Mist bamlataa, ku puhutaa slangii?

Kotikielen Seuran keväisessä teemapäivässä 15.4.2021 keskusteltiin Stadin slangista. Tilaisuus järjestettiin virtuaalisena, ja aihe houkutteli langoille liki sata osallistujaa.

Tilaisuudessa kuultiin ensin Heikki Paunosen ja Kim Jeongdon esitelmä Stadin slangin suosikkiaihepiirit Suomi-Stadi-sanakirjan valossa. Tämän jälkeen Ulla-Maija Forsberg esitelmöi aiheesta Slangisanojen alkuperätyypit.

Unitubessa on katsottavissa tallenne Ulla-Maija Forsbergin esitelmästä.