EU:n uusi tietosuoja-asetus kirvoitti keskustelua SKY:n ja KKS:n paneelissa

Suomen Kielitieteellisen yhdistyksen (SKY) ja Kotikielen Seuran (KKS) järjestämä paneelikeskustelu EU:n uuden tietosuoja-asetuksen (GDPR) vaikutuksista kielitieteellisiin aineistoihin päätti Helsingissä järjestetyt XLV Kielitieteen päivät 9.5.2018. Paneelissa istuivat Tampereen yliopiston viestintätieteiden yliopisto-opettaja Liisa Mustanoja, Kotuksen digitointihankkeesta vastaava Toni Suutari ja Helsingin yliopiston suomen kielen professori Marja-Leena Sorjonen sekä lakimies Niilo Vähäsarja. Puheenjohtajana toimi Jouni Rostila Suomen Kielitieteellisestä yhdistyksestä.

Keskustelua etenkin yleisön puolella herättivät muun muassa verkkoaineistoihin liittyvät kysymykset sekä multimodaalisten, puhetta ja kuvaa yhdistävien aineistojen henkilötietojen anonymisoinnin vaikeus.