KOTIKIELEN SEURAN VUOSIKOKOUKSESSA PALKITTUJA

Kotikielen Seura piti vuosikokouksensa torstaina 14.3.2019, ja perinteen mukaisesti tilaisuudessa jaettiin palkintoja edellisvuonna julkaistuista suomen kielen ja suomalais-ugrilaisten kielten oppialoihin kuuluvista ansioituneista artikkeleista ja väitöskirjoista.

Palkintoja ja apurahoja jaettiin seuraavasti:

AUGUST AHLQVISTIN, YRJÖ WICHMANNIN, KAI DONNERIN JA ARTTURI KANNISTON RAHASTOT

Maximilian Murmannille (Helsingin yliopisto) 2 000 euron palkinto väitöskirjasta Inchoative Emotion verbs in Finnish: Argument Structures and Collexemes

Duha Elsayedille (Turun yliopisto) 2 000 euron palkinto väitöskirjasta Agricolan pitää – nesessiiviverbi kielikontaktin ytimessä

Liisa-Maria Lehdolle (Oulun yliopisto) 2 000 euron palkinto väitöskirjasta Korpusavusteinen diskurssianalyysi japaninsuomalaisten kielipuheesta

Outi Tánczosille (Helsingin yliopisto) 2 000 euron palkinto väitöskirjasta Mediated discourses – Ethnic minority media in linguistic and ethnic identity-building and language revitalization: Comparative case studies from Finno- Ugrian minority contexts

Miia Karttuselle (Itä-Suomen yliopisto) 2 000 euron palkinto väitöskirjasta No pittää kahttoo. Puhujan tulevan toiminnan ilmausten kielioppia ja pragmatiikkaa


E. A. SAARIMAAN RAHASTO

Olli Kupariselle (Tampereen yliopisto) 400 euron palkinto artikkelista Infinitiivien variaatio ja muutos Helsingissä (Virittäjä 1/2018: 29–52)

Elina Vitikalle (Helsingin yliopisto) 400 euron palkinto artikkelista Hyperlinkkien funktiot ja kirjoittaja- ja lukijapositiot (Virittäjä 2/2018: 161–186)

Irina Herneaholle (Helsingin yliopisto) 400 euron palkinto artikkelista Maahanmuuttodiskurssit eduskuntapuolueiden vuoden 2015 vaalimateriaaleissa (Virittäjä 2/2018: 187–223)

Jenni Mikkoselle (Jyväskylän yliopisto) 400 euron palkinto yhdessä Vesa Jarvan kanssa kirjoitetusta artikkelista Lexical Mixing in a Conversation between Old Helsinki Slang Speakers (teoksessa Palander, Marjatta ym. 2018, On the Border of Language and Dialect, 222–251. Helsinki: SKS).


LAURI KETTUSEN RAHASTO

Anna Hukalle (Helsingin yliopisto) 3 500 euron apuraha väitöskirjatyöhön sekä Helsingin yliopiston viron kielen ja kulttuurin opiskelijoille 1 000 euron apuraha Viron suuntautuvan opintoretken kustannuksiin.