KKS:n ja Virittäjän yhteiselle aloitussivulle

KKS:n esittelyKKS:n kokouksetKKS:n säännötKKS:n väkiKKS:n arkistotVirittäjän esittelyVirittäjän verkkolehtiVirittäjän hakemistotVirittäjän toimitusVirittäjän toimitusneuvostoVirittäjän ohjeetVirittäjän tilauksetIn English

 

Päivitetty 25.3.2013  –  Palautteet

Virittäjä-lehti  >  Verkkolehti > Verkossa julkaistut jutut

Verkossa julkaistut jutut kirjoittajan nimen mukaisessa järjestyksessä

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V/W   X   Y   Z   Å   Ä   Ö   Õ

E. A. Saarimaan rahaston uudet säännöt (2005: 309) pdf-tiedostona

Sanakirjasäätiön rahaston perustaminen (2005: 307) pdf-tiedostona

A

Aalto, Eija & Tarnanen, Mirja: Uutta S2-oppikirjarintamalta (2004: 283) pdf-tiedostona

Aalto, Tiina: Osoitteena Osmankäämintie: tutkimus eräästä ryhmänimistöstä (2002: 208) pdf-tiedostona

Aarela-Rekonen, Anne & Lumme, Heli: Ammatillinen äidinkieli, tekstilajit ja integrointi (2007: 453) pdf-tiedostona

Ahlman, Erik: Adverbeista (1933: 137) pdf-tiedostona

Ahlman, Erik: Kieli ja puhe (1928: 156) pdf-tiedostona

Ahlqvist, Arja: Ihmisiähän ne merjalaisetkin olivat... (1999: 624) pdf-tiedostona

Aho, Eija & Toivola, Minnaleena: Venäläisten maahanmuuttajien suomen prosodiasta (2008: 3) pdf-tiedostona

Aho, Eija & Yli-Luukko, Eeva: Intonaatiojaksoista (2005: 201) pdf-tiedostona

Ahti, Jonna & Lähtevänoja, Hanna: Kohtauspaikkana kieli, kohteliaisuus ja sukupuoli (2004: 596) pdf-tiedostona

Aikio, Ante: Suomen saamelaisperäisistä paikannimistä (2003: 99) pdf-tiedostona

Ainiala, Terhi & Mesch, Johanna: Henkilönnimet viittomakielessä (2005: 141) pdf-tiedostona

Ainiala, Terhi & Pitkänen, Ritva Liisa: Paikannimistöntutkimuksen valinnat: etymologioista sosio-onomastiikkaan (2002: 231) pdf-tiedostona

Ainiala, Terhi & Saarelma-Maunumaa, Minna: Sosio-onomastiikka vahvasti esillä Uppsalan nimistökongressissa (2002: 576) pdf-tiedostona

Ainiala, Terhi & Saarelma-Maunumaa, Minna: Nimistöntutkimus yhä monitieteisempää (2006: 99) pdf-tiedostona

Ainiala, Terhi & Vuolteenaho, Jani: Urbaani muutos ja kaupunkilaiset identiteetit paikannimistön kuvaamina (2005: 378) pdf-tiedostona

Ainiala, Terhi: Kadunnimet opastajina ja sivistäjinä: kesän 2002 keskustelun tarkastelua (2004: 106) pdf-tiedostona

Ainiala, Terhi: Kaupungin paikat ja nimet: Tornion Suensaaren nimistö (2004: 34) pdf-tiedostona

Ainiala, Terhi: Kaupunkinimistön tutkimuksen perusteet (2003: 207) pdf-tiedostona

Ainiala, Terhi: Nimistöntutkimus ja lähdekritiikki (2001: 129) pdf-tiedostona

Ainiala, Terhi: Opiskelijat nimistöntutkijoina (2002: 142) pdf-tiedostona

Ainiala, Terhi: Etunimet ja nimien antajat 1700- ja 1800-luvun Kangasniemellä (2006: 304) pdf-tiedostona

Ainiala, Terhi: Yritysnimien rakenne ja funktiot (2006: 622) pdf-tiedostona

Anhava, Jaakko: Suuntasijojen semanttisesta motivaatiosta (2006: 91) pdf-tiedostona

Antila, Saara: Saara Antilan muistoja Castrenianumista (2007: www) pdf-tiedostona

Anttila, Raimo: Affektiivis[-deskriptiivis-onomatopoieettis]ten sanojen asema kielen merkkisysteemissä (1976: 126) pdf-tiedostona

Anttila, Raimo: Allomorfien semiotiikkaa (1974: 331) pdf-tiedostona

Anttonen, Veikko: Pyhä- ja tabu-sanat uskontoantropologian näkökulmasta (2006: 417) pdf-tiedostona

Asikainen, Marja: Dysfasia – mitä se käytännössä merkitsee (2007: 162) pdf-tiedostona

B

Bartens, Raija: Suomalais-ugrilaisen kantakielen muoto- ja lauserakenteesta (1981: 101) pdf-tiedostona

Bartens, Raija: Tieteen moninkertaisen työmiehen merkkipäivänä: Erkki Itkonen 75-vuotias (1988: 1) pdf-tiedostona

Berg, Maarit: Toimittaja ja poliitikko televisiokeskustelussa (2003: 404) pdf-tiedostona

Bertills, Yvonne: Kaunokirjallisuus ja henkilönnimet (2003: 393) pdf-tiedostona

Bodrogi, Eniko Molnár & Varga, Ildikó P.: Suomen opetuksen historia Romanian Kolozsvárissa (2002: 586) pdf-tiedostona

Branch, Hannele: Montako ja pleonasmi (2005: 3) pdf-tiedostona

Brattico, Pauli: Sanattoman tiedon lähteillä (2005: 357) pdf-tiedostona

Brown, Anneli: Persoonareferenssi lapsenkielessä (2004: 483) pdf-tiedostona

Brown, Anneli: Puheen, kielen ja ajattelun evoluutiosta (2002: 485) pdf-tiedostona

C

D

E

Eskelinen, Riikka & Vidberg, Maria: Jotain vanhaa, jotain uutta – tutkimussuuntien rikkautta pohjoismaisessa nimistöntutkimuksessa. 14. pohjoismainen nimistökongressi Islannin Borgarnesissa 11.–14.8.2007 (2008: 134) pdf-tiedostona

Estill, Dennis: Diachronic change in Erzya word stress (2005: www) pdf-tiedostona

Etelämäki, Marja & Korpela, Eveliina & Kurhila, Salla: Eurokonferenssi vuorovaikutuksesta ja kielitieteestä. Toinen osa (2002: 581) pdf-tiedostona

Etelämäki, Marja: Keskusteluntutkijat keskustelemassa. Keskustelunanalyysin kansainvälinen konferenssi Helsingissä 10.–14.5.2006 (2006: 612) pdf-tiedostona

Etelämäki, Marja: Toiminta ja tarkoite (2006: www) pdf-tiedostona

Exter, Mats & Kotilainen, Lari: Uusi kielioppi saksalaisille suomen opiskelijoille (2006: 139) pdf-tiedostona

F

Forsberg, Hannele: Havaintoja kysymystyypistä otat sie ~ sä (1994: 60) pdf-tiedostona

Forsberg, Hannele: Imperatiivin typologiaa (2004: 451) pdf-tiedostona

Forsberg, Hannele: Kaksi murrekirjaa Savon maakunnasta (2001: 156) pdf-tiedostona

Forsberg, Hannele: Montako-kysymystyypin synty ja kehitys (2006: 365) pdf-tiedostona

Forsman Svensson, Pirkko: Aistihavaintoverbien määritteistä vanhassa suomessa ja varhaisnykysuomessa: nälkäisellen kaikki ruoka makiaksi maistaa (2002: 419) pdf-tiedostona

Forsman Svensson, Pirkko: Verbi tarvita 1700-luvun ja1800-luvun alun tekstien verbiketjuissa: Kaikki ihmiset tarwitzewat etziä sowindota Jumalan kanssa (2003: 263) pdf-tiedostona

G

Genetz, Arvid: Jälkileikkuuta Agricolan kielestä (1886: 145) pdf-tiedostona

Granqvist, Kimmo & Hedman, Henry: Suomen romanin nominimorfologiaa (2003: 482) pdf-tiedostona

Grünthal, Riho: Itämerensuomalaisten kielten erilaisuus ja samuus (2004: 102) pdf-tiedostona

Grünthal, Riho: Kielen elinkaari (2005: 395) pdf-tiedostona

Grünthal, Riho: Miksi itämerensuomessa on prepositioita? (2005: 28) pdf-tiedostona

Grünthal, Satu: Tuoretta metriikkaa (2002: 288) pdf-tiedostona

Grönholm, Maija: Kveenin kielen kala- ja merieläinsanastoa (2005: 433) pdf-tiedostona

Grönros, Eija-Riitta: Marja Lehtinen 1946–2003 (2003: 431) pdf-tiedostona

H

Haakana, Markku: Haluatko eleiden tutkijaksi? (2004: 447) pdf-tiedostona

Haddington, Pentti: Keskustelunanalyysin ensimmäinen sukupolvi puhuu (2006: 469) pdf-tiedostona

Hakulinen, Aili: Lauri Hakulinen lähikuvassa (1999: 611) pdf-tiedostona

Hakulinen, Auli & Karlsson, Fred: Suomen akkusatiivi: funktionaalinen näkökulma (1975: 339) pdf-tiedostona

Hakulinen, Auli: Itse-sanan merkityksestä ja käytöstä (1982: 43) pdf-tiedostona

Hakulinen, Auli: Mitä subjektin alla? (1972: 241) pdf-tiedostona

Hakulinen, Auli: Sanajärjestyksen eri tehtävistä (1975: 85) pdf-tiedostona

Hakulinen, Auli: Silmäyksiä fennistiikan historiaan (2007: 89) pdf-tiedostona

Hakulinen, Auli: Suunvuoro (2006: 481) pdf-tiedostona ja html-tiedostona

Hakulinen, Lauri: Kieli ja ihmisyys (1967: 127) pdf-tiedostona

Hakulinen, Lauri: Kotikielen Seuran 50-vuotisjuhla (1928: 68) pdf-tiedostona

Hakulinen, Lauri: Meteorologisten sanojen merkitysoppia I (1941: 157) pdf-tiedostona

Hakulinen, Lauri: Meteorologisten sanojen merkitysoppia II (1941: 338) pdf-tiedostona

Hakulinen, Lauri: Meteorologisten sanojen merkitysoppia. III (1942: 47) pdf-tiedostona

Hakulinen, Lauri: Muutamista sosiaalisen sanastomme käännöslainoista (1965: 18) pdf-tiedostona

Hakulinen, Lauri: Suomen kielen käännöslainoista (1955: 305) pdf-tiedostona

Halonen, Mia: Mä en sit siihe sanonu mitää. Raportit sanomatta jättämisestä ja evidentiaalinen partikkeli sit(te(n)) keskustelun kertomuksissa (2005: 272) pdf-tiedostona

Halonen, Mia: Kansainvälinen keskustelunanalyysin konferenssi (ICCA) Kööpenhaminassa 17.–21.5.2002 (2002: 575) pdf-tiedostona

Halonen, Mia: Kertominen terapian välineenä (2003: 93) pdf-tiedostona

Halonen, Mia: Kertomuksista keskustelussa (2003: 442) pdf-tiedostona

Halonen, Mia: Kehuista esiintymisympäristöissään (2006: 148) pdf-tiedostona

Halonen, Mia: Retoristen kysymysten tuolla puolen (2007: 472) pdf-tiedostona

Harja, Vilhelmiina: Karttamerkkejä suomenopetukseen (2003: 617) pdf-tiedostona

Harrikari, Heli: Väitöskirjan synty — elämää kahden tutkimushankkeen välissä (2001: 102) pdf-tiedostona

Hassinen, Sirje: Ollako kaksikielinen vai eikö olla (2002: 405) pdf-tiedostona

Hassinen, Sirje: Simultaaniin kaksikielisyyteen kasvaminen (2004: 241) pdf-tiedostona

Heikkilä, Elina: Kuva-analyysista kuvien käytön analysoimiseen (2003: 123) pdf-tiedostona

Heikkilä, Elina: Kuvateksti uutiskuvan ja lehtijutun elementtinä (2006: www) pdf-tiedostona

Heikkilä, Elina: Tutkimus kuvan ja tekstin yhteydestä mainoksissa (2007: 306) pdf-tiedostona

Heikkola, Leena Maria: Mallia monitieteisyyteen: MS-tauti ja kieli (2007: 271) pdf-tiedostona

Heinzmann, Sanni & Lehtinen, Kirsti: Lukukokemuksia, viestintätaitoja ja sanaston hallintaa S2-oppijalle (2007: 142) pdf-tiedostona

Helasvuo, Marja-Liisa & Shore, Susanna: Suunvuoro (2002: 1) pdf-tiedostona ja html-tiedostona

Helasvuo, Marja-Liisa & Shore, Susanna: Suunvuoro (2003: 481) pdf-tiedostona ja html-tiedostona

Helasvuo, Marja-Liisa & Shore, Susanna: Suunvuoro (2004: 481) pdf-tiedostona ja html-tiedostona

Helasvuo, Marja-Liisa: Afaattisten puhujien kielelliset valinnat (2004: 133) pdf-tiedostona

Helasvuo, Marja-Liisa: Keskustelunanalyysin ja kielitieteen leikkauspisteessä (2002: 470) pdf-tiedostona

Helasvuo, Marja-Liisa: Mitä puhutusta ja kirjoitetusta kielestä ja niiden eroista on sanottu fennistiikassa? (1988: 395) pdf-tiedostona

Helasvuo, Marja-Liisa: Ryhmäpuhetta (2003: 294) pdf-tiedostona

Helasvuo, Marja-Liisa: Suunvuoro (2002: 169) pdf-tiedostona ja html-tiedostona

Helasvuo, Marja-Liisa: Suunvuoro (2003: 1) pdf-tiedostona ja html-tiedostona

Helasvuo, Marja-Liisa: Suunvuoro (2003: 161) pdf-tiedostona ja html-tiedostona

Helasvuo, Marja-Liisa: Suunvuoro (2004: 1) pdf-tiedostona ja html-tiedostona

Helasvuo, Marja-Liisa: Suunvuoro (2004: 161) pdf-tiedostona ja html-tiedostona

Helasvuo, Marja-Liisa: Suunvuoro (2005: 1) pdf-tiedostona ja html-tiedostona

Helasvuo, Marja-Liisa: Suunvuoro (2005: 161) pdf-tiedostona ja html-tiedostona

Helasvuo, Marja-Liisa: Suunvuoro (2005: 321) pdf-tiedostona ja html-tiedostona

Helasvuo, Marja-Liisa: Suunvuoro (2005: 481) pdf-tiedostona ja html-tiedostona

Helasvuo, Marja-Liisa: Syntaktiset rakenteet kertomuksen jäsennyksen osoittimina (1991: 33) pdf-tiedostona

Helasvuo, Marja-Liisa: Läsnäolo tekstissä (2006: 280) pdf-tiedostona

Helasvuo, Marja-Liisa: Suomen kieli tieteen kielenä ja tutkimuskohteena (2006: 85) pdf-tiedostona

Herlin, Ilona & Seppänen, Eeva-Leena: Partikkeli fennistiikassa: näkökulma tradition muotoutumiseen (2003: 185) pdf-tiedostona

Herlin, Ilona: Sanat ja asiat (2003: 116) pdf-tiedostona

Herlin, Ilona: Tietoa suomen verbeistä (2007: 302) pdf-tiedostona

Hiltula, Kari: Kielentutkimuksen rajoja etsimässä (2007: 294) pdf-tiedostona

Hiltula, Kari: Vierassanojen kotoistamisen historiaa (2005: 440) pdf-tiedostona

Hiltunen, Petri: Uudenmaan sisäosien asuttaminen paikannimistön valossa (2001: 124) pdf-tiedostona

Hoffman, István: Uralilaisen nimistöntutkimuksen mahdollisuuksia (2001: 113) pdf-tiedostona

Honkanen, Suvi & Pallaskallio, Ritva: Kirjakielestä kirjoitettuun tekstiin. Kirjakieliseminaarin paneelikeskustelu 6.5.2006 (2006: 608) pdf-tiedostona

Honkanen, Suvi: Kielioppi ja konteksti -symposio Budapestissa 4.–7.4.2004 (2004: 592) pdf-tiedostona

Honkanen, Suvi: Opiskelijat tekstintutkijoina (2003: 318) pdf-tiedostona

Hurme, Juha: Kahdeskymmenes pohjoismainen kielitieteen konferenssi Helsingissä 7.–9.1.2004 (2004: 280) pdf-tiedostona

Hurme, Tuure: Vuorovaikutusta etsimässä (2004: 438) pdf-tiedostona

Hurtta, Heikki: Suomen murteiden morfologian tutkimuksen aineslähteistä (2001: 107) pdf-tiedostona

Huss, Leena: Uutta kielipolitiikkaa Skandinaviassa: kenellä on vastuu vähemmistökielten säilyttämisestä? (2006: 578) pdf-tiedostona

Husu, Milja: Lukivaikeuksien testausta ja tukea koulussa (2007: 249) pdf-tiedostona

Huumo, Katja: Tieteen suomen suuntaviivat (2006: www) pdf-tiedostona

Huumo, Tuomas: Epäsuoraa etenemistä. Tutkimus nykysuomen epäsuoran reitin verbeistä (2005: 622) pdf-tiedostona

Huumo, Tuomas: Konstruktiot muutoksessa (2003: 310) pdf-tiedostona

Huumo, Tuomas: Onko jäädä-verbin paikallissijamääritteen tulosijalla semanttista motivaatiota? (2005: 506) pdf-tiedostona

Huumo, Tuomas: Tutkimus käännössuomesta ja astemääritteiden synonymiasta (2004: 600) pdf-tiedostona

Huumo, Tuomas: Eurosentrisyys ja suomen muutossijat (2006: 92) pdf-tiedostona

Huumo, Tuomas: Kvantiteetti ja aika I. Nominaalisen aspektin näkökulma suomen objektin ja subjektin sijamerkintään (2006: 504) pdf-tiedostona

Huumo, Tuomas: Kvantiteetti ja aika II. Nominaalinen aspekti ja suomen predikatiivin
sijanvaihtelu (2007: 3) pdf-tiedostona

Hytönen, Päivi: Kirjoitetun kielen monet kontekstit – kirjakielen opettamisen valintoja (2006: 601) pdf-tiedostona

Häkkinen, Kaisa: Akka tieltä kääntyköhön! Ämmät tuloo! (2007: 435) pdf-tiedostona

Häkkinen, Kaisa: Idiomi etsii paikkaansa (2002: 450) pdf-tiedostona

Häkkinen, Kaisa: Iso suomen kielioppi osana suomalaisen kieliopinkirjoituksen perinnettä (2005: 554) pdf-tiedostona

Häkkinen, Kaisa: Mursun ja norsun jäljillä (2007: 482) pdf-tiedostona

I

Idström, Anna: Kaksi kirjaa kielten katoamisesta (2004: 306) pdf-tiedostona

Idström, Anna: Kuka määrää, mitä ’vapaus’ tarkoittaa? (2007: 621) pdf-tiedostona

Iivonen, Antti: Kaksivuotiaiden fonologinen variaatio ja dysleksiariski (2008: 140) pdf-tiedostona

Iivonen, Antti: Väitöskirjoja lapsen fonologiasta (2006: 453) pdf-tiedostona

Ikola, Osmo: Entten tentten teelikamentten: Erään lastenlorun arvoitus (2002: 85) pdf-tiedostona

Ikola, Osmo: Suomen kielentutkimuksen historiaa (2001: 162) pdf-tiedostona

Inaba, Nobufumi: Vanhan kirjasuomen asema diakronisessa kielentutkimuksessa: Tapaus datiivigenetiivi (2007: 582) pdf-tiedostona

Itkonen, Esa: Universaalikieliopin kognitiiviset juuret (1994: 179) pdf-tiedostona

Itkonen, Terho: Ergatiivisuutta suomessa (1974: 379) pdf-tiedostona

Itkonen, Terho: Ergatiivisuutta suomessa (1975: 3) pdf-tiedostona

Itkonen, Terho: Huomioita lapsen äänteistön kehityksestä (1977: 279) pdf-tiedostona

Itkonen, Terho: Laaja, lavea, lakea ja laakea: lisiä suomen kj-sanojen vaiheisiin (1982: 121) pdf-tiedostona

Itkonen, Terho: Lisää äänteenmuutoksista ja generativismista (1971: 199) pdf-tiedostona

Itkonen, Terho: Mellakoihin vai mellakkoihin? Yleiskielemme eräiden taivutushorjuvuuksien taustaa (1957: 259) pdf-tiedostona

Itkonen, Terho: Ovatko äänteenmuutokset vähittäisiä vai harppauksellisia? (1970: 411) pdf-tiedostona

Itkonen, Terho: Pitkän virkotien kokija: aineksia 75-vuotiaan Lauri Postin tutkijankuvaan (1983: 1) pdf-tiedostona

Itkonen, Terho: R. Tuomikoski 75-vuotias (1986: 77) pdf-tiedostona

Itkonen, Terho: Sananrajaisten äänneilmiöiden synkroniaa ja diakroniaa (1964: 225) pdf-tiedostona

Itkonen, Terho: Spesies suomessa ja germaanisissa kielissä (1980: 27) pdf-tiedostona

Itkonen, Terho: Suomen kielen tuntija, tutkija, viljelijä: Lauri Hakulinen 85-vuotias (1984: 269) pdf-tiedostona

Itkonen, Terho: Syntaktisten vaikutusyhteyksien luonteesta (1976: 52) pdf-tiedostona

Itkonen, Terho: Tutkimuksen vaihtoehdoista ja vähän paradigmoistakin (1977: 78) pdf-tiedostona

Itkonen, Terho: Virolais-suomalainen kuivan kamaran sanue (1989: 338) pdf-tiedostona

Itkonen, Terho: Välikatsaus suomen kielen juuriin (1983: 190) pdf-tiedostona

Itkonen, Terho: Välikatsaus suomen kielen juuriin (1983: 349) pdf-tiedostona

Itkonen-Kaila, Marja: "Ja Jerusalem pite tallattaman Pacanoilda". Ablatiiviagentti ja sen perilliset Agricolasta uuteen raamatunsuomennokseen (1992: 137) pdf-tiedostona

Itkonen-Kaila, Marja: Agricolan Uuden testamentin temporaalirakenteet: suomi klassisten ja germaanisten kielten taustaa vasten (1991: 255) pdf-tiedostona

Itkonen-Kaila, Marja: Täsmennystä Upsalan evankeliumikirjan katkelman käännöspohjaan (2002: 170) pdf-tiedostona

J

Jaakola, Minna: Muodosta merkitykseen (2004: 573) pdf-tiedostona

Jaakola, Minna: Inspiroiva suomalais-virolainen sanakirja (2006: 448) pdf-tiedostona

Jaakola, Minna: Vanhaa ja uutta Vanhan kirjakielen päivillä (2007: 593) pdf-tiedostona

Janhunen, Juha: Tarkekirjoituksen yksinkertaistamisesta ja yhdenmukaistamisesta (1987: 71) pdf-tiedostona

Jantunen, Jarmo Harri & Eskola, Sari: Käännössuomi kielivarianttina: syntaktisia ja leksikaalisia erityispiirteitä (2002: 184) pdf-tiedostona

Jantunen, Jarmo Harri: Suomennosten kieliasu puntarissa (2004: 559) pdf-tiedostona

Jantunen, Jarmo Harri: Synonyymit ja käännössuomi kontekstissaan (2004: 393) pdf-tiedostona

Jarva, Vesa: Venäläisperäisyys ja ekspressiivisyys suomen murteiden sanastossa (2003: 585) pdf-tiedostona

Jokela, Hanna: Tutkimuksia käännössuomesta (2006: 629) pdf-tiedostona

Julkunen, Jorma: Vieras ja oma teksti kohtaavat insinöörityössä (2002: 570) pdf-tiedostona

Juusela, Kaisu: Sisäisen rekonstruktion sovellusta Etelä-Pohjanmaan murteeseen (1974: 258) pdf-tiedostona

Juvonen, Riitta: Suhtautumisen systematiikkaa (2007: 431) pdf-tiedostona

Juvonen, Riitta: Uralilaisissa konteksteissa: Kielioppi ja konteksti — uusia näkökulmia uralilaisten kielten tutkimukseen II Helsingissä 27.–29.8.2007 (2007: 603) pdf-tiedostona

Järventausta, Marja: Suomen(kin)verbeistä saksaksi (2007: 104) pdf-tiedostona

Jääskeläinen, Anni: Kymmenes kansainvälinen kognitiivisen kielentutkimuksen konferenssi Krakovassa (2007: 598) pdf-tiedostona

Jääskeläinen, Anni: Virolais-suomalainen kognitiivisen kielentutkimuksen konferenssi Taageperassa (2007: 262) pdf-tiedostona

Jääskeläinen, Petri: Instrumentatiivisuus ja nykysuomen verbinjohto (2004: 579) pdf-tiedostona

Jääskeläinen, Petri: Kielen ja ajattelun metonymioita (2002: 480) pdf-tiedostona

K

Kaivapalu, Annekatrin: Lähdekieli kielenoppimisen apuna (2006: www) pdf-tiedostona

Kallio, Petri: Suomen kantakielten absoluuttista kronologiaa (2006: 2) pdf-tiedostona

Kalliokoski, Jyrki & Sorjonen, Marja-Leena: "Tästä asiasta me ei oikeestaan vielä tiedetä mitään" — Auli Hakulinen 60 vuotta (2001: 133) pdf-tiedostona

Kalliokoski, Jyrki: Mä en bonjaa mut mä snaijaan kyl mitä bonjaa meinaa (2002: 137) pdf-tiedostona

Kalliokoski, Jyrki: Virheiden opissa (2007: 478) pdf-tiedostona

Kalske, Marja: Suomessa syntyneiden hevosten nimistö (2005: www) pdf-tiedostona

Kangasharju, Helena & Kunelius, Risto: Kansalainen toimittajan valvonnassa (2002: 114) pdf-tiedostona

Kangassalo, Raija: Moniäänistyvä Suomi (2003: 604) pdf-tiedostona

Kankaanpää, Salli: Hallinnon lehdistötiedotteiden kieli (2006: www) pdf-tiedostona

Karihalme, Oili: Tunnesanaston merkitysulottuvuudet (2006: 272) pdf-tiedostona

Karlsson, Fred & Hakulinen, Auli: Suomen akkusatiivi: funktionaalinen näkökulma (1975: 339) pdf-tiedostona

Karlsson, Fred: Dependenssikielioppi ja sen sovellus suomen kieleen (1979: 64) pdf-tiedostona

Karlsson, Fred: Fennistiikan tieteenparadigmasta ja sen ohjausvaikutuksesta (1975: 179) pdf-tiedostona

Karlsson, Fred: Fonetiikan tohtoreista (2004: 591) pdf-tiedostona

Karlsson, Fred: Kielitieteen päivien vaiheet 1972–2003 (2004: 427) pdf-tiedostona

Karlsson, Fred: Kielitieteiden tohtorinväitöskirjat Suomessa 1902–2001: määrällisiä suuntauksia (2003: 68) pdf-tiedostona

Karlsson, Fred: Käsimuotojen salat (2002: 606) pdf-tiedostona

Karlsson, Fred: Morayleistyksen rajoitukset (2007: 99) pdf-tiedostona

Karlsson, Fred: Orvokki Heinämäki 1942–2007 (2007: 391) pdf-tiedostona

Karlsson, Fred: Suomen partisiippien ja relatiivilauseiden suhteista (1973: 215) pdf-tiedostona

Karlsson, Fred: Syntaktisten kongruenssijärjestelmien luonteesta ja funktioista (1977: 359) pdf-tiedostona

Karlsson, Fred: Kommentti Kari Suomelle (2006: 264) pdf-tiedostona

Kasik, Reet: Millainen teksti on kuvateksti? (2007: 113) pdf-tiedostona

Kauhanen, Heljä: Muistelmia Lauri Hakulisesta opettajana (1999: 604) pdf-tiedostona

Kauhanen, Irina: Sosiolingvististä murteentutkimusta (2005: 461) pdf-tiedostona

Kauppinen, Anneli: Insinöörikielen lähteillä (2002: 601) pdf-tiedostona

Kauppinen, Anneli: Kertomuksen voima (2003: 282) pdf-tiedostona

Kauppinen, Anneli: Keskusteluntutkimuksen päivät Jyväskylän yliopistossa 3.–4. helmikuuta 2005 (2005: 300) pdf-tiedostona

Kauppinen, Anneli: Kieli - selviytymisstrategia (2005: 83) pdf-tiedostona

Kauppinen, Anneli: Polyseeminen vaikka ja neuvottelun retoriikka (2006: 162) pdf-tiedostona

Kauppinen, Kati & Varis, Piia: Globalisaatiot, kontekstit ja kielentutkimus: Tutkijatapaaminen Jyväskylän yliopistossa 28.5.2007 (2007: 600) pdf-tiedostona

Kela, Maria: Jumalan kasvot suomeksi. Metaforisaatio ja erään uskonnollisen ilmauksen synty (2008: www) pdf-tiedostona

Kelomäki, Tapani: Lauserakenne itse teossa (2003: 287) pdf-tiedostona

Kiuru, Silva: Agricolan Uusi testamentti ja ensimmäiset Raamattumme (1993: 51) pdf-tiedostona

Kiuru, Silva: Ensimmäisten suomenkielisten näytelmien kieli (2001: 59) pdf-tiedostona

Kiuru, Silva: Kolmannen infinitiivin olosijat ja vanha kirjasuomi – "Weisatcat jalost kielten leikis helisemisellä" (1989: 432) pdf-tiedostona

Kiuru, Silva: Mikael Agricolan kielen translatiivi vertailun kohteena (2007: 567) pdf-tiedostona

Kiuru, Silva: Mistä vanhaan kirjasuomeen tulivat jälkipronominit se ja hän? (1990: 278) pdf-tiedostona

Kiuru, Silva: Silva Kiurun muistoja Castrenianumista (2007: www) pdf-tiedostona

Kiuru, Silva: Temporaalisen lauseenvastikkeen sanajärjestys (1981: 1) pdf-tiedostona

Kiviniemi, Eero: Nimistö suomen esihistorian tutkimuksen aineistona (1980: 319) pdf-tiedostona

Kiviniemi, Eero: Vastakohta- ja variointinimistä (1971: 123) pdf-tiedostona

Kohonen, Jukka: Havaintoja kertaa-komparatiivista (2006: 409) pdf-tiedostona

Koivisto, Aino: Pragmatiikan sateenvarjon alla: 10. kansainvälinen pragmatiikan konferenssi
Göteborgissa 8.–13.7.2007 (2007: 393) pdf-tiedostona

Koivisto, Vesa: Lähisukukielet kasvotusten (2002: 149) pdf-tiedostona

Koivisto, Vesa: Suomen sananjohdon morfofonologiaa (2006: 539) pdf-tiedostona

Koivulehto, Jorma: Germaaninen filologia ja kansalliset tieteet (1984: 9) pdf-tiedostona

Koivulehto, Jorma: Häät (2002: 490) pdf-tiedostona

Koivulehto, Jorma: Noin jalot vietettiin Hektorin hevonsuistajan peijaat. Peijaiset- ja peikko-sanojen etymologia (2005: 322) pdf-tiedostona

Koivulehto, Jorma: Osmo Nikkilä 1933–2002 (2003: 112) pdf-tiedostona

Koivulehto, Jorma: Paikan ja joukon tulo kieleen (1981: 195) pdf-tiedostona

Koivulehto, Jorma: Pinta ja rasva (1986: 164) pdf-tiedostona

Koivulehto, Jorma: Rasia ja asia (1982: 257) pdf-tiedostona

Koivulehto, Jorma: Suomen laiva-sanasta (1970: 178) pdf-tiedostona

Koivulehto, Jorma: Suomi (1993: 400) pdf-tiedostona

Koivulehto, Jorma: Vanhimmista germaanis-suomalaisista lainakosketuksista. Sm. karsia ~ germ. *skardian (1971: 380) pdf-tiedostona

Koivulehto, Jorma: Vanhimmista germaanisista lainakosketuksista ja niiden ikäämisestä (1976: 33) pdf-tiedostona

Koivulehto, Jorma: Vanhimmista germaanisista lainakosketuksista ja niiden ikäämisestä (1976: 247) pdf-tiedostona

Kokko, Ossi: Puheyhteisön hajoaminen ja inkerinsuomen nykytila (2007: www) pdf-tiedostona

Kokkonen, Marja: Monella kielellä monikielisyydestä (2007: 397) pdf-tiedostona

Kokkonen, Marja: Vaatimuksena sujuva suomi (2007: 253) pdf-tiedostona

Kolehmainen, Leena: Saksan ja suomen verbien morfologiaa, fraseologiaa, semantiikkaa ja valenssinmuutoksia (2006: www) pdf-tiedostona

Komppa, Johanna: Kertomus Kotikielen Seuran 131. toimintavuodesta (2007: 266) pdf-tiedostona ja html-tiedostona

Komppa, Johanna: Näkökulmia kirjoittamisen opettamiseen (2004: 289) pdf-tiedostona

Koponen, Eino: Itämerensuomalais-saamelaisia sanavertailuja (2001: 118) pdf-tiedostona

Koponen, Eino: Itämerensuomalaisten kielten meteorologisen sanaston etymologiaa (1999: 506) pdf-tiedostona

Korpela, Eveliina: Lapset lääkäreinä ja potilaina: Miten institutionaalisia rooleja ilmaistaan leikeissä? (2002: 2) pdf-tiedostona

Korpela, Eveliina: Oireista puhuminen lääkärin vastaanotolla (2007: www) pdf-tiedostona

Korpela, Eveliina: Vuorovaikutuskoulutusta lääkäreille (2002: 324) pdf-tiedostona

Korpijaakko-Huuhka, Anna-Maija: Afaattisten puhujien kielellisiä valintoja (2004: 97) pdf-tiedostona

Koskela, Heidi & Toriseva, Marianne: Kansainvälinen diskurssintutkimuksen kesäkoulu Aalborgissa 18.–23.8.2003 (2004: 116) pdf-tiedostona

Koski, Mauno: Göran Karlsson 1917–2003 (2003: 597) pdf-tiedostona

Koski, Mauno: Lauri Hakulinen semantikkona (1999: 580) pdf-tiedostona

Kotikielen Seura: Kotikielen Seuran 50-vuotisjuhla (1928: 68) pdf-tiedostona

Kotilainen, Lari: Konstruktioiden dynamikkaa (2008: www) pdf-tiedostona

Kotilainen, Lari: Matka kohti kognitiivista kielikäsitystä (2004: 141) pdf-tiedostona

Kotilainen, Lari & Pekkarinen, Heli: Konstruktioita rakentamassa (2002: 584) pdf-tiedostona

Koukkunen, Kalevi: Ihanat ruohomaat – maantietoa kahden vuosisadan takaa (2002: 151) pdf-tiedostona

Kovács, Magdolna: »Ku on kieli kerran tehty, niin se pitäs säilyttää» (2002: 241) pdf-tiedostona

Kovács, Magdolna: Australiansuomalaiset kielenvaihdon kynnyksellä (2004: 200) pdf-tiedostona

Kuiri, Kaija: Karttojen kartoitusta (2007: 155) pdf-tiedostona

Kuiri, Kaija: Kielellisten muutosten universaali luokittelu (1980: 57) pdf-tiedostona

Kuiri, Kaija: Kokonaiskuva suomalaisten juurista (2005: 457) pdf-tiedostona

Kuiri, Kaija: Matti K. Suojanen 1937–2003 (2003: 274) pdf-tiedostona

Kuiri, Kaija: Referoinnin uusi aika (2006: 637) pdf-tiedostona

Kuisma, Karoliina: Kuulostaa hyvältä – ja näyttääkin! (2006: 144) pdf-tiedostona

Kulonen, Ulla-Maija: Eläimet ja affekti — etymologisia huomioita (2006: 322) pdf-tiedostona

Kulonen, Ulla-Maija: Muinaiset klaanit ja kielitiede (2007: 314) pdf-tiedostona

Kulonen, Ulla-Maija: Myyttejä uralistiikasta (2004: 314) pdf-tiedostona

Kulonen, Ulla-Maija: Uusia avauksia etymologiseen tutkimukseen (2005: 144) pdf-tiedostona

Kunnas, Niina: Kansainvälinen vähemmistökielikonferenssi Kiirunassa 6.–7.6.2003 (2003: 602) pdf-tiedostona

Kunnas, Niina: Miten muuttuu runokylien kieli (2007: www) pdf-tiedostona

Kunnas, Niina: Yksi, kaksi vai monta kirjakieltä? Vienankarjalaisten kanta kirjakielidebattiin (2006: 229) pdf-tiedostona

Kuortti, Joel: Sähköposti ja kielen muutos (2002: 624) pdf-tiedostona

Kuortti, Joel: Kielen, kulttuurin ja kulttuurisen identiteetin väliset yhteydet (2006: 460) pdf-tiedostona

Kurhila, Salla & Onikki-Rantajääskö, Tiina: Suunvuoro (2006: 161) pdf-tiedostona ja html-tiedostona

Kurhila, Salla & Onikki-Rantajääskö, Tiina: Suunvuoro (2007: 321) pdf-tiedostona ja html-tiedostona

Kurhila, Salla: Kakkoskielistä vuorovaikutusta (2003: 580) pdf-tiedostona

Kurhila, Salla: Keskustelua rajojen yli (1999: 669) pdf-tiedostona

Kurki, Tommi: Kielen muuttumisesta, muutosten seuraamisesta ja muutosten tarkastelussa käytettävistä menetelmistä (2006: www) pdf-tiedostona

Kurki, Tommi: Ruotsalaisesta reaaliaikatutkimuksesta (2006: 287) pdf-tiedostona

Kuronen, Marja-Liisa: Sosiaalitoimi tekstityönä – etuuspäätös vuorovaikutuksena (2007: 421) pdf-tiedostona

Kuronen, Marja-Liisa: Vakuutusehtotekstin uudistamisprosessi: matkalla alamaisesta asiakkaaksi (2004: 271) pdf-tiedostona

L

Laakso, Johanna: Kielihistorian perusteita euroopaksi ja amerikaksi (1999: 656) pdf-tiedostona

Laakso, Johanna: Kiitokseksi mahdin, mentyäänkin jääneen (1999: 650) pdf-tiedostona

Laakso, Johanna: Onko Virittäjä pelkkää paperia? (1998: 244) html-tiedostona

Laakso, Johanna: Sananmuodostuksen mekanismien jäljillä (2002: 476) pdf-tiedostona

Laakso, Johanna: Unkarilainen opas suomalais-ugrilaisuuteen (1999: 674) pdf-tiedostona

Laakso, Johanna: Uusia mietteitä Virittäjästä ja verkosta (2000: 101) html-tiedostona

Laakso, Johanna: Vielä kerran itämerensuomen vanhimmista muistomerkeistä (1999: 531) pdf-tiedostona

Laakso, Johanna: Voiko väittää mitä vain? (1999: 637) pdf-tiedostona

Laakso, Johanna: Pohdintoja kielestä ja kontekstista (2006: 137) pdf-tiedostona

Laakso, Minna & Laitinen, Lea: Keskustelun kielioppia tyttöjen kielessä (2005: 117) pdf-tiedostona

Laalo, Klaus: Kaksitavuvaihe lapsen kielen kehityksessä (1994: 430) pdf-tiedostona

Laalo, Klaus: Lapsenkielen tutkimusmenetelmistä (2002: 98) pdf-tiedostona

Laalo, Klaus: Tiukasti rajattu näkökulma avaraan aiheeseen (2002: 146) pdf-tiedostona

Laanest, Arvo: Inkeroismurteiston suhteista suomen kaakkoismurteisiin (1980: 142) pdf-tiedostona

Laasanen, Mikko: Toistuvan oppimisen malli ja kielen evoluutio (2008: 66) pdf-tiedostona

Laihonen, Petteri: Suomea sukulaisille (2002: 633) pdf-tiedostona

Laitinen, Lea & Mäntynen, Anne: Suunvuoro (1996: 489) html-tiedostona

Laitinen, Lea: Elsa Valle 1924–2006 (2006: 438) pdf-tiedostona

Laitinen, Lea: Hieno teos saamesta (1999: 653) pdf-tiedostona

Laitinen, Lea: Kielentutkimus ja äidinkieli (2003: 83) pdf-tiedostona

Laitinen, Lea: Lauri Hakulinen ja Virittäjä (1999: 606) pdf-tiedostona

Laitinen, Lea: Maammemeidän maa (2008: 84) pdf-tiedostona

Laitinen, Lea: Maamme-laulun versioita: suomennoksia ja muunnelmia (2008: www) pdf-tiedostona

Laitinen, Lea: Nainen, kieli ja kielentutkimus (1989: 110) pdf-tiedostona

Laitinen, Lea: Nesessiivirakenne, kieliopillistuminen ja subjektiivisuus (1993: 149) pdf-tiedostona

Laitinen, Lea: Pitääkö vai saako – modaaliverbin kaksoissidos (1988: 57) pdf-tiedostona

Laitinen, Lea: Suomi tieteen kielenä ja tutkimuksen kohteena. Kirjoitetun kielen tulevaisuuden haasteita (2006: 568) pdf-tiedostona

Laitinen, Lea: Suunvuoro (1996: 161) html-tiedostona

Laitinen, Lea: Suunvuoro (1996: 321) html-tiedostona

Laitinen, Lea: Suunvuoro (1997: 1) html-tiedostona

Laitinen, Lea: Suunvuoro (1997: 337) html-tiedostona

Laitinen, Lea: Suunvuoro (1997: 497) html-tiedostona

Laitinen, Lea: Suunvuoro (1998: 1) html-tiedostona

Laitinen, Lea: Suunvuoro (1998: 169) html-tiedostona

Laitinen, Lea: Suunvuoro (1998: 329) html-tiedostona

Laitinen, Lea: Suunvuoro (1998: 497) html-tiedostona

Laitinen, Lea: Suunvuoro (1999: 1) html-tiedostona

Laitinen, Lea: Suunvuoro (1999: 169) html-tiedostona

Laitinen, Lea: Suunvuoro (1999: 337) html-tiedostona

Laitinen, Lea: Suunvuoro (1999: 505) pdf-tiedostona ja html-tiedostona

Laitinen, Lea: Suunvuoro (2000: 1) html-tiedostona

Laitinen, Lea: Suunvuoro (2000: 169) html-tiedostona

Laitinen, Lea: Suunvuoro (2000: 497) html-tiedostona

Laitinen, Lea: Suunvuoro (2001: 169) html-tiedostona

Laitinen, Lea: Suunvuoro (2001: 361) html-tiedostona

Laitinen, Lea: Suunvuoro (2001: 529) html-tiedostona

Laitinen, Mikko: Historiallinen näkökulma kielipolitiikkaan ja kieli-ideologioihin (2006: 133) pdf-tiedostona

Lampinen, Arja: Etunimien sukulaisuussuhteet (2002: 223) pdf-tiedostona

Lange, Kaisa: »Anteeksi, oletko sinä äidinkielen ope?» (2006: 618) pdf-tiedostona

Lappalainen, Hanna & Mari Siiroinen Kotikielen Seuran toimintaa sata vuotta sitten: Kotikielen Seuran toimintaa sata vuotta sitten (1999: 556) pdf-tiedostona

Lappalainen, Hanna & Pitkänen, Kaarina: Näkökulmia Isoon suomen kielioppiin (2005: 553) pdf-tiedostona

Lappalainen, Hanna & Vaattovaara, Johanna: Vielä murteen ja identiteetin suhteesta (2005: 98) pdf-tiedostona

Lappalainen, Hanna: Kertomus Kotikielen Seuran 122. toimintavuodesta (1998: 261) html-tiedostona

Lappalainen, Hanna: Kertomus Kotikielen Seuran 123. toimintavuodesta (1999: 279) html-tiedostona

Lappalainen, Hanna: Kertomus Kotikielen Seuran 124. toimintavuodesta (2000: 286) html-tiedostona

Lappalainen, Hanna: Kertomus Kotikielen Seuran 125. toimintavuodesta (2001: 278) html-tiedostona

Lappalainen, Hanna: Sosiolingvistinen katsaus suomalaisnuorten nykypuhekieleen ja sen tutkimukseen (2001: 74) pdf-tiedostona

Lappalainen, Hanna: Uudistettu laitos variaationtutkimuksen metodeista (2004: 613) pdf-tiedostona

Lappalainen, Hanna: Voiko arkipuheen tutkimus olla hyödyllistä? (2004: 266) pdf-tiedostona

Larjavaara, Matti: Aspektuaalisen objektin synty (1991: 372) pdf-tiedostona

Larjavaara, Matti: Demonstratiivit ja kieliopillistuminen (2003: 464) pdf-tiedostona

Larjavaara, Matti: Ekvatiivilause ja identiteettipredikatiivi (1993: 625) pdf-tiedostona

Larjavaara, Matti: Linnun nimet kirjoissa (2004: 470) pdf-tiedostona

Larjavaara, Matti: Puhuvat sanat (2002: 444) pdf-tiedostona

Larjavaara, Matti: Relevanssi ja tulkinta (2006: 464) pdf-tiedostona

Latomaa, Sirkku & Routarinne, Sara: Opetussuunnitelmat uudistuvat (2003: 410) pdf-tiedostona

Latomaa, Sirkku: Monikielinen Eurooppa (2003: 608) pdf-tiedostona

Latomaa, Sirkku: Vaihdetaan ajatuksia, ei rakenteita (2003: 434) pdf-tiedostona

Lauerma, Petri: Castrenianumin muistoja Verkko-Virittäjässä (2007: 606) pdf-tiedostona

Lauerma, Petri: Larin Parasken epiikan metriikasta (2001: 44) pdf-tiedostona

Lauerma, Petri: Suomettaren kielipukua ratkomassa (2003: 475) pdf-tiedostona

Lauerma, Petri: Vieraiden grafeemien väistyminen varhaisnykysuomesta etenkin Jakob Johan Malmbergin tuotannon valossa (2007: 322) pdf-tiedostona

Lauhakangas, Outi: Puheesta ihminen tunnetaan. Sananlaskujen funktiot sosiaalisessa vuorovaikutuksessa (2005: www) pdf-tiedostona

Launonen, Kaisa: Monikielisyyden haasteet kielihäiriöiden tunnistamisessa ja kuntoutuksessa (2007: 240) pdf-tiedostona

Laury, Ritva: Merkkiteos partikkeleista (2005: 631) pdf-tiedostona

Lautamatti, Liisa: Feminististä kielentutkimusta (2002: 304) pdf-tiedostona

Lautenbacher, Olli Philippe: Anaforinen pronomini ja puhutun kielen arkkitehtuuri (2007: 460) pdf-tiedostona

Lehikoinen, Laila: D. E. D. Europaeus kirjasuomen kehittäjänä ja kielentutkijana (1986: 178) pdf-tiedostona

Lehikoinen, Laila: Sukunimitietoutta suomalaisille (2002: 306) pdf-tiedostona

Lehtimaja, Inkeri: Tutkielmia oppijankielestä ja siirtovaikutuksesta (2003: 626) pdf-tiedostona

Lehtinen, Esa: Lääkärin kysymysten muoto ja funktio (2007: 467) pdf-tiedostona

Lehtinen, Esa: Miten Kelassa asioidaan (2007: 309) pdf-tiedostona

Lehtinen, Esa: Toiminta, vuorovaikutus ja ammattikielet (2008: 115) pdf-tiedostona

Lehtinen, Esa: Uskonnollisen vuorovaikutuksen uskonnollisuus (2003: 88) pdf-tiedostona

Lehtinen, Tapani: Eräiden paradigmatyyppien taustaa (1984: 17) pdf-tiedostona

Lehtinen, Tapani: Korrelaatio sananmuodostustekijänä (1993: 171) pdf-tiedostona

Lehtinen, Tapani: Suomen konditionaalin morfologisesta ja semanttisesta motivaatiosta (1983: 482) pdf-tiedostona

Lehtinen, Tapani: Vanhan persoonallisen passiivin jatkajiako? (1985: 270) pdf-tiedostona

Lehtinen, Tapani: R. E. Nirvi kielentutkijana (2006: 420) pdf-tiedostona

Lehtonen, Tuija: Matkalla alusta loppuun, apuna oppikirja ja cd-rom (2003: 146) pdf-tiedostona

Lehtovaara, Katri: 4- ja 7-vuotiaan lapsen miksi-kysymykset aikuisen ja lapsen välisessä vuorovaikutuksessa (2002: 35) pdf-tiedostona

Leino, Antti & Hyvönen, Saara & Salmenkivi, Marko: Mitä murteita suomessa onkaan? Murresanaston levikin kvantitatiivista analyysiä (2006: 26) pdf-tiedostona

Leino, Antti: Peruskartalta kielioppiin (2007: www) pdf-tiedostona

Leino, Jaakko: Sääntö vai poikkeus? (2003: 246) pdf-tiedostona

Leino, Pentti: "Sanat on kaikki sarvipäitä": Lauri Hakulisen tutkijaneetos (1999: 573) pdf-tiedostona

Leino, Pentti: Kliseet ja stereotypiat (2001: 139) pdf-tiedostona

Leino, Pentti: Mielikuvat kielikuvien takana (1983: 107) pdf-tiedostona

Leino, Pentti: Paikallissijat ja suhdesääntö: kognitiivisen kieliopin näkökulma (1989: 161) pdf-tiedostona

Leino, Pentti: Suunvuoro (2001: 1) pdf-tiedostona ja html-tiedostona

Leino, Pentti: Sysäys, saatto vai aavistus? (2005: 626) pdf-tiedostona

Leino, Pentti: Äidinkielen koe ja tekstitaidot (2006: 590) pdf-tiedostona

Leisiö, Larisa: Sijamuotojen käytöstä suomenvenäjässä (2004: 162) pdf-tiedostona

Leiwo, Matti: Näkökohtia sosiolingvistiikasta (1969: 46) pdf-tiedostona

Leiwo, Matti: Romanikieli äidinkielenä ja romanikielen opettamisesta äidinkielenä (2003: 107) pdf-tiedostona

Leskelä, Leealaura: Kurkistus kulttuuristen väärinymmärrysten taakse (2007: 282) pdf-tiedostona

Leskinen, Heikki: Karjalaisen siirtoväen murteen sulautumisesta ja sen tutkimisesta (1974: 361) pdf-tiedostona

Leskinen, Heikki: Tilastollisia havaintoja kaakkoismurteiden loppu-n:stä (1971: 343) pdf-tiedostona

Leskinen, Heikki: Vieläkö nuoret nurisevat? – Huomioita onomatopoeettisten sanojen tuntemuksesta ja tulkinnasta (1991: 355) pdf-tiedostona

Lieko, Anneli: Lapsen kielen tutkimusmetodeista (1993: 537) pdf-tiedostona

Lilja, Niina: Monipuolinen teos kakkoskielisestä vuorovaikutuksesta (2005: 123) pdf-tiedostona

Lilja, Niina: Tutkimusmenetelmiä oivaltamisen apuvälineiksi (2007: 149) pdf-tiedostona

Lindholm, Camilla: Vuorovaikutusta instituutiossa (2002: 629) pdf-tiedostona

Lindholm, Leena & Manninen, Annina & Nieminen, Arja: Monikielinen lapsi puheterapeutin asiakkaana (2007: 244) pdf-tiedostona

Lindstedt, Jouko: Englanninkielinen Eurooppamme? (2007: 417) pdf-tiedostona

Lindstedt, Jouko: Perusteos kielellisistä ihmisoikeuksista (2002: 464) pdf-tiedostona

Lindström, Jan: Syntaksia suomenruotsalaisittain (2003: 545) pdf-tiedostona

Lindström, Jan: Kielitieteen ja keskustelunanalyysin rajapinnalta (2006: 475) pdf-tiedostona

Lonka, Irma: Opiskelijan muistikuvia Lauri Hakulisesta (1999: 598) pdf-tiedostona

Loukusa, Soile: Kontekstin hyödyntäminen kielen pragmaattisessa ymmärtämisessä normaalisti kehittyneillä lapsilla, joilla on aspergerin oireyhtymä tai hyvätasoinen autismi (2007: www) pdf-tiedostona

Luojola, Teemu: Adessiivin funktion päättely paikallisessa kontekstissa (2007: 367) pdf-tiedostona

Luukka, Minna-Riitta: Tekstitaituriksi koulussa (2003: 413) pdf-tiedostona

Luutonen, Jorma: Kieli, uusmedia ja globalisaatio. Näkökulmia suomen kielen variaation kehitykseen (2007: 219) pdf-tiedostona

Lähteenmäki, Mika & Hannele Dufva: Perusteos dialogisesta kielentutkimuksesta (1999: 658) pdf-tiedostona

Länsimäki, Maija[-Liisa]: Kurnaali on kummallista (1975: 267) pdf-tiedostona

Lönnroth, Juhani: EU:n kielipolitiikan ja käännöstyön ajankohtaisia haasteita (2008: 123) pdf-tiedostona

M

Makkonen-Craig, Henna: Näkökulmia sanomalehtitekstiin ja sen dialogisiin passiivilauseisiin (2005: www) pdf-tiedostona

Malinen, Ulla & Piiparinen-Rintaluoma, Peija-Riikka: Suomen kielen opetusta ruotsinkielisille Helsingin seudun yliopistoissa ja korkeakouluissa (2004: 263) pdf-tiedostona

Mallat, Kaija: Kotiseututietoa helsinkiläisille (2002: 312) pdf-tiedostona

Mallat, Kaija: Naiset rajalla (2007: www) pdf-tiedostona

Malmivaara, Terhi: Luupää, puupää, puusilmä. Näkymiä sananmuodostuksen analogisuuteen ja bahuvriihiyhdyssanojen olemukseen (2004: 347) pdf-tiedostona

Mantila, Harri & Sorjonen, Marja-Leena: Puhekielen tilannevariaatio ja sen funktiot (2004: 604) pdf-tiedostona

Mantila, Harri: Hesan ja Stadin muuttuvat murteet ja kielet (2007: 402) pdf-tiedostona

Mantila, Harri: Murre ja identiteetti (2004: 322) pdf-tiedostona

Mantila, Harri: Normiriemuko valtasi meidät? Fennistin asiantuntijuus suurelle yleisölle suunnatuissa kielijutuissa (2004: 122) pdf-tiedostona

Mantila, Harri: Ruotsi, monikielinen kansallisvaltio (2003: 129) pdf-tiedostona

Mantila, Harri: Suunvuoro (2002: 489) pdf-tiedostona ja html-tiedostona

Mantila, Harri: Variaation esittäminen Ison suomen kieliopin fonologian ja morfologian osuudessa (2005: 564) pdf-tiedostona

Mantila, Harri: Vähemmistökielten sorto ja elpyminen (2001: 151) pdf-tiedostona

Mantila, Harri: Uutta kvantitatiivista analyysia fennistisessä variaationtutkimuksessa (2006: 295) pdf-tiedostona

Martin, Maisa & Siitonen, Kirsti: Iso apu meille ja muille (2005: 583) pdf-tiedostona

Martin, Maisa: Koodinvaihdosta kielenvaihtoon? (2002: 292) pdf-tiedostona

Martin, Sanna: Suomen kielioppia italialaisille (2005: 130) pdf-tiedostona

Mauranen, Anna: Historian puheenvuoro käännöskeskusteluun (2004: 125) pdf-tiedostona

Mela, Marjo & Mikkonen, Pirjo: Kymmenen vuotta suomen kielen opetuksen kehittämistä. Kertomus Suomi toisena kielenä -opettajat ry:n toiminnan vakiintumisesta (2005: 111) pdf-tiedostona

Mela, Marjo: Suomi toisena kielenä ja äidinkielen opetus (2008: 128) pdf-tiedostona

Melkko, Minna: Suomea ja viroa vertaillen ja erikseen (2003: 439) pdf-tiedostona

Merimaa, Heidi & Vaittinen, Tanja: Sanahistoriallinen tutkimus iha-sanueesta (2004: 466) pdf-tiedostona

Merimaa, Heidi: Adpositiot suomen kieliopeissa 1600-luvulta 1800-luvun loppuun (2004: 55) pdf-tiedostona

Merimaa, Heidi: »Perkeleen kielestä» tieteen kieleksi (2007: 126) pdf-tiedostona

Merimaa, Heidi: Mikael Agricolan teosten päin-partikkeli (2007: 501) pdf-tiedostona

Metslang, Helle: Ison suomen kieliopin »Ilmiöt» virolaisesta näkökulmasta (2005: 577) pdf-tiedostona

Metslang, Helle: Kielet ja kontrastit (1994: 203) pdf-tiedostona

Metslang, Helle: Tutkimus itämerensuomalaisten kielten morfosyntaksista (2005: 148) pdf-tiedostona

Metslang, Helle: Verbitarind ajatähendust väljendamas (1993: 203) pdf-tiedostona

Mielikäinen, Aila: Liudennus murretutkimuksissa ja savolaismurteisessa kirjallisuudessa (2004: 508) pdf-tiedostona

Mielikäinen, Aila: Monikon 3. persoonan kongruenssista puhekielessä (1984: 162) pdf-tiedostona

Mielikäinen, Aila: Nykypuhesuomen alueellista taustaa (1982: 277) pdf-tiedostona

Miestamo, Matti: Iso suomen kielioppi typologin silmin (2005: 570) pdf-tiedostona

Miestamo, Matti: Suomen kieltoverbikonstruktio typologisessa valossa (2004: 364) pdf-tiedostona

Mikone, Eve: "Ilmeikkäitä, eläviä, sattuvia sanoja" (2002: 410) pdf-tiedostona

Muikku-Werner, Pirkko: »Kakaton kaupunki saa iloiset haukut.» Rakennusviraston kieli muutoksen kourissa (2007: 118) pdf-tiedostona

Muikku-Werner, Pirkko: Kirjeenvaihtoa vai iltapäiväkahveja – kontakti-ilmoitusten ihanneihmiset ja -suhteet (2003: 322) pdf-tiedostona

Muikku-Werner, Pirkko: Kymmenen vuotta Virsua (2007: 101) pdf-tiedostona

Mustanoja, Liisa & O’Dell, Michael: Suomen d ja r sosiofoneettisessa kentässä (2007: 56) pdf-tiedostona

Mustanoja, Liisa: Eväspaketti tutkijanuraansa uurtavalle sosiolingvistille (2004: 609) pdf-tiedostona

Mutta, Maarit: Suomalaisten ja ranskalaisten opiskelijoiden kirjoitusprosessit ja niiden sujuvuus (2007: www) pdf-tiedostona

Mäkisalo, Jukka: Kuinka paljon käännöksiä luetaan? Lukupäiväkirjan esitutkimus (2006: 250) pdf-tiedostona

Mäntynen, Anne: Mistä puhumme, kun puhumme kielestä? (2003: 386) pdf-tiedostona

Mäntynen, Anne: Ars, usus, meliores — kirjoittamisen oppia keskiajalta (2006: 458) pdf-tiedostona

Määttä, Urho: Yhdyssanojen psykolingvistiikkaa (2001: 143) pdf-tiedostona

N

Nahkola, Kari: Koululaisslangin sanastolähteistä (1999: 619) pdf-tiedostona

Neethling, Bertie: Kulttuurit kohtaavat namibialaisissa henkilönnimissä (2003: 313) pdf-tiedostona

Nenonen, Marja: Helppo nakki? (2002: 414) pdf-tiedostona

Nevalainen, Sampo: Käännöskirjallisuuden puhekielisyyksistä – kaksinkertaista illuusiota? (2003: 2) pdf-tiedostona

Niemi, Jussi & Niemi, Sinikka: Suomenkielisen lapsen morfosyntaksin ja sanaston kehityksestä: tapaustutkimus (1985: 152) pdf-tiedostona

Nieminen, Lea: Monimutkainen tapaus (2007: www) pdf-tiedostona

Nieminen, Taija & Suutari, Toni: Kätköistä kaivettua (2001: 636) pdf-tiedostona

Nikanne, Urpo: Kieli ja ihminen (2003: 77) pdf-tiedostona

Nikkilä, Osmo: Suomen sanojen alkuperät päätökseen (2002: 124) pdf-tiedostona

Nikolaev, Alexandre & Niemi, Jussi: Suomen nominien taivutuksesta: rytmi-, sivupaino- ja agglutinaatiohypoteesien testaamista (2005: 482) pdf-tiedostona

Nikolaev, Alexandre & Niemi, Jussi: Nominien paradigmaattistuminen suomessa. Millä rakenteellisilla ehdoilla kielenkäyttäjät sitovat potentiaaliset nominit taivutusluokkiin? (2006: 46) pdf-tiedostona

Nirvi, R. E.: Eräistä likaa ja rikkaa merkitsevien sanojen käyttötavoista (1950: 398) pdf-tiedostona

Nirvi, R. E.: Kansankielen synonyymeistä ja synonyymisluonteisista sanoista (1936: 24) pdf-tiedostona

Nirvi, R. E.: Riista ja riistää (1939: 142) pdf-tiedostona

Nirvi, R. E.: Sanankielloista (1944: 93) pdf-tiedostona

Nirvi, R. E.: Synonyymien ja synonyymisluonteisten sanojen syrjäytymisestä ja katoamisesta (1937: 45) pdf-tiedostona

Nirvi-Suuronen, Irma: Sanastusta, sotavuosia, sitkeyttä. R. E. Nirvin kirjeenvaihdon kertomaa (2006: 432) pdf-tiedostona

Nisula, Katariina: Voiko kielenmuutoksia ennustaa? (2003: 305) pdf-tiedostona

Nopsanen, Maarit: Unohtuiko kieli lukiosta? (2003: 419) pdf-tiedostona

Nordlund, Taru & Pekkarinen, Heli: Kieliopillistuminen merkityksenmuutosten näkökulmasta (2005: 411) pdf-tiedostona

Nordlund, Taru: Näkökulmia Agricolaan: kirja, sanoma, kieli (2007: 608) pdf-tiedostona

Nuolijärvi, Pirkko: Puhutun kielen variaatio televisiokeskustelussa (2003: 370) pdf-tiedostona

Nuolijärvi, Pirkko: Suunvuoro (1997: 169) html-tiedostona

Nuolijärvi, Pirkko: Yksilön kielelliset oikeudet Suomessa (2002: 385) pdf-tiedostona

Nuolijärvi, Pirkko: Osmo Nikanne 1921–2005 (2006: 265) pdf-tiedostona

Nummila, Kirsi-Maria: Nominikantaiset -(U)ri-ammatinnimitykset henkilönnimissämme (2007: 543) pdf-tiedostona

Nyman, Martti: Indoeurooppalaiset ajot – kreikkalainen viritys (2002: 608) pdf-tiedostona

Nyström, Staffan: Järvennimet, tiedonlouhinta ja konstruktiokielioppi – jännittävä kohtaaminen (2008: 146) pdf-tiedostona

Nyström, Staffan: Sjönamn, data mining och konstruktionsgrammatik – ett spännande möte (2008: www) pdf-tiedostona

Närhi, Eeva-Maria: Pari harvinaista vesistönimeä (2002: 252) pdf-tiedostona

O

O’Dell, Michael: Suomen kielen prosodiaa S2-näkökulmasta (2005: 313) pdf-tiedostona

Oittinen, Riitta: Henkilönnimet osana tarinankerrontaa (2005: 138) pdf-tiedostona

Oja, Vilja: Minkä takia pellava on pellava (2002: 375) pdf-tiedostona

Ojutkangas, Krista: Suuntaa ilmaisevat adverbiaalit, suhdesääntö ja käsin: »ikkunointiin» perustuva analyysi (2003: 162) pdf-tiedostona

Ojutkangas, Krista: Viittauskehykset ja tarkastelunäkökulma – miten sijaintia perusakselilla kuvataan? (2005: 525) pdf-tiedostona

Olthuis, Marja-Liisa: Inarinsaamen lajinnimet – Anarâškielâ šlajânoomah (2007: www) pdf-tiedostona

Olthuis, Marja-Liisa: Sanaston aktiivisen kartuttamisen metodiikkaa. Mallina inarinsaameen luodut biologian uudissanat (2003: 529) pdf-tiedostona

Olthuis, Marja-Liisa: Uhanalaisen kielen elvytys: esimerkkinä inarinsaame (2003: 568) pdf-tiedostona

Onikki-Rantajääskö, Tiina & Kurhila, Salla: Suunvuoro (2006: 1) pdf-tiedostona ja html-tiedostona

Onikki-Rantajääskö, Tiina & Kurhila, Salla: Suunvuoro (2006: 321) pdf-tiedostona ja html-tiedostona

Onikki-Rantajääskö, Tiina & Kurhila, Salla: Suunvuoro (2007: 1) pdf-tiedostona ja html-tiedostona

Onikki-Rantajääskö, Tiina & Kurhila, Salla: Suunvuoro (2007: 161) pdf-tiedostona ja html-tiedostona

Onikki-Rantajääskö, Tiina & Kurhila, Salla: Suunvuoro (2007: 481) pdf-tiedostona ja html-tiedostona

Onikki-Rantajääskö, Tiina: Genetiivi merkitysverkkona (2005: 152) pdf-tiedostona

Onikki-Rantajääskö, Tiina: Kielipuolta kognitiotiedettä (2003: 154) pdf-tiedostona

Onikki-Rantajääskö, Tiina: Punnittu johdatus pragmasemantiikan syövereihin (2007: 626) pdf-tiedostona

Ontermaa, Aki: Kielenhuoltajan kannanotto (2004: 434) pdf-tiedostona

P

Paavola, Leila: Kielen oppimisen perusta rakentuu vanhemman ja lapsen yhteistyöllä (2006: www) pdf-tiedostona

Paikkala, Sirkka: Identifioinnista identiteettiin (2004: 398) pdf-tiedostona

Paikkala, Sirkka: Nimi- ja sanasemantiikkaa Slovakiasta (2005: 423) pdf-tiedostona

Paikkala, Sirkka: Hevosetkin nauraa (2006: 308) pdf-tiedostona

Pajunen, Anneli: Suomen kieli maailman kielten joukossa (2002: 563) pdf-tiedostona

Pajunen, Anneli: Suomen paikallissijaisten olotilanilmausten kehittyminen lokaalisen mallin mukaan (2002: 275) pdf-tiedostona

Pajusalu, Renate & Pajusalu, Karl: Mauno Koski 1930–2005 (2006: 93) pdf-tiedostona

Pajusalu, Renate: Demonstratiivit keskustelussa: uusia näkökulmia perinteiseen tutkimusaiheeseen (2007: 618) pdf-tiedostona

Pajusalu, Renate: Kyselytestit merkityksen tutkimisessa (2006: 108) pdf-tiedostona

Pajusalu, Renate: Tutkimus venäjän kielen minimipalautepartikkeleista (2007: 476 ) pdf-tiedostona

Pajusalu, Renate: Viron üks ja kõik (2004: 2) pdf-tiedostona

Palander, Marjatta: Alueellisen taustan vaikutus murrekäsityksiin (2007: 24) pdf-tiedostona

Palander, Marjatta: Havaintoja nuoren polven murteenkäytöstä ja -tuntemuksesta (1982: 164) pdf-tiedostona

Palander, Marjatta: Kansan käsityksistä lingvistiikkaa (2001: 147) pdf-tiedostona

Palander, Marjatta: Meneillään olevan äänteenmuutoksen tutkimisesta (1987: 329) pdf-tiedostona

Palander, Marjatta: Puhe- ja kirjakielen sanajärjestyseroja (1991: 235) pdf-tiedostona

Palander, Marjatta: Suomalaistuvatko vienalaismurteet? (2007: 409) pdf-tiedostona

Palander, Marjatta: Välimurteiden idiolektit (2001: 23) pdf-tiedostona

Palander-Collin, Minna: Kielikontaktit ja kielen muutos (2007: 615) pdf-tiedostona

Pallaskallio, Ritva: Uutisaika. Finiittiverbin aikamuodoista katastrofiuutisissa 1892–1994 (2003: 27) pdf-tiedostona

Palmanto, Mirja: Suomenoppijoiden kokemuksia kielenkäytöstä ja kielitaidon kehittymisestä työharjoittelussa (2004: 405) pdf-tiedostona

Paloposki, Outi: Kääntäminen ja variaatio: kaunokirjallisuuden suomennosten historia 1809–1850 (2002: 247) pdf-tiedostona

Paso, Eija: Työkyvyn merkityksen rakentuminen lehtiteksteissä (2007: www) pdf-tiedostona

Paunonen, Heikki: Allomorfien dynamiikkaa (1976: 82) pdf-tiedostona

Paunonen, Heikki: Helsinkiläisiä puhujaprofiileja (2005: 162) pdf-tiedostona

Paunonen, Heikki: Kotikielen Seura 1876–1976 (1976: 310) pdf-tiedostona

Paunonen, Heikki: Kuinka murre syntyy? (1991: 297) pdf-tiedostona

Paunonen, Heikki: Kypsi ~ kypsä (1973: 231) pdf-tiedostona

Paunonen, Heikki: Lounaismurteiden ja viron monikon genetiivi ja partitiivi (1973: 335) pdf-tiedostona

Paunonen, Heikki: Lounaismurteiden ja viron monikon genetiivi ja partitiivi (1974: 1) pdf-tiedostona

Paunonen, Heikki: Sosiolingvistinen metodi ja sen sovellus (1971: 401) pdf-tiedostona

Paunonen, Heikki: Suomen ja sen lähisukukielten tutkimuksen luonteesta ja saavutuksista Suomessa (1970: 329) pdf-tiedostona

Paunonen, Heikki: Synonymia Helsingin slangissa (2006: 336) pdf-tiedostona

Pietarinen, Ahti-Veikko: Semantiikan historiaa Suomessa vuosina 1900–1950 (2006: 70) pdf-tiedostona

Piiparinen-Rintaluoma, Peija-Riikka: Opas kaksikielisten lasten kasvatukseen (2002: 322) pdf-tiedostona

Piirainen-Marsh, Arja: Kunnianhimoinen kokoomateos vuorovaikutuslingvistiikasta (2003: 447) pdf-tiedostona

Pirinen, Raila: Tutkimus löysi kaupunkisaamelaiset (2004: 311) pdf-tiedostona

Pirttisaari, Helena: Muutos ja variaatio Suomen romanin verbien taivutustyypeissä (2003: 508) pdf-tiedostona

Pitkänen, Kaarina: »Suomen kielen suurin rikkaus ja ihanin ominaisuus.» Elias Lönnrotin johto-oppia (2005: 52) pdf-tiedostona

Pitkänen, Ritva Liisa: Suomi, Häme ja Satakunta (2002: 309) pdf-tiedostona

Pitkänen, Ritva Liisa: Oulun kaupunkinimistö (2006: 316) pdf-tiedostona

Punttila, Matti & Issakainen, Touko: Kalevala, kansanrunous ja kirjakieli (2003: 226) pdf-tiedostona

Punttila, Matti: Kymenlaaksolaisia murresanastoja (2006: 442) pdf-tiedostona

Päiviö, Pia: Suomen kielen asti ja saakka (2007: www) pdf-tiedostona

Pälli, Pekka: Arki, tekstit ja voima (2008: 151) pdf-tiedostona

Pälli, Pekka: Kielen ja yhteiskunnan analyysin teoriasta ja metodologiasta (2003: 254) pdf-tiedostona

Pälli, Pekka: Sosiolingvistiikka ja yhteiskuntateoria(t) (2003: 299) pdf-tiedostona

Pälli, Pekka: Tekstien jäljillä (2004: 137) pdf-tiedostona

Pörn, Michaela: Finskans känslokausativa verb och deras satskomplement (2005: www) pdf-tiedostona

Q

R

Raevaara, Liisa: »Mitäs me sovittais». S-partikkelin sisältävien hakukysymysten tehtävistä (2004: 531) pdf-tiedostona

Rahtu, Toini: Ironian ja ironiantutkimuksen ydin (2006: www) pdf-tiedostona

Rainò, Päivi & Finell, Hannaliisa: Suomea maahanmuuttajille (2002: 636) pdf-tiedostona

Rainò, Päivi: Henkilöviittomien synty ja kehitys suomalaisessa viittomakieliyhteisössä (2005: www) pdf-tiedostona

Rainò, Päivi: Uusin virstanpylväs suomalaisen viittomakielen 150-vuotisella taipaleella (1999: 645) pdf-tiedostona

Ranta, Tuula: Kirjoittamisprosessi teksteinä (2008: www) pdf-tiedostona

Rasa, Sari: Yksilömurteen kehitys tarkastelussa (2006: 300) pdf-tiedostona

Raukko, Jarno: Pitämisen polysemia: miten koehenkilöt hahmottavat pitää-verbin merkitystyyppejä (2002: 354) pdf-tiedostona

Riionheimo, Helka: Havaintoja itäsuomalaisen lapsen morfologisista poikkeamista: nominintaivutus (2002: 104) pdf-tiedostona

Riionheimo, Helka: Havaintoja itäsuomalaisen lapsen morfologisista poikkeamista: verbintaivutus (2002: 259) pdf-tiedostona

Riionheimo, Helka: Havaintoja kahden itäsuomalaisen lapsen morfologisista poikkeamista: uudisjohdokset (2002: 432) pdf-tiedostona

Riionheimo, Helka: Ihmiset ja aineisto (2007: www) pdf-tiedostona

Riionheimo, Helka: Taivutusta yli sanaluokkarajojen: Itäsuomalaisen lapsen varhaisen taivutuskeinon lingvististä analyysia (2002: 58) pdf-tiedostona

Rintala, Päivi: Adjektiivisten -llinen-johdosten semantiikkaa ja syntaksia (1980: 212) pdf-tiedostona

Rintala, Päivi: Adjektiivisten -llinen-johdosten semantiikkaa ja syntaksia (1980: 302) pdf-tiedostona

Rintala, Päivi: Eeva Lindén 85-vuotias (1981: 52) pdf-tiedostona

Rintala, Päivi: Lauri Hakulinen kielenhuoltajana (1999: 585) pdf-tiedostona

Rintala, Päivi: Päivi Rintalan muistoja Castrenianumista (2007: www) pdf-tiedostona

Rintala, Päivi: Suomen nominikantaiset mainen-johdokset (1976: 163) pdf-tiedostona

Rontu, Heidi: Suomalais-suomenruotsalainen koti lapsen kaksikielisenä kasvuympäristönä (2004: 224) pdf-tiedostona

Routarinne, Sara: Parenteesit ja nouseva sävelkulku keskustelun kielioppiin (2003: 398) pdf-tiedostona

Ruppel, Klaas: Álgu käynnistyi (2004: 92) pdf-tiedostona

Räisänen, Alpo: Alpo Räisäsen muistoja Castrenianumista (2007: www) pdf-tiedostona

Räisänen, Alpo: Ensimmäinen suomen kielen väitös Tampereella (1987: 380) pdf-tiedostona

Räisänen, Alpo: Havaintoja lastenkielestä (1975: 251) pdf-tiedostona

Räisänen, Alpo: Kantasanan ja johdoksen suhteesta (1978: 321) pdf-tiedostona

Räisänen, Alpo: Kvalitatiivisen astevaihtelun rappeutuminen suomen kielessä (1991: 109) pdf-tiedostona

Räisänen, Alpo: Liperit, Liperi ja Kitee (2004: 583) pdf-tiedostona

Räisänen, Alpo: Saamelaisjäljet Kuusamon ja Posion paikannimistössä (2005: 336) pdf-tiedostona

Räisänen, Alpo: Sananmuodostus ja konteksti (1986: 155) pdf-tiedostona

Räisänen, Alpo: Segmentaation ongelmasta suomen kielen johto-opissa (1979: 167) pdf-tiedostona

S

Saarelma, Minna: Suomalaisten nimenanto yksilöllistynyt (2007: 441) pdf-tiedostona

Saarelma-Maunumaa, Minna: Henkilönnimistön perusteoksia uudistettu Saksassa (2004: 621) pdf-tiedostona

Saarelma-Maunumaa, Minna: Nimet yhdistävät suomalaisia ja namibialaisia (2003: 258) pdf-tiedostona

Saarikivi, Janne: Kielten elämä, kuolema ja vaihtuminen (2006: www) pdf-tiedostona

Saarikivi, Janne: Vanhoja etymologioita uusissa kansissa (2006: 111) pdf-tiedostona

Sajavaara, Paula: Rahvaan kielestä kansalliskieleksi (2005: 445) pdf-tiedostona

Salmenkivi, Marko & Pulkkinen, Risto & Tuominen, Heikki: Leksikaalisten ja syntaktisten nimenosien yleisyydestä ja levinneisyydestä peruskartan paikannimistössä (2006: 190) pdf-tiedostona

Sammallahti, Pekka: Lauserakenteen kuvaamisesta I (2002: 536) pdf-tiedostona

Sammallahti, Pekka: Lauserakenteen kuvaamisesta II (2003: 46) pdf-tiedostona

Sammallahti, Pekka: Suomalaisten esihistorian kysymyksiä (1977: 119) pdf-tiedostona

Sarhimaa, Anneli: Kaksikielisyystutkimuksen klassikoita (2002: 315) pdf-tiedostona

Sarhimaa, Anneli: Tul'i valmehekši! Karjalan kielen sanakirjan kuudes osa on ilmestynyt (2006: 123) pdf-tiedostona

Saukkonen, Pauli: Eräs etymologiointiperiaate (1962: 342) pdf-tiedostona

Savijärvi, Ilkka: Fakultatiivisten kieltoainesten ja kieltoverbin ellipsin suhteesta itämerensuomalaisissa kielissä (1984: 145) pdf-tiedostona

Savijärvi, Marjo: Kaksikymmentä vuotta kielikylpyä. Juhlaseminaari Vaasassa 11.–13.10.2007 (2008: 136) pdf-tiedostona

Savolainen, Erkki: Hyperkieliopista verkkokielioppiin – sisällöntuottajan näkökulma (2002: 593) pdf-tiedostona

Savolainen, Katri: Äidinkielen pedagogiikan näkökulma Isoon suomen kielioppiin (2005: 594) pdf-tiedostona

Schalin, Johan: Itämerensuomalaisen *leütä-vartalon lainaperäisyys (2004: 24) pdf-tiedostona

Shore, Susanna: Lauseiden tekstuaalisesta (2008: 24) pdf-tiedostona

Shore, Susanna: Suunvuoro (2002: 329) pdf-tiedostona ja html-tiedostona

Shore, Susanna: Suunvuoro (2003: 321) pdf-tiedostona ja html-tiedostona

Shore, Susanna: Suunvuoro (2004: 321) pdf-tiedostona ja html-tiedostona

Siiroinen, Mari: Nykysuomen tunneverbien kielioppia ja semantiikkaa (2002: 93) pdf-tiedostona

Siiroinen, Mari: Konstruktiot huojuivat Tokiossa. Neljäs konstruktiokielioppikonferessi Tokiossa 1.–3.9.2006 (2006: 614) pdf-tiedostona

Siitonen, Kirsti: Arvioijien arviointia (2002: 458) pdf-tiedostona

Sironen, Esa: "Porosorsa lijoksessa ryplätti" (1999: 614) pdf-tiedostona

Sivonen, Jari: Mutkia matkassa. Nykysuomen epäsuoraa reittiä ilmaisevien verbien kognitiivista semantiikkaa (2005: www) pdf-tiedostona

Sivonen, Jari: R. E. Nirvi sanasemantiikan tutkijana (2006: 397) pdf-tiedostona

Sjöblom, Paula: Kognitiivinen näkökulma proprien semantiikkaan (2004: 80) pdf-tiedostona

Sjöblom, Paula: Nimellä on merkitystä (2006: www) pdf-tiedostona

Soinio, Auli: Artikkeleita suullisen kielitaidon arvioinnista (2003: 622) pdf-tiedostona

Sorjonen, Marja-Leena & Kalliokoski, Jyrki: "Tästä asiasta me ei oikeestaan vielä tiedetä mitään" — Auli Hakulinen 60 vuotta (2001: 133) pdf-tiedostona

Sorjonen, Marja-Leena & Laakso, Minna: Katko vai eiku? Itsekorjauksen aloitustavat ja vuorovaikutustehtävät (2005: 244) pdf-tiedostona

Soro, Maikki: Saksan ja suomen väitelauseen ensijäsen (2008: www) pdf-tiedostona

Sorsakivi, Merja: Infinitiivijärjestelmän muutoksia lasten kielessä (1982: 377) pdf-tiedostona

Straszer, Boglárka: Havaintoja suomen kielen prosodisten piirteiden oppimisesta tietokoneavusteisella alkeiskurssilla (2003: 588) pdf-tiedostona

Strellman, Urpu: Eurooppalaisen kielipolitiikan ytimessä (2007: 131) pdf-tiedostona

Strellman, Urpu: Kepeästi kielestä (2008: 157) pdf-tiedostona

Suhonen, Seppo: Viron kielen käsikirja vieraskielisille (2005: 600) pdf-tiedostona

Sulkala, Helena: Kontrastiivinen näkökulma kieliopillistumiseen (2002: 283) pdf-tiedostona

Sulkala, Helena: Uutta sanakirjatutkimusta (2002: 300) pdf-tiedostona

Sulkala, Helena: Viro ja venäjä suomenoppijan lähdekielinä (2007: 135) pdf-tiedostona

Sulkunen, Sari: Tekstien autenttisuus kansainvälisissä lukutaidon arviointitutkimuksissa. Pisa 2000 (2008: www) pdf-tiedostona

Suni, Minna: Mitä suomi toisena kielenä onkaan? (2003: 422) pdf-tiedostona

Suomi, Kari: Foneettiset väitökset Suomessa (2004: 587) pdf-tiedostona

Suomi, Kari: Sanojen ja puhunnosten minimikoosta (2007: 97) pdf-tiedostona

Suomi, Kari: Suomen kielen prominenssien foneettisesta toteutumisesta (2005: 221) pdf-tiedostona

Suomi, Kari: Suomen segmenttikestojen määräytymisestä (2006: 483) pdf-tiedostona

Suomi, Kari: Yllättäviä havaintoja suomen substantiivien fonotaktisesta kompleksisuudesta? (2006: 260) pdf-tiedostona

Suominen, Mickael: Kielifilosofisia tutkimuksia Genevestä (2004: 147) pdf-tiedostona

Suoniemi-Taipale, Inga: Tuore tietopaketti tiedettä tekevälle (2004: 120) pdf-tiedostona

Suutari, Toni & Nieminen, Taija: Kätköistä kaivettua (2001: 636) pdf-tiedostona

Suutari, Toni: Kertomus Kotikielen Seuran 126. toimintavuodesta (2002: 271) pdf-tiedostona ja html-tiedostona

Suutari, Toni: Kertomus Kotikielen Seuran 127. toimintavuodesta (2003: 279) pdf-tiedostona ja html-tiedostona

Suutari, Toni: Kertomus Kotikielen Seuran 128. toimintavuodesta (2004: 277) pdf-tiedostona ja html-tiedostona

Suutari, Toni: Kertomus Kotikielen Seuran 129. toimintavuodesta (2005: 303) pdf-tiedostona ja html-tiedostona

Suutari, Toni: Kertomus Kotikielen Seuran 130. toimintavuodesta (2006: 268) pdf-tiedostona ja html-tiedostona

Suutari, Toni: Kirjoituksia kaupunkinimistöstä (2007: 318) pdf-tiedostona

Suutari, Toni: Luonnollista morfologiaa (2002: 483) pdf-tiedostona

Suutari, Toni: Viron kielen tutkimuksen historiaa (2002: 156) pdf-tiedostona

Svinhufvud, Kimmo: Ruotsalainen näkökulma kotisivujen teksteihin (2002: 626) pdf-tiedostona

Svinhufvud, Kimmo: Genre redux (2006: 277) pdf-tiedostona

Sääskilahti, Minna: Vapise, kuningas alkoholi. Alkoholivalistuksen tekstilaji ja sen muuttuminen vuosien 1755 ja 2001 välisenä aikana (2006: www) pdf-tiedostona

T

Tainio, Liisa: Keskustelunanalyysia puheterapiaistunnosta (2006: 156) pdf-tiedostona

Takala, Tuija: Tukikeinoja lapsen kielen kangerteluun (2007: 275) pdf-tiedostona

Tanner, Johanna: Kohteliaisuus Euroopassa (2007: 278) pdf-tiedostona

Tanner, Johanna: Tiedustelut suhteessa kysymyksiin ja direktiiveihin: kategorioiden kaksikasvoisuudesta (2005: 89) pdf-tiedostona

Tanner, Johanna: Uusi näkökulma kohteliaisuuden tutkimiseen (2005: 475) pdf-tiedostona

Tarnanen, Mirja: Arvioija valokeilassa: suomi toisena kielenä -kirjoittamisen arviointia (2002: 398) pdf-tiedostona

Tiililä, Ulla: Monitieteistä tekstianalyysiä vanhemmuuden sukupuolittamisesta (2002: 620) pdf-tiedostona

Tiililä, Ulla: Tekstit viraston työssä (2007: www) pdf-tiedostona

Tiittula, Liisa: Puheenvuorojen vaihtuminen keskustelussa (1985: 319) pdf-tiedostona

Tikkala, Saara: Minä olen nimeni (2007: 450) pdf-tiedostona

Toivainen, Jorma: Kysymysmorfeemien ilmaantuminen suomalaislasten kieleen (1984: 61) pdf-tiedostona

Toivainen, Jorma: Lapsen äännekehityksen ja äännekuntoutuksen oppikirja (2005: 640) pdf-tiedostona

Toivainen, Jorma: Lastenkieli ja äidinkieli (1961: 305) pdf-tiedostona

Toivainen, Jorma: Suffiksikielen omaksumisesta äidinkielenä (1981: 49) pdf-tiedostona

Toivainen, Jorma: Vieri- ja puhelinkerronnan erot erään viisivuotiaan kuvakirjakertomuksessa: demonstratiivit ja tempukset (1992: 60) pdf-tiedostona

Torikka, Marja: Helmi Virtaranta 1919–1999 (1999: 640) pdf-tiedostona

Toriseva, Marianne: Kriittisen diskurssintutkimuksen konferenssi Valenciassa 5.–8.5.2004 (2004: 423) pdf-tiedostona

Torvelainen, Päivi: Kaksivuotiaiden lasten fonologisen kehityksen variaatio (2007: www) pdf-tiedostona

Tuomi, Tuomo: 75 vuotta Virittäjää (1971: 341) pdf-tiedostona

Tuomi, Tuomo: Lauri Hakulinen Sanakirjasäätiön johtajana (1999: 591) pdf-tiedostona

Tuovila, Seija: Kun on tunteet. Suomen kielen tunnesanaston semantiikkaa (2006: www) pdf-tiedostona

Tupala, Terttu: Äidinkielen opetussuunnitelmien näkymiä (1980: 375) pdf-tiedostona

Turunen, Pirjo: Sanarakenteet 2;6-vuotiaiden dysleksiariski- ja kontrollilasten kielessä (2003: 251) pdf-tiedostona

Turunen, Rigina: Kompleksinen perusteos kielellisestä kompleksisuudesta (2006: 645) pdf-tiedostona

Tykkyläinen, Tuula: Kielihäiriöinen lapsi keskinäisen ymmärtämisen vaalijana (2007: 182) pdf-tiedostona

Tykkyläinen, Tuula: Puheterapeutti ja lapsi puheterapiatehtävää tekemässä. Ohjailevan toiminnan tarkastelua (2005: www) pdf-tiedostona

U

Ullakonoja, Riikka: Uusi perusteos suomen kielen fonetiikasta (2007: 456) pdf-tiedostona

Uotinen, Suvi: »Tässä kohdassa heterorouva nyökkää.» Näkökulma naisparien henkilöhaastatteluissa (2007: 68) pdf-tiedostona

V, W

Vaarala, Heidi: Supisuomea – uutta S2-opetukseen (2005: 132) pdf-tiedostona

Vaattovaara, Johanna: Jälkitavujen h:n variaation kehityksestä Tornionjokilaaksossa (2002: 508) pdf-tiedostona

Vaattovaara, Johanna: Kielen muuttumisen sosiaalisesta perustasta (2002: 473) pdf-tiedostona

Vaattovaara, Johanna: Lisää lingvistiikkaa kansan käsityksistä (2005: 466) pdf-tiedostona

Wagner, Johannes: Syvällinen tutkimus kakkoskielisestä vuorovaikutuksesta (2004: 302) pdf-tiedostona

Vaittinen, Tanja: Mikael Agricolan teosten yhdysadjektiivit (2007: 523) pdf-tiedostona

Vanhatalo, Ulla: "Naiset motkottaa aiheesta ja nalkuttaa syyttä". Kyselytesti verbien semanttisten sisältöjen arvioinnissa (2002: 330) pdf-tiedostona

Vanhatalo, Ulla: Kyselytekstit vs. korpuslingvistiikka lähisynonyymien semanttisten sisältöjen arvioinnissa – mitä vielä keskeisestä ja tärkeästä? (2003: 351) pdf-tiedostona

Vanhatalo, Ulla: Kyselytestit synonymian selvittämisessä – sanastotietoutta kielenpuhujilta sähköiseen sanakirjaan (2005: www) pdf-tiedostona

Varantola, Krista & Huttunen, Matti O.: Psykiatrian diagnoosit ammatti- ja maallikkokielessä (2005: 430) pdf-tiedostona

Varis, Markku: Merkitykset äidinkielen runkona (2004: 389) pdf-tiedostona

Vasama, Aurora & Voipio, Sanna: Opettajien näkökulmaa suomi toisena kielenä -opetussuunnitelman perusteisiin (2003: 427) pdf-tiedostona

Vaskuri, Paula: Suomi valtaa verkkoa – tarkastelussa Erkki Savolaisen verkkokielioppi (2002: 597) pdf-tiedostona

Vehmas-Lehto, Inkeri: Suomennoskieli ja suomen kieli: venäjänkielisten asiatekstien suomennoksissa esiintyvistä sanastoheikkouksista (1985: 186) pdf-tiedostona

Vehmas-Lehto, Inkeri: Venäjän gerundien suomentaminen (1984: 79) pdf-tiedostona

Werner, Stefan: Onko kvantiteettikieliä edes olemassa? (2005: 310) pdf-tiedostona

Viholainen, Helena: Tallaako lapsi kielensä päälle? Motorisen kehityksen yhteys kielelliseen kehitykseen (2007: 202) pdf-tiedostona

Wiik, Kalevi: Suomen frekventatiivi ja kontinuatiivi (1975: 153) pdf-tiedostona

Wiik, Kalevi: Suomen tavuista (1977: 265) pdf-tiedostona

Wiik, Kalevi: Suomen tempusten syvä- ja etärakenteista (1976: 135) pdf-tiedostona

Wiik, Kalevi: Äänteenmuutoksista ja generativismista (1971: 59) pdf-tiedostona

Viimaranta, Johanna: Puhetta ajasta venäjäksi ja suomeksi (2006: www) pdf-tiedostona

Viinikainen, Taru: Normit vieraalle (2007: 287) pdf-tiedostona

Vilkuna, Maria: Suomen se ja muut demonstratiivit (2003: 455) pdf-tiedostona

Vilkuna, Maria: Tunneverbit askarruttavat (2002: 119) pdf-tiedostona

Vilkuna, Maria: Voiko kin-partikkelia ymmärtää? (1984: 393) pdf-tiedostona

Vilppula, Matti: Havaintoja hän- ja he-pronominien käytöstä suomen murteissa (1989: 389) pdf-tiedostona

Vilppula, Matti: R. E. Nirvi sanastonkerääjänä Kiihtelysvaarassa (2006: 426) pdf-tiedostona

Virkkunen, Päivi: Tekstitaidon kokeen ongelmakohtia (2005: 402) pdf-tiedostona

Virsu, Ville: Sosiaalisten ongelmien retoriikkaa: Tapaus doping (2007: 346) pdf-tiedostona

Voionmaa, Kaarlo: Ekologisia näkökulmia kielenkehitykseen (2004: 294) pdf-tiedostona

Voionmaa, Kaarlo: Vuorovaikutusta ja variaatiota suomen oppimisessa (2003: 136) pdf-tiedostona

Voipio, Sanna: Maahanmuuttajataustaisten lasten suomi ja oma äidinkieli (2003: 629) pdf-tiedostona

X

Y

Ylikoski, Jussi: Uusia näkökulmia suomen infiniittisiin verbirakenteisiin (2005: 611) pdf-tiedostona

Yli-Luukko, Eeva: Yläsatakuntalainen intonaatiokuvio (2001: 2) pdf-tiedostona

Ylitalo, Riikka: Toisen tavun vokaalin puolipidennyksestä oulunseutulaisten puheessa (2004: 414) pdf-tiedostona

Õ

Õim, Haldur: Mistä ja miten puhutaan, kun puhutaan ajasta (2007: 290) pdf-tiedostona