot palkituista ja apurahamyönnöstä – lämpimät onnittelut kaikille!


AUGUST AHLQVISTIN, YRJÖ WICHMANNIN, KAI DONNERIN JA ARTTURI KANNISTON RAHASTOT

Niklas Metsärannalle (Helsingin yliopisto) 2500 euron palkinto väitöskirjasta Periytyminen ja lainautuminen – Marin ja permiläisten kielten sanastontutkimusta

Hilkka Paldaniukselle (Jyväskylän yliopisto) 2 500 euron palkinto väitöskirjasta Kuka aloitti kylmän sodan? Lukion historian aineistopohjaisen esseen tekstilaji tiedonalan tekstitaitojen näkökulmasta

Minerva Pihalle (Turun yliopisto) 2 000 euron palkinto väitöskirjasta Eteläsaamelaiset rautakautisessa Pohjolassa. Kielitieteellis-arkeologinen näkökulma

Karita Suomalaiselle (Turun yliopisto) 2 500 euron palkinto väitöskirjasta Kuka sinä on? Tutkimus yksikön 2. persoonan käytöstä ja käytön variaatiosta suomenkielisissä arkikeskusteluissa

Chingduang Yurayongille (Helsingin yliopisto) 2 500 euron palkinto väitöskirjasta Postposed Demonstratives in Finnic and North Russian Dialects


E. A. Saarimaan rahasto

Katalin Dabóczylle (Helsingin yliopisto) 400 euron palkinto artikkelista Monikielisten vanhempien kielivalintoja perheessä (teoksessa Kaarina Hippi, Hanna Lappalainen & Pirkko Nuolijärvi (toim.) Suomalaisten kielellistä elämää. Sata suomalaista kielellistä elämäkertaa -hankkeen satoa. Helsinki: SKS)

Ilona Lindhille (Helsingin yliopisto) 400 euron palkinto artikkelista Kirjallinen matkakertomus kokemusten ja tietojen välittäjänä (teoksessa Mikko Virtanen, Pirjo Hiidenmaa & Jyrki Nummi (toim.) Kertomuksen keinoin. Tarinallisuus mediassa ja tietokirjallisuudessa. Helsinki: Gaudeamus)

Eveliina Mäntylälle (Oulun yliopisto) 400 euron palkinto artikkelista Uskallakin kommentoida tähän. VIMPkin-alkuinen uhkauskonstruktio (Virittäjä 124)

Krista Teeri-Niknammoghadamille (Turun yliopisto) 400 euron palkinto artikkelista Miksi joulun edellä muttei perjantain edellä? Suomen EDELLÄ-adpositioilla kuvatut suhteet ajan spatiaalisissa metaforissa (Sananjalka 62)

Mikael Varjolle (Turun yliopisto) 400 euron palkinto Karita Suomalaisen kanssa kirjoitetusta artikkelista When personal is interpersonal. Organizing interaction with deictically open personal constructions in Finnish everyday conversation (Journal of Pragmatics 168)

Ella Airaksiselle (Selkokeskus) 150 euron palkinto artikkelista Kohti kohteliasta selkokieltä (Kielikello 4/2020)

Anja Keräselle (Tampereen yliopisto) 150 euron palkinto artikkelista Päättymätön prosessi: prosessidraama kirjoittamisen opetuksessa (teoksessa Sirkku Latomaa & Yrjö Lauranto (toim.) Päättymätön projekti III. Kirjoitettua vuorovaikutusta eri S2-foorumeilla. Kakkoskieli 9)


Lauri Kettusen rahasto

Petteri Aarnokselle (Helsingin yliopisto) 250 euron palkinto pro gradu ‑tutkielmasta Viro suomalaisissa sanomalehdissä 1987–1988

Darja Belikovalle (Helsingin yliopisto) 250 euron palkinto pro gradu -tutkielmasta Suomen kielen ymmärtäminen viron pohjalta Helsingin kielimaisemassa

Jenni Kavénille (Helsingin yliopisto) 250 euron palkinto pro gradu ‑tutkielmasta Timbu-Limbu, Soppalinna, Venla Vaatekoi, Hirmusten heinäpelto ja Ahti Suomenlahti. Erisnimien kääntäminen virolaisten lastenkirjojen suomennoksissa 1930–2020

Saarni Laitiselle (Helsingin yliopisto) 250 euron palkinto pro gradu -tutkielmasta ”Mis Kihnu see ilma kihnu keeleta oleks?” Kielelliset asenteet, identiteetit ja paikallisen kielimuodon elinvoimaisuus Kihnun saarella

Aleksi Palokankaalle (Helsingin yliopisto) 3 900 euron apuraha viron kieltä koskevaa väitöskirjatyöskentelyä varten

Väitöskirja- ja artikkelipalkintoja

Viime vuonna julkaistuille ansioituneille suomen kielen ja suomalais-ugrilaisten kielten oppialoihin kuuluville artikkeleille ja väitöskirjoille on jälleen myönnetty palkintoja. Alla tiedot palkituista – suuret onnittelut kaikille!


August Ahlqvistin, Yrjö Wichmannin, Kai Donnerin ja Artturi Kanniston rahastot

Sampsa Holopaiselle (Helsingin yliopisto) 3 000 euron palkinto väitöskirjasta Indo-Iranian borrowings in Uralic – Critical overview of sound substitutions and distribution criterion

Maija Surakalle (Itä-Suomen yliopisto) 2 500 euron palkinto väitöskirjasta Ajan paikka – Ajanilmausten kehityspolkuja lasten kielessä

Heidi Vepsäläiselle (Helsingin yliopisto) 2 500 euron palkinto väitöskirjasta Suomen ”no”-partikkeli ja kysymyksiin vastaaminen keskustelussa


E. A. Saarimaan rahasto

Heidi Niemelälle (Oulun yliopisto) 400 euron palkinto artikkelista Oululaisopiskelijoiden käsityksiä maahanmuuttajien puhumasta suomesta (teoksessa Mantila, H., Saviniemi, M. & Kunnas, N. (toim.) Oulu kieliyhteisönä, s. 200–251. Helsinki: SKS)

Hilkka Paldaniukselle (Jyväskylän yliopisto) 400 euron palkinto artikkelista Selostuksesta tulkintoihin – Aineistojen esittäminen lukiolaisten historian esseissä (Virittäjä 123, s. 347–372)

Henri Satokankaalle (Helsingin yliopisto) 400 euron palkinto artikkelista Termien selittäminen multimodaalisena toimintana yleistajuisissa tietokirjoissa (AFinLAn Vuosikirja 77, s. 101–119)

Salla-Maaria Suuriniemelle (Helsingin yliopisto) 400 euron palkinto artikkelista Kielitietoisuuden käsite ja kieli-ideologiat helsinkiläisten peruskoulujen opetussuunnitelmadiskursseissa (AFinLAn Vuosikirja 77, s. 42–59)

Kukka-Maaria Wessmanille (Turun yliopisto) 400 euron palkinto Leena Kolehmaisen kanssa kirjoitetusta artikkelista Monikielisyyttä ja muuttoliikkeen jälkiä – Aika- ja kielikerrostumat Varkauden hautausmaiden nimimaisemissa (Sananjalka 61, s. 104–129)

SANAKIRJASÄÄTIÖN RAHASTON APURAHA HAETTAVANA

Sanakirjasäätiön rahasto julistaa haettavaksi 3 400 euron apurahan suomen ja sen sukukielten tutkimukseen, esimerkiksi gradun tai muun tutkimuksen tekoon, artikkelin kirjoittamiseen tai kenttätyöhön. Apuraha voidaan jakaa usean hakijan kesken.

Rahaston tarkoituksena on Sanakirjasäätiön perinnön mukaisesti

  1. edistää suomen kansanmurteiden ja suomalaisen nimistön sekä niiden tutkimuksen tuntemusta
  2. tutkittaa suomen kieltä ja suomensukuisia kieliä, suomalaista nimistöä sekä kansanomaisen kulttuurimme alkuperää ja ilmenemismuotoja.

Rahasto tukee erityisesti suomen murteiden tutkimista. Etusijalla ovat hakijat, jotka eivät ole aiemmin saaneet apurahaa Sanakirjasäätiön rahastosta.

Hakemukseen liitetään enintään kolmen sivun pituinen tutkimussuunnitelma tai työsuunnitelma sekä kustannuslaskelma. Hakemuksessa tulee mainita samaan tarkoitukseen haetut ja/tai saadut apurahat.

Erillisiä suosituksia ei tarvita, mutta hakemuksessa tulee mainita ohjaajan tai ohjaajien yhteystiedot.

Hakemukset osoitetaan Kotikielen Seuran johtokunnalle ja toimitetaan sähköpostin liitteenä osoitteeseen seura@kotikielenseura.fi 31.3.2020 mennessä. Päätös julkistetaan 21.4.2020.

Kotikielen Seura
Castrenianum, PL 3
00014 Helsingin yliopisto
seura@kotikielenseura.fi

Kotikielen Seuran toimintaa vuonna 2020

Kotikielen Seuran 145. toimintavuosi on käynnistynyt. Ensimmäinen jäsentilaisuus 30.1. vietettiin Aleksis Kiven Seitsemän veljeksen 150-vuotisjuhlinnan merkeissä.

Seuraava jäsentilaisuus on vuosikokous maaliskuun puolivälissä, suomen kielen professuurin perustamisen vuosipäivänä 14.3. Tilaisuudessa kuullaan esitelmä suomen kielen ajankohtaisista teemoista. Lisäksi jaetaan palkintoja ansiokkaiden artikkelien ja väitöskirjojen kirjoittajille sekä käsitellään perinteiset vuosikokousasiat.

Kevään korvalla huhtikuun 23. päivänä Kotikielen Seuran teemailtapäivässä syvennytään tarkastelemaan ihmisen ja luonnon kohtaamista kielessä ja kirjallisuudessa.

Lisätietoa tapahtumista löydät täältä. Tervetuloa mukaan!