KKS:n ja Virittäjän yhteiselle aloitussivulle

KKS:n esittelyKKS:n kokouksetKKS:n säännötKKS:n väkiKKS:n arkistotVirittäjän esittelyVirittäjän verkkolehtiVirittäjän hakemistotVirittäjän toimitusVirittäjän toimitusneuvostoVirittäjän ohjeetVirittäjän tilauksetIn English

 

Päivitetty 1.1.2002  –  Palautteet

Virittäjä-lehti  >  Hakemistot  >  Aakkoselliset sisällysluettelot: K

K., E. Kontinuiteeti  - tasajatkuisuus 1906: 15
K., J. W. Lahje  vaiko lahe? Särjen vaiko sären? Nyljen vaiko nylen? 1912: 113
-"- Ele ~ eleet ja elje ~ elkeet 1912: 153
Kahila, Seppo  Paavo Pulkkinen slangin tuomarina 1977: 117
Kaila, Eino Uuno Saarnio Untersuchungen zur symbolischen Logik. I 1935: 290
Kaila, Sakari Äidinkielen opetus vieraan kielen opetuksen näkökulmasta 1984: 128
Kainlauri, Tero  Ruumiillistunut mieli länsimaisen filosofian kimpussa (George Lakoff & Mark Johnson: Philosophy in the flesh. The embodied mind and its challenge to western thought, 1999)   2001: 645
Kaipainen, Risto Aimo Turunen äidinkielen opetuksen kehittäjänä 1987: 109
Kaivola-Bregenhøj, Annikki Kertoja tarina-aiheen käsittelijänä (Anna-Leena Siikala Tarina ja tulkinta: tutkimus kansankertojista) 1984: 484
Kajanne, Milla Puheviestinnän väitöskirja kielentutkimuksen näkökulmasta (Pekka Isotalus Toimittaja kuvaruudussa. Televisioesiintyminen vuorovaikutuksen näkökulmasta) 1996: 621
-"- Kriittinen näkökulma mediadiskurssiin (Norman Fairclough Miten media puhuu) 1997: 638
-"- Kansalaiset kysyjinä [lektio] 2001: 459
Kajanne, Raimo Sivistyssanojen käytöstä sanomalehdissämme 1965: 339
Kajanoja, Pauli Antropologiaa [Kuudes kansainvälinen fennougristikongressi Syktyvkarissa] 1985: 529
Kajanti, Cajus Jacob Ahlsmanin ruotsalais-suomalaisen sanakirjan käsikirjoitus vv:lta 1826 - 1835 1939: 254
Kajanto, Iiro Muuan Porthanin edelläkävijä 1982: 315
Kajava, Kalevi Alkeis- ja oppikirjojen sanastontutkimuksesta (Résumé: De l'étude du vocabulaire des manuels élémentaires) 1962: 20
Kalima, Jalo Suomalaisista lainasanoista pohjoisvenäläisissä murteissa 1905: 41
-"- A. F. Ringvall ja P. Kijanen Suomalais-venäläinen sanakirja [kielenarvostelu] 1905: 134
-"- Suomalais-slaavilaisten kosketusten alalta 1906: 13
-"- Juurruttaa pois 1906: 16
-"- Lähteitä vieraskielisten sanain oikeinkirjotuksen historiaan 1906: 28
-"- Pieniä sanaselityksiä 1906: 55
-"- Suomennostyöstä 1906: 119
-"- Suomalais-slaavilaisten kosketusten alalta 1907: 6
-"- Birykov Leo Tolstoin elämä ja teokset. Suom. Arvid Järnefelt [kielenarvostelu] 1907: 7, 124
-"- Eräs venäläinen lainasana 1907: 151
-"- Kuudan - kuuva - kuutamo 1908: 57
-"- Postpositsioni tähden 1908: 95
-"- Mieleen johtunut kysymys 1908: 144
-"- Tuohi sanan etymologiasta 1908: 157
-"- Pieni lisä suomen kielen fonetiikkaan 1909: 45
-"- Riusa-sanan alkuperä 1909: 86
-"- Konditsionaalin perfekti 1909: 95
-"- Mie 'me' 1909: 96
-"- Reuhka 1909: 140
-"- Sananselityksiä 1909: 149
-"- Suomalaisia sanoja venäläisessä salakielessä 1910: 88
-"- Sanaselityksiä 1911: 31
-"- Eräästä vepsänkielisestä sadusta 1911: 35
-"- Suomen kielen komparatiivista 1911: 57
-"- Toimitukselle tulleita tiedonantoja 1911: 130
-"- Vähäisiä etymologisia huomioita 1912: 29
-"- Lappalaisten muinainen levintä Venäjällä ja Suomessa paikannimien valossa 1912: 115
-"- Suomen hiimosti 1913: 94
-"- Eräästä lappalaislakin nimestä 1914: 127
-"- Onko päistär slaavilainen lainasana? 1916: 24
-"- Parista haaskaa merkitsevästä sanasta 1916: 119
-"- A. Rantalainen Käytännöllinen venäjänkielen sanasto 1916: 190
-"- Suomen katras 1917: 69
-"- Eräitä slaavilais-suomalaisia kosketuksia 1920: 12
-"- Lyydin kielen mähändüs 'pohje' 1924: 22
-"- Eräistä etelävepsäläisistä frekventatiiviverbeistä 1926: 42
-"- Vepsän sanastoa 1927: 53
-"- Eräiden sanojen alkuperästä 1928: 102
-"- Suomen kirstu sanan liettualaisesta vastineesta 1928: 256
-"- Y. H. Toivonen Zur geschichte der finnisch-ugrischen inlautenden affrikaten 1929: 339
-"- Eräästä lappalaisnoidan nimityksestä 1930: 110
-"- Lisäys kirjoitukseen "Eräästä lappalaisnoidan nimityksestä" 1930: 195
-"- Parista suomen s-alkuisesta sanasta [sammas, suota, suova] 1930: 346
-"- Hiukan arjalaisista lainasanoista 1932: 104
-"- Etymologisia huomioita 1932: 226
-"- Suomen pirtti sanan äänteellisistä tuntomerkeistä 1932: 396
-"- Erään leivonnaisen nimestä 1933: 178
-"- Vieras esikuva karjala-aunuksessa ja vepsässä 1933: 360
-"- Aunuksen -rn- > -r- 1933: 459
-"- Entisen Käkisalmen läänin alueen aikaisemmasta kielimuodosta 1934: 254
-"- Patvaska 1935: 44
-"- Parista virolaisperäiseltä näyttävästä venäjän sanasta 1936: 332
-"- Vepsän sanastoa (eteläveps. sija 'tavara') (Zusammenfassung: Wepsische Wortkunde) 1936: 442
-"- Ivar Westman Nyländska önamn I 1936: 476
-"- Eräästä Puumalan pitäjän paikannimestä (Zusammenfassung: Über einen Ortsnamen im Kirchspiel Puumala; Zusatz zu dem Aufsatz über einen Ortsnamen im Kirchspiel Puumala) 1937: 311, 405
-"- Martti Airilan 60-vuotispäivänä 7. III. 1938 1938: 1
-"- Nuosjärven nimestä (Zusammenfassung: Über den Namen Nuosjärvi) 1938: 222
-"- Juhani Ahon lastu "Pienehkö, pyöreä, pehmeähkö" (Zusammenfassung: Juhani Ahos Novelle "Pienehkö, pyöreä, pehmeähkö") 1939: 82
-"- Eräs lyydiläis-vepsäläinen äänneilmiö (Zusammenfassung: Über eine lüdisch-wepsische Lauterscheinung) 1939: 377
-"- Viljo Nissilä Vuoksen paikannimistö I 1939: 508
-"- Henkilönnimi Uskali (Résumé: Fi. Uskali, nom de personne) 1940: 32
-"- Prof. Niemisen arvostelun johdosta 1940: 384
-"- Prol. Niemisen jatkoarvostelun johdosta 1941: 136
-"- Balticofennica (Résumé: Balticofennica) 1941: 206
-"- Johdin -ali ja Uskali (Résumé: Le suffixe -ali et Uskali) 1941: 211
-"- Äänisen tienoon paikannimiä (Résumé: Noms de lieux des parages du lac Onega (Ääninen en finnois)) 1941: 323
-"- Itä-Karjalan paikannimiä (Résumé: Noms de lieu en Carélie orientale) 1942: 160
-"- Karjalan jälgi 'maanosa, tila' 1942: 164
-"- J. J. Mikkola Lännen ja idän rajoilta 1942: 189
-"- Sisso (Sissonen) ja sissi (Résumé: Sisso (Sissonen) et Sissi) 1942: 267
-"- Huomioita Venäjän paikannimien oikeinkirjoituksesta 1942: 338
-"- Uudelleen Sisso ja sissi (Oikaisu) (Résumé: De nouveau Sisso et sissi) 1943: 108
-"- "Ei tämän kautta" 1943: 236
-"- Inkerin runojen paasto (Résumé: Le mot paasto des poèmes ingriens) 1943: 300
-"- Maisema (Résumé: Le mot finnois maisema) 1945: 200
-"- Paikka ja palkka (Résumé: Les mots finnois paikka et palkka) 1945: 409
-"- Arveluja seikka sanan alkuperästä (Résumé: Conjectures concernant l'origine du mot finnois seikka) 1946: 129
-"- Puruvesi (Résumé: Le nom de lieu Puruvesi) 1946: 133
-"- J. J. Mikkola [in memoriam] 1946: 270
-"- Paavo Ravila Johdatus kielihistoriaan 1946: 282
-"- Vokaaliharmonia lainasanoissa (Résumé: L'harmonie des voyelles dans les mots d'emprunt) 1946: 454
-"- Jäkälä sanan arvoitus (Résumé: L'énigme du mot jäkälä) 1948: 108
-"- Slaavilaiset lainasanamme todennäköisyyslaskelmien valossa (Résumé: Nos mots d'emprunt slaves à la lumière du calcul des probabilités) 1950: 60
-"- Pari vähän tunnettua sanaa (Résumé: Deux mots peu connus) 1950: 262
-"- Suomen taivas ja sen liettualainen vastine (Résumé: Le finnois taivas 'ciel' et son équivalent lituanien) 1950: 328
-"- Miten itämerensuomalaiset kielet korvaavat slaavilaisen i:n? (Zusammenfassung: Die Wiedergabe des slav. i im Ostseefinn.) 1951: 424
-"- Etymologisia poimintoja (Zusammenfassung: Etymologische Beobachtungen) 1952: 30
Kalima, Jalo - Tilk, J. Suomalais-venäläisiä kosketuksia 1911: 130
Kallas, Oskar Kuinka äidinkieli katoaa Lutsin virolaisilta 1900: 109
Kallio, A. Partitiivin käytäntö partitiivisanojen keralla 1883: 131
Kallio, Ilmo - Tunkelo, E. A. "Kautta N. N." 1916: 79
Kallio, Jussi Toiset lauseopin ja semantiikan päivät 1973: 374
-"- Lauseet järjestyksen kourissa: lauseopin arkiston kaksi vuosikymmentä (Summary: The Syntax Archives - 20 years old) 1987: 314
-"- Kielen kolkuttelua (Terho Itkonen Kielen kärjeltä) 1988: 536
Kallio, O. A. Suomalaisen Tiedeakatemian Pöytäkirjat ja esitelmät 1910 I, ss. 1 - 16 [kielenarvostelu] 1912: 14
-"- Miten on sanottava? 1918: 137
Kallio, O. A. - Saarimaa, E. A. Nordahl Rolfsen Maailman historia. Suom. Santeri Ivalo [kielenarvostelu] 1909: 135
Kallio, Pekka Pune 1900: 48
Kallio, Petri Suomen kielen kivikautisista lainasanakerrostumista (Summary: Stone age loanword strata in Finnish) 1995: 380
-"- Uralilaisten alkuperä indoeuropeistisesta näkökulmasta 1997: 74
-"- Suomi(ttavia etymologioita) 1998: 613
Kallioinen, Vilho Näytteitä Nummen pitäjän murteen sävelkulusta (Résumé: Remarques sur l'intonation du dialecte de Nummi) 1958: 48
-"- Aurélien Sauvageot 70-vuotias 1967: 401
-"- Suomen kysymyslauseen intonaatiosta (Résumé: Remarques sur l'intonation de la phrase interrogative en finnois) 1968: 35
-"- Onko strukturaalinen kielenhuolto mahdollista? 1968: 106
-"- Uusi suomen kielen oppikirja (Osmo Hormia Lärobok i finska) 1969: 78
-"- Tarkoite rakenneanalyysin lähtökohtana (Résumé: Le signifié comme point de départ d'une analyse structurale) 1971: 42
Kalliokoski, Jyrki Katteettomia lupauksia (Timo Joenpelto Aleksis Kiven Nummisuutarit) 1985: 91
-"- Ajan tasalla (Bernard Comrie Tense) 1988: 305
-"- Czeslaw [*!*] Kudzinowski 1908 - 1988 1988: 528
-"- Tekstinosien välisten suhteiden kuvaamisesta (Summary: On describing textual relations) 1989: 504
-"- Stilistiikan oppikirja kielen- ja kirjallisuudentutkijoille (Language, discourse and literature: an introductory reader in discourse stylistics. Toim. Ronald Carter ja Paul Simpson) 1990: 89
-"- Tautologinen rinnastus: tyylihistoriasta pragmatiikkaan (Summary: Tautological coordination: a pragmatic approach to historical stylistics) 1990: 180
-"- Tyylintutkimuksen käsikirja (Katie Wales A dictionary of stylistics) 1991: 206
-"- Tekstilingvistisiä ja tyylillisiä havaintoja Uuden testamentin suomennosehdotuksen kieliasusta 1991: 228
-"- Kulttuurit kohtaavat, kieltä on käytettävä: kirjoituksia kulttuurienvälisestä kommunikaatiosta (The pragmatics of international and intercultural communication. Toim. Jan Blommaert ja Jef Verschueren. - Communication and discourse across cultures and languages. Toim. Kari Sajavaara, David Marsh ja Tellervo Keto. - Acquisition of language - acquisition of culture. Kielen ja kulttuurin omaksuminen. Toim. Heikki Nyyssönen ja Leena Kuure) 1994: 162
-"- Koodinvaihto ja keskustelun moniäänisyys (Summary: Codeswitching and polyphony in conversation) 1995: 2
-"- Rinnastuksen aarreaitta (Paavo Pulkkinen Suomen kielen kopulatiivikonjunktiot) 1995: 119
-"- Tekstistä toimintaan (Pirjo Karvonen Oppikirjateksti toimintana) 1996: 599
-"- Mikä ei ole pragmatiikkaa? (Jef Verschueren, Jan-Ola Östman & Jan Blommaert (toim.) Handbook of pragmatics. The manual. - Jef Verschueren, Jan-Ola Östman & Jan Blommaert (toim.) Handbook of pragmatics. 1995 installment. - Jef Verschueren, Jan-Ola Östman, Jan Blommaert & Chris Bulcaen (toim.) Handbook of pragmatics. 1996 installment.) 1997: 641
-"- Kun-konjunktion semantiikkaa ja tekstilingvistiikkaa (Ilona Herlin  Suomen kun) 1999: 134
-"- Monikielinen Suomi ja suomen kielen tutkimus. Virkaanastujaisesitelmä Helsingin yliopistossa 13. lokakuuta 1999  2000: 71
Kalliokoski, Jyrki - Helasvuo, Marja-Liisa - Laitinen, Lea Suomen murteiden ja yleiskielen syntaksin ja koheesiokeinojen vertailua (Osmo Ikola, Ulla Palomäki ja Anna-Kaisa Koitto Suomen murteiden lauseoppia ja tekstikielioppia) 1991: 64
Kalliokoski, Jyrki & Sorjonen, Marja-Leena "Tästä asiasta me ei oikeestaan vielä tiedetä mitään" — Auli Hakulinen 60 vuotta 2001: 133
Kálmán, Béla Suomalais-ugrilainen kielitiede Unkarin yliopistoissa 1955: 264
-"- Vogulia tutkimassa 1959: 411
-"- Unkarilaisten sukunimien synty (Résumé: L'origine et l'évolution des noms de famille hongrois) 1961: 294
-"- Vogulin muoto-oppia (Matti Liimola Zur historischen Formenlehre des Wogulischen I) 63. 397
-"- Vogulien kohtalolaulut (Zusammenfassung: Die wogulischen Schicksalslieder) 1979: 110
-"- Obinugrilaisten aineistojen julkaiseminen (Summary: The editing and publication of data collections in the Ob-Ugric languages) 1988: 179
Kangas, Aino Iho ja ihana (Résumé: Finn. iho 'cutis' et ihana 'amoenus', ihata 'convoiter') 1956: 129
Kangas, Tove ks. [Skutnabb-]Kangas, Tove
Kangas, Urpo Suomen kieli oikeustieteen kielenä 2001: 274
Kangasharju, Helena
 Kielentutkimuksen ja keskustelunanalyysin suhteesta. Väitöksenalkajaisesitelmä Helsingin yliopistossa 10. kesäkuuta 1998  1998: 407
Kangasmaa-Minn, Eeva Eräitä lauseanalyysin lievekysymyksiä (Zusammenfassung: Einige Randfragen der Satzanalyse) 1967: 281
-"- Verbaalilauseen perusrakenteesta (Zusammenfassung: Zur Grundstruktur des Verbalsatzes) 1971: 255
-"- Deverbaalien lausedynamiikkaa (Summary: Syntactic functions of deverbal nouns in Finnish) 1980: 289
-"- Lauseoppia nykysuomeksi (Auli Hakulinen ja Fred Karlsson Nykysuomen lauseoppia) 1982: 208
-"- Tutkimus suomen lohkolauseesta (Pentti Leino Suomen kielen lohkolause) 1985: 88
-"- Suomen verbi-ilmausten kvantiteetista ja kvaliteetista (Summary: Quantitative and qualitative aspects of the Finnish verb expressions) 1985: 429
Kangasmaa-Minn, Eeva - Rautala, Helena Valma Yli-Vakkuri 60 vuotta 1995: 426
Kangasniemi, Heikki "Miten Alma-täti voi?" (Summary: Frame theory of deontic and dynamic modality) 1987: 138
-"- Mihin Virittäjä on virittänyt? 1988: 266
-"- Suomen kielen "universaalikielioppi" (Helena Sulkala ja Merja Karjalainen Finnish) 1993: 260
-"- Formalisoituja merkityksiä (Ronnie Cann Formal semantics. An introduction) 1995: 136
Kankaanpää, Salli Kuuluuko terveen järjen ääni luettavuusongelmien yli? 1984: 260
-"- Kirjeiden kirjoittamisen sosiaalisia käytänteitä (David Barton & Nigel Hall (toim.): Letter writing as a social practice, 2000) 2001: 347
Kankaanpää, Salli & Mäntynen, Anne Kansainvälinen konferenssi genresta 2001: 472
Kannisto, Artturi Väärä vertailutila 1897: 69
-"- Vertailutilat 1897: 109
-"- Kirjakielemme futuurista 1898: 73
-"- Platon Sokrateen puolustuspuhe. Suom. K. G. Aminoff [kielenarvostelu] 1898: 82
-"- Elatiivin käyttäminen 1898: 85
-"- Huomioonotettava ehdotus helsinkiläisille [kadun ja talon numeron nimittämisestä osoitteessa] 1898: 105
-"- Kalle Kajander Kun talonpojasta tuli herra [kielenarvostelu] 1899: 44
-"- Kokonaiskohde n-päätteisenä 1899: 78
-"- Totaalinen predikaatintäyte 1899: 78
-"- Paikallissijoja jne. 1899: 79
-"- Sanajärjestys 1899: 79
-"- Vertailutilat 1899: 79
-"- Johdosta, kanssa, kautta 1899: 79
-"- Eli: tahi: vai 1899: 80
-"- "Sitä" predikaatintäytteenä 1899: 92
-"- "Yksi" ja partitiivinen elatiivi 1899: 92
-"- Ensimmäistä nimitapaa jne. 1899: 133
-"- Kansanvalistus-seuran Kalenterin ristimänimistöstä sananen 1900: 9
-"- Suomen ja venäjän kielten menneen-ajan muodot 1900: 15
-"- Sitä virkakieltä! 1900: 29
-"- Antaa jälkeen, antaa perään 1900: 29
-"- Omistusliitteistä 1900: 30
-"- Persoonapronomineja 1900: 30
-"- Johtosääntö kenttäpalveluksesta. Suom. M. v. Nandelstadh [kielenarvostelu] 1900: 45
-"- F. A. Ottelin Maanviljelyskalenteri Suomenmaalle 1900 [kielenarvostelu] 1900: 75
-"- Eräs adessiivikonstruktsioni 1900: 98
-"- Vastakohta 1900: 100
-"- Vakuutus ja vakaumus 1900: 100
-"- Varottava esimerkki 1900: 135
-"- "Konstit on monet" 1900: 136
-"- Kansanjohdannaisia 1900: 137
-"- Eräs oikeinkirjoituskysymys 1901: 70
-"- Ajattelematonta ajatusviivan käyttöä 1906: 121
-"- Pari oikeinkirjotuskysymystä 1907: 89
-"- Gustav Frenssen Hilligenlei. Suom. Volter Kilpi [kielenarvostelu] 1907: 140
-"- Edellisen [= Volter Kilven kirjoituksen "Maallikon kielimietteitä"] johdosta 1907: 168
-"- Aarne Orjatsalo Viettelijä [kielenarvostelu] 1908: 24
-"- Apostolien Tekoja ja Johanneksen Ilmestys. Suomalaisen Raamatunkäännöskomitean tekemä suomennos [kielenarvostelu] 1908: 35
-"- Maurice Maeterlinck Mehiläisten elämä. Suomennos [kielenarvostelu] 1910: 110
-"- Kansankielen sanakirjatyö on saatettava päätökseen 1914: 121
-"- A. M. Tallgren Mathias Aleksanteri Castrén 1914: 177
-"- Kieliaineksen keruu kuuntelun mukaan 1915: 69
-"- "Kalle Kölliskö 50 vuotta" 1915: 90
-"- Pari reunamuistutusta Ahlqvistin "Wogulisches Wörterverzeichnis'iin" 1919: 72
-"- Elävät kuvat pois! Sijaan elokuvat! 1927: 137
-"- Sanojen selvittelyä 1933: 417
-"- Professori Frans Äimän paarien ääressä 1936. V. 19 1936: 359
-"- Jooseppi Szinnyei 80-vuotias (Zusammenfassung: Josef Szinnyei 80 Jahre) 1937: 133
-"- Henkilökohtainen muistelma Jooseppi Szinnyeistä 1937: 236
-"- Bernhard Munkácsi [in memoriam] (Zusammenfassung: Bernhard Munkácsi [in memoriam]) 1937: 332
-"- Suomalais-ugrilaisen Seuran julkaisutoiminnasta 1938: 465
-"- Suomalais-unkarilaisen sanakirjan hankkeita 1860-luvulla (Zusammenfassung: Vorbereitungen zu einem finnisch-ungarischen Wörterbuch in den 1860er Jahren) 1939: 188
-"- Ei lähestulkoonkaan (Zusammenfassung: Ei lähestulkoonkaan 'bei weitem nicht') 1942: 272
Kannisto, Artturi - Merikallio, Lauri ym. Puutarhasanastoa 1908: 141; 1909: 23
Kannisto, Artturi - Paksula, Matti Kansanjohdannaisia 1899: 48
Kannisto, Artturi - Posti, Lauri Professori Lauri Kettusen liivin sanakirjan valmistumisen johdosta 1938: 468
Kannisto, Artturi - Tunkelo, E. A. Ruotsinvoittoista adessiivin käyttämistä 1897: 109
-"- Ruotsinvoittoista elatiivin käytäntöä 1897: 109
-"- Persoonaton muoto väärässä merkityksessä 1900: 135
-"- Poimintoja "Lakimiehen" kielestä 1911: 67
Kannisto, Artturi ym. Uusi loinenko? 1900: 82
7. kansainvälisen fennougristikongressin osanottajien vetoomus Venäjän federaation korkeimmalle neuvostolle 1990: 472
Kansanaho, Matti Suomen sanojen ensiesiintymä "Variarum rerum vocabulassa" 1965: 59
Kansanperinnekomitean mietintö 1951: 183
Kantinkoski, Hannu Ostjakin etelämurteiston vokaaliharmoniasta (Edith Vértes Die morphonematische Untersuchung der ostjakischen Vokalharmonie) 1978: 380
-"- Uutta etäsukukielten syntaksista (Raija Bartens Synteettiset ja analyyttiset rakenteet lapin paikanilmauksissa. - Raija Bartens Mordvan, tseremissin ja votjakin konjugaation infiniittisten muotojen syntaksi) 1982: 88
Kantola, Pirkko Eräistä vyötärön nimityksistä (Résumé: De certains noms finnois de la taille) 1958: 148
Karemo, Kaarina Näytevihosta käytävän keskustelun pohjaksi 1973: 261
-"- Paremmin sanoen 1975: 122, 323
Karhu, Anna Kansainvälinen viestijä tarvitsee vankan kielioppipohjan 1993: 474
Karhu, Jarna: Eläinaiheiset luonnonkasvien nimet kansankielessä (Summary: Animal themes in vernacular names of wild-growing plants) 1998: 184
Karihalme, Oili Rajansa sanoilla (Jouko Vesikansa Täsmennyssanasto) 1977: 348
-"- Muotoilun teoriasanaston termistyminen 1997: 251
Karjalainen, K. F. Pieniä lisäpiirteitä Kalevalaan 1897: 17
-"- Eteläostjakkien karhumenoista 1914: 82
Karjalainen, Kustaa - Alava, Vihtori Kertomus matkastamme Tverin Karjalassa kesällä 1895 1919: 121
Karjalainen, Merja "Täällä on hirviö, leikisti." Kolmi- ja nelivuotiaiden päiväkotilasten keskustelut 1997: 257
Karling, Adolf Oikeinkirjotus-jupakkaa 1905: 82
Karlsson, Fred Suomen yleiskielen segmentaalifoneemien paradigma (Summary: The paradigm of standard Finnish segmental phonemes) 1969: 351
-"- Pari sanaa generatiivista fonologiasta 1972: 178
-"- Morfologian asema generatiivissa kieliopissa (Ferenc Kiefer Swedish morphology) 1973: 76
-"- Suomen partisiippien ja relatiivilauseiden suhteista (Summary: On the relationships between participles and relative clauses in Finnish) 1973: 215
-"- Logiikkaa lingvisteille (Jens S. Allwood, Lars-Gunnar Andersson ja Östen Dahl Logik för lingvister) 1973: 302
-"- Suomen vokaalienvälisestä tavurajasta 1973: 369
-"- Fennistiikan tieteenparadigmasta ja sen ohjausvaikutuksesta 1975: 179
-"- Syntaktisten kongruenssijärjestelmien luonteesta ja funktioista (Summary: On the nature and functions of syntactic concord systems) 1977: 359
-"- Viivästynyt kielenkehitys tutkimuksen kohteena (Matti Leiwo Kielitieteellisiä näkökohtia viivästyneestä kielenkehityksestä) 1978: 299
-"- Dependenssikielioppi ja sen sovellus suomen kieleen (Kalevi Tarvainen Dependenssikielioppi. - Kalevi Tarvainen Suomen kielen lauseenjäsennys dependenssikieliopin mukaan) 1979: 64
-"- Viittomakielen peruspiirteet (Eino Savisaari ja Antti Vanne Viittomakieli: johdatus kielen olemukseen ja käyttöön) 1980: 68
-"- Jaakon painia 1993: 676
-"- Taivutustyyppejä ja partitiivia koskeva täsmennys 1995: 247
-"- Kommentteja Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen tutkimuspoliittiseen ohjelmaan 1996: 434
-"- Vuosien 1906-1915 kielioppikomitean mietinnön vastaanotto (Summary: The response to the report of the 1906-1915 Committee on Grammar) 1998: 2
Karlsson, Fred - Hakulinen, Auli Suomen akkusatiivi: funktionaalinen näkökulma (Summary: The Finnish accusative: a functional view) 1975: 339
-"- Neljäs pohjoismainen lingvistikokous 1978: 182
Karlsson, Fred - Lehtonen, Jaakko "Alkukahdennuksen" puolesta 1977: 319
Karlsson, Göran Havaintoja monikon käytöstä kolmessa suomen kielen nominiryhmässä (Zusammenfassung: Beobachtungen über die Verwendung des Plurals in drei Gruppen von finnischen Nominen) 1957: 237
-"- Objektia koskevaa keskustelua 1958: 302
-"- Suomen kielen predikaatin numeruksesta kardinaalilukusanan ollessa subjektina (Résumé: Du nombre du verbe en finnois lorsque le sujet est un nombre cardinal) 1959: 356
-"- Suomen kielen subjekti- ja predikaattikysymyksiä (Zusammenfassung: Über Fragen des Subjekts und Prädikats in der finnischen Sprache) 1963: 40
-"- Piirteitä suomen yleiskielen kehityksestä 1900-luvulla (Zusammenfassung: Einige Züge aus der Entwicklung der finnischen Gemeinsprache im 20. Jahrhundert) 1965: 9
-"- 'Akkusatiivi' suomen kieliopin terminä (Zusammenfassung: 'Akkusativ' als Fachausdruck der finnischen Grammatik) 1966: 16
-"- Eräitä huomioita suomen predikatiivin sijasta ja luvusta (Zusammenfassung: Einige Beobachtungen über Kasus und Numerus des Prädikativs im Finnischen) 1967: 268
-"- Nykytilanne suomalais-muunkielisten ja muunkielis-suomalaisten sanakirjojen alalla 1972: 427
-"- Suomen sananmuodostuskeinot pienen kontrastiivisen tarkastelun valossa 1976: 294
-"- Irrallisen infinitiivin akkusatiiviobjekti (Zusammenfassung: Das Akkusativobjekt des freien Infinitivs) 1979: 179
-"- Sitä predikatiivina (Zusammenfassung: Sitä als Prädikativum) 1979: 352
Karlsson, Timo Kveenin puhujia Finmarkun Porsangissa 1995: 429
Karppanen, Esko Kielenhuolto ja normatiivinen retoriikka 1988: 533
Karsten, T. E. Kunta 1906: 89
Karttunen, Kalle - Godenhjelm, B. F. - Varmanen, Väinö Kansa murrehavaintojen tekijänä 1908: 63
Karttunen, Uuno Emil Frommel Pappismiehen muistelmia. Suom. Severi L. [kielenarvostelu] 1898: 53
-"- Samuli Kustaa Bergh 1900: 1
-"- Eesti üliõplaste seltsi album. Neljas leht 1900: 28
-"- T. Sander Eesti kirjanduse ajalugu. I jagu: rahwaluule 1900: 113
-"- Sirwilauad, Eesti rahwa tähtraamat 1901 aasta jaoks 1900: 113
-"- Eesti üliõplaste seltsi album. Viies leht 1901: 12
-"- Katsaus Kotikielen seuran vaiheihin vv. 1876 - 1901 1901: 17
-"- Silmäys Viron sanomalehdistön vaiheisiin 1902: 1
-"- Vastaukseksi hra J. Tilkin oikaisuun 1902: 48
-"- Eesti üliõplaste seltsi album. Seitsmes leht 1903: 30
-"- Sirwilauad. Eesti rahwa tähtraamat 1903 aasta jaoks 1903: 30
-"- Pieni lisätieto Samuli Kustaa Berghistä 1903: 125
-"- "Katsoa perään" 1904: 139
Karvinen, Väinö Venäläisiä lainasanoja 1908: 58
-"- Muutamia kansanjohdannaisia kansanmurteissa 1908: 59
-"- Poimintoja 1880-luvun kirjakielestä 1917: 56
Karvonen, Daniel Vaikeita sijamuotoja suomen kielen ajanilmauksissa 1994: 453
Karvonen, Hannes IV nimitapa [Pohjois-Karjalan murteissa] 1906: 128
[Hiidenmaa] Rantalainen, Pirjo Uusi raakile komeassa sanakirjasarjassa (Nykysuomen oikeinkirjoitussanakirja. Toim. Rauni Vornanen) 1983: 268
[Hiidenmaa] Karvonen, Pirjo Unelma paremmasta eilisestä: harha menneisyyden puhtaasta kielestä 1993: 88
-"- Tekstilajit tilastolukuina (Douglas Biber Variation across speech and writing) 1993: 266
-"- Vastine Heikki Hurtalle: polemiikkia vai pohdintaa? 1993: 444
-"- Millaista kielentuntemusta tulisi opettaa peruskoulussa ja lukiossa? 1993: 489
-"- Mistä puhutaan, kun puhutaan teksteistä? 1995: 545
-"- Kirjoittamaan oppii tekstejä analysoimalla (Eija Ventola & Anna Mauranen (toim.) Academic writing. Intercultural and textual issues) 1997: 636
Karvonen, Pirjo 1999- ks. Hiidenmaa, Pirjo
Katvela, Irma Etsiä-sanueen semantiikkaa (Zusammenfassung: Über die Semantik der Wortfamilie etsiä) 1962: 153
Katz, Hartmut Kalajas, enojas: erään johtimen etymologiasta 1987: 209
Kauhanen, Heljä  Muistelmia Lauri Hakulisesta opettajana 1999: 604
Kaukamaa, L. I. Runonkeräyksen alkuvaiheet Satakunnassa 1934: 11
Kaukonen, Toini-Inkeri Sarka ja kangas vanutetun villakankaan nimityksinä (Zusammenfassung: Sarka und kangas als Benennungen von Lodentuch) 1962: 329
Kaukonen, Väinö Väinö William Salminen [in memoriam] 1947: 280
-"- Uskoa ja uskon puutetta (Jouko Hautala Lauri Lappalaisen runo. - Jouko Hautala Hiiden hirven hiihdäntä) 48: 377
-"- Kalevalan kosmogonia (Résumé: La cosmogonie du Kalevala) 1955: 99
-"- Kasimir Leinon varhaisin runovihko (Résumé: Les premiers poèmes de Kasimir Leino) 1962: 7
-"- "Papin perhe" taitekohtana Minna Canthin kirjailijantiellä (Résumé: La pièce Papin perhe (La Famille du Pasteur), un jalon de la carrière artistique de Minna Canth) 1962: 424
-"- Kalevipoegin tekstikriitillinen laitos (Fr. R. Kreutzwald Kalevipoeg. Tekstikriitiline väljaanne ühes kommentaaride ja muude lisadega I) 1962: 457
-"- Juhani Ahon runo "Tytön kirkossa käynti" (Zusammenfassung: Juhani Ahos Gedicht "Tytön kirkossa käynti") 1964: 40
-"- Lapsuudenkodin kaipuu Kasimir Leinon lyriikan tunneaineksena (Zusammenfassung: Die Sehnsucht nach dem Vaterhaus als Gefühlselement in der lyrik Kasimir Leinos) 1967: 39
-"- Opettajain merkinnät ylioppilasaineissa 1968: 360
-"- Kantelettaren runo "Suomettaren kosiat" (Zusammenfassung: Das Kanteletar-Gedicht "Die Freier der Suometar") 1971: 297
-"- Suomi Lönnrotin Kalevalassa (Zusammenfassung: Suomi in Lönnrots Kalevala) 1974: 167
-"- Kalevalan-vastaisuus sodanjälkeisessä kansanrunoudentutkimuksessa (Zusammenfassung: Die Kalevala-Feindlichkeit in der Nachkriegs-Folkloristik Finnlands) 1979: 120
-"- Kalevala ja kirjallisuuden teoria (Zusammenfassung: Das Kalevala und die Literaturtheorie) 1979: 343
-"- Myöhäsyntyistä Kalevalan eksegetiikkaa (Aimo Turunen Kalevalan sanat ja niiden taustat) 1980: 262
-"- Kansanrunous ja perinne 1982: 347
-"- Sampo runouden symbolina ja myyttinä 1983: 86
-"- Nihil est; de nihilo nihil fit 1983: 553
Kaukoranta, Toivo Tiedustelua suomalaisista lintujen nimistä 1911: 51
-"- Naisensa surmaajan "umpiruotsalaisen uroon" balladi 1911: 76
-"- Suojärven ketsoi [*!*] 'rengas; työseura' 1911: 128
-"- Tiedot suomensukuisista kansoista maantieteen oppikirjoissa 1915: 64
-"- Airikin tie (Résumé: Airikintie) 1951: 275
Kaukoranta, Toivo - Maliniemi, Aarno (julk.) Vähäkyröläisen talonpojan Heikki Yrjänänpoika Pukin suomenkieliset muistiinpanot vuosilta 1664 - 1684 1927: 110
Kaukoranta, Väinö Helsingissä tammikuun 3. ja 12. päivän välisenä aikana 1931 pidettyjen äidinkielen opettajain kurssien pöytäkirjat 1931: 341
Kaukovalta, Kyösti Muutamien 1600-luvun historiaan kuuluvain nimitysten kääntämisestä suomeksi I 1916: 50
Kaukovalta, Kyösti - Koskimies, A. V. Vanhoja suomenkielen näytteitä 1917: 119
Kauppi, Lea Ei joko – tai, vaan sekä – että 2001: 271
Kauppinen, Anneli Lapsenkin kieli on kieltä (Thord Erasmie Lapsen kielellinen kehitys. Suom. Mirja Rutanen) 1972: 353
-"- Kielen oppimisen lainalaisuudet (David McNeill The acquisition of language. - Paula Menyuk The acquisition and development of language) 1974: 199
-"- Kuka opettaisi kielenkäyttöä (Kouluikäisten kieli. Äidinkielen opettajain liiton vuosikirja XXII) 1975: 432
-"- Kuinka negaatio kasvaa (Summary: The development of negation) 1982: 140
-"- Mihin suuntaan äidinkielen koetta voitaisiin kehittää? 1983: 434
-"- Lukiolaisten käsityksiä kielen normien perusteista 1985: 417
-"- Koulukielioppi - elämänhallintaa ja systeemin löytämisen iloa 1997: 575
-"- Teoriaa ja sovelluksia kielen omaksumisesta kiinnostuneille (Paul Fletcher & Brian MacWhinney [toim.]: The handbook of child language) 1998: 290
-"- Puhekuviot, tilanteen ja rakenteen liitto. Väitöksenalkajaisesitelmä Helsingin yliopistossa 26. syyskuuta 1998 1998: 593
Kauppinen, Merja Mitä kaikkea tekstiin mahtuukaan (Lopussa teksti. Toim. Riitta Korhonen, Martin Kusch ja Hartmut Schröder) 1993: 271
Kauppinen, Sirppa Monikon ensimmäinen persoona 1979: 164
-"- Ylioppilastutkinnon äidinkielen kokeen uudistamisesta 1982: 355
-"- Mihin tunnit kadonneet? 1984: 376
Kecskeméti, István Nykyunkarin sanakirja ja verbiprefiksit 1964: 72
-"- Uutta tataarin murteista (Materialy po tatarskoj dialektologii 2) 1964: 89
-"- Unkarilaisia kielitieteen kurssikirjoja (Egyetemi Magyar Nyelvészeti Füzetek) 1964: 392
-"- Norjanlapin sanaston alkuperästä 1967: 135
-"- Lappalaista folklorea unkariksi (A varázsdob és a látó asszonyok. Lapp népmesék) 1967: 156
Kecskeméti, István - Paunonen, Heikki Eläinsadut Suomalais-ugrilaisen Seuran julkaisuissa 1968: 199
Keinonen, Arvo Helähdys vai heläys, helähdyttää vai heläyttää? 1947: 407
-"- Sanoja ja asioita (Verba docent. Juhlakirja Lauri Hakulisen 60-vuotispäiväksi 6. 10. 1959. Toim. Pertti Virtaranta, Terho Itkonen ja Paavo Pulkkinen) 1960: 39
-"- Uusi ruotsalais-suomalainen sanakirja (Lauri Hirvensalo ja Nils Hedlund Ruotsalais-suomalainen sanakirja) 1961: 235
-"- Paremmin sanoen 1975: 236, 466
Keipi, Laura Nuhdella (Zusammenfassung: Finn. nuhdella 'tadeln') 1958: 332
-"- Rangaista sanueen merkitysoppia (Résumé: Des significations du mot rangaista) 1959: 374
Kelomäki, Tapani  Asiatyyliharjoitus 1992: 262
-"- Onko Hilja Haahti subjekti vai mielikirjailijani? (Väitöksenalkajaisesitelmä Helsingin yliopistossa 9.1.1998) 1998: 93
-"- Huomautuksia teoreettisen syntaksin käytäntöön (Summary: The theoretical basis of syntax) 1999: 52
-"- Suurehko kertomus (Esa Itkonen  Kirjoituksia kielitieteestä, filosofiasta, historiasta ja politiikasta) 1999: 496
-"- Lisähuomautuksia teoreettisuuden käytäntöön 2000: 269
-"- Ymmärryksen ymmärrystä   (Summary: Phenomenology and linguistics) 2001: 362
-"- Merkillinen merkitys (Anu Airola, Heikki J. Koskinen & Veera Mustonen (toim.): Merkillinen merkitys, 2000) 2001: 665
Kemiläinen, Arvi Suomenkieliset sukunimet yliopistossamme 1905: 121
-"- Kansanjohdannaisia 1906: 14
-"- Kansakirjasto 1906: 15
-"- Vieraskielisten sanain oikeinkirjotuksesta 1906: 115
-"- Instruktiivin käyttö laajenemassa 1907: 111
-"- Edvard Gylling Maanviljelystyöväen taloudellisista oloista Ikaalisten pitäjässä v. 1902 [kielenarvostelu] 1908: 136
Kemiläinen, Arvi - Ojansuu, Heikki Maamies: maanmies 1906: 15
-"- Olisiko kotkat sana luettava jne. 1906: 30
-"- Hauska analogiamuodostus 1906: 31
-"- V. A. Koskenniemi Runoja [kielenarvostelua] 1907: 111, 113
Kemppainen, Lasse Mikä on äidinkielen opetuksen tila? 1993: 679
Kepsu, Saulo Nimistöntutkimuksen uusia näkökulmia (Synvinklar på ortnamn. Toim. Kurt Zilliacus) 1974: 98
-"- Karjalan nimet (Viljo Nissilä Suomen Karjalan nimistö) 1977: 224
-"- Nimestäjän ja nimistöntutkijan matkaa: Viljo Nissilä täyttänyt 80 vuotta (Zusammenfassung: Viljo Nissilä 80 Jahre) 1983: 305
-"- Suomalaiset etunimet (Eero Kiviniemi Rakkaan lapsen monet nimet: suomalaisten etunimet ja nimenvalinta) 1984: 231
-"- Kiviniemi kuusikymppinen 1997: 86
Keravuori, Kyllikki Lingvisti luokassa (J. McH. Sinclair ja R. M. Coulthard Towards an analysis of discourse. - P. Riley Discursive and communicative functions of non-verbal communication) 1978: 193
Keresztes, László Käsi- ja oppikirja unkarin kielen historiasta (István Papp Unkarin kielen historia) 1971: 333
-"- Mordvalaista kielitieteen tutkimusta (Zusammenfassung: Mordwinische Linguistik) 1988: 184
Kertomus Saneen toiminnasta 24. 2. 1965 - 9. 2. 1966 1966: 224
Ketonen, Oiva Kielioppi ja kokemus 1975: 195
Kettunen, Kimmo Automatiikkaa kielentutkijalle (Fred Karlsson Linguistic computer corpora and programs at the University of Helsinki. - Fred Karlsson Beta-järjestelmä) 1986: 115
Kettunen, Lauri Kansanjohdannaisia ja merkityksen muutoksia 1906: 59
-"- Mikä on alkuperäisin ollut kin partikkelin loppukonsonantti? 1907: 133
-"- Elias Lönnrot Virossa v. 1844 1908: 1
-"- Muistelmia Skandinaavian suomalaismetsiltä 1908: 45, 71
-"- Oppikirjojemme kielenpuhtautta valvomaan! [lähinnä arvostelua Pallin-Schybergsonin "Uuden ajan historian oppikirjan" suomennoksen kielestä] 1908: 157
-"- Vaikutelmia Virosta 1909: 1
-"- Vastaus "mieleen johtuneeseen kysymykseen" 1909: 23
-"- Eduard Wilde Mahtran sota. Suom. Lilli Rainio [kielenarvostelu] 1909: 39
-"- Riippua verbin käytöstä 1909: 68
-"- Ovatko suomalaiset entisaikoinakin "tanssineet"? 1909: 69
-"- "Vasempi" 1909: 70, 116
-"- Suomi - Suomenmaa 1909: 93
-"- Suhteemme kirjakieleen 1909: 165
-"- Väärä suhteemme kirjakieleen 1910: 57
-"- Juho Kujola Äänneopillinen tutkimus Salmin murteesta 1910: 124
-"- Viron vikerkaar < vihmkaar? 1910: 144
-"- Selma Lagerlöf Suotorpan tyttö. Suom. Maija Halonen [kielenarvostelu] 1911: 12
-"- Ilmari Kianto Punainen viiva [kielenarvostelu] 1911: 44
-"- J. Aavik Vironkielen opas 1911: 88
-"- "Muistiinpanoja tri Yrjö Wichmannin Vironkielen luennoilta" 1911: 91
-"- Martti Airila Äännehistoriallinen tutkimus Tornion murteesta 1912: 121
-"- Pikku lisä suomalaiseen kapakkaterminologiaan 1912: 135
-"- Tallinna vai Rääveli? 1913: 15
-"- Kai Donner Salmin murteen kvantiteettisuhteista 1913: 109
-"- M. Neumann Soome-Eesti Sõnaraamat 1913: 133
-"- "- - - on kaikki loppu" 1913: 137
-"- Miten eteläviron aktivin indik. preesensin päätteetön yks. 3. persona on käsitettävä? 1914: 145
-"- Rinnakkaisesta äännekehityksestä länsisuomalaisissa kielissä 1914: 163
-"- Suomen sanoista lakea, laaja ja lavia 1915: 99
-"- Suomensuvun uskonnot. IV, V. Toim. Kaarle Krohn, H. Paasonen, K. F. Karjalainen ja Uno Holmberg 1915: 104
-"- Passivin tunnuksesta 1915: 107
-"- Vieläkin lakea - laaja kysymyksestä 1915: 142
-"- Keskustelun jatkoa passivi-kysymyksen johdosta 1916: 26
-"- Passivi-kysymyksestä virinneen keskustelun jatkoksi 1916: 99
-"- Matkamuistelmia Vepsän perukoilta 1918: 38, 95
-"- Astevaihtelusta länsisuomalaisissa kielissä 1919: 36
-"- Liiallisia astevaihtelutapauksia 1920: 91
-"- Liiviläis-matkalta 1920: 111
-"- Suomen postpositsionista kera, keralla 'kanssa' 1922: 104
-"- Martti Rapola Pääpainottomain tavujen a-, ä-loppuiset vokaaliyhtymät suomen murteissa 1922: 106
-"- M. Airila ja K. Cannelin Vierasperäiset sanat 1923: 36
-"- Julius Mark Die Possessivsuffixe in den uralischen Sprachen. I Hälfte 1923: 130
-"- Miten on selitettävä suomenkielen a ~ e, ä ~ e vaihtelu? 1924: 57, 89
-"- Arvostelijan huomautukset [J. Markin teoksesta "Die Possessivsuffixe in den uralischen Sprachen. I Hälfte"] 1924: 122
-"- Substantiiviattribuutti 1925: 48
-"- Eräitä erimielisyyksiä tieteemme kysymyksissä. I. Astevaihtelu 1925: 63
-"- Eräitä erimielisyyksiä tieteemme kysymyksissä. II. Vokaalisoinnusta 1925: 108
-"- Pyyntö Virittäjän toimitukselle 1925: 131
-"- Eräitä erimielisyyksiä tieteemme kysymyksissä. III. Vepsän verbien kielteinen mennytaika (en putuske, en nägiske [*!*] muodostus). - IV. Eestin suhde säetud : seatud. - V. Sisä- ja loppuheiton suhde eestissä. - VI. Muoto-opillista, etymologista ja merkintää koskevaa. - VII. Dispositsionista ja metodista 1925: 141
-"- Geminatsionin astevaihteluhämärä 1925: 164
-"- Sisä- vai loppu-n:n kato? Vaihtelusta kiini ~ kii, tüüni ~ tüü. I [*!*] 1926: 54
-"- Martti Rapola Äännehistoriallinen tutkimus Abraham Kollaniuksen lainsuomennosten kielestä 1926: 143
-"- Yksitavuisten frekventatiivi- ja momentaaniverbien -l- etelävepsässä 1926: 183
-"- Eräs epäkohta foneettisessa kirjoitustavassamme 1926: 203
-"- Säännönmukaisuuden puutteesta kielenelämässä 1927: 14
-"- "Eikö totta?" - "Kiitos paljon." - "Lasittain." 1927: 146
-"- "Kielimestari" 1927: 147
-"- Klusiilien heikon asteen merkintä 1928: 24
-"- Oikaisu 1928: 60
-"- "Huvilasta" "asumo" 1928: 64
-"- Äidinkielen opettajille 1928: 73
-"- Ns. h:n metateesi suomen murteissa 1928: 115
-"- Suomen teeri sanasta ja sen vanhasta "astevaihtelusta" 1928: 171
-"- Pieni lisä "hyyvässä" [ = lymyssä] saneen historiaan 1928: 352
-"- Liivin ti'edõz [*!*] 'jälki' = suom. tehdas? 1929: 23
-"- Valo 'kipu' germaaninen laina? 1929: 229
-"- Eesti ja Viro 1929: 274
-"- Virittäjän Toimitukselle 1930: 461
-"- E. A. Saarimaa Huonoa ja hyvää suomea 1931: 119
-"- Eestin ensi tavun vokaalien velarisatiosta ja vokaalisoinnun iästä 1931: 249
-"- Maist. Saarimaan vastahuomautusten johdosta 1931: 275
-"- Ala-Satakunnan murteen hämäläis-lounaissuomalaisesta luonteesta 1931: 479
-"- "Suomen murteet II." Prof. Martti Rapolan arvostelun johdosta 1932: 185
-"- "Diftonginreduktio" 1933: 114
-"- Suomen käräjät 1933: 354
-"- Björn Collinder Über den finnisch-lappischen quantitätswechsel 1933: 66
-"- Liivin sanojen selityksiä 1934: 223
-"- Eino Leskinen Tulemajärven murteen vokalismi 1934: 359
-"- Keskustelua suomen kieliopista. Mietteitä ja muistutuksia lehtori Lauri Pelkosen arvostelun johdosta 1935: 194
-"- Vepsän vokaalisoinnun iästä 1935: 231
-"- Jatkokeskustelua suomen kieliopista. Lehtori Lauri Pelkosen vastauksen johdosta 1935: 306
-"- Vermlantilaisen tietomiehen Kaisa Vilhusen luotettavuudesta 1936: 83
-"- Vieläkin Kaisa Vilhusen luotettavuudesta 1936: 182
-"- Suom. halu, haluttaa (Zusammenfassung: Finn. halu, haluttaa) 1936: 223
-"- Eräistä liivin kielen merkintäkysymyksistä (Zusammenfassung: Über einige Transskriptionsfragen des Livischen) 1936: 487
-"- Vielä liivin kielen intonatioista (Zusammenfassung: Noch über die Intonation der livischen Sprache) 1937: 313
-"- Rein Nurkse Adjektiiv-atribuudi kongruentsist eesti keeles 1937: 353
-"- Johan Beronka Lappische Kasusstudien 1937: 356
-"- Tarpeetonta säännöstelyä 1938: 255
-"- E. A. Tunkelo Vepsän kielen astevaihteluttomuudesta 1938: 373
-"- Lauri Posti Über den stufenwechsel im wepsischen 1938: 384
-"- E. A. Tunkelo Pääpainottoman lyhyen ja pitkän i:n vaihteluista Itämeren-suomalaisissa kielissä 1938: 388
-"- "Mielikuvituksellinen" kehitys kainala < *kä-en ala (Zusammenfassung: Die "phantastische" Entwickelung kainala < *kä-en ala) 1939: 160
-"- Andrus Saareste Eesti Murdeatlas 1939: 268
-"- V. Niilus Valimik leivu murdetekste 1939: 272
-"- M. Toomse Ida-Vaivara murdest 1939: 272
-"- Paul Ariste Hiiu murrete häälikud 1940: 92
-"- Karjalaisen heimon ja "karjalan kielen" iästä ja alkuperästä (Zusammenfassung: Über den Ursprung und das Alter des karelischen Stammes und der "karelischen Sprache") 1940: 129, 281
-"- Puhe Kotikielen Seuran vuosikokouksessa 14. III. 1941 1941: 243
-"- Paul Ariste Hiiu murrete häälikute kvantiteedist 1941: 254
-"- Lauri Posti Grundzüge der livischen Lautgeschichte 1942: 317
-"- Pari reunamuistutusta liivin etymologioihin (Zusammenfassung: Einige Randbemerkungen zu den Etymologien der livischen Sprache) 1944: 40
-"- Keskustelu sammosta jatkuu (Zusammenfassung: Die Diskussion über "Sampo" setzt fort) 1944: 131
-"- Esimiehen avajaissanat Kotikielen Seuran vuosikokouksessa 14. 3. 44 1944: 291
-"- Höyste (Zusammenfassung: Finn. höyste) 1944: 397
-"- Vielä sana sammosta (Zusammenfassung: Nochmals Sampo) 1945: 33
-"- Esimiehen avajaissanat Kotikielen Seuran vuosikokouksessa 14. 3. 1945 1945: 269
-"- Penikulma vai peninkulma? 1945: 295
-"- Budapestissa vai Budapestissä? 1945: 296
-"- Seista vai seistä? 1945: 296
-"- Äkillinen ja äkkinäinen 1945: 629
-"- Ovatko diftongit uo, üö, ie alkuperäisiä? (Zusammenfassung: Sind die Diphthonge uo, üö, ie ursprünglich?) 1946: 19
-"- Esimiehen avajaissanat Kotikielen Seuran vuosikokouksessa 14. 3. 1946 1946: 171
-"- Aimo Turusen väitöskirja lyydiläismurteista (Aimo Turunen Lyydiläismurteiden äännehistoria I. Konsonantit) 1947: 79
-"- -uus vai -us? (Zusammenfassung: -uus oder -us?) 1947: 188
-"- Suomen murteiden katselmusta (Martti Rapola Johdatus suomen murteisiin) 1947: 309
-"- Eikö kantasuomessa ole ollut keskikielen vokaaleja? (Zusammenfassung: Gab es im Urfinnischen keine Vokale der mittleren Reihe?) 1948: 120
-"- Pieni lisä majamiehiin 1948: 164
-"- Vielä vähän kantasuomen keskikielen vokaaleista 1948: 299
-"- Astevaihtelun salaisuus (Zusammenfassung: Das Geheimnis des Stufenwechsels) 1949: 69
-"- Paavo Siron väitöskirja "Puhumista merkitsevät verbit itämerensuomalaisissa kielissä" 1949: 143
-"- Miten kansankielen sanajärjestystä on "tutkittu"? 1950: 351
-"- Vastinetta Matti Sadeniemelle 1950: 353
-"- Vielä kerran komitatiiviattribuutti 1950: 362
-"- Selvitystä astevaihteluun 1951: 222
-"- Epäsuoran kertomatavan historiaa (Osmo Ikola Viron ja liivin modus obliquuksen historiaa) 1954: 196
-"- Reitti ja hotu (Zusammenfassung: Finnisch reitti und hotu) 1955: 176
-"- Uusinta murteentutkimusta (Veikko Ruoppila Äyrämöismurteiden äännehistoria) 1955: 283
-"- Eräiden sanojen alkumerkityksiä (Zusammenfassung: Über die Urbedeutung einiger Wörter) 1956: 137
-"- Pientä lisää reittiin 1956: 157
-"- Suomen vaha 'rajakivi' (Résumé: Le finnois vaha 'borne') 1957: 91
-"- Kimalaisen etymologia (Résumé: Kimalainen 'bourdon') 1957: 94
-"- "Isuri keel" (Résumé: "Isuri keel") 1957: 124
-"- Problemaattista kantakielen genetiivissä ja paljossa muussa (Zusammenfassung: Problematisches im Genitiv der fiugr. Ursprache und in vielem anderen) 1957: 298
-"- Pieni lisä kysymykseen "mellakoihin vai mellakkoihin"? 1957: 421
-"- Vastinetta Erkki Itkoselle 1957: 428
-"- Hilkku ja hilkka (Résumé: Le finnois hilkku et hilkka) 1958: 190
-"- Uusi astevaihtelututkimus (Pertti Virtaranta Pääpainollisen tavun jälkeisen soinnillisen dentaalispirantin edustus suomen murteissa) 1960: 63
-"- Eräälle oikeakielisyyden valvojalle 1961: 254
-"- Onko huovata skandinaavinen lainasana? (Résumé: À propos du finnois huovata 'nager à culer' (mar.)) 1961: 311
-"- Houkutella-sanueen semantiikkaa (Zusammenfassung: Zur Semantik der Wortsippe houkutella) 1962: 34
-"- Mykkä (Zusammenfassung: Zur Etymologie von finn. mykkä) 1962: 306
Kettunen, Lauri Lauri Kettusen rahasto 1964: 198
Kettunen, Lauri - Hakulinen, Lauri Viimemainittu - viimeksimainittu 1938: 148
-"- Kollektiivista harkintaa oikeakielisyyskysymyksissä 1944: 460
Kettunen, Lauri - Impivaara, Heikki - Tunkelo, E. A. Komparatiivinen kuin ja temporaalinen kun 1911: 101
Kettunen, Lauri - Ojansuu, Heikki Vielä kerran virolaisista sateenkaaren nimityksistä 1911: 28
Kettunen, Lauri - Rapola, Martti Veikko Ruoppila Kotieläinten nimitykset suomen murteissa I 1944: 61
-"- R. E. Nirvi Sanankieltoja ja niihin liittyviä kielenilmiöitä itämerensuomalaisissa kielissä 1944: 182
Kettunen, Lauri - Tarkiainen, V. - Pelkonen, Lauri Knut Leopold Cannelin [in memoriam]. Muistosanoja hautajaistilaisuudessa 13. I. 1938 1938: 119
Kettunen, Lauri - Tunkelo, E. A. Vaunulasti vai vaununlasti? 1916: 109
-"- "Kotikielen seuran kokous Ylioppilastalossa" 1916: 132
Kianto, Ilmari - Kannisto, Artturi "Kodin Sanaston" arvostelun johdosta 1897: 66
Kianto, Ilmari Murresanoja Suomussalmelta 1897: 110
Kielitoimiston [Kielilautakunnan] tiedonantoja, vastauksia ja suosituksia
-"- Suomen lähempien sukukielten tutkimus 1905: 32
-"- Suomenkielen sanaluettelo 1906: 144
-"- Vierasperäisten sanojen oikeinkirjoitus 1929: 80
-"- Viron ja Karjala-Aunuksen paikannimet suomen kielessä 1929: 168
-"- Yhdysviivan käyttämisestä 1929: 168
-"- Ruotsin kielen era-loppuisten verbien suomalaisista vastineista 1930: 261
-"- Konditionaali vai konditsionaali? 1930: 263
-"- Muinaiskreikkalaisten phii-, khii- ja theeta-kirjainten transskriboimisesta suomen kielessä 1930: 263
-"- Yksinkertainenko vai geminaattakonsonantti sanoissa renes(s)anssi, trans(s)kriptio jne.? 1930: 264
-"- Virolaisten ja karjala-aunukselaisten maantieteellisten nimien kirjoittamisesta suomen kielessä 1930: 265
-"- Eräiden historian alalle kuuluvien nimien oikeinkirjoituksesta 1930: 265
-"- Suomalaisen diplomaattikielen sanastoa 1930: 266
-"- Eräiden ristimänimien asusta ja taivuttelusta suomen kielessä 1931: 268
-"- Tekijän- y.m. henkilönnimen osoittamisesta painetussa tekstissä erikoiskirjaimin tai harvennuksin 1931: 270
-"- Kaasuttaja vai kaasutin? 1932: 183
-"- Suomen kielen kirjaimiston täydentämisestä 1936: 76
-"- Hammaslääkärien sanastoa 1936: 494
-"- Eräitä sotilaskielen sanoja 1936: 495
-"- Wegeliusen vai Wegeliuksen? 1936: 495
-"- "Hattupäiden" kirjainten paikka aapistossa ja nimi 1936: 495
-"- Adjektiivialkuisten yhdyssanojen taivutus. - Isoko vai pieni alkukirjain latinalaisissa kasvien ja eläinten suvunnimissä?- Englantilaisten erisnimien ääntäminen, taivuttaminen ja kirjoittaminen. 1937: 372
-"- Ns. aspiraation ja sananloppuisen n:n ääntämisestä 1937: 461
-"- Venäläisten nimien siirtämisestä suomalaiseen kirjainasuun 1937: 464
-"- Mitannimien lyhennyksistä 1938: 142
-"- Suomi-nimen käyttö vieraissa kielissä 1938: 251
-"- Kielenneuvontatoimiston perustaminen Suomeen 1938: 511
-"- Koirarotujen suomenkielisistä nimistä 1938: 516
-"- Verbin merkitysluokkain suomalaiset nimitykset 1938: 516
-"- Vaatteenripustinpuun, ripustinsilmukan ja housunkannattimien suomenkielisistä nimityksistä 1941: 144
-"- Solmujen nimiä y.m. vesiliikennesanastoa 1942: 107
-"- Oikeinkirjoitusseikkoja 1942: 337
-"- Totaalisen predikatiivin sijasta ja eräistä objektitapauksista 1945: 283
-"- Termikysymyksiä 1945: 285
-"- Vierasperäiset sanat ja kouluopetus 1945: 627
-"- Yleisradio ja oikeakielisyys 1945: 628
-"- -vaisuus- ja -vuus-loppuiset ominaisuudennimet 1946: 493
-"- Termikysymyksiä 1946: 503
-"- Kielitoimisto suosittaa 1947: 226
-"- Termikysymyksiä 1948: 190
-"- Määräinen - epämääräinen? 1948: 191
-"- Keho - ruumis - kalmo 1948: 408
-"- Ruumis - elävänä tai kuolleena 1949: 162
-"- "Vakanssi" suomen kielessä 1949: 257
-"- Hajottaa vai hajoittaa? 1953: 333
-"- Venäjän-, kiinan- ja japaninkielisten nimien kirjoitusasu suomenkielisessä tekstissä 1957: 345
-"- Venäläisten nimien kirjoitusasu suomenkielisessä tekstissä 1958: 380
-"- 50: 198, 361; 51: 99; 52: 69, 350; 54: 207; 55: 87, 204; 56: 97, 177; 57: 152, 231; 58: 232; 59: 224, 527; 61: 262, 342; 63: 199; 66: 251; 67: 346; 68: 103, 226; 69: 327; 71: 340; 73: 100, 197; 77: 241; 79: 82; 80: 95, 187, 393; 81: 178; 82: 253; 85: 556
Kierimo, Kyösti Porthan ja suomen kieli: lisähavaintoja 1985: 195
Kierimo, Urho Kuuromykän ja kuulevan puheen vertailua 1935: 354
Kiikonen, Anni Närppä 1912: 39
Killinen, Kust. Immosen kivi 1900: 58
Killinen, Kust. - Malinen, V. - Ivalo, Santeri - Latvala, Salu - Juvelius, J. W. - Mäkelä, A. B. - Peltonen, Vihtori - Grotenfelt, Kustavi - Jaakkola, K. - Luoma, Samppa - Alava, Vihtori - Vierimaa, J. E. Kirjoittaa vai kirjottaa, kirjoitus vai kirjotus? 1901: 93, 108, 127
Kilpi, Volter Maallikon kielimietteitä 1907: 162
Kiparsky, Valentin Johdatusta fonologiaan 1932: 230
-"- Milos Lukás [*!*] Pokus o krátku synopsis finského a estonského pádoslovia 1932: 322
-"- Suomen sissi < venäjän shish" 1933: 179
-"- Vlad. Skalicka [*!*] Zur Phonologie der finnischen Schriftsprache 1933: 431
-"- Sananselityksiä 1933: 478
-"- Suomen uuma, uumoilla 1934: 270
-"- Venäjän kiver" < itämerensuom. *küvär 1935: 105
-"- G. von Schultz (Bertram) Suomessa 1935: 187
-"- Vladimír Skalicka [*!*] Zur ungarischen Grammatik 1935: 505
-"- Professori J. J. Mikkolan 70:nnen ikävuoden täytyttyä 6. VII. 1936 (Zusammenfassung: Anlässlich der 70. Geburtstages Professor J. J. Mikkolas) 1936: 189
-"- Kuurilaisia etymologioita (Zusammenfassung: Kurische Etymologien) 1936: 234
-"- Jalo Kalima Itämerensuomalaisten kielten balttilaiset lainasanat 1936: 470
-"- J. Plakis Latvijas vietu vardi un latviesu pavardi [*!*] 1937: 115
-"- Liiviläisiä Saksassa (Zusammenfassung: Liven in Deutschland) 1938: 105
-"- J. J. Mikkola Die älteren Berührungen zwischen Ostseefinnisch und Russisch 1939: 274
-"- Alan S. C. Ross Artificial words in present-day Estonian 1939: 287
-"- Hellmut Dibelius Das Bild der finnischen Sprache 1939: 287
-"- Venäläisten "suomea" (Résumé: Le "finnois" des Russes) 1941: 93
-"- Oikaisu 1941: 140
-"- "Juokse porosein" myöskin venäjäksi (Zusammenfassung: "Das Renntierlied" auch auf russisch) 1941: 238
-"- Prof. Niemisen erään huomautuksen johdosta 1941: 359
-"- Roman Jakobson Kindersprache, Aphasie und allgemeine Lautgesetze 1942: 194
-"- Gyula Laziczius Általános nyelvészet 1943: 115
-"- Professori Jalo Kaliman 60:nnen ikävuoden täytyttyä 24. XI. 1944 (Zusammenfassung: Prof. Dr. Jalo Kalima zum 60. Geburtstag) 1944: 317
-"- Suom. jäärä balttilainenko vai slaavilainen laina? (Résumé: L'origine de finn. jäärä, jaara 'bélier') 1944: 383
-"- Ven. shompak 'hiihtosauva' < karj. *sompakko [*!*] (Zusammenfassung: Russ. dial. shompak 'Skistab' < karel. *sompakko) 1945: 425
-"- Nominativus cum infinitivo ims:ssa ja indo-eur. kielissä (Zusammenfassung: Nominativus cum infinitivo im Ostseefinn. und im Idg.) 1946: 456
-"- Ven. majmist '(Inkerin) suomalainen' < suom. majamies (Zusammenfassung: Russ. majmist 'Ingermanländer, finnischer Bauer' < finn. majamies) 1947: 357
-"- Eräs jälkihuomautus (Zusammenfassung: Ein Nachtrag) 1947: 360
-"- VI kansainvälinen lingvistikongressi 1948: 362
-"- Tuhkuri 'vesikko (mustela lutreola)' ym. (Zusammenfassung: Finn. tuhkuri 'Nerz (mustela lutreola)' u. a.) 1949: 58
-"- Terve ja terva (Zusammenfassung: Finn. terve 'gesund' und terva 'Teer') 1952: 94
-"- Jalo Kaliman muistoksi (Zusammenfassung: Jalo Kalima (* 24. 11. 1884 - [in memoriam] 30. 6. 1952) zum Gedächtnis) 1952: 203
-"- Englantilainen väitöskirja suomen partitiivista (Norman Denison The partitive in Finnish) 1955: 390
-"- Suomalais-slaavilaisten kosketuksien ajoituksesta (Zusammenfassung: Zur Chronologie der finnisch-slavischen Lehnbeziehungen) 1956: 71
-"- Ims. h äänteen vastineet venäjässä (Zusammenfassung: Über die Widergabe des ostseefinn. h im Russischen) 1958: 165
-"- Kielitieteen peruskysymyksiä (J. Loja Valodniecibas pamatjautajumi) [*!*] 1959: 421
-"- Jalkineiden nimitykset venäjän kielessä (Igor Vahros Naimenovanija obuvi v russkom jazyke I) 1961: 328
-"- Lainasanatutkimuksemme amerikkalaisessa slavistiikassa (Michael Samilov The phoneme Jat' in Slavic) 1965: 99
-"- Syrjäänien alueen paikannimiä vuodelta 1711 (Zusammenfassung: Einige Ortsnamen des syrjänischen Gebietes aus dem Jahre 1711) 1967: 19
-"- Itämerensuomalais-balttilaisen lainasanatutkimuksen harrastusta Liettuassa (A. Sabaliauskas Lietuviu kalbos leksikos raida) [*!*] 1967: 424
-"- Tutkimus lyydiläisistä paikannimistä (Viljo Nissilä Die Dorfnamen des alten lüdischen Gebietes) 1968: 94
-"- Ajatuksia balttilais-suomalaisista kielikosketuksista (Chr. S. Stang Vergleichende Grammatik der Baltischen Sprachen. - J. Kazlauskas Lietuviu kalbos istorine gramatika) [*!*] 1968: 311
-"- Jalo Kaliman muotokuva paljastettu 1969: 385
-"- Yleistä kielitiedettä - kriittisesti (Witold Manczak Z zagadnien jezykoznawstwa ogólnego) [*!*] 1972: 198
-"- Yleistajuista kielitiedettä (Alexandru Graur Lingvistica pe întelesul tuturor) [*!*] 1974: 92
-"- Pilkutusongelmia 1974: 284
-"- Suomen kuokkavieras (Zusammenfassung: "Hackengäste" (fi. kuokkavieraat) als Nassauer) 1977: 12
Kirjokallio, K. K. "Syväorko" 1908: 123
-"- Työnantaja: teettäjä. - Työnjohtaja. - Ruots. kund. - Ruots. spekulera = kuulostaa? - Ruots. risk 1911: 13
Kirstinä, Leena Särjimme vaasin - meiltä särkyi vaasi 1993: 492
Kittelä, Toivo Aineiden korjaamisesta (Résumé: Comment juger les compositions des élèves) 1951: 39
Kittilä, Seppo & Meri Larjavaara  Aktanttirakenteen typologiaa (Gilbert Lazard  L'actance; Gilbert Lazard  Actancy) 2000: 142
Kiuru, Silva Suomea italialaisille (Eeva Uotila-Arcelli La lingua finlandese) 1978: 314
-"- Temporaalisen lauseenvastikkeen sanajärjestys (Zusammenfassung: Die Wortfolge im temporalen Satzkorrelat) 1981: 1
-"- Vanhan kirjasuomen sanakirja (Vanhan kirjasuomen sanakirja I. Päätoim. Esko Koivusalo) 1986: 88
-"- Ruotzin Waldacunnan Laki (Ruotzin Waldacunnan Laki: näköispainos ym.) 1986: 499
-"- Laurentius Petri Aboicuksen saarnojen virsisitaatit (Zusammenfassung: Die Gesangbuch-Zitate bei Laurentius Petri Aboicus) 1987: 12
-"- Agricolan arvoitukselliset tac(h)ton ja tadhon (Zusammenfassung: Agricolas rätselhafte Belege tac(h)ton und tadhon) 1988: 211
-"- Finnon virsikirjan kolmas tuleminen (Jaakko Finnon Virsikirja. Näköispainos. Toim. Pentti Lempiäinen ) 1989: 136
-"- Kolmannen infinitiivin olosijat ja vanha kirjasuomi - "Weisatcat jalost kielten leikis helisemisellä" (Zusammenfassung: Zur Geschichte der Lokalkasus des Infinitiv III in der finnischen Schriftsprache) 1989: 432
-"- Kaksi Agricolan attribuuttia 1989: 551
-"- Mistä vanhaan kirjasuomeen tulivat jälkipronominit se ja hän? (Zusammenfassung: Wie gelangten die nachgestellten Pronomina se und hän in die alte finnische Schriftsprache?) 1990: 278
-"- Sorolaisen postilla (Ericus Erici Postilla. Näköispainos. Toim. Martti Parvio. - Martti Parvio Piispa Ericus Erici (Sorolainen) ja hänen Postillansa) 1991: 319
-"- Antti Lizelius ja jälkitavujen pitkät vokaalit (Summary: Andreas Lizelius and the long vowels of non-initial syllables) 1992: 165
-"- Agricolan Uusi testamentti ja ensimmäiset Raamattumme (Zusammenfassung: Die Übersetzung des Neuen Testaments von Agricola (1548) und die ersten finnischsprachigen Bibeln (1642 und 1685)) 1993: 51
-"- Agricolan imperatiivimuotojen vaihtelu (Summary: Variation in Agricola's use of the imperative) 1993: 611
-"- Psalmisummaarioiden tutkimus (Simo Heininen Mikael Agricolan psalmisummaariot) 1993: 715
-"- Jatkoa Agricolan tutkijoiden huomioihin 1994: 75
-"- Summaariotutkimusten oivallinen jatko (Simo Heininen Mikael Agricolan Vanhan testamentin summaariot) 1994: 503
-"- Agricolan ajan konditionaalimuotojen i:ttömät diftongit 1994: 588
-"- Mitä murrenäytteet kertovat omistusmuodoista? 1996: 82
-"- Nyt raamatunsuomentajien kielessä 1996: 239
-"- Agricolan omituiset orientappurat (Summary: Agricola's peculiar orientappurat) 1997: 396
-"- In honorem Agricolae (Marja Itkonen-Kaila Mikael Agricolan Uusi testamentti ja sen erikieliset lähtötekstit) 1998: 299
-"- Kielimies Agricola tutkimuskohteena (Simo Heininen: Mikael Agricola raamatunsuomentajana, 1999) 2000: 490
-"- Ensimmäisten suomenkielisten näytelmien kieli  2001: 59
Kivekäs, Maija Vanhan kirjasuomen sanakirjan kokoelmat täydentyvät 1973: 368
Kivekäs, Maija - Länsimäki, Maija Leksikografian käsikirja (Ladislav Zgusta Manual of lexicography) 1972: 462
Kivialho, A. K. Kiinnittää pro ylösottaa 1906: 29
Kivikoski, Ella Kaurisimpukoita Suomen rautakauden löydöissä (Zusammenfassung: Über den Ursprung der in Finnland angetroffenen Kaurimuscheln) 1962: 256
Kiviniemi, Eero Pontta nimestykseen (Terho Itkonen Nimestäjän opas. - Viljo Nissilä Luovutetun Karjalan paikannimiä keräämään) 1962: 87
-"- Johdatus nimistöntutkimukseen (Viljo Nissilä Suomalaista nimistöntutkimusta) 1963: 274
-"- Keitaasta kairaan (Terho Itkonen Keidas. Erään maastotermin vaiheita) 1964: 79
-"- Vastakohta- ja variointinimistä (Zusammenfassung: Über Kontrast- und Variationsnamen) 1971: 123
-"- Väitteitä Korpilompolon suomalaisista järvien nimistä (Eivor Nylund Torstensson De finska sjönamnen i Korpilombolo socken) 1973: 407
-"- Virolaisen nimistön rakenne ja kehitys (Valdek Pall Põhja-Tartumaa kohanimed II) 1979: 248
-"- Paikannimistön maailmankuva ja todellisuus (Summary: The world picture and reality of place names) 1980: 1
-"- Suomen kansan esihistorialliset juuret 1980: 157
-"- Nimistö suomen esihistorian tutkimuksen aineistona (Zusammenfassung: Das Ortsnamengut als Forschungsmaterial der finnischen Vorgeschichte) 1980: 319
-"- Kymenlaakson asutusnimiä ja asutushistoriaa (Saulo Kepsu Pohjois-Kymenlaakson kylännimet) 1981: 149
-"- Nimipäiväkalenterin ajantasaistamisesta 1982: 305
-"- Nimistöntutkijain kansainvälinen tapaaminen Leipzigissä 1984: 463
-"- Turunmaan saariston varhaishistoriaa paikannimistön valossa (Ritva Liisa Pitkänen Turunmaan saariston suomalainen lainanimistö) 1985: 532
-"- Sukunimitietoutta suomalaisille (Kustaa Vilkuna, Pirjo Mikkonen ja Sirkka Paikkala Suomalainen nimikirja) 1986: 220
-"- Valdek Pall 60-vuotias 1987: 220
-"- Virittäjän toimitustapa muuttuu 1992: 1
-"- Valkeala ennen Valkealaa ja Nevansuu ennen Pietaria (Saulo Kepsu Valkealan asuttaminen. - Saulo Kepsu Pietari ennen Pietaria. Nevansuun vaiheita ennen kaupungin perustamista) 1996: 281
-"- Nimet lakia myöten? (Urpo Kangas: Suomen nimioikeus. Lyhyt oppimäärä, 1998) 2000: 463
Klinge, Matti Kuvaus Suomalaisen Kirjallisuuden Seurasta v. 1840 1964: 303
-"- Ensimmäiset kirjalliset tiedot Halikon murteesta 1964: 371
Klippi, Anu Dysleksia - kielen vai havaitsemisen ongelma? (Ulla Richardson Familial dyslexia and sound duration in the quantity distinctions of Finnish infants and adults) 1999: 285
Kodolányi, János Eräistä unkarilaisista kansantavoista (Zusammenfassung: Über einige ungarische Volkssitten) 1960: 20
Kodolányi, János nuor. Sireliuksen päiväkirjat hantien mailta (U. T. Sirelius Reise zu den Ostjaken. Toim. ja käänt. Ingrid Schellbach) 1987: 412
Kohtamäki, Ilmari Björn Collinder Finsk prosadiktning 1932: 419
-"- G. Ränk Peipsi kalastusest 1934: 364
-"- Sanastajan havaintoja tyyliseikoista (Zusammenfassung: Beobachtungen eines Wortsammlers über Stilmittel) 1936: 8
-"- Kansatieteestä kouluopetuksen kannalta ja sen huomioon ottamisesta äidinkielen opetuksessa (Zusammenfassung: Über die Volkskunde im Schulunterricht und ihre Anwendung als Hilfsmittel im Unterricht der Muttersprache) 1936: 389
-"- Unto Kupiainen Juhani Ahon huumori 1938: 398
-"- Etelä-Pohjanmaan sananparsia. Toim. Armas Luukko 1938: 398
-"- Kansatieteellinen arkisto III 1939: 520
-"- Suomen kansan murrekirja. Toim. Martti Rapola, Lauri Hakulinen ja Veikko Ruoppila 1940: 390
-"- Yhdysmerkin käytöstä moniosaisissa yhdyssanoissa 1942: 201
-"- Suomen kansan murrekirja. Itämurteet. Toim. Martti Rapola, Lauri Hakulinen, Veikko Ruoppila, R. E. Nirvi, Arvo T. Inkilä ja Eino Leskinen 1945: 594
Koistinen, Olli Silmäys kansan nimitietoihin Pohjois-Savossa 1899: 120
-"- Väärää adessiivin käyttöä 1900: 114
-"- Vai - -ko 1900: 115
-"- Arvid Järnefelt Veljekset [kielenarvostelu] 1901: 29
-"- Kansanjohdannaisia 1901: 48
-"- Savolaisesta kuvakielestä 1901: 113
-"- "Minulla oli eilen kirje häneltä". - Minusta nähden 1901: 125
-"- "Aatteiden miehessä" 1902: 31
-"- Johtopääte -llinen [vastaus] 1902: 48
-"- Eräs savolainen kansanrunoilija [Niilo Savolainen] 1903: 17, 33
-"- Vielä adjektiivien pituinen, vahvuinen j.n.e. synnystä 1903: 42
-"- D. E. D. Europaeuksen kirjeitä ja matkakertomuksia. Julk. A. R. Niemi 1903: 81
-"- Werner Söderhjelm Johan Ludvig Runeberg, hänen elämänsä ja runoutensa. Suomalainen painos. 1:nen vihko [kielenarvostelu] 1904: 82
-"- Havaintoja Nurmeksen murteesta 1915: 123
-"- Argillander > Alaklanter > Alakki. - Passiivi ~ monikon 3:s persoona 1923: 73
Koistinen, Olli - Salminen, Väinö Kertomuksia Kotikielen seuran toiminnasta 1901 - 1905 1905: 68
Koistinen, Olli ym. Varpelaide (? varvelaide) 1902: 31
Koistinen, Olli ym. Ruots. infödd 1903: 96
Koitto, Anna-Kaisa - Ikola, Osmo - Palomäki, Ulla Murteiden lauseopin ja tekstikieliopin tutkimus - turhaa työtäkö? 1991: 341
Koivisto, Helinä Miten opiskelija referoi? 1983: 275
-"- Partisiippiattribuuttilausekkeiden ruotsinnokset (Tuuli Forsgren Finska participattribut i svensk översättning) 1990: 106
Koivisto, Jouko  Kainuun konsonantit (Alpo Räisänen Kainuun murteiden äännehistoria II. Konsonantisto) 1999: 477
Koivisto, Jouko & Leiwo, Matti & Turunen, Pirjo & Korhonen, Päivi Kielenomaksumisen vokaaliharmonioista ja suomen vokaaliharmoniasta 2000: 442
Koivisto, Risto Oi aikoja, oi lukukirjoja (Eero Ervasti ja Raija Ruusuvuori Lukukirja 1 - 3. - Pirjo Viksten, Keijo Ahti, Petri Arpo ja Kirsi Kunnas Aikamme lukukirja 5a ja 5b) 1972: 342
Koivisto, Vesa Itämerensuomen refleksiivitaivutuksen ja mediaalitaivutuksen suhteesta 1989: 102
-"- Ahlqvistin matkassa (August Ahlqvist Muistelmia matkoilta Wenäjällä 1854 - 1858) 1989: 146
-"- Uusi oppikirja (Kaino Laaksonen ja Anneli Lieko Suomen kielen äänne- ja muoto-oppi) 1989: 584
-"- Tittelin taivuttamisesta 1990: 135
-"- Fonologian kysymyksiä (Roger Lass Phonology. An introduction to basic concepts) 1990: 239
-"- Mettäneityn jäljillä (Terho Itkonen Nurmijärven murrekirja) 1990: 243
-"- Suomen kieli [Seitsemäs kansainvälinen fennougristikongressi Debrecenissä 27. 8. - 2. 9. 1990] 1990: 459
-"- Leskisen piiri (Laatokan piiri. Juhlakirja Heikki Leskisen 60-vuotispäiväksi 10. 10. 1990) 1991: 89
-"- Kertomus Kotikielen Seuran 115. toimintavuodesta 1991: 188
-"- Uutta passiivista (Paul Kent Andersen A new look at the passive) 1991: 336
-"- Kertomus Kotikielen Seuran 116. toimintavuodesta 1992: 259
-"- Miten fennistiikan käy? 1993: 115
-"- Vienan perinteen kerääjän elämäkerta (Sakari Vuoristo Iivo Marttinen. Vuokkiniemen kansanperinteen suurkerääjä) 1993: 143
-"- Lyydin ze-refleksiivijohdosten synnyn ongelma (Summary: The problematic origin of the reflexive ze-derivatives in Ludic) 1993: 187
-"- Kertomus Kotikielen Seuran 117. toimintavuodesta 1993: 236
-"- Erilaisia pääluokkia (M. H. Klaiman Grammatical voice) 1993: 500
-"- Avointa johtajapeliä 1994: 95
-"- Kertomus Kotikielen Seuran 118. toimintavuodesta 1994: 274
-"- Suomen implisiittisten refleksiivien semanttinen tulkinta (Summary: The semantic interpretation of Finnish implicit reflexives) 1995: 25
-"- Refleksiivikategorian historiallisesta tarkastelusta 1995: 233
-"- Kertomus Kotikielen Seuran 119. toimintavuodesta 1995: 274
-"- Universaalitypologiaa ja kielioppiteoriaa (William Croft Typology and universals. - William Croft Syntactic categories and grammatical relations. The cognitive organization of information) 1996: 117
-"- Kertomus Kotikielen Seuran 120. toimintavuodesta 1996: 274
-"- Uusi suomen kielioppi tekeillä 1997: 103
-"- Amorfista morfologiaa (Stephen R. Anderson A-morphous morphology) 1997: 136
-"- Johto-oppia suomenoppijoille ja muillekin (Anna-Liisa Lepäsmaa, Anneli Lieko & Leena Silfverberg  Miten sanoja johdetaan) 1998: 649
Koivulehto, Jorma Suomen laiva-sanasta (Zusammenfassung: Die Etymologie des ostseefinnischen Wortes laiva 'Schiff') 1970: 178
-"- Vanhimmista germaanis-suomalaisista lainakosketuksista. Sm. karsia ~ germ. *skardian [*!*] (Zusammenfassung: Über das Alter der germanisch-finnischen Lehnbeziehungen. Fi. karsia '(Bäume) beschneiden' ~ germ. *skardian) 1971: 380
-"- Kenno, kotti ja kalvo (Zusammenfassung: Kenno, kotti, kalvo) 1973: 1
-"- Lisiä germaanis-suomalaisiin lainakosketuksiin (Zusammenfassung: Beiträge zu den germanisch-finnischen Lehnbeziehungen) 1974: 111
-"- Vanhimmista germaanisista lainakosketuksista ja niiden ikäämisestä (Zusammenfassung: Über die ältesten germanischen Lehnberührungen und ihre Datierung) 1976: 33, 247
-"- Lainoja ja lainakerrostumia (Zusammenfassung: Lehnwörter und Entlehnungsschichten) 1979: 267
-"- Paikan ja joukon tulo kieleen (Zusammenfassung: Germ. *spaik_o [*!*] und *jaukja- im Finnischen) 1981: 195
-"- Rasia ja asia (Zusammenfassung: Germ. *randja- und *(us-)anthja- [*!*] im Finnischen) 1982: 257
-"- Saksalais-virolaisia lainasuhteita (Robert Hinderling Die deutsch-estnischen Lehnwortbeziehungen im Rahmen einer europäischen Lehnwortgeographie) 1983: 543
-"- Germaaninen filologia ja kansalliset tieteet (Zusammenfassung: Germanische Philologie und die nationalen Wissenschaften) 1984: 9
-"- Pronssikautemme uudistuva kuva (Unto Salo Satakunnan pronssikausi. Satakunnan historia I, 2) 1984: 217
-"- Pinta ja rasva (Zusammenfassung: Germ. *spinda und *krausa im Finnischen) 1986: 164
-"- Lapin ja itämerensuomen suhteesta. Ieur. -Tr- yhtymän korvautuminen lainoissa (Zusammenfassung: Die Substitution der idg. Verbindung -Tr- im Finnisch-Permischen) 1988: 26
-"- Hieman heidestä (Zusammenfassung: Zur Etymologie von fi. heisi, heisi-mato 'Bandwurm', heisi-puu 'Viburnum opulus') 1992: 185
-"- Suomi 1993: 400
-"- Kuuluvatko lanka ja lanko yhteen? (Zusammenfassung: Zur Etymologie von fi. lanko 'Verwandter, Schwager' und germ. *ga-langa- 'verwandt') 1994: 3
-"- Germaanisten lainojen leksikko (A. D. Kylstra, Sirkka-Liisa Hahmo, Tette Hofstra ja Osmo Nikkilä Lexikon der älteren germanischen Lehnwörter in den ostseefinnischen Sprachen. I.) 1994: 637
-"- Kuoleman ja elämän sanoja (Zusammenfassung: Wörter des Todes und des Lebens) 1996: 322
-"- Puhdas  ja Suomi  1998: 425
Koivusalo, Esko Suomalaisen sananviljelyn varhaisvaiheita (Suomen kirjallisuus I. Toim. Matti Kuusi ym.) 1963: 276
-"- Lauri Hirvensalo Saksalais-suomalainen sanakirja 1964: 83
-"- Suomalaisen kirjallisuuden ja kulttuurin historiaa (Suomen kirjallisuus II. Toim. Martti Rapola ym.) 1967: 68
-"- Objektiin liittyvä olosijamäärite (Zusammenfassung: Die mit dem Objekt verbundene Wo-Kasusbestimmung) 1968: 27
-"- Uusittu SKRK (Lauri Hakulinen Suomen kielen rakenne ja kehitys. 3., korjattu ja lisätty p.) 1968: 314
-"- Jusleniuksen sanakirja uusintapainoksena (Daniel Juslenius Suomalaisen Sana-Lugun Coetus) 1969: 76
-"- Pelkkä pilkku 1970: 320
-"- "Onko tehtävä luun- vai ydinsiirto?" 1972: 500
-"- Suomalaisten geeniperintö (H. R. Nevanlinna Suomen väestörakenne) 1973: 404
-"- Uusi kansainvälinen mittajärjestelmä 1974: 327
-"- Bibliografiatyömaalta 1974: 417
-"- Sekoittuvat sanat ojennukseen (Wolfgang Müller Leicht verwechselbare Wörter) 1974: 424
-"- Paremmin sanoen 1975: 123, 236, 322, 325, 466
-"- Kotitalouden sähkölaitteiden sanastoa 1975: 461
-"- Yleiskieli - kielenhuolto - yhteiskunta 1978: 316
-"- Mitä on yleiskieli? (Zusammenfassung: Was versteht man unter Gemeinsprache?) 1979: 216
-"- Professori Tuomo Tuomi 60-vuotias 1989: 293
-"- Ei laisteta eikä liisitä (Summary: The origin of the verbs laistaa and liisiä) 1989: 322
-"- Isot ja pienet asiat kielenhuollossa 1990: 117
-"- Pentti Leinon toisen puheenvuoron johdosta 1990: 488
Kokkonen, Heikki Iän ilmottamisesta lukusanojen monikon paikallissijoilla 1910: 22
-"- Kansan kuvakieltä Juuasta 1910: 94
-"- Puolitoista vuosisataa vanha paikannimikokoelma Pielisen ympäristöltä 1916: 124
Kokkonen, Lyyli ks. Rapola, Lyyli
Kolari, Veli Kirjakielten typologiasta (Dalibor Brozovic Standardni jezik) [*!*] 1977: 339
-"- Prahalaista kirjakielentutkimusta (Alois Jedlicka Spisovny jazyk v soucasné komunikaci) [*!*] 1977: 343
-"- Selvyyttä slaavilaisnimien ääntämiseen 1986: 134
Kolehmainen, Taru Norjan uudissanojen kehityspiirteitä 1983: 101
-"- Ongelmajäteongelmia 1985: 244
-"- Viron uusia sanoja kielenhuollon hoivissa (Väike uudissõnastik. Toim. Tiiu Erelt) 1985: 377
"Kolmisointu" Säveltaiteen sanastoa 1919: 30
Komppa, Johanna &Ainiala, Terhi & Mallat, Kaija & Pitkänen, Ritva Liisa Paikannimien käyttö ja osaaminen – nimitaito Pälkäneen Laitikkalassa (Summary: Knowledge and use of place names at Laitikkala in the Parish of Pälkäne) 2000: 354
Konkka, Unelma Karjalaisen itkuvirsirunouden tutkimuksen ongelmia 1968: 175
Konsala, Simo Linnankosken romaanien rakenteesta ja muodosta (Résumé: Structure et forme des romans de Johannes Linnankoski) 1956: 111
-"- Tarkiainen "Aleksis Kiveä" ajanmukaistamassa (Résumé: La mise au point de l'ouvrage "Aleksis Kivi" par son auteur, V. Tarkiainen) 1963: 259
Konttinen, Raija Vastine Aarre Huhtalan kirja-arvosteluun 1979: 238
Koponen, Eino Tutkimus viron lausetyypeistä (Huno Rätsep Eesti keele lihtlausete tüübid) 1980: 169
-"- Uusi tutkimus itämerensuomen passiivista (Tapani Lehtinen Itämerensuomen passiivin alkuperästä) 1985: 228
-"- Monia kieliä kosketuksissa (Lyökämme käsi kätehen: Beiträge zur Sprachkontaktforschung im Bereich des Finnougrischen und des Germanischen. Toim. Károly Gerstner ym.) 1987: 401
-"- Ovatko suomen longota ja lonsota lappalaisia lainoja? (Zusammenfassung: Sind longota 'sich lösen' und lonsota 'auseinanderfallen' lappische Lehnwörter im Finnischen?) 1988: 92
-"- Mikä puulaji on Variarum rerum vocabula latinan jukopuu? 1991: 50
-"- Puhdasta puhetta? 1997: 440
-"- Eräiden itämerensuomen johdinten esihistoria. Väitöksenalkajaisesitelmä Helsingin yliopistossa 17. kesäkuuta 1998  1998: 413
-"- Millaista oli suomalais-ugrilainen sananmuodostusoppi? 1998: 435
-"- Itämerensuomalaisten kielten meteorologisen sanaston etymologiaa (Zusammenfassung: Die Etymologie des ostseefinnischen meteorologischen Wortschatzes im Lichte des Materials der Dissertation von Lauri Hakulinen) 1999: 506
-"- Itämerensuomalais-saamelaisia sanavertailuja 2001: 118
Kõressaar, Viktor Fr. R. Kreutzwaldin kirje Elias Lönnrotille 1968: 397
Korhonen, Alli ks. Saarimaa, Alli
Korhonen, Arvi (julk.) Kaksi suomenkielistä julistusta 30-vuotisen sodan ajalta 1924: 43
Korhonen, [Veli-]Mikko Heittää verbin semantiikkaa (Résumé: Des significations du verbe heittää) 1960: 164
-"- Julius Mägiste Vermlannin sammuvaa savoa 1961: 246
-"- Uusi syrjääniläis-venäläinen sanakirja (V. I. Lytkin, D. A. Timushev ja N. A. Kolegova Komi-russkij slovar') 1962: 93
-"- Tutkimus syrjäänin postpositioista (Károly Rédei Die Postpositionen im Syrjänischen unter Berücksichtigung des Wotjakischen) 1963: 191
-"- Yleistä kielitiedettä unkariksi (Általános nyelvészeti tanulmányok I. Toim. Zsigmond Telegdi) 1964: 324
-"- Matemaattista kielitiedettä ja kieliteknologiaa (Általános nyelvészeti tanulmányok II. Toim. László Kalmár ja Zsigmond Telegdi) 1965: 225
-"- Lapin kielen vartalonsisäisten äännevaihtelujen morfologisesta funktiosta (Zusammenfassung: Über die morphologische Funktion des Lautwechsels im Stamminneren in der lappischen Sprache) 1967: 353
-"- Etelälapin fonologian pulmia (Gustav Hasselbrink Alternative analyses of the phonemic system in Central South-Lappish) 1968: 216
-"- Lappalaisten ja norjalaisten muinaisista suhteista (Lapps and Norsemen in olden times) 1968: 218
-"- Erkki Itkonen 60-vuotias 1973: 154
-"- Oliko suomalais-ugrilainen kantakieli agglutinoiva? (Summary: Was Proto-Finno-Ugric an agglutinative language?) 1974: 243
-"- Knut Bergsland 60-vuotias 1974: 294
-"- Suomen kantakielten kronologiaa (Zusammenfassung: Zur Chronologie der Ursprachen des Finnischen) 1976: 3
-"- Bo Wickman 60-vuotias 1977: 436
-"- Onko suomen kieli konservatiivinen? (Zusammenfassung: Ist die finnische Sprache konservativ?) 1981: 181
-"- Kaksi juhlakirjaa Saksasta (Festschrift für Wolfgang Schlachter zum 70. Geburtstag. Herausgegeben von Christoph Gläser und János Pusztay. - Explanationes Et Tractationes Fenno-Ugricas In Honorem Hans Fromm Sexagenarii A. D. VII Kal. Jun. Anno MCMLXXIX Oblatas Discipulis Amicis Collegisque Adiuvantibus Edidit Erhard F. Schiefer) 1981: 247
-"- V. I. Lytkin 1895 - 1981 1982: 295
-"- G. M. Kert 60-vuotias 1983: 100
-"- János Sajnovics, vertailevan kielitieteen edelläkävijä 1983: 246
-"- August Ahlqvist kirjeidensä valossa (August Ahlqvist Kirjeet: kielimiehen ja kaukomatkailijan viestejä 1845 - 1889) 1983: 265
-"- Kielen ja tieteen historioitsija: György Lakó 75-vuotias (Zusammenfassung: György Lakó 75 Jahre) 1983: 318
-"- Erkki Itkosen ja Aulis J. Joen kuvat 1983: 396
-"- Etymologian tila (Kaisa Häkkinen Suomen kielen vanhimmasta sanastosta ja sen tutkimisesta: suomalais-ugrilaisten kielten etymologisen tutkimuksen perusteita ja metodiikkaa) 1984: 356
-"- Ansiokas tutkimus suomen kielen metriikasta (Pentti Leino Kieli, runo ja mitta) 1985: 84
-"- Kenen "väärinkäsityksiä" ja kuinka "aito ristiriita"? 1985: 408
-"- Yleisvaikutelmia, pleenumiesitelmiä, yleistä uralistiikkaa [Kuudes kansainvälinen fennougristikongressi Syktyvkarissa] 1985: 498
-"- Euroopan kielikartaston ensimmäiset vihkot (Atlas linguarum Europae. Volume I) 1987: 234
-"- Uralilaisten kielten jälkitavujen vokaaliston historiaa (Zusammenfassung: Zur Geschichte des Vokalismus der nichtersten Silben in den uralischen Sprachen) 1988: 8
-"- Béla Kálmán 75-vuotias 1988: 260
Korhonen, Päivi  & Leiwo, Matti & Turunen, Pirjo & Koivisto, Jouko Kielenomaksumisen vokaaliharmonioista ja suomen vokaaliharmoniasta 2000: 442
Korhonen, Riitta Äidinkielen opettajain talvipäivät 1974: 67
-"- Äidinkielen opettajain liiton vuosikirja XXI (Äidinkieli 1974. Äidinkielen opettajain liiton vuosikirja XXI) 1974: 318
Korhonen, Riitta - Mäkinen, Kirsti - Rikama, Juha Päivi Rintalan "Kohuoppikirja"-arvostelun vastineeksi 1977: 91
Korhonen[-Kusch], Riitta Modaliteetin oppikirja (F. R. Palmer Mood and modality) 1987: 576
Korhonen[-Kusch], Riitta - Kusch, Martin Saksan ja suomen passiivi vertailtavana (Rudolf Bartsch Das Passiv und die anderen agensabgewandten Strukturen in der geschriebenen Sprache des Deutschen und Finnischen) 1985: 387
Korhonen[-Kusch], Riitta - Nikanne, Urpo Paikka kaikelle, kaikki paikalleen 1993: 488
Korhonen[-Kusch], Riitta - Nikanne, Urpo - Seppänen, Eeva-Leena Fennistin vastuu: vastine Vesa Koivistolle 1993: 255
Korhonen, Ritva Tutkimus teilasi aineistonsa 2000: 616
Korompay, Bertalan Unkarin kansatieteen bibliografia (István Sándor A magyar néprajztudomány bibliográfiája 1945 - 1954) 1966: 439
-"- Kuinka Antal Reguly löysi elämänuransa (Zusammenfassung: Wie entschloss sich Antal Reguly für seine Lebensaufgabe) 1969: 371
Korpinen, Helena Kertomus Siulan neljännestä toimintavuodesta (3. 10. 1952 - 2. 10. 1953) 1954: 189
Koskela, Lasse Lukutaidon jäljillä: Havaintoja uudesta äidinkielen kokeesta 2000: 60)
Koskelainen, Yrjö Gottfried Keller Martti Salander. Suom. Kyösti Vilkuna [kielenarvostelu] 1909: 114
Koskenjaakko, A. A. Suomen historiallisista sananlaskuista 1914: 48
Koskenniemi, Kimmo ATK:n avulla tuotettujen tulosten julkaiseminen 1977: 90
-"- Laskennallisen kielitieteen nykynäkymiä 1979: 55
Koskenniemi, Matti Kansanomaista pedagogiikkaa (Veikko Ruoppila Kansa lastensa kasvattajana) 1955: 73
Koskenniemi, V. A. Kielellisiä aforismeja 1915: 9
-"- Keskustelua prof. Tarkiaisen [V. A. Koskenniemen Aleksis Kivi-teokseen kohdistuvan] arvostelun johdosta 1935: 272
Koski, Mauno Suomen vanki 'härän aisa' sukulaisineen (Résumé: Le finnois vanki "brancard de buf") 1957: 391
-"- Nunna 'jättiläinen' (Résumé: De finnois nunna 'géant') 1958: 39
-"- Nimistöntutkimuksemme kavalkadi (Nimikirja. Kalevalanseuran vuosikirja 52) 1972: 482
-"- Göran Karlsson 60-vuotias 1977: 205
-"- Uusi onomastinen koulukunta (Eero Kiviniemi, Ritva Liisa Pitkänen ja Kurt Zilliacus Nimistöntutkimuksen terminologia - Terminologin inom namnforskningen. - Eero Kiviniemi Paikannimien rakennetyypeistä) 1977: 218
-"- Nykysuomen assibilaatio (Summary: Assibilation in modern Finnish) 1979: 9
-"- Adjektiiviadverbien semantiikkaa ja pragmatiikkaa (Terttu Orpana Kuvaus vai kommentti. Tutkimus suomen kielen adjektiiviadverbien semanttisesta tulkinnasta) 1988: 407
-"- Päivi Rintala 60-vuotias 1994: 265
-"- Refleksiivejä (Vesa Koivisto Itämerensuomen refleksiivit) 1995: 600
-"- Lauri Hakulinen semantikkona 1999: 580
-"- Liivinmaan nimi (Summary: The name and location of Livonia) 2001: 530
Koski, Samuli Muutamia uusia lakisanoja 1898: 77
Koskimies, A. V. Uusia sananlaskuja 1883: 220
-"- August Ahlqvistin ylioppilasajoilta. Kirje J. L. Runebergiltä 1897: 7
-"- Julius Krohn Suomalaisen kirjallisuuden vaiheet 1898: 17
-"- Oikaisua [J. Krohnin "Suomalaisen kirjallisuuden vaiheita" koskevaan arvosteluun] 1898: 72
-"- Ruotsalais-suomalainen sanakirja - Svenskt-finskt lexikon. Toim. J. A. Hahnsson, A. H. Kallio, H. Paasonen ja K. Cannelin 1900: 126
-"- Sananselityksiä. 3. Velperi, velpperi 1902: 73
-"- Heikki Ojansuu Kotieläintemme suomenkielinen nimistö 1913: 54
-"- Vähän väinöistä perua Europaeuksen pesästä 1913: 100
-"- Eräs Henrik Achreniuksen runo 1916: 123
-"- Professori Heikki Ojansuun muistolle (runo) 1923: 9
-"- Kupalo 1927: 65
-"- Ruotsinlapin aske ~ suomen ehkä (öhkä) 1928: 307
-"- Kirjasuomen raadollinen (Zusammenfassung: Das Wort raadollinen im Schriftfinnischen) 1936: 121
Koskimies, A. V. - Kaukovalta, Kyösti Vanhoja suomenkielen näytteitä 1917: 119
Koskimies, A. V. - Nordling, J. G. Viinikka nimestä 1897: 63
Koskimies, Rafael Kirjallisuudentutkimuksen ongelmia (Zusammenfassung: Literaturwissenschaftliche Probleme) 1950: 384
-"- Viljo Tarkiainen [in memoriam] (Résumé: Viljo Tarkiainen (18. 4. 1879 - 20. 5. 1951)) 1951: 471
-"- Aarne Anttila kirjallisuudentutkijana 1952: 308
-"- Kaarlo Nieminen [in memoriam] 1955: 258
-"- Tutkijan testamentti. Reunamerkintöjä Oskar Walzelin muistelmiin (Résumé: Le testament d'un chercheur. Notes marginales à propos des memoires d'Oskar Walzel) 1957: 365
-"- Reunamerkintöjä Veikko Huovisen "Hamstereihin" (Zusammenfassung: Randbemerkungen zu Veikko Huovinens Roman "Hamsterit") 1967: 379
-"- Lauri Haarla draaman uudistajana (Zusammenfassung: Lauri Haarla als Erneuerer des Dramas) 1971: 45
-"- F. E. Sillanpään Elämän ja auringon tyylistä (Résumé: Le style de "Elämä ja aurinko" (La vie et le soleil) de F. E. Sillanpää) 1977: 53
Koskinen, Arja Pohjoissaamen modaalisista ilmauksista. Väitöksenalkajaisesitelmä Turun yliopistossa 7. marraskuuta 1998  1999: 251
Koskinen, Janne - Uusi-Hallila, Tuula Tappaako äidinkielenopetus luovuuden? - Opettaja ja oppilas keskustelevat 1996: 577
Koskinen, Juhani Tilastollisia havaintoja Mikael Agricolan aktiivin 2. partisiipista 1965: 172
Koskinen, Selim Murteen merkitys tyylin opetuksessa 1909: 121
Kotikielen Seura Katsahdus Kotikielen Seuran vaiheihin [vv. 1876 - 83] 1883: III
-"- Otteita Kotikielen Seuran keskusteluista 1883: 243
-"- Kotikielen Seuran vuosipäivä 13 p. maaliskuuta v. 1886 1886: 184
-"- Kotikielen Seuran vuosikertomus v. 1885 - 86 ynnä silmäys seuran vaiheihin vv. 1876 - 86 1886: 184
-"- Kertomuksia Kotikielen Seuran toiminnasta v. 1901 - 1905 1905: 68
-"- Ehdotus kaunoluvun ja lausunnon opettajan viran perustamisesta yliopistoon 1908: 99
-"- Kertomuksia Kotikielen Seuran toiminnasta v. 1907 - 1909 1909: 87
-"- Kertomus Kotikielen Seuran toiminnasta v. 1909 - 1910 1910: 71
-"- Kertomus Kotikielen Seuran toiminnasta v. 1910 - 1911 1911: 14
-"- Kertomus Kotikielen Seuran toiminnasta v. 1911 - 1912 1912: 54
-"- Kotikielen Seuran 50-vuotispäivänä 14. III. 26 1926: 127
-"- Tulemmeko omillamme toimeen? 1927: 334
-"- Kotikielen Seuran vuosikertomus 14. III. 1925 - 13. III. 1926 1928: 65
-"- Kotikielen Seuran vuosikertomus 14. III. 1926 - 13. III. 1927 1928: 66
-"- Kotikielen Seuran 50-vuotisjuhla 1928: 68
-"- Kotikielen Seuran vuosikertomus 14. III. 1927 - 13. III. 1928 1928: 150
-"- Kotikielen Seuran vuosikertomus 14. III. 1928 - 13. III. 1929 1929: 180
-"- Kotikielen Seuran vuosikertomus 14. III. 1929 - 13. III. 1930 1930: 268
-"- Kotikielen Seuran vuosikertomus 14. III. 1930 - 13. III. 1931 1931: 274
-"- Kotikielen Seuran vuosikertomus 14. III. 1931 - 13. III. 1932 1932: 184
-"- Kotikielen Seuran vuosikertomus 14. III. 1932 - 13. III. 1933 1933: 286
-"- Kotikielen Seuran vuosikertomus 14. III. 1933 - 13. III. 1934 1934: 373
-"- Kotikielen Seuran vuosikertomus 14. III. 1934 - 13. III. 1935 1935: 329
-"- "Sosiali-" 1936: 160
-"- Kotikielen Seuran vuosikertomus 14. III. 1935 - 13. III. 1936 1936: 178
-"- Silmäys Kotikielen Seuran toimintaan vv. 1926 - 1936 1936: 180
-"- Kotikielen Seuran vuosikertomus 14. III. 1936 - 13. III. 1937 1937: 256
-"- Kertomus Kotikielen Seuran 62:nnesta toimintavuodesta 1938: 242
-"- Kertomus Kotikielen Seuran 63:nnesta toimintavuodesta 1939: 265
-"- Kertomus Kotikielen Seuran toiminnasta 14. 3. 1939 - 13. 3. 1940 1940: 87
-"- Kertomus Kotikielen Seuran 65:nnestä toimintavuodesta 1941: 246
-"- Kertomus Kotikielen Seuran 66:nnesta toimintavuodesta 1942: 185
-"- Kertomus Kotikielen Seuran 67:nnestä toimintavuodesta 1943: 210
-"- Kertomus Kotikielen Seuran 68. toimintavuodesta 1944: 293
-"- Kertomus Kotikielen Seuran 69:nnestä toimintavuodesta 1945: 272
-"- Kertomus Kotikielen Seuran 70:nnestä toimintavuodesta 1946: 174
-"- Katsaus Kotikielen Seuran toimintaan vv. 1936 - 1946 1946: 177
-"- Kertomus Kotikielen Seuran 71:nnestä toimintavuodesta 1947: 59
-"- Kertomus Kotikielen Seuran 72:nnesta toimintavuodesta 1948: 287
-"- Kertomus Kotikielen Seuran 73. toimintavuodesta 1949: 141
-"- Kertomus Kotikielen Seuran 74. toimintavuodesta 1950: 338
-"- Kertomus Kotikielen Seuran 75. toimintavuodesta 1951: 215
-"- Kertomus Kotikielen Seuran 76. toimintavuodesta 1952: 124
-"- Kertomus Kotikielen Seuran 77. toimintavuodesta 1953: 216
-"- Kertomus Kotikielen Seuran 78. toimintavuodesta 1954: 188
-"- Kertomus Kotikielen Seuran 79. toimintavuodesta 1955: 194
-"- Kertomus Kotikielen Seuran 80. toimintavuodesta 1956: 168
-"- Kertomus Kotikielen Seuran 81. toimintavuodesta 1957: 213
-"- Kertomus Kotikielen Seuran 82. toimintavuodesta 1958: 213
-"- Kertomus Kotikielen Seuran 83. toimintavuodesta 1959: 418
-"- Kertomus Kotikielen Seuran 84. toimintavuodesta 1960: 35
-"- Kotikielen Seuran aikakauslehden Virittäjän ohjesääntö 1960: 37
-"- Kertomus Kotikielen Seuran 85. toimintavuodesta 1961: 233
-"- Kertomus Kotikielen Seuran 86. toimintavuodesta 1962: 166
-"- Kertomus Kotikielen Seuran 87. toimintavuodesta 1963: 176
-"- Kertomus Kotikielen Seuran 88. toimintavuodesta 1964: 197
-"- Kertomus Kotikielen Seuran 89. toimintavuodesta 1965: 170
-"- Kertomus Kotikielen Seuran 90. toimintavuodesta 1966: 222
-"- Kertomus Kotikielen Seuran 91. toimintavuodesta 1967: 144
-"- Kertomus Kotikielen Seuran 92. toimintavuodesta 1968: 209
-"- Kotikielen Seuran säännöt 1968: 211
-"- Kertomus Kotikielen Seuran 93. toimintavuodesta 1969: 195
-"- Kertomus Kotikielen Seuran 94. toimintavuodesta 1970: 307
-"- Kertomus Kotikielen Seuran 96. [po. 95.] toimintavuodesta 1971: 217
-"- Kertomus Kotikielen Seuran 96. toimintavuodesta 1972: 195
-"- Kertomus Kotikielen Seuran 97. toimintavuodesta 1973: 145
-"- Kertomus Kotikielen Seuran 98. toimintavuodesta 1974: 191
-"- Kertomus Kotikielen Seuran 99. toimintavuodesta 1975: 208
-"- Kotikielen Seura 1876 - 1976 1976: 310
-"- Kertomus Kotikielen Seuran 100. toimintavuodesta 1977: 97
-"- Kertomus Kotikielen Seuran 101. toimintavuodesta 1977: 201
-"- Kertomus Kotikielen Seuran 102. toimintavuodesta 1978: 186
-"- Kertomus Kotikielen Seuran 103. toimintavuodesta 1979: 242
-"- Kertomus Kotikielen Seuran 104. toimintavuodesta 1980: 162
-"- Kotikielen Seuran uudet kunniajäsenet 1980: 164
-"- Kertomus Kotikielen Seuran 105. toimintavuodesta 1981: 144
-"- Kertomus Kotikielen Seuran 106. toimintavuodesta 1982: 205
-"- Kertomus Kotikielen Seuran 107. toimintavuodesta 1983: 250
-"- Kertomus Kotikielen Seuran 108. toimintavuodesta 1984: 214
-"- Kertomus Kotikielen Seuran 109. toimintavuodesta 1985: 207
-"- Kertomus Kotikielen Seuran 110. toimintavuodesta 1986: 218
-"- Kertomus Kotikielen Seuran 111. toimintavuodesta 1987: 231
-"- Kertomus Kotikielen Seuran 112. toimintavuodesta 1988: 269
-"- Kertomus Kotikielen Seuran 113. toimintavuodesta 1989: 243
-"- Kertomus Kotikielen Seuran 114. toimintavuodesta 1990: 227
-"- Kertomus Kotikielen Seuran 115. toimintavuodesta 1991: 188
-"- Kotikielen Seuran säännöt 1991: 189
-"- Kotikielen Seuran aikakauslehden Virittäjän ohjesääntö 1991: 456
-"- Kertomus Kotikielen Seuran 116. toimintavuodesta 1992: 259
-"- Kertomus Kotikielen Seuran 117. toimintavuodesta 1993: 236
-"- Kertomus Kotikielen Seuran 118. toimintavuodesta 1994: 274
-"- Kotikielen Seuran aikakauslehden Virittäjän ohjesääntö 1994: 276
-"- Kotikielen Seuran lausunto kielioppityöryhmän mietinnöstä 1994: 626
-"- Kertomus Kotikielen Seuran 119. toimintavuodesta 1995: 274
Kotikielen Seuran säännöt 1997: 626
Koukkunen, Kalevi Nykysuomen perussanat, perussuomen nykysanat (Suomen kielen perussanakirja. Ensimmäinen osa A - K. Toim. Risto Haarala, Marja Lehtinen, Eija-Riitta Grönros, Taru Kolehmainen, Irma Nissinen ja Sinikka Kantokoski) 1991: 59
-"- Data, design ja dilemma (Terho Itkonen Vierassanat: kielenkäyttäjän opas) 1992: 446
-"- Nykysuomen perussanat, perussuomen nykysanat 2 (Suomen kielen perussanakirja. Toinen osa L - R. Toim. Risto Haarala, Marja Lehtinen, Eija-Riitta Grönros, Taru Kolehmainen, Irma Nissinen, Riitta Eronen ja Minna Suorsa) 1992: 447
-"- Etymologian uusi vuosikymmen (Suomen sanojen alkuperä: etymologinen sanakirja. Osa 1 A - K. Toim. Erkki Itkonen, Ulla-Maija Kulonen ym.) 1993: 274
-"- Nykysuomen perussanat, perussuomen nykysanat 3 (Suomen kielen perussanakirja. Kolmas osa S - Ö. Toim. Risto Haarala, Marja Lehtinen, Eija-Riitta Grönros, Taru Kolehmainen, Irma Nissinen, Riitta Eronen ja Minna Suorsa) 1995: 460
-"- Ensimmäiset sanat. Agricola paljastumassa jo kilpaurheilun ja nyrkkeilynkin uranuurtajaksi (Raimo Jussila  Vanhat sanat. Vanhan kirjasuomen ensiesiintymiä) 1999: 481
Koukkunen, Kalevi - Qvarnberg, Yrjö Pesäpallosormesta tenniskyynärpäähän (Lääketieteen termit: Duodecimin selittävä suursanakirja. Toim. Walter Nienstedt ym.) 1994: 150
Kouluhallituksen Oppikouluosasto Vierasperäisten sanain käyttely yleiskielessä 1922: 80
Kovács, Magdolna Koodinvaihto amerikansuomessa (Helena Halmari Government and codeswitching. Explaining American Finnish) 1998: 662
-"- "Ja putsari toi lihan, pääkäri toi leivän." Australiansuomen leksikaaliset lainat ja kielen säilyttäminen   (Summary: The effect of lexical borrowing on language maintenance in Australian Finnish) 2001: 409
Kovero, Ilmari Vastaus kirjoitukseen "Havaintoja oppikirja-kielen alalta" 1912: 36
Kovero, Ilmari ym. Lisiä suomenkieliseen liikesanastoon 1913: 115
Kretov, Aleksei Suomen ori-sanan etymologiasta 1992: 80
Krogerus-Ritoniemi, V. J. G. Nöyrä kysymys kielimiehille [asti-sanan merkityksestä] 1923: 78
Krohn, Aune J. J. Jansen Tilaa Jeesukselle. Suom. Paavo Virkkunen [kielenarvostelu] 1907: 130
Krohn, Ilmari Béla Bartók Das ungarische Volkslied 1925: 150
Krohn, Ilmari - Maasalo, Armas - Heurlin, Paula af Säveltaiteen sanastoa. [Lausuntoja uudissanaehdotuksista] 1919: 30
Krohn, J. Lunastettava neito 1886: 36
Krohn, Kaarle Lokka Kalevatar, Ilmarisen äidin nimi 1897: 10
-"- Suomettaren kosijat 1898: 1
-"- K. A. Hermann Eesti kirjanduse ajalugu 1898: 81
-"- Venepuun etsintä 1898: 93
-"- Sanaselityksiä Kalevalaan. 1. Kauno 2. Valas, valaskala, kita 3. Turska, tursa, tursas, turso, mursu 4. Asu 5. Muori 6. Vuoresta on vetosen synty 1900: 20, 62
-"- Kullervon äiti 1901: 49
-"- Päivän peitto - Kulu, päivä 1902: 101
-"- Kainaloinen kana 1904: 49
-"- Tiera 1912: 65
-"- Lempo 1913: 29
-"- Ajatar 1918: 24
-"- Nuorikko ja pihlajanmarjat Kalevalassa 1919: 97
-"- Piispa Henrikin surmaruno (Heikki Ojansuu Piispa Henrikin surmavirren historiaa) 1921: 49
-"- Kansanrunoudenkeräysmatka kesällä v. 1882 1923: 67
-"- Ruotsissa kirjaanpantu suomalainen loitsu 1924: 144
-"- Uvanto, Uvantola, Uvantolainen 1927: 63
-"- Väipäs 1929: 132
-"- Marjakuusen suomalainen nimitys 1930: 353
-"- Ratiehko 1931: 243
Kroman, Sirkka Nalle-tyyppisten nominien monikon genetiivin muodostus 1982: 58
Krook, Kristina  Ensi tavun ie, yö  ja uo -diftongien avartuminen suomen murteissa. Väitöksenalkajaisesitelmä Turun yliopistossa 27. toukokuuta 1999  1999: 415
Krötzl, Christian Säilyykö retoromaani? 1987: 75
Kudzinowski, Cz. Sananselityksiä (Zusammenfassung: Worterklärungen) 1937: 177
Kuiri, Kaija Kielellisten muutosten universaali luokittelu 1980: 57
-"- Toiminta, sen syyt ja seuraukset (Summary: Action, its causes and effects) 1986: 1
-"- Yleisgeminaation olemus (Kari Nahkola Yleisgeminaatio: äänteenmuutoksen synty ja vaiheet erityisesti Tampereen seudun hämäläismurteiden kannalta) 1987: 386
-"- Uusi sarja kielestä (Kieli 1. Toim. Pentti Leino ja Jyrki Kalliokoski) 1987: 554
-"- Nordistin juhlaksi (Språk och social kontext. Toim. Ann-Marie Ivars, Hanna Lehti-Eklund, Pirkko Lilius, Anne-Marie Londen ja Helena Solstrand-Pipping) 1994: 321
-"- Määräisyyttä kohti (Maria Vilkuna Referenssi ja määräisyys suomenkielisten tekstien tulkinnassa) 1995: 623
-"- Ilmaus "X on sellainen että Y"  suomen puhekielessä (Summary: The expression "X on sellainen että Y" in spoken Finnish) 1999: 378
-"- Pieni näkökulma epäsuoraan kysymyslauseeseen ja relatiivilauseeseen 2000: 264
Kuitunen, O. Koulusanastoa 1916: 174
Kuitunen, O. - Wallinheimo, J. V. - Tunkelo, E. A. Urheilusanastoa 1916: 173
Kujola, J. Tiedonanto Venäjä nimestä 1904: 116
-"- Tilasto- y.m. tietoja Tihvinin kihlakunnan karjalaisista 1912: 9
Kujola, J. - Ljeskov, N. Aunuksen läänin karjalaisten arvotuksia ja sananlaskuja 1918: 83
Kukkonen, Pirkko Motorisen afasian lingvistisiä erityispiirteitä (Summary: Linguistic characteristics of motor aphasia) 1983: 462
-"- Lapsen kieli ja sen häiriöt (Lapsen normaali ja poikkeava kielen kehitys. Toim. Antti Iivonen, Anneli Lieko ja Pirjo Korpilahti) 1994: 484
-"- Lingvistiikka ja afasiatutkimus (Summary: Linguistics and aphasiology) 1994: 552
-"- Kielen neurologiaa ja kognitiivisia prosesseja (Kaisa Launonen & Anna-Maija Korpijaakko-Huuhka [toim.]: Kommunikoinnin häiriöt: syitä, ilmenemismuotoja ja kuntoutuksen perusteita; Antti Revonsuo, Heikki Lang & Olli Aaltonen [toim.]: Mieli ja aivot: kognitiivinen neurotiede) 1998: 295
Kukkonen, Pirkko - Pajunen, Anneli Rektio ja agrammatismi (Summary: Government and agrammatism) 1986: 22
Kulonen[-Korhonen], Ulla[-Maija] Deverbaalisten U-verbijohdosten semantiikkaa (Zusammenfassung: Über die Semantik der finnischen deverbalen Verbableitungen mit -U-) 1985: 290
-"- Ugrilaiset kielet [Kuudes kansainvälinen fennougristikongressi Syktyvkarissa] 1985: 516
-"- Unkarin kielioppia saksaksi (József Tompa Kleine ungarische Grammatik) 1986: 111
-"- Lehmuksen (ja vähän erään kotieläimenkin) nimestä 1986: 334
-"- Lape ja lappea 1986: 441
-"- Ovatko reuna ja leuka sittenkin balttilaisia lainasanoja? (Summary: Are the Finnish words reuna 'edge' and leuka 'chin' of Baltic origin after all?) 1988: 84
-"- Uralilaiset etymologiat tulevat (Károly Rédei Uralisches etymologisches Wörterbuch) 1988: 283
-"- Helppotajuista etymologiaa (Nykysuomen sanakirja 6. Etymologinen sanakirja. Toim. Kaisa Häkkinen) 1989: 258
-"- 3015 u-verbiä (Alpo Räisänen Suomen kielen u-johtimiset verbit) 1989: 261
-"- Obinugrilaisten kielten syntaksin yhtäläisyyksistä (Summary: On syntactic similarities in the Ob-Ugrian languages) 1990: 49
-"- Tuore näkemys unkarin taivutusmorfologiasta (Daniel Mario Abondolo Hungarian inflectional morphology) 1990: 253
-"- Etymologian harhapoluilta: horma, jukopuu ja kolkka 1990: 328
-"- Perustietoa etymologiasta (Kaisa Häkkinen Mistä sanat tulevat) 1992: 96
-"- Alho Alhoniemi 60 vuotta 1993: 228
-"- Refleksiiviverbien semantiikkaa (Vesa Koivisto Suomen verbikantaisten UtU-verbijohdosten semantiikkaa) 1993: 503
-"- Etymologiaa Etelä-Euroopasta (Yakov Malkiel Etymology) 1995: 311
-"- Kaikuja Lammilta 1997: 622
Kunnari, Sari Suomalaislasten varhaisen sanaston määrällinen ja fonologinen kehitys. Väitöksenalkajaisesitelmä Oulun yliopistossa 22. tammikuuta 2000 2000: 261
Kunnas, Maria-Liisa "Tumma" ja "Keskiyön kuoro": psykologinen aatemaailma Eino Leinon lyriikassa (Zusammenfassung: Das Problem des Unbewussten in Eino Leinos Gedichten "Tumma" und "Keskiyön kuoro") 1972: 41
Kuortti, Joel  "Tulin vakuuttuneeksi" (Marja-Liisa Kakkuri-Knuuttila (toim.) Argumentti ja kritiikki: lukemisen, keskustelun ja vakuuttamisen taidot) 1999: 503
Kupiainen, Unto Tuomiopäivä-aihe humoristisessa kirjallisuudessamme (Zusammenfassung: Das Motiv des Jüngsten Gerichtes im finnischen humoristischen Schrifttum) 1938: 83
Kurhila, Salla Neuvoja ja näkökulmia (Marjut Vehkanen (toim.) Suomi toisena/vieraana kielenä - ajatuksia kielestä, kulttuurista, metodeista) 1996: 470
-"- Aluevaltaus: keskustelunanalyyttista kakkoskielen tarkastelua (Maija Kalin  Coping with problems of understanding. Repair sequences between native and non-native speakers) 1998: 461
-"- Keskustelua rajojen yli (Ron Scollon & Suzanne Wong Scollon Intercultural communication) 1999: 669
-"- Milloin natiivi korjaa ei-natiivin kielioppia keskustelussa? (Summary: When does a native speaker correct the grammar of a non-native speaker in conversation?) 2000: 170
Kurhila, Salla - Haakana, Markku  Institutionaalinen kesäkurssi 1995: 446
Kurhila, Salla & Lauranto, Yrjö  Eurokonferenssi kielenoppimisesta 1997: 106
Kurikka, J. Vanhoista merkkipäivistä 1905: 119
Kurikka, Juhani  Runonkerääjä [= D. E. D. Europaeus] nälissään 1926: 186
Kurikka, M. Mietelmä excessivi- eli mutativi-sijan käyttämisestä 1883: 136
Kurkela, Anna Suomi toisena kielenä -opettajat 1996: 272
Kurki, Tommi Murre puree Lounais-Suomessa (Hannu Heino: Raumlaissi sanambätki. Taskukokoinen sanaristeily Rauman ja Suomen välillä, 1996; Tauno Koskela: Sillail oikke. Rauman kielen sanoja ja sanomisia, 1992; Kummottos. Turun murteen sanoja ja sanontoja. Toim. Mauno Koski & Esa Laukkanen, 1995; Simo ja Pekka Westerholm: Panelias paohataan täällää, 1999; Kalevi Wiik: Tämmöttös. Turun murteen kielioppi ja harjoituskirja, 1998; Kalevi Wiik: Jottan tarttis tehrä. Turun murteen sanakirja, 1999) 2000: 474
-"- Murteenseuruun ensisatoa. Murrepiirteiden säilyminen ja muutos   (431)
Kurkiala, Juhani Saksalaisten sananlaskujen vastaavuuksia suomen ja ruotsin kielessä (Zusammenfassung: Entsprechungen einiger deutscher Sprichwörter im Finnischen und im Schwedischen) 1967: 120
Kuronen, Marja-Liisa & Tienari, Janne & Vaara, Eero  "Päättyykö Meritan viidakkoretki" (Summary: Newspaper column: "Will Merita Bank's jungle trip come to an end?") 2000: 518
Kurvinen, P. - Tunkelo, E. A. Oikeinkirjoitusseikka [Onko kirjoitettava tarveppa, -kko vai tarvepa, -ko jne.] 1897: 72
-"- Yks. illatiivin pääte 1897: 72
-"- Härän vai härjän, juossut vai juosnut, sellainen vai senlainen? 1897: 88
Kusch, Martin - Korhonen[-Kusch], Riitta Saksan ja suomen passiivi vertailtavana (Rudolf Bartsch Das Passiv und die anderen agensabgewandten Strukturen in der geschriebenen Sprache des Deutschen und Finnischen) 1985: 387
Kuudes kansainvälinen fennougristikongressi Syktyvkarissa 1985: 498
Kuujo, Anja Eräs pistoksen luku 1600-luvulta 1954: 320
Kuujo, Erkki Elämää 1800-luvun Raja-Karjalassa (Elna Pelkonen Karjalan meren äärellä) 1960: 223
Kuure, Olli: Miten ikä vaikuttaa vieraan kielen oppimiseen 1997: 430
Kuusela, K. I. "Nähden" 1945: 117
Kuusi, Anna-Leena ks. Siikala, Anna-Leena
Kuusi, Matti Tutkimus kansanrunojen esittämistavoista (Elsa Enäjärvi[-Haavio] Pankame käsi kätehen) 1949: 152
-"- Nimityksistä sananparsi, sananlasku, puheenparsi ja lauseparsi 1952: 66
-"- Kristfrid Gananderin kirjeenvaihtoa (Zusammenfassung: Briefwechsel von Kristfrid Ganander) 1952: 164
-"- Kalevalaisen säkeen, säeryhmän ja runon painavoituvuudesta (Résumé: Sur le "crescendo de la forme" dans la poésie kalévalienne) 1952: 241
-"- Kalevalaisen runon alkusointuisuudesta (Zusammenfassung: Über die Alliteration in der Kalevala-Dichtung) 1953: 198
-"- Sananparsien suosionmuutoksista (Résumé: Variations dans la popularité des dictions finnois) 1953: 337
-"- Tiivistä Kalevalaa (Eero Salola Kaunista Kalevalaamme lyhyesti kouluille) 1954: 75
-"- Tseremissien kansanrunoutta (Studies in Cheremis Folklore I. Toim. Thomas A. Sebeok) 1954: 76
-"- Lemmingi isa podie (Résumé: "Lemmingi isa podie") 1954: 294
-"- FFC-sarja ja sen nuorimmat vihannat (Oskar Loorits Der heilige Kassian und die Schaltjahrlegende. - Jan de Vries Betrachtungen zum Märchen) (Résumé: La collection FFC et ses plus jeunes rejetons) 1955: 132
-"- Arvoitukset ja muinaisusko (Zusammenfassung: Die finnischen Rätsel und die alte Volksreligion) 1956: 181
-"- Uutta ja vanhaa perustietoa (Perinteen parissa. Tutkielma kansanrunoustieteen alalta. Toim. Toivo Vuorela) 1958: 115
-"- Martti Haavio [60-vuotias] (Résumé: Martti Haavio 60 ans) 1959: 1
-"- Nykyvirolaista kansanrunouskirjallisuutta (Kalevala. Tõlkinud A. Annist. - Eesti rahvaluule ülevaade. Toim. R. Viidalepp) 1960: 136
-"- Uutta virolaista kansanrunouskirjallisuutta (Eduard Laugaste[-Treu] ja E. Normann Muistendid Kalevipojast) 1960: 225
-"- Suomalaisten sananlaskujen ensiesiintymiä vuoden 1642 Raamatussa (Zusammenfassung: Die ersten Vorkommenstellen finnischer Sprichwörter) 1962: 395
-"- 60-vuotias Sulo Haltsonen 1963: 173
-"- Sananparsiston rakenneanalyysin terminologiaa (Zusammenfassung: Vorschläge für eine strukturanalytische Terminologie der Sprichwortforschung) 1963: 339
-"- Lauri Simonsuuri [in memoriam] 1964: 171
-"- Tieteellisen sananlaskukokoelman hanke 1883 - 1906 (Zusammenfassung: Der Plan einer wissenschaftlichen Sprichwortveröffentlichung in den Jahren 1883 - 1906) 1965: 121
-"- Eljas Raussin Loihto Runoja eli Sopina lukuja (Résumé: Eljas Raussis Zaubersprüche (Loihto Runoja bzw. Sopina lukuja)) 1965: 410
-"- Suomenlahti kansanperinteen mutaatiokynnyksenä (Leea Virtanen Suomalais-virolainen arvoitussarja) 1966: 424
-"- Eräs 1810-luvun murrekeräelmä (Zusammenfassung: Ein anonymes Manuskript) 1967: 323
-"- Vanhaa Suistamoa (Aleksanteri Sarala Suistamolaisia sananparsia) 1969: 323
-"- Anni Lehtosen runousoppi (Zusammenfassung: Die Poetik der Anni Lehtonen) 1970: 293
-"- Erikoisalana kansalliseepokset (August Annist Kalevala kui kunstiteos. - Lauluema Mari. Koonnut August Annist. - Karske Pireta, Maheda Mareta ja Mehetapja Maie lood. Koonnut August Annist) 1970: 486
-"- Vanhojen runojen julkaisuhankkeet Virossa ja Suomessa 1972: 59
-"- Itämerensuomalaisuuden profiili Viron yleisimmissä sananlaskuissa (Summary: Estonian proverbs: a Balto-Finnic profile) 1976: 108
-"- Viron, Inkerin ja Karjalan kansanrunovalikoimia (Eesti rahvalaulud I - IV. Toim. Ülo Tedre. - Narodnyje pesni Ingermanlandii. Toim. Eino Kiuru, Terttu Koski ja Elina Kylmäsuu. - Karjalan kansan runot I. Toim. V. Jevsejev) 1977: 214
-"- Kalevalakielen kysymyksiä (Zusammenfassung: Fragen der Kalevala-Sprache) 1978: 209
-"- Virolaisten ja liiviläisten sananlaskut - kaksi merkkiteosta (Liivi vanasõnad eesti, vadja ja läti vastetega I - II. Toim. A. Krikmann, V. Mälk ja T.-R. Viitso) 1981: 372
-"- Karjalan arvoitus 1983: 235
-"- Jouko Hautala 1910 - 1983 1983: 527
-"- Kuka tutkisi sanakirjoja? 1985: 485
-"- Kirjasuomen julkinen runtelu 1986: 251
-"- Kyllä - küll - gal -alkuisista sananlaskuista (Summary: Proverbs beginning with kyllä - küll - gal) 1988: 143
-"- Virolainen monumentti (Eesti vanasõnad I - V. Toim. A. Krikmann ja I. Sarv) 1989: 251
-"- Miten suomennettiin Erasmuksen Libellus Aureus? (Summary: The Finnish translation of Erasmus' Libellus Aureus) 1989: 457
Kuusikoski, Irma Kertomus Siulan kahdeksannesta toimintavuodesta (5. 10. 1956 - 16. 10. 1957) 1958: 215
Kuusinen, H. Muistelmia Kaarlo Sarkiasta oppilaana 1947: 379
Kuusinen, Kaisu Suomen mutta ja muuta kuin (Résumé: Les conjonctions mutta et muuta kuin du finlandais) 1957: 34
Kuusiola, Helinä Käännöskieltä 1966: 441
Kuuskoski, Urpo Paino ja painavuus 1945: 286
Kylmänen, Liisa Eräistä puoltaa-verbin merkityksistä (Résumé: De certaines significations du verbe finnois puoltaa) 1958: 263
Kylstra, A. D. Onko keskiaikaisia friisiläisjälkiä Suomessa? (Zusammenfassung: Zu den mittelalterlichen friesischen Spuren in Finnland) 1966: 348
-"- Väliaikatietoja uudesta itämerensuomalaisten kielten vanhimpien germaanisten lainasanojen sanakirjasta 1969: 389
Kylänpää, Eeva - Joensuu, Raili Äidinkielen kokeen uudistaminen käytännön näkökulmasta 1983: 281
Künnap, Ago Samojedikielet [Kuudes kansainvälinen fennougristikongressi Syktyvkarissa] 1985: 520
-"- Kauan kaivattu viron kielioppi (Hannu Remes Viron kielioppi) 1986: 107
-"- Samojedikielten laryngaaliklusiilioppia (Juha Janhunen Glottal stop in Nenets) 1989: 255
-"- Kamassin kieli sammunut 1990: 480
-"- Tutkimus kielisukulaistemme venäläistymisestä (Seppo Lallukka The East Finnic minorities in the Soviet Union. An appraisal of the erosive trends) 1990: 503
-"- Uralilaisten kielten jäljistä indoeurooppalaisissa kielissä 1997: 79
-"- Ensiapu koillisesta 1998: 420
-"- Olemme väsyneet puihin 1998: 607
-"- Olivatko kantakielet lingua francoja?  1999: 422
Kyrölä, Väinö Lounaissuomalais-virolaisia sanastollisia yhtäläisyyksiä 1933: 453
-"- G. Suits ja M. Lepik Eesti kirjandusajalugu tekstides 1935: 410
-"- L. Tohver Kreutzwaldi väliskirjanduslikust eruditsioonist 1935: 411
-"- S. Holberg Kreutzwaldi usundlik maailmavaade 1935: 413
-"- Tampereella kesäkuun 8. - 10. päivänä 1938 pidetyn äidinkielenopettajain kokouksen pöytäkirja 1938: 479
-"- Pöytäkirja suomalais-eestiläisen kansallisten tieteiden tutkijain kongressin kokouksista Helsingissä kesäkuun 1. - 3. päivinä 1939: 411
-"- Suomen kielioppi vieraiden kielten opetuksen apuna (Résumé: La grammaire finnoise comme auxiliaire de l'enseignement des langues étrangères) 1945: 473
Kyrölä, Väinö - [Paavolainen] Peltonen, Ritva Helsingissä 4. - 6. 6. 1948 pidettyjen äidinkielen opettajain päivien pöytäkirja 1948: 366
-"- Pöytäkirja äidinkielen opettajain päivistä, jotka pidettiin Helsingin Suomalaisessa Yhteiskoulussa kesäk. 7. - 9. pnä 1950 1951: 70
Kytömäki, Leena Tekstilingvistiikka ja peruskoulun äidinkielenopetus 1980: 370
-"- Mihin kielitiede soveltuu? (Soveltava kielitiede. Toim. Kari Sajavaara) 1981: 156
-"- Yhteistyötä äidinkielen opetuksen tueksi (Äidinkielenopetus ja naapurikielten ymmärtäminen. Toim. Ulf Teleman. - Kieliopistako käsitteet äidinkielenopetukseen? Toim. Auli Hakulinen. - Äidinkielen kielioppimallit: äidinkielen ja vieraiden kielten opettajien odotuksia. Toim. Liisa Kurki-Suonio, Heikki Paunonen ja Marja-Leena Piitulainen. - Näkökulmia äidinkielenopetukseen ja kielenhuoltoon. Toim. Heikki Paunonen ja Riitta Koivumäki) 1982: 243
-"- Tavoitteet ja todellisuus 1984: 503
-"- Kielentuntemuksen opetuksen ongelmia 1985: 411
-"- Kielen koukkuja (Klaus Laalo Säkeistä patoihin. Suomen kielen monitulkintaiset sananmuodot) 1990: 524
-"- Miten taikoa tieteestä taitotietoa? 1993: 494
-"- Sananmuodostusoppia - sitä pitää saada lisää! 1997: 593
Kärki, Eeva Suomen kielen ja kirjallisuuden opiskelijain Helsingin ja Turun yliopistossa ennen vuotta 1930 tekemiä, julkaisemattomia tutkielmia. Käsikirjoitusten ja niiden säilytyspaikkojen luetteloa 1930: 63
Kärmeniemi, Kaija Professori E. A. Virtasen julkaisut vuosina 1918 - 1957 1957: 325
Köngäs-Maranda, Elli Perinteen transformaatiosääntöjen tutkimisesta (Résumé: Sur la recherche des règles transformationelles des traditions) 1970: 277
Könönen, Aulis V. A. Lehmien nimiä Pälkjärveltä 1915: 121
-"- Pieniä huomioita 1928: 330
2c-"- Sortavala-nimestä 1934: 46
Kövesi[-Andrássy], Magda Syrjäänin s' (t's') johtimesta 1934: 203
-"- Esiunkarin "permiläisistä" piirteistä (Zusammenfassung: Über die "permischen" Züge des vorungarischen Dialektes) 1963: 239
-"- Permiläis-esiunkarilaisista kosketuksista (Zusammenfassung: Zu der Frage der permisch-vorungarischen Berührungen) 1968: 141