KKS:n ja Virittäjän yhteiselle aloitussivulle

KKS:n esittelyKKS:n kokouksetKKS:n säännötKKS:n väkiKKS:n arkistotVirittäjän esittelyVirittäjän verkkolehtiVirittäjän hakemistotVirittäjän toimitusVirittäjän toimitusneuvostoVirittäjän ohjeetVirittäjän tilauksetIn English

 

Päivitetty 1.1.2002  –  Palautteet

Virittäjä-lehti  >  Hakemistot  >  Aakkoselliset sisällysluettelot: P

Paakkala, Hanna-Leena JKK:n opiskelijain suomen kielen kerho Sane 1965: 61
Paananen, Ritva Kuuntelija radion kielen normittajana (Summary: The listener as a norm-setter of radio language) 1996: 520
Paasonen, H. Alkuperäisestä -pk-sta on suomessa tullut -kk- 1907: 4
-"- Erään sanaselityksen johdosta 1915: 58
-"- Lisiä suomen passiivin muodon selvittämiseen 1916: 31
-"- Eräs liettualaisperäinen sana länsisuomalaisissa kielissä 1917: 11
-"- Suomen tulosijojen n-päätteestä 1917: 27
-"- Alkuper. str- ja str-yhtymän [*!*] edustus länsisuomalaisissa kielissä 1917: 66
-"- Vieläkin kehrä sanasta 1917: 111
Paasonen, Julius Kalastuksesta Hirvensalmessa 1883: 86
[Paavolainen] Peltonen, Ritva Uusi alkeiskielioppi (Vilho Myrsky ja Lauri Hakulinen Äidinkielemme) 1948: 388
-"- Kertomus Kotikielen Seuran 75. toimintavuodesta (14. 3. 1950 - 13. 3. 1951) 1951: 215
-"- Kotikielen Seuran 75-vuotisjuhla 1951: 216
Paavolainen, Ritva Kertomus Kotikielen Seuran 76. toimintavuodesta (14. 3. 1951 - 13. 3. 1952) 1952: 124
[Paavolainen] Peltonen, Ritva - Kyrölä, Väinö Helsingissä 4. - 6. 6. 1948 pidettyjen äidinkielen opettajain päivien pöytäkirja 1948: 366
-"- Pöytäkirja äidinkielen opettajain päivistä, jotka pidettiin Helsingin Suomalaisessa Yhteiskoulussa kesäk. 7. - 9. pnä 1950 1951: 70
Paikkala, Sirkka Tsekkiläinen etunimikirja (Miloslava Knappová Jak se bude Vase dítê jmenovat?) 1997: 488
-"- Maaseudun sukunimet 1960-luvulla (Juhani Pöyhönen Suomalainen sukunimikartasto) 1999: 296
Paikkala, Sirkka & Hakulinen, Kerkko YK:n 7. paikannimikonferenssi 1998  1998: 398
Pajari, Väinö A. F. Ringvall ja P. Kijanen Suomalais-venäläinen sanakirja [kielenarvostelu] 1906: 72, 92
-"- Henkilönnimiä Parikkalasta 1924: 145
Pajula, Paavo  Uusi kappale herra Martin lainsuomennosta löytynyt 1948: 357
-"- Suomalaisen lakikielen historia. Vastinetta prof. Martti Rapolalle 1961: 158
Pajunen, Anneli  Leksikalistinen hypoteesi ja agglutinatiiviset kielet (Summary: The Lexicalist Hypothesis and agglutinative languages) 1991: 155
-"- Virittäjän linjasta 1994: 94
-"- Mediaalisuus leksikossa ja syntaksissa (Suzanne Kemmer  The middle voice) 1994: 307
-"- Adjektiivi-kategorian universaaliudesta (Summary: The universality of adjectives) 1994: 513
-"- Lausesemantiikan käsikirja (William Frawley  Linguistic semantics) 1996: 108
-"- Tietoa äännesymboliikasta (Leanne Hinton, Johanna Nichols & John J. Ohala  (toim.) Sound symbolism) 1997: 477
-"- Partiaalis-refleksiiviset asennon muutosta ilmaisevat verbit suomen kielessä (Summary: Partial-reflexive motion verbs in Finnish) 1998: 330
-"- Intransitiivipredikaation typologinen kuvaus - ja uralilaiset kielet (Leon Stassen  Intransitive predication) 1998: 476
Pajunen, Anneli - Kukkonen, Pirkko  Rektio ja agrammatismi (Summary: Government and agrammatism) 1986: 22
Pajusalu, Karl  Moninaisuus ja variaatio 1997: 262
-"- Sanojen juurista eteläviron juuriin (Eino Koponen  Eteläviron murteiden sanaston alkuperä. Itämerensuomalaista etymologiaa) 1999: 129
Pajusalu, Renate  Viron demonstratiivit. Väitöksenalkajaisesitelmä Tarton yliopistossa 20. huhtikuuta 1999  1999: 411
Pakarinen, Elvi ks. Erämetsä, Elvi
Paksula, Matti - Kannisto, Artturi  Kansanjohdannaisia 1899: 48
Palander, Hugo ks. Suolahti, Hugo
Palander, Marjatta Havaintoja nuoren polven murteenkäytöstä ja -tuntemuksesta (Summary: Observations on young people's use and knowledge of dialect) 1982: 164
-"- Murteentutkimuksesta geolingvistiikkaan (J. K. Chambers ja Peter Trudgill Dialectology) 1984: 109
-"- Kansanmurretta ja tekstilingvistiikkaa (Aimo Hakanen Viisi tuntia Kauvatsan murretta. - Aimo Hakanen Laaki ja prekkajakku: tekstilingvistinen analyysi kauvatsalaisen kansanmiehen puheesta) 1985: 374
-"- Meneillään olevan äänteenmuutoksen tutkimisesta (Summary: On research pertaining to sound change in progress) 1987: 329
-"- Suomussalmen murteen kirjaukset (Alpo Räisänen Suomussalmen murrekirja) 1987: 552
-"- Yleis- ja erikoisgeminaation vaikutuksista (Summary: On the indirect effects of primary gemination and of secondary gemination of eastern Finnish dialects) 1988: 238
-"- Pohjois-Karjalan murteet esittäytyvät (Hannele Forsberg Pohjois-Karjalan murrenäytteitä) 1989: 280
-"- Saada tehneeksi ~ tehneen -rakenne suomen murteissa (Summary: The structure saada tehneeksi ~ tehneen in Finnish dialects) 1990: 161
-"- Puhe- ja kirjakielen sanajärjestyseroja (Summary: Word-order differences in spoken and written language) 1991: 235
-"- Kerimäen pitäjän nimestä (Summary: On the name of the parish of Kerimäki) 1992: 349
-"- Pekka Lehtimäki 60-vuotias 1994: 631
-"- Alpo Räisänen 60-vuotias 1995: 89
-"- Etelä-Savon murteiden äännehistoria valmis (Aila Mielikäinen Etelä-Savon murteiden äännehistoria II. Vokaalit) 1995: 285
-"- Hän on kauan jo kuollut - itäsuomalainen partisiippi-ilmaus 1995: 549
-"- Savonlinnan seudun välimurteiden analogiatapauksia (Summary: Cases of analogy in the transitional dialects of the Savonlinna dialect) 1997: 170
-"- Kolmannen persoonan omistusliitteen ei-refleksiivinen käyttö (Summary: Non-reflexive use of the third person possessive suffix) 1998: 529
-"- Mitä dialektometria on? 1999: 259
-"- Väitös diftongien avartumisesta (Kristina Krook  Ensi tavun ie-, yö- ja uo-diftongien avartuminen suomen murteissa) 1999: 454
-"- Puhekielen tutkimuksen uudet haasteet (virkaanastujaisesitelmä Joensuun yliopistossa 12. toukokuuta 2000) 2000: 436
-"- Välimurteiden idiolektit (Summary: Idiolects of transitional dialects variation in the dialects of individuals in the Savonlinna district [html]) 2001: 23
-"- Kansan käsityksistä lingvistiikkaa (Dennis R. Preston: Perceptual dialectology, 1989; Dennis R. Preston (toim.): Handbook of perceptual dialectology, 1999; Nancy A. Niedzielski ja Dennis R. Preston: Folk linguistics, 2000) 2001: 147
[Palkki] Suhonen, Riitta Ljungo Tuomaanpojan lainsuomennokset (Martti Ulkuniemi Ljungo Tuomaanpojan lainsuomennokset) 1977: 338
Palkki, Riitta Agricolan tutkimusta Uumajassa (Inger Fredriksson Studier i Mikael Agricolas bibliska företal) 1987: 258
Pall, Valdek Maahanmuuton jälkiä Pohjois-Tartumaan paikannimissä (Zusammenfassung: Die Spuren der Immigration in den Ortsnamen von Nord-Tartumaa) 1970: 12
-"- Õnnestunud tüübiuurimus (Eero Kiviniemi Suomen partisiippinimistöä) 1971: 326
Palm, Matti Deskriptiiviverbiemme kompositiosta 1966: 382
Palmén, A. J. Suomen kieli lääketieteessä 1967: 158
Palmén, E. G. Avoin kysymys suomen kielen tuntijoille 1916: 103
Palmgren, Sten Lakikieli monikielisessä yhteisössä 1996: 570
Palo, Esko Ei tekemällä tehtyä uudistusta 1983: 283
Palomäki, Ulla Dentaalisen affrikaatan perilliset suomen murteissa. Väitöksenalkajaisesitelmä Turun yliopistossa 3. lokakuuta 1998  1998: 596
Palomäki, Ulla - Ikola, Osmo - Koitto, Anna-Kaisa Murteiden lauseopin ja tekstikieliopin tutkimus - turhaa työtäkö? 1991: 341
Paloposki, Outi Näkökulmia kääntämiseen (Inkeri Vehmas-Lehto: Kopiointia vai kommunikointia? Johdatus käännösteoriaan, 1999; Andrew Chesterman: Memes of translation, 1997) 2000: 652
Paloposki, Toivo J. "Cuus Daleri Kupar raha" 1962: 453
Palosuo, K. U. Kotimaisten runoustuotteiden lainaus ylioppilasosakuntien kirjastoista Helsingin yliopiston alkuaikoina 1935: 362
-"- August Ahlqvistin lukuharrastuksista vv. 1845 - 1852 (Zusammenfassung: Über August Ahlqvists Interessen für das Lesen in den Jahren 1845 - 1852) 1938: 229
-"- Muutamia huomautuksia Setälän ja Niemisen "Suomenkielen oppikirjaan" 1948: 365
Papp, István Maantieteellis-historiallinen suunta nykyaikaisessa kielentutkimuksessa (Zusammenfassung: Geographisch-historische Richtung in der Sprachforschung der Gegenwart) 1936: 191
-"- Vanhan unkarilaisen ja suomalaisen runomitan peruskysymyksistä (Zusammenfassung: Über die Grundfragen des alten ungarischen und finnischen Versmasses) 1955: 124
-"- Suomen sanaluokista (Résumé: Des classes de mots en finnois) 1960: 156
-"- Unkarin kielen rakenne (Résumé: La structure de la langue hongroise) 1964: 116
Paremmin sanoen 1937: 124, 253, 374, 467; 1938: 149, 258, 405, 517; 1939: 303, 443, 527; 1940: 116, 401; 1941: 148, 400; 1942: 339; 1943: 126, 240, 360; 1944: 84, 204, 462; 1945: 117, 630; 1946: 199, 315; 1947: 230; 1948: 307; 1949: 173, 260; 1951: 229; 1955: 206, 301, 399; 1956: 98, 179, 310, 423; 1957: 153, 454; 1958: 238; 1959: 226; 1965: 236, 343; 1966: 330; 1974: 437; 1975: 120, 235, 322, 465; 1981: 400; 1982: 451; 1988: 558; 1989: 599; 1991: 104, 489
Parko, Kaija Kielestä, kieliopista ja opetuksesta 1997: 579
Paronen, Juhani Kertomus Kotikielen Seuran 92. toimintavuodesta 1968: 209
-"- Strukturaalista kielimaantiedettä (Strukturelle Sprachgeographie) 1972: 205
-"- Symposiumi 1973 1973: 270
Partanen, Pirkko Kynnys ja kynsi sanojen merkityksen suhteesta (Résumé: Les rapports sémantiques entre finn. kynnys et kynsi) 1956: 134
Parviainen, Aira Systemaattista sanastonopetusta suggestopedian keinoin 1995: 559
Parviainen, Elsa Suomea amerikkalaisille (Meri Lehtinen Basic course in Finnish) 1966: 146
Parviainen, Else Uusia ainekirjoituksen opetuksen tehostamispyrkimyksiä 1938: 473
Patajoki, Selma Jämsäläisiä murresanoja 1909: 171
Paukkeri, Tarja Poimintoja ylioppilasaineiden kuvakielestä 1988: 554
Paulaharju, Samuli Pikkasen pakinaa kölleistä 1908: 114
-"- Kansa murrehavaintojen tekijänä 1908: 124
-"- Lisiä köllipakinaan 1909: 13
-"- Kansan murrehavaintoja 1910: 93
-"- Kaskuja 1910: 94
-"- Nilkki 1912: 40
-"- A. A. Koskenjaakko Sananlaskututkimuksia I. Laki, oikeus ja oikeudenkäynti suomalaisissa sananlaskuissa 1914: 173
-"- Kertomus kansatieteellisestä keräilyretkestä Kittilään, kesällä 1920 1920: 126
Paulaharju, Samuli - Saarimaa, E. A. - Ojansuu, Heikki Kansa murrehavaintojen tekijänä 1908: 167
Paunonen, Heikki Suomen ja sen lähisukukielten tutkimuksen luonteesta ja saavutuksista Suomessa 1960-luvulla 1970: 329
-"- Yleistajuinen johdatus kielen struktuuriin (Bengt Sigurd Språkstruktur) 1971: 91
-"- Esitys deskriptiivin kielentutkimuksen metodeista (H. A. Gleason An introduction to descriptive linguistics) 1971: 92
-"- Sosiolingvistinen metodi ja sen sovellus (William Labov The social stratification of English in New York City) 1971: 401
-"- Kielellisen hyväksyttävyyden tutkimisesta (Randolph Quirk ja Jan Svartvik Investigating linguistic acceptability. - Sidney Greenbaum ja Randolph Quirk Elicitation experiments in English) 1972: 223
-"- Kypsi ~ kypsä (Zusammenfassung: Kypsi ~ kypsä 'reif, gar') 1973: 231
-"- Lounaismurteiden ja viron monikon genetiivi ja partitiivi (Zusammenfassung: Genitiv und Partitiv Pl. in den finnischen Südwestdialekten und im Estnischen) 1973: 335; 1974: 1
-"- Tutkimus suomen imperatiivista (Heikki Leskinen Imperatiivin muodostus itämerensuomalaisissa kielissä) 1974: 77
-"- Allomorfien dynamiikkaa (Summary: Allomorph dynamics) 1976: 82
-"- Kotikielen Seura 1876 - 1976 (Zusammenfassung: Gesellschaft für Muttersprache 1876 - 1976) 1976: 310
-"- Tutkimuskohteena suomen kielen kieltoverbi (Ilkka Savijärvi Itämerensuomalaisten kielten kieltoverbi. - Ilkka Savijärvi Redundanssi ja kieltoverbin ellipsi suomen kielen negaatiojärjestelmässä) 1978: 71
-"- Kielitieteen tiet: uutta lingvistiikkaa pohjoismaisittain (Språkvitenskap: en elementær innføring. Toim. Even Hovdhaugen. - Per Linell Människans språk: en orientering om språk, tänkande och kommunikation. - Ole Togeby Om sprog: en introduktionsbog) 1981: 259
-"- Vanhan kirjasuomen lähteillä (Osmo Nikkilä Apokope und altes Schriftfinnisch: zur Geschichte der i-Apokope des Finnischen) 1987: 84
-"- Kuinka murre syntyy? (Kaisu Juusela Törmäysmurteen variaatiosta: jälkitavun i-loppuisen diftongin edustus Töysän murteessa) 1991: 297
-"- Suomen mieli - oikea kieli 1993: 81
-"- Tutkimus Tornion ja Jällivaaran suomen sanahistoriasta (Birger Winsa Östligt eller västligt? Det äldsta ordförrådet i gällivarefinskan och tornedalsfinskan) 1993: 123
-"- Kaksi meän kielen sanakirjaa (Meän kielen sanakirja I - II. Toim. Matti Kenttä ja Erling Wande. - Birger Winsa Jellivaaran suomen sanakirja I - II) 1993: 127
-"- Historian opetuksia 1993: 674
-"- Metateesi vai sisäheitto: h:n liikkeistä peräpohjalaismurteissa (Harri Mantila Ei tääläkhän senthän jokhaishen sanhan hootakhan panna. Jälkitavujen vokaalienvälisen h:n variaatio peräpohjalaisissa murteissa) 1995: 101
-"- Puhesuomen muuttuva omistusmuotojärjestelmä (Summary: Morphological changes in spoken Finnish possessive forms) 1995: 501
-"- Suomen kielen nominintaivutusjärjestelmä ulkomaalaisten oppimiskohteena (Maisa Martin The map and the rope. Finnish nominal inflection as a learning target) 1996: 276
-"- Kotus ja yliopistot - työnjaosta yhteistyöhön 1996: 440
-"- Suomen kielen ohjailun myytit ja stereotypiat 1996: 544
-"- Kansankielestä kansalliskieleksi 2001: 223
Paunonen, Heikki - Anttila, Raimo - Juusela, Kaisu Miten muodot muuttuvat? Ensimmäinen väitös suomen kielestä Norjassa 1995: 390
Paunonen, Heikki - Kecskeméti, István Eläinsadut Suomalais-ugrilaisen Seuran julkaisuissa 1968: 199
Paunonen, Marjatta Ruotsin suomalaislasten kouluvaikeudet 1973: 274
Pekkanen, Tuomo "Suomi, vir honorabilis inter suos anno 811" (Résumé: La plus ancienne attestation du nom Suomi) 1963: 266
-"- Antiikin etnografisten lähteiden tutkimisesta (Zusammenfassung: Zur Erforschung der ethnographischen Quellen der Antike) 1968: 372
-"- Tacituksen sithonien sijainti ja alkuperä 1968: 404
-"- Skandinavia antiikin kirjallisuudessa (J. Svennung Jordanes und Scandia) 1969: 405
-"- Karjalan nimi 1984: 191
Pekkanen, Tuomo - Oksala, Teivas Edellisen [Marja Itkonen-Kailan kirjoituksen] johdosta 1975: 292
Pelkonen, Antero (julk.) Kaksi suomenkielistä asiakirjaa v:lta 1608 1903: 39
Pelkonen, Lauri Hyperbola Kalevalan opetuksessa 1927: 87
-"- Ainekirjoituksen kasvatustehtävistä 1927: 349
-"- "Luutnantti Zidén." Suomennosten vertailua 1928: 90
-"- Kalevalan opetuksesta 1928: 162
-"- Aukusti Valdemar Koskimies [in memoriam] 1929: 185
-"- Äidinkielenopetus keskikoulussa 1929: 306
-"- Äidinkielenopetus keskikoulussa. 2. Kielioppi 1930: 1
-"- Hemminki Karjalainen Suomen kieliopin alkeet oppikoulujen alaluokkia ja itseopiskelua varten 1930: 254
-"- Äidinkielenopetus keskikoulussa. 3. Kirjallisuuden lukeminen 1930: 348
-"- Oppikoulun äidinkielenopetussuunnitelmasta 1931: 331
-"- Distributiivinen menetelmä kirjallisuuden lukemisessa 1932: 56
-"- J. Hollo Itsekasvatus ja elämisen taito 1932: 83
-"- Edellisen [V. A. Hailan kirjoituksen "Onko distributiivinen menetelmä otettava periaatteeksi kirjallisuuden lukemisessa?"] johdosta 1933: 62
-"- Vieläkin distribuutiosta 1933: 270
-"- Äidinkielen asema oppikoulukomitean mietinnössä 1934: 1
-"- Lauri Kettunen Suomen kielioppi oppikouluille ja seminaareille 1934: 456
-"- Lauri Kettunen Suomen kieliopin alkeiskurssi 1934: 456
-"- Edellisen [Lauri Kettusen kirjoituksen "Keskustelua suomen kieliopista"] johdosta 1935: 202
-"- Kieliopin opetuksen uudistamisesta 1935: 209
-"- "Inkerin sulhot" 1935: 440
Pelkonen, Lauri - Kettunen, Lauri - Tarkiainen, V. Knut Leopold Cannelin [in memoriam]. Muistosanoja hautajaistilaisuudessa 13. I. 1938 1938: 119
Pellijeff, Gunnar Suomalaisia paikannimiä Keski-Ruotsissa (Zusammenfassung: Finnische Ortsnamen in Mittelschweden) 1985: 454
Pelto, Pertti Amerikkalainen antropologia eli kansatiede 1955: 267
Peltola, Maire & Sirpa Lahikainen-Lindén & Mia Gertsch & Susanna Jaskanen & Kirsi Lehikoinen & Mika Marttinen & Anna Simojoki: Muutama sana ruututekstien puhekielestä 1998: 240
Peltola, Reijo "Kieli on, sopii sanoa" 1986: 378
Peltola, Reino Kertomus Kotikielen Seuran 67:nnestä toimintavuodesta 1943: 210
-"- Vepsän opas. Toim. Martti Airila, Aimo Turunen ja Jussi Rainio 1946: 179
-"- Kalevalaseuran vuosikirja 25-26 1946: 284
-"- Edellisen [Martti Airilan polemiikin] johdosta 1946: 304
-"- Kertomus Kotikielen Seuran 71:nnestä toimintavuodesta (14. 3. 1946 - 13. 3. 1947) 1947: 59
-"- "Studia Fennican" uusin nidos (Studia Fennica V) 1948: 182
-"- Kertomus Kotikielen Seuran 72:nnesta toimintavuodesta (14. 3. 1947 - 13. 3. 1948) 1948: 287
-"- Kertomus Kotikielen Seuran 73. toimintavuodesta (14. 3. 1948 - 13. 3. 1949) 1949: 141
-"- Suomalaista elämänviisautta ja kansanhuumoria (Suomen kansan sananparsikirja. Toim. R. E. Nirvi ja Lauri Hakulinen) 1949: 156
-"- Satakuntalainen juhlakirja (Satakunta. Kotiseutututkimuksia XIV) 1949: 160
-"- Ymmärtämisestä, ymmällä olosta ja ympyrästä (Résumé: Remarques sur les mots finnois ymmärtää 'comprendre', (olla) ymmällä 'être perplexe' et ympyrä 'cercle') 1950: 115
-"- Kertomus Kotikielen Seuran 74. toimintavuodesta (14. 3. 1949 - 13. 3. 1950) 1950: 338
-"- Uusin Kalevalaseuran vuosikirja (Kalevalaseuran vuosikirja 31) 1951: 219
-"- "Hyvin selvää suamee..." (Pertti Virtaranta Hämeen kansa muistelee) 1951: 221
-"- Vepsäläiset ja kourukirves (Pieni oikaisu) 1952: 36
-"- Uusi teos suomalais-slaavilaisten kosketusten alalta (Jalo Kalima Slaavilaisperäinen sanastomme) 1953: 218
-"- Kielen- ja kansanrunoudentutkimusta (Studia Fennica VI) 1953: 425
-"- Suomen pirtti ja vasta sanain lainalähde (Eino Nieminen Ein Beitrag zu der ostslavischen und ostseefinnischen Badeterminologie. Lingua Posnaniensis IV, ss. 211 - 228) 1954: 81
-"- Kantasuomalaisten purjeen ja sen nimen alkuperästä (Zusammenfassung: Über den Ursprung des Segels und der Benennung desselben bei den Urfinnen) 1955: 360
-"- Venäjän kielen translitteroinnista ja venäläisten nimien kirjainasusta suomenkielisessä tekstissä 1957: 346
-"- Etymologicum Fenno-Ugricum parvum (Björn Collinder Fenno-Ugric vocabulary) 1958: 223
-"- Karjalan kieza [*!*] ja eräs pohjoisisovenäjän murteiden äänneominaisuus (Résumé: Le carélien kieza et une particularité phonétique des dialectes russes du Nord) 1958: 274
-"- Vieraskielisten nimien taivutuksesta suomenkielisessä esityksessä 1961: 258
-"- Kielemme äänteet silmin nähtävinä (Antti Sovijärvi Suomen kielen äännekuvasto) 1964: 394
-"- Antti Sovijärvi 60-vuotias 1972: 170
-"- Aulis J. Joki 60-vuotias 1973: 156
-"- Valentin Kiparsky 1904 - 1983 1983: 387
-"- Aarteen ja sen kumppanien arvoitukset (Zusammenfassung: Rätsel um fi. aarre und seine Kumpane) 1988: 52
Peltonen, Ritva ks. Paavolainen, Ritva
Peltonen, Vihtori -tar, -tär päätteen käyttämisestä nykykielessä 1902: 8
Peltonen, Vihtori - Malinen, V. - Ivalo, Santeri - Latvala, Salu - Juvelius, J. W. - Killinen, Kust. - Mäkelä, A. B. - Grotenfelt, Kustavi - Jaakkola, K. - Luoma, Samppa - Alava, Vihtori - Vierimaa, J. E. Kirjoittaa vai kirjottaa, kirjoitus vai kirjotus? 1901: 93, 108, 127
Pennanen, Eila Suomentamisen ja sen opettajan vaikeuksia 1979: 255, 383
Pennanen, Esko Sivistyssana-termistä 1947: 416
-"- Havaintoja suomen teettoverbeistä (Summary: Observations on the Finnish curatives) 1984: 431
Pennanen, Lauri Lauri Kettusen juhlakirja (Kalevalaseuran vuosikirja 36) 1956: 172
Penttilä, Aarni Lauri Kettunen Arvustavad märkused keeleuuendusnõuete puhul 1920: 25
-"- M. J. Eisen Daani hindamise raamat - Liber census Daniae 1920: 121
-"- Kokeellisen fonetiikan merkitys murteentutkimukselle 1922: 42
-"- A magyar nyelvtudomány kézikönyve [kirjallisuusarvostelu] 1922: 77
-"- Sanojen tunneaines 1922: 81
-"- Seto lugõmik [kirjallisuusarvostelu] 1923: 42
-"- Uutissanastoa: Sadake. - Korko ja paino. - Korostaa ja painottaa. - Puheääni ja sointi 1923: 45
-"- Suomen sanat lippu ja kirppu 1924: 34
-"- Virolaisten paikannimien rakenteesta 1924: 70
-"- Suomalais-ugrilaisen seuran toimituksia LII. Kieli- ja kansatieteellisiä tutkielmia. Juhlakirja professori E. N. Setälän kuusikymmenvuotispäiväksi 27. 2. 1924 1924: 78
-"- ABC Book på Lappesko Tungomål aff Nicolao Andreae 1924: 79
-"- Jahresbericht der estnischen philologie und geschichte. B. II 1924: 80
-"- Josef Szinnyei Die Herkunft der Ungarn, ihre Sprache und Urkultur 1924: 83
-"- Streitberg-Festgabe 1924: 128
-"- Hermann Jacobsohn Der Ursprung des Wortes "Hansa" 1924: 128
-"- Saratovskij etnografitsheskij sbornik 1924: 129
-"- Frans Äimä Millä tavoin voidaan erinäisten kokeiden avulla valaista s-äänteen muodostamista? 1924: 129
-"- Piirteitä ranskalaisen kielentutkimuksen yleisistä periaatteista 1925: 39
-"- Festskrift tillägnad Hugo Pipping på hans sextioårsdag 5. XI. 1924 1925: 45
-"- Votjakkilaista kirjallisuutta 1925: 45
-"- Kristoffer Nyrop Ordenes Liv 1925: 91
-"- Hjalmar Falk Grammatikkens historiske grunnlinjer 1925: 93
-"- Holger Pedersen Språkvetenskapen under nittonde århundradet 1925: 93
-"- A. Meillet ja Marcel Cohen Les langues du monde 1925: 93
-"- W. G. Laguksen julkaisema Ljungo Tuomaanpojan lainkäännös [kirjallisuusarvostelu] 1926: 71
-"- Walter O. Streng Sanain merkityksen muuttuminen 1926: 97
-"- "Svaavokaalit lounaismurteissa 1500- ja 1600-luvulla" 1926: 139
-"- Samuli Simula Välilä Miko praakka 1927: 339
-"- Erik Ahlman Das normative Moment im Bedeutungsbegriff 1927: 340
-"- Erik Ahlman Zur Definition des Satzes 1927: 341
-"- Gunnar Freudenthal Om typiska skiljaktigheter mellan modersmålsutveckling och språkkurs 1927: 341
-"- Holger Nohrström Borgå gymnasiebibliotek 1927: 394
-"- Karjalan Talous ja Tilasto [kirjallisuusarvostelu] 1927: 395
-"- Hermann Aubin, Theodor Frings ja Josef Müller Kulturströmungen und Kulturprovinzen in den Rheinlanden 1928: 54
-"- Anders Allardt Michael Agricolas modersmål 1928: 59
-"- Paulu 'sotateltta' 1928: 136
-"- Eesti biograafiline leksikon. I - II. Päätoimittaja A. R. Cederberg 1928: 142
-"- Finnougorskij sbornik IV. 1928 1928: 142
-"- Johan Månsson Een siö-book 1928: 142
-"- Alma Aarni Vanhaan hyvään aikaan 1928: 143
-"- Selittämisestä kielitieteessä 1928: 277
-"- Reservaatio - varauma 1928: 330
-"- Martti Airila Suomenkielen äänne- ja sanaoppi 1928: 369
-"- Spisok narodnostei S.S.S.R. (= Venäjän kansojen luettelo). Toim. I. I. Zarubin ym. 1928: 370
-"- D. A. Zolotarev Etnitsheskii sostav naselenija sev.-zap. oblasti i Karelskoi ASSR 1928: 371
-"- Käsitteistä sana ja sane (vaihe) 1929: 39
-"- Isak Collijn Sveriges bibliografi intill år 1600. Nide II 1929: 67
-"- Hjalmar Lindroth Aktuella språkfrågor 1929: 159
-"- Leo Weisgerber Muttersprache und Geistesbildung 1929: 159
-"- M. Heepe Lautzeichen und ihre Anwendung in verschiedenen Sprachgebieten 1929: 160
-"- K. Jaberg ja J. Jud Der Sprachatlas als Forschungsinstrument 1929: 160
-"- Sana-sanan monimielisyydestä 1929: 238
-"- Ewald Müller Vornamen als appellative Personenbezeichnungen 1929: 268
-"- Vähäinen lisä suomen kunnia sanan historiaan 1929: 314
-"- J. Kalima Zur Herkunft der slavischen Lehnwörter im Ostseefinnischen 1929: 344
-"- B. Estlander Mathias Aleksanteri Castrén 1929: 349
-"- Oikeakielisyyden periaatteista 1930: 205
-"- Olla [Nykysuomen sanakirjan artikkelien luonnoksia] 1930: 252
-"- Eestin kahekesi ilmaustyyppi 1930: 360
-"- Lauri Kettunen Suomen murteet I 1930: 455
-"- Sanakirjasäätiön toimituksia I [kirjallisuusarvostelu] 1931: 257
-"- Quin ABCkiria ensin on / sijtte AlcuOpista wskoon. [Mikael Agricolan aapiskirjan jäljennöspainos.] Toim. E. Granit-Ilmoniemi 1931: 402
-"- Lisäystä tietoihimme J. H. Hoppiuksesta virsirunoilijana 1931: 469
-"- K. Cannelin Kieliopas. 4. uudistettu painos 1931: 485
-"- Grafeema- ja foneemasuomen suhteesta 1932: 16
-"- Vilh. Thomsen Samlede Afhandlinger Bd. 4. ["Suomalais-balttilaisten kosketusten" uusi painos] 1932: 175
-"- Magyarosan. Nyelvmüvelö folyóirat 1932: 338
-"- E. Rooth Den högtyska dialektforskningen 1932: 423
-"- Otto Jespersen Tanker og studier 1932: 423
-"- Jaakko Gummerus Onko katolisella ajalla ollut suomenkielisiä virsiä? 1933: 284
-"- Liivin monikon partitiivista 1933: 308
-"- Paul Johansen Die Estlandliste des Liber Census Daniae. Bd. 1-2. 1933: 430
-"- Martti Rapola Suomen kirjakielen historia pääpiirteittäin 1931: 69
-"- Aug. Western Om sprogriktighet og sprogfeil 1934: 85
-"- Muutamia länsiliiviläisiä arvoituksia 1935: 47
-"- Paavo Ravila Reste lappischen Volksglaubens 1935: 174
-"- Prof. Ravilan vastineen johdosta [väittelyä Paavo Ravilan tekstijulkaisusta Reste lappischen Volksglaubens] 1935: 315
-"- Rasmus Rask Udvalgte Afhandlinger [Toimittanut Louis Hjelmslev] 1935: 502
-"- Otto Jespersen Linguistica 1936: 75
-"- Eräistä uusista äänentutkimusvälineistä (Zusammenfassung: Über einige neue Apparate zur Schalluntersuchung) 1936: 99
-"- Nat. Fransén Henricus Thomae-boken 1936: 165
-"- Toini Melander Vanha raamatunsuomennoskatkelma kansitäytteenä 1936: 166
-"- Kappale eräästä lapin lausetta kuvaavasta käyrästä (Zusammenfassung: Einiges über eine einen lappischen Satz darstellende Kurve) 1936: 334
-"- Arvo Sotavalta Die Phonetik und ihre Beziehungen zu den Grenzwissenschaften 1936: 482
-"- Leeni Vesterinen ja Helmer Winter Eesti lugemik 1937: 243
-"- Litterarum Societas Esthonica 1838 - 1938. Liber saecularis [kirjallisuusarvostelu] 1938: 249
-"- Frans Äimä Yleisen fonetiikan oppikirja 1938: 395
-"- Lauri Kettunen Livisches Wörterbuch 1938: 491
-"- Eräs vakkasuomalainen monikonmuodostus (Zusammenfassung: Eine südwestfinnische Pluralbildung) 1939: 162
-"- Valter Tauli Õigekeelsuse ja keelekorralduse põhimõtted ja meetodid 1939: 281
-"- Antti Sovijärvi Die gehaltenen, geflüsterten und gesungenen Vokale und Nasale der finnischen Sprache 1939: 514
-"- Paul Ariste Eesti keele hääldamine 1939: 515
-"- Ahti Rytkönen Eräiden itämerensuomen tm-sanojen historiaa 1940: 246
-"- János Lotz Das ungarische Sprachsystem 1940: 394
-"- Hamsteroida = rohmuta, hamsteroija = rohmu, rohmuaja 1940: 400
-"- Martti Airila Johdatusta kielen teoriaan. I. Sanain merkityksen muuttuminen 1941: 124
-"- Lauri Kettunen Suomen murteet III. A. Murrekartasto. B. Selityksiä murrekartastoon 1941: 250
-"- Suomenheimoiset sotavangit kielenoppaina (Résumé: Les prisonniers de guerre de race finnoise comme guides linguistiques) 1942: 148
-"- Lauri Hakulinen, Jalo Kalima ja T. E. Uotila Itä-Karjalan murreopas 1942: 190
-"- Itä-Karjalan paikannimien luettelo [kirjallisuusarvostelu] 1942: 191
-"- Jaakko Gummerus Mikael Agricolan Rukouskirja ja sen lähteet 1942: 299
-"- Eris- ja yleisnimistä (Zusammenfassung: Über die Eigen- und Gattungsnamen) 1943: 30
-"- Otto Jespersen [in memoriam] 1943: 325
-"- Ainoastaan, vain - pelkästään 1943: 355
-"- "Juna pysähtyy 5 minuuttia" 1944: 310
-"- Lauri Kettunen Vepsän murteiden lauseopillinen tutkimus 1944: 449
-"- Eräitä virheellisiä kielteisiä virkkeitä 1945: 288
-"- Paikallismurteet ja kirjailijat (Résumé: Les patois et les écrivains) 1945: 336
-"- Sanain lyhentämisestä 1945: 619
-"- Jussi Laurosela [in memoriam] 1946: 156
-"- "Virittäjä" 50-vuotias (Résumé: 50e anniversaire de la "Virittäjä") 1946: 323
-"- Vieläkin Volter Kilven kielestä (Résumé: Encore de la langue de Volter Kilpi) 1947: 38
-"- Sivistyssuomen muistomerkki uusintapainoksena (Suometar 1847) 1947: 82
-"- Referaatista l. selosteesta (Zusammenfassung: Über das Referat) 1948: 48
-"- Fonetiikan oppikirja (Bertil Malmberg Kort lärobok i fonetik) 1949: 339
-"- Ns. sanaluokista (Résumé: Observations sur les "classes de mots") 1950: 394
-"- Vanhan runouden ääressä (Martti Haavio Laulupuu) (Résumé: En lisant la vieille poésie) 1952: 117
-"- Itämerensuomalaisen sukulaisnimistön tutkimusta (R. E. Nirvi Synonyymitutkimuksia sukulaisnimistön alalta) 1953: 132
-"- Kantasuomen äännehistoriaa (Lauri Posti From Pre-Finnic to Late Proto-Finnic) 1953: 309
-"- Keskustelua unkarin kieliopista (Mihály Tompa Anyanyelvünk leíró nyelvtana) 1954: 78
-"- Ns. yksipersoonaisista verbeistä (Résumé: Les verbes dits unipersonnels) 1954: 97
-"- 2. infinitiivin instruktiivista ja siihen liittyvistä oikeakielisyysseikoista 1954: 338
-"- Hiukan relatiivilauseista 1954: 419
-"- Runokieli ja loppuheittoisuus (Résumé: L'élision dans le finnois poétique) 1955: 89
-"- Myöntölauseen subjektin totaalisuudesta ja partiaalisuudesta (Zusammenfassung: Über die Totalität und Partialität des Subjekts bejahender Sätze) 1955: 148
-"- Ensimmäinen lainsuomennoksemme (Paavo Pajula Ensimmäinen lainsuomennos) 1955: 287
-"- Nykysuomen sanakirjan II ja III osa [kirjallisuusarvostelu] 1955: 388
-"- Puolidefiniittisestä spesieksestä 1955: 393
-"- Subjektin totaalisuudesta ja partiaalisuudesta (Zusammenfassung: Über die Totalität und Partialität des Subjekts) 1956: 28
-"- Ensimmäisestä infinitiivistä subjektina (Résumé: Le premier infinitif employé comme sujet) 1956: 121
-"- Vieläkin subjektin totaalisuuden ja partiaalisuuden seikoista (Zusammenfassung: Noch etwas über Totalität und Partialität des Subjekts) 1956: 353
-"- Pöytye, ei "kattaus" 1957: 151
-"- Intonaatiotutkimuksia (Résumé: Recherches relatives à l'intonation) 1958: 1
-"- Kysymys virkkeestä 1958: 216
-"- Intonaatiotutkimuksia (Résumé: Une forme de discours emphatique en finnois) 1961: 14
-"- Virolaista kielentutkimusta (Emakeele Seltsi aastaraamat VI) 1961: 333
-"- Vaimenevaa vatjaa (Paul Ariste Vadjalaste laule) 1961: 334
-"- Sanatietoja mordvan murteista (Jenö Juhász Moksa-mordvin szójegyzék) 1961: 340
-"- Vodkasta votka 1961: 427
-"- Numeroiden ja numerosarjojen lukemisesta 1962: 194
-"- Intonaatiotutkimuksia (Résumé: À propos des recherches sur l'intonation) 1962: 233
-"- "Osia Eräjärveltä" 1962: 464
-"- Sävelkulun tutkimusta (László Elekfi Vizsgálatok a hanglejtés megfigyelésének módjaihoz) 1963: 193
-"- Tarpeettomasta mitä-sanasta 1963: 195
-"- Komparatiivin absoluuttinen käyttö (Zusammenfassung: Über den Gebrauch des absoluten Komparativs) 1963: 201
-"- "Puhua savolaista" 1963: 287
-"- Suomen ns. infinitiivien asema kieliopissa 1964: 293
-"- Erik Wellanderin juhlanide (Erik Wellander Språk och språkvård) 1964: 328
-"- Paul Ariste 60-vuotias 1965: 56
-"- Vanhan kirjasuomen tulluvat 'tulleet' -tyyppinen partisiippi (Zusammenfassung: Das Perfektpartizip vom Typ tulluvat in der alten finnischen Schriftsprache) 1965: 136
-"- Puheen nopeudesta 1965: 232
-"- Hiukan ilmauksen täsmällisyydestä 1965: 346
-"- Sanojen ja sanaliittojen toistunnasta (Zusammenfassung: Über häufig wiederholte Wörter und Wortverbindungen) 1965: 420
-"- Väitetyn harhatulkintani johdosta. [Vastine Martti Rapolan kirjoitukseen] 1966: 135
-"- Vierasperäisistä -inen-loppuisista adjektiiveista 1966: 323
-"- Attribuuttien järjestyksestä (Zusammenfassung: Über die Reihenfolge der Attribute) 1967: 259
-"- Unkarin kielitieteen bibliografia (A magyarországi nyelvtudomány bibliográfiája) 1968: 99
-"- Agricolan aapisen lähteitä etsimässä (Zusammenfassung: Auf der Suche nach Quellen von Michael Agricolas Abc-Buch) 1968: 266
-"- György Lakó 60-vuotias 1968: 301
-"- Loistava ja avarakatseinen puristi Björn Collinder 1968: 383
-"- Kirjaviron vaiheita (George Kurman The development of written Estonian) 1969: 90
-"- Kielenhuollon teoriaa (Valter Tauli Keelekorralduse alused) 1969: 91
-"- Eräitä lyhenneseikkoja 1969: 96
-"- Projekti - uusi muotisana 1969: 209
-"- Alkukahdennus 1969: 211
-"- Vanhimpien kielioppiemme näköispainokset (Vanhat kielioppimme. Petraeus 1649, Martinius 1689,Vhaël 1733) 1969: 310
-"- Vielä alkukahdennuksesta 1969: 396
-"- Upsalan evankeliumikirjan katkelman käännöspohjasta (Zusammenfassung: Übersetzungsprobleme eines Stückes des Evangelienbuches von Uppsala) 1970: 133
-"- N. Chomskyn edustaman transformaatioteorian ns. pinta- ja syvärakenteista (Summary: On the so-called surface and deep structure in the transformational theory espoused by N. Chomsky) 1971: 4
-"- Symbolinen lause 1971: 215
Penttilä, Aarni - Melander, Toini (julk.) Raamatunsuomennoskatkelma v:n 1600 tienoilta 1936: 465
Penttilä, Antero "Woi Orian Olendo". Suomenkielistä pilkkarunoutta 1600-luvulta 1961: 227
Penttilä, Erkki Suomalais-englantilainen sanakirja (V. S. Alanne Finnish-English Dictionary - Suomalais-englantilainen sanakirja) 1956: 299
Penttinen, Eira Unkarin onomastiikkaa (Névtudományi elöadások. Toim. Miklós Kázmér ja József Végh. - Heves megye földrajzi nevei. Toim. László Papp ja József Végh) 1973: 92
-"- Mahdollisuuksista, etäisyydestä ja läheisyydestä 1978: 99
Penttinen, Yrjö Huomioita Aug. Ahlqvistin keräämien eteläkarjalaisten kansanrunojen kielestä (Résumé: Observations sur la langue des poésies populaires de la Carélie méridionale recueillies par Aug. Ahlqvist) 1941: 219
-"- Inkeriläisestä Sodan kuvaus -runosta (Résumé: Le poème populaire ingrien "Description de la guerre") 1946: 105
-"- Uusi suomen kielioppi (V. A. Haila ja Anna Isoniemi Suomen oppikirja) 1954: 407
-"- Kummallinen lienee 1962: 195
Pentzin, Leino Pohjalaisia taikoja ja loitsuja 1600-luvulta 1928: 231
Perko, Jari - Huumo, Tuomas Eksistentiaalilause lokaalisuuden ilmaisijana (Summary: The existential sentence as an indicator of location) 1993: 380
Peruskoulun äidinkielen oppikirjasarjat 1981: 269, 385; 1982: 98
Peräkylä, Anssi Keskustelunanalyysin toinen aalto (Auli Hakulinen (toim.) Suomalaisen keskustelun keinoja II) 1997: 647
Peterson, Lena - Andersson, Thorsten Studia anthroponymica Scandinavica 1984: 466
Petro, Rauha Ruotsin kieltenopetuksen kiista (Roland Edwardsson Språkdebatten 1969 - 1970) 1971: 420
Piehl, Aino Oikeakielisyyttä ja kielen käytäntöä Virittäjässä (Summary: Language standardisation and guidance on correct usage in Virittäjä) 1996: 490
Pietilä, Päivi Amerikan-siirtolaiset kielenoppijoina 1990: 334
Pietilä, Veikko On tämä aika kamala - ja kiehtova - peli! (Summary: Free indirect discourse in news reporting) 1993: 345
Piirainen-Marsh, Arja Julkisen keskustelun muodot ja keinot kahdessa kulttuurissa (Pirkko Nuolijärvi & Liisa Tiittula: Televisiokeskustelun näyttämöllä. Televisioinstitutionaalisuus suomalaisessa ja saksalaisessa keskustelukulttuurissa, 2001) 2001: 495
Piirainen, Henriika & Vesa, Laura Vertailevasti definiittisyydestä (Andrew Chesterman  On definiteness. A study with special reference to English and Finnish) 1999: 291
Piiroinen, Taito Suomen proosan suurlukemiston alkuosat (Suomen sana 1 - 4. Toim. Yrjö A. Jäntti) 1963: 388
-"- Proosamme suurlukemisto puolivälissä (Suomen sana 5 - 13) 1965: 218
-"- Suomen proosan suurlukemisto valmistunut (Suomen sana 14 - 24. Toim. Yrjö A. Jäntti) 1967: 417
Piitulainen, Marja-Leena Suomen ja saksan kielioppi vastakkain (Kalevi Tarvainen Kielioppia kontrastiivisesti: suomesta saksaksi) 1987: 105
Pikku tietoja (tutkimusmatkoista) 1905: 88
Pinomaa, Mirja ks. Saari, Mirja
Pitkänen, Ari Uutissana-ehdotus 1917: 36
Pitkänen, Päivi Maistuuko "Sahlin olevaist"? (Jaakko Sivula Sahlin olevaist. Lahden seudun murresanasto) 1993: 506
Pitkänen, Ritva Liisa Ruotsin paikannimistä (Bengt Pamp Ortnamnen i Sverige) 1971: 328
-"- Nimiviikko 1972: 187
-"- Nimistöntutkijain kongressi Sofiassa 1972: 455
-"- Nimistöntutkijain kongressi Bernissä 1975: 429
-"- Teoria Itä-Uudenmaan virolaisnimistä (C. O. Nordling Estniska ortnamn i svensk bygd) 1975: 457
-"- Lainanimistöntutkimuksen näkökulmia (Zusammenfassung: Aspekte der Lehnnamenforschung) 1985: 471
-"- Kirvun asumuksennimet (Laila Lehikoinen Kirvun talonnimet. Karjalaisen talonnimisysteemin kuvaus) 1990: 79
-"- Kansainvälinen nimistökongressi Helsingissä 1991: 440
Pitkänen, Ritva Liisa & Ainiala, Terhi & Komppa, Johanna & Mallat, Kaija Paikannimien käyttö ja osaaminen – nimitaito Pälkäneen Laitikkalassa (Summary: Knowledge and use of place names at Laitikkala in the Parish of Pälkäne) 2000: 354
Ploompuu[-Vesterinen], Leeni Matkamuistelma 1907: 153
Plöger, Willi Fonologisten matriisien redundanssista (Zusammenfassung: Zur Redundanz phonologischer Merkmalmatrizen) 1979: 89
Pohja, Maija-Liisa Alasatakuntalainen lähdeteos (Ala-Satakunnan tuomiokirja 1550 - 1552. Toim. John E. Roos) 1964: 381
Pohjankanervo, T. Lisiä Hämeen muistomerkeissä I ja II julkaistuun maist. J. A. Hahnssonin kokoelmaan 1929: 331
Porthan, H. G. Suomen kielen päämurteista. Suom. Konr. Vestergren 1906: 40
Portti, Reija Elävä Lapin-matkojen kuvaus (T. I. Itkonen Lapin-matkani) 1991: 475
Posti, Lauri Pääpainollisen tavun vokaalin paradigmaattista kvantiteettivaihtelua Turun ylämaan murteessa 1931: 13
-"- Virka 1932: 46
-"- Liber semisaecularis Societatis Fenno-Ugricae 1933: 482
-"- Vatjan ja viron a-, ä- monikon alkuperästä 1934: 132
-"- Vepsän vokaalisoinnusta 1935: 73
-"- Vielä vepsän vokaalisoinnusta 1935: 380
-"- Paul Ariste Wotische Sprachproben 1936: 69
-"- Liivin kielen intonaatioista (Zusammenfassung: Über die Intonation im Livischen) 1936: 314
-"- Lisää liivin intonaatioista (Zusammenfassung: Mehr über die livischen Intonationen) 1937: 189
-"- Eräs itämerensuomalainen genetiivimuodostus (Zusammenfassung: Eine ostseefinnische Genitivbildung) 1937: 282
-"- Vieläkin liivin intonaatioista 1937: 448
-"- Antti Sovijärvi Foneettis-äännehistoriallinen tutkimus Soikkolan inkeroismurteesta 1945: 91
-"- Liivin äännehistorian alalta (Zusammenfassung: Zur Lautgeschichte des Livischen) 1945: 205
-"- Lauri Kettunen 60-vuotias (Zusammenfassung: Prof. Dr. Lauri Kettunen zum 60. Geburtstag) 1945: 307
-"- Itämerensuomalaisten kielten passiivin tunnusten suhteesta (Zusammenfassung: Über das gegenseitige Verhältnis der Passivformantien in den ostseefinnischen Sprachen) 1945: 355
-"- Mihkel Toomse Eesti ta-, tä-verbide konsonantsest liitumisest 1945: 587
-"- Etymologisia huomioita (Zusammenfassung: Etymologische Beobachtungen) 1946: 385
-"- Yleisesitys suomen kielestä (Lauri Hakulinen Suomen kielen rakenne ja kehitys. Toinen osa) 1947: 64
-"- Kantasuomen äännehistorian kysymyksiä (Zusammenfassung: Probleme der urfinnischen Lautgeschichte) 1947: 248
-"- Suurteos vepsän äännehistorian alalta (E. A. Tunkelo Vepsän kielen äännehistoria) 1947: 297
-"- Vepsän refleksiivinen taivutuspääte -ste [*!*] (Zusammenfassung: Die Reflexivendung -ste im Wepsischen) 1948: 116
-"- Mitä merkitsee Inkerin runojen paasto? (Zusammenfassung: Was bedeutet paasto in den ingermanländischen Volksliedern?) 1950: 127
-"- Viron dentaaliklusiilin astevaihtelusta (Summary: On the gradation of the dental stop in Estonian) 1950: 270
-"- Suomen murteiden äännehistorian kysymyksiä (Zusammenfassung: Lautgeschichtliche Probleme aus finnischen Dialekten) 1951: 407
-"- Viron vanhimman kirjallisuuden historiaa (Herbert Salu Eesti vanem kirjandus) 1953: 416
-"- Itämerensuomalaisen kielentutkimuksen tehtävistä (Zusammenfassung: Über die Aufgaben der ostseefinnischen Sprachforschung) 1954: 345
-"- Arvokas kielennäytekokoelma liivin kielestä (Näytteitä liivin kielestä. Kerännyt E. N. Setälä. Suomentanut ja julkaissut Väinö Kyrölä) 1955: 196
-"- Neuvosto-Viron kielitiedettä (Emakeele Seltsi aastaraamat I ja II) 1956: 406
-"- Käämi sanan alkuperästä (Résumé: De l'origine du mot käämi) 1959: 207
-"- Vatjan rooppa [*!*] 'puuro' sanan alkuperästä (Résumé: De l'origine du mot vote rooppa 'bouillie épaisse') 1959: 317
-"- Julius Mark [in memoriam] 1959: 391
-"- Virolaisen leksikologian merkkiteos (Andrus Saareste Eesti keele mõisteline sõnaraamat) 1959: 505
-"- Suomen kielen äänne- ja muoto-opin käsikirja saksankielisessä asussa (Lauri Hakulinen Handbuch der finnischen Sprache I) 1960: 60
-"- Etymologisia huomioita (Résumé: Remarques étymologiques) 1960: 302
-"- Itämerensuomalaisen verbitaivutuksen kysymyksiä (Zusammenfassung: Fragen der ostseefinn. Verbalflexion) 1961: 351
-"- Silakka sanan alkuperästä (Zusammenfassung: Über den Ursprung des finn. Wortes silakka 'Strömling') 1962: 282
-"- Suomen tankki pukimen nimityksenä (Summary: Fi. tankki as the name of a garment) 1966: 77
-"- Kääkä-sanan alkuperästä (Summary: On the origin of the Finnish word kääkä) 1967: 196
-"- Reen kausta (Zusammenfassung: Zur Etymologie von fi. kausta) 1970: 165
-"- Tutkimus eksessiivistä (Tauno Särkkä Itämerensuomalaisten kielten eksessiivi) 1974: 194
-"- Tutkimus liivin nuorista lainasanoista (Seppo Suhonen Die jungen lettischen Lehnwörter im Livischen) 1974: 196
Posti, Lauri - Kannisto, Artturi Professori Lauri Kettusen liivin sanakirjan valmistumisen johdosta 1938: 468
Prazák, Richard [*!*] J. A. Comenius ja Josef Dobrovsky, kaksi tsekkiläistä fennougristia (Zusammenfassung: Der Beitrag von J. A. Comenius und Josef Dobrovsky zur Entwicklung der Finno-Ugristik) 1969: 25
Pukki, Hannes Karjalan tähti 'aivastus' 1932: 116
-"- Itämerensuomalaisten kielten merkitysoppia 1933: 183
-"- Kaleva ja verka (Résumé: Kaleva et verka) 1941: 61
-"- Ims. *-kko ja *-kkas [*!*] (Résumé: Les suffixes *-kko et *-kkas des langues finnoises du groupe baltique) 1945: 554
-"- Vatjalaisten ja lappalaisten kansallisuudennimistä (Résumé: Des noms de nationalité votes et lapons) 1947: 270
Pulkkinen, Kaarlo Viktor Heikel Voimistelun Vapaa- ja Sauvaliikkeitä [kielenarvostelu] 1910: 52
Pulkkinen, Paavo Kielitietoutta (Lauri Hakulinen ja Martti Rapola Kielitietoa. - Kielen opissa. Toim. Toivo Vuorela) 1958: 113
-"- Suksisanaston selvittelyä (Terho Itkonen Suomen kielen suksisanastoa) 1958: 372
-"- Kertomus Kotikielen Seuran 83. toimintavuodesta (14. 3. 1958 - 13. 3. 1959) 1959: 418
-"- Lauseoppia täsmentävä juhlakirja (Niilo Ikola. Juhlajulkaisu 25. 9. 1958) 1959: 425
-"- Satavuotias koulu (Jyväskylän lyseon satavuotishistoria 1858 - 1958 ja juhlajulkaisu) 1959: 430
-"- Oma Maa 1-6. Toim. Edwin Linkomies 1959: 514
-"- Kertomus Kotikielen Seuran 84. toimintavuodesta (14. 3. 1959 - 13. 3. 1960) 1960: 35
-"- Sananen sanelemisesta 1960: 69
-"- Voimakas voimakkaasti voimistumassa 1960: 228
-"- Vermlannin muistelmia (Lauri Kettunen Kahdeksan matkaa Vermlannin metsäsuomalaisiin) 1961: 153
-"- Kertomus Kotikielen Seuran 85. toimintavuodesta (14. 3. 1960 - 13. 3. 1961) 1961: 233
-"- Edellisen [Lauri Kettusen vastineen] johdosta 1961: 256
-"- Aiheetonta tapahtumista 1961: 257
-"- "Ryntäilyä lasten kohdalla" 1961: 426
-"- Kertomus Kotikielen Seuran 86. toimintavuodesta (14. 3. 1961 - 13. 3. 1962) 1962: 166
-"- Epäonnistunutta kuvakieltä 1962: 465
-"- Uusi nidos etymologista sanakirjaa (Erkki Itkonen ja Aulis J. Joki Suomen kielen etymologinen sanakirja III) 1963: 93
-"- Oma Maa 7-12. Toim. Edwin Linkomies 1963: 183
-"- Havaintoja adessiivin käytöstä (Résumé: Quelques observations sur l'emploi du cas adessif) 1963: 318
-"- Epäasiallista verrattuna-rakenteen käyttöä 1964: 399
-"- "Orallakin ongellakin" (Zusammenfassung: "Orallakin ongellakin" - die Anknüpfungspartikel -kin kopulativ gebraucht) 1966: 29
-"- Peijata, huijata ja puijata (Zusammenfassung: Die finnischen Verben peijata, huijata und puijata) 1966: 290
-"- Itämerensuomalaisten kielten koordinaatiosta (Zusammenfassung: Über die Koordination in den ostseefinnischen Sprachen) 1966: 333
-"- Yleiskielitieteellinen arvoteos (Erkki Itkonen Kieli ja sen tutkimus) 1967: 72
-"- "Euroopan tunnetuimpia freskomaalareita kuoli" 1967: 347
-"- Lauri Posti 60-vuotias 1968: 55
-"- "Syväpainoalalla tapahtuu voimakasta kehitystoimintaa" 1970: 314
-"- Virolaista ja kansainvälistä (F. Vakk Suured ninad murdsid päid) 1971: 105
-"- Adverbien nykyisellään, nykyisin ja nykyään merkityksistä 1973: 101
-"- Aaterikas armoihin? 1973: 421
-"- Miten slangi viestii 1976: 298
-"- Monisubjektisten lauseiden predikaatin luvusta 1977: 112
-"- "Pitää sisällään" 1977: 117
-"- Selkeyttävä partitiivin pääte näkyviin 1977: 357
-"- Kohtuus paras - jaksotuksessakin 1977: 464
-"- Nykypedagogista taikauskoa 1978: 64
-"- Setviä-verbin alkuperä (Zusammenfassung: Der Ursprung des Verbums setviä) 1978: 132
-"- Väljää kohde-sanan käyttöä 1978: 401
-"- Kartettavaa kartoittamista 1979: 160
-"- Suosikkiverbi kattaa 1979: 260
-"- "Pääkaupungissa tunnutaan juhlivan" 1980: 94
-"- Väkinäinen yhdyssana vai sujuva sanaliitto? 1980: 179
-"- Käynnistää, käynnistyä vai aloittaa, alkaa? 1981: 91
-"- Onkohan villitys tullut jäädäkseen? 1981: 282
-"- Englantilaislainojen osuus suomenkielisessä kaunokirjallisuudessa (Summary: The proportion of English loanwords in Finnish fiction) 1981: 307
-"- Kummallista nahoittamista 1981: 396
-"- Tiukilla ja sinällään - taivutuksen sivuhyppyjä 1982: 449
-"- Sanakirjajättiläinen valmistumassa (Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja - Stora svensk-finska ordboken. A - J. Päätoim. Göran Karlsson) 1983: 116
-"- Naisten puolelta pitkäaikaissopimuspuolelle 1983: 156
-"- Tuoda mukanaan turhissa paikoissa 1983: 572
-"- Jorma Vuoriniemi 60-vuotias 1984: 201
-"- "Ryppäistä" rypäitä 1985: 122
-"- Sanakirjamiehen ja kielenhuoltajan merkkipäivänä: Matti Sadeniemi 75-vuotias (Zusammenfassung: Matti Sadeniemi 75 Jahre) 1985: 129
-"- Normien opettamisesta ja perustelemisesta 1985: 547
-"- Uutta dramatiikkaa 1985: 551
-"- Laitetaanko tuulemaan? 1986: 259
-"- Kalevala kirjasuomen sanaston lähteenä (Zusammenfassung: Das Kalevala als lexikalische Quelle der finnischen Schriftsprache) 1986: 278
-"- Ylen suosittu yksittäinen 1986: 512
-"- Ruotsin uudissanojen leksikko (Nyord i svenskan från 40-tal till 80-tal. Julk. Svenska språknämnden) 1987: 558
-"- Massiivisia ja kosmeettisia toimenpiteitä 1987: 603
-"- Jättiläissanakirja valmis (Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja - Stora svensk-finska ordboken. K - R ja S - Ö. Päätoim. Göran Karlsson ) 1988: 292
-"- Partisiipista adjektiiviksi (Helinä Koivisto Partisiippien adjektiivistuminen suomen kielessä) 1988: 412
-"- Sellonsoitosta sellismiä 1988: 563
-"- Valtioko "he"? 1989: 593
-"- Miespuolinen käly, heinäkuhilas ym. uutuuksia 1990: 529
-"- Uusi perussanakirja ilmestymässä (Suomen kielen perussanakirja. Ensimmäinen osa A - K. Toim. Risto Haarala, Marja Lehtinen, Eija-Riitta Grönros, Taru Kolehmainen, Irma Nissinen ja Sinikka Kantokoski) 1991: 54
-"- "Lehtimetsävahingot havupuita pienempiä" 1992: 286
-"- Matti Pääkkönen 60 vuotta 1993: 234
-"- Helpoiten ja vaikeiten 1994: 330
-"- Pakinointia kieliasioista (Erkki Lyytikäinen Bikinirajaus. Näkökulmia kieleen) 1996: 315
Pulliainen, Kyösti Yliopiston rehtori luku- ja kirjoitustaidosta 1986: 504
-"- Kieli kaikuu Joensuusta 1987: 430
Punttila, Matti "Sinisen seikkailun" kielestä ja tyylistä (Résumé: La langue et le style de "Sininen seikkailu" (L'Aventure Bleue)) 1961: 211
-"- Petroskoin kuulumisia 1966: 230
-"- Onko Georg Otsan esitettävä Gustav Suitsun lauluja 1972: 236
-"- Yhdysadjektiivien komparaatiosta 1980: 243
-"- "Keisari eikä kuningaskaan" 1982: 111
-"- Vertailuasteen valinnan vaikeuksia 1982: 177
-"- Gradaatiosta (Zusammenfassung: Zur Gradation im Finnischen) 1985: 478
-"- Murretietoa Miehikkälästä (Klaus Laalo Miehikkälän murreopas) 1991: 333
-"- Kymiläistä sanataidetta sanakirjana (Siit myä luvetah. Kymin murteen sanakirja. Toim. Lyyli Lukkari ja Lasse-J. Solanterä) 1995: 314
Puranen, Rauni Kirjallisuudentutkijain Seuran vuosikirjoja (Aarne Anttila Lauri Stenbäck runoilijana. - Magnus Björkenheim Joel Lehtosen Putkinotko) 1955: 288
Puristi Väärää partisiipin käytäntöä 1897: 47
Puro, Tarja Sanastollinen tieto ja suomen kielen oppikirjojen sanasto (Summary: Lexical knowledge and the vocabulary of course books on the Finnish language) 1999: 2
Puukko, A. F. - Airila, Martti Sanojen merkityksen muuttumisesta 1901: 1
Puurtinen, Tiina Kieliopilliset metaforat lastenkirjojen suomennoksissa (Summary: Grammatical metaphors in translated children's books) 1993: 546
Pylkkänen, Kalle Opettajain ja seminaarien suhde murteeseen 1909: 141
Pynnönen, Marja-Liisa Kielioppien pedagogisia sovelluksia 2001: 300
Pyöli, Raija Anuksen dorogazil [*!*] - erähän eksped'icijan mustelus 1993: 96
-"- Kieli kuolemanvaarassa - kenen vastuu? (Väitöksenalkajaisesitelmä Joensuun yliopistossa 7.6.1996) 1997: 66
Päivätie, Marja-Leena Oppiiko elämässä enemmän kuin koulussa? 1984: 250
Pälsi, Sakari Kivikauden suurperhe 1933: 338
[Pääkkönen] Müller, Irmeli Kertomus Siulan seitsemännestä toimintavuodesta (14. 10. 1955 - 6. 10. 1956) 1957: 215
Pääkkönen, Irmeli Kalevalaseuran 40. vuosikirja 1960: 221
-"- Kieli- ja kansatiedettä sekä kansanrunoudentutkimusta (Kalevalaseuran vuosikirja 41) 1961: 252
-"- Korkeatasoista asiaproosaa (Seulottua sanaa. Toim. Terho ltkonen ja Simo Konsala) 1962: 85
-"- Vuokko Raekallio-Teppo Miten laadin aineen 1964: 206
-"- Äidinkielen opas lukioluokille (Pekka Mattila , Anna-Liisa Mäenpää ja Veikko Ruoppila Sananiekka) 1965: 221
-"- Kysymyksiä 1980: 173
-"- Mitä tietoa kielestä? 1982: 98
-"- Selosteen laadintaa ja arviointia (Anneli Kauppinen ja Leena Laurinen Tekstejä teksteistä) 1986: 130
-"- Relatiivisanan valinta (Summary: Choice of the relative word in Finnish) 1988: 340
-"- Relatiivilause suomen kieliopeissa (Summary: Relative clauses in Finnish grammars) 1990: 1
-"- Eeva Lindén opettajana 1996: 52
-"- "Eräitä näytteitä työalaltamme" (Kielen kannoilla. Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 20 vuotta) 1997: 330
Pääkkönen, Matti Kansankieltä äänilevyllä (Pertti Virtaranta ja Pentti Soutkari Näytteitä suomen murteista) 1967: 81
-"- Kieli jota tutkimme ja viljelemme (Keel, mida me uurime. Toim. Mart Mäger. - Keel, mida me harime. Toim. Mart Mäger) 1977: 213
-"- Suomen *nnik-loppuisia terminatiiveja (Zusammenfassung: Die auf *-nnik endenden Terminative im Finnischen) 1978: 226
-"- Vanhan Vienan vesireiteillä (Pertti Virtaranta Vienan kyliä kiertämässä: karjalaiskylien entistä elämää Venehjärvestä Kostamukseen) 1980: 75
-"- Paavo Pulkkinen 60-vuotias 1990: 333
-"- Keskipohjalaismurteiden äännehistoriaa (Paavo Suihkonen Klusiilien vaihtelusuhteet Kala- ja Lestijokilaakson murteessa) 1993: 130
Pääkkönen, Toini Lehdistömme esikoisen uusintapainos (Antti Lizelius Suomenkieliset Tieto-Sanomat) 1959: 521
-"- "Oppe nyt wanha, ia noori" (Martti Rapola Vanhan kirjasuomen lukemisto) 1961: 154