KKS:n ja Virittäjän yhteiselle aloitussivulle

KKS:n esittelyKKS:n kokouksetKKS:n säännötKKS:n väkiKKS:n arkistotVirittäjän esittelyVirittäjän verkkolehtiVirittäjän hakemistotVirittäjän toimitusVirittäjän toimitusneuvostoVirittäjän ohjeetVirittäjän tilauksetIn English

 

Päivitetty 15.11.2011  –  Palautteet

Virittäjä-lehti  >  Esittely

Virittäjä on suomen kielen ja sen opetuksen tutkimusta esittelevä tieteellinen aikakauslehti, joka julkaisee artikkelien lisäksi myös alaa koskevia esseitä, katsauksia, havaintoja ja kirja-arvosteluja sekä keskustelupuheenvuoroja. Virittäjä on perustettu vuonna 1897, ja se ilmestyy neljästi vuodessa. Vuosikerrassa on sivuja noin 650.

Virittäjän toimitukseen kuuluu nykyään päätoimittaja, kolme toimittajaa sekä toimitussihteeri ja taloudenhoitaja. Kirjallisuusosastolla, suomen kielen opetuksella ja verkkosivuilla on omat toimittajansa. Yhteystiedot löytyvät kohdasta Virittäjän toimitus.

Virittäjän verkkosivuilla julkaistaan sisällysluettelot, artikkelien tiivistelmät ja lektiot painetun lehden ilmestyessä. Kirjoitukset julkaistaan pdf-tiedostoina noin vuoden kuluttua ilmestymisestä.

Hakemistotietokanta sisältää Virittäjässä julkaistujen kirjoitusten tiedot ja asiasanat sekä kirjoituksissa käsitellyt suomen- ja vironkieliset sanat. Sisältö täydentyy sukukielten sanahakemistojen osalta.

Virittäjän ohjesääntö on hyväksytty Kotikielen Seuran kokouksessa 3.2.1994 ja julkaistu Virittäjässä 2/1994.

Ajankohtaista:

Kustannussopimus

Jokaisesta Virittäjässä julkaistavasta kirjoituksesta solmitaan lehden ja tekijän tai tekijöiden edustajan kanssa kustannussopimus. Virittäjän kustannussopimus pohjautuu väljästi Tiedekustantajien liiton sopimusmalliin. Kustannussopimus kattaa kirjoituksen julkaisun Virittäjän paperi- ja/tai verkkolehdessä sekä Elektra-palvelussa. Lisäksi se ennakoi sähköisen julkaisun ja arkistoinnin mahdollisia tulevia tarpeita. Sopimuksella tekijä sitoutuu välttämään kirjoituksensa rinnakkaisjulkaisua.

Tekijänoikeuksista saa lisätietoa Kopioston sivuilta. Virittäjä on tieteellinen aikakausjulkaisu, joka ei tavoittele kaupallista hyötyä vaan kustannussopimuksen tavoitteena on tunnustaa tekijän moraaliset oikeudet teokseen ja mahdollistaa Virittäjän tarjoama tieteellisen tiedon levittäminen niin painetussa muodossa kuin sähköisillä foorumeilla.

Kustannussopimuslomake pdf-muodossa.

Verkkojulkaisemishanke

Virittäjä on pannut alulle verkkojulkaisemishankkeen, jonka tarkoituksena on vähitellen saattaa Virittäjä-lehden verkkosivuille otteita niistä lehden vanhoista vuosikerroista. Lukijoilta toivotaan ehdotuksia digitoitaviksi artikkeleiksi. Linkki hankkeen esittelyyn ja ehdotuslomakkeeseen.

Listat verkossa julkaistuista jutuista (1886–2007):

Myös vuoden 2008 jutut on julkaistu verkossa. Ne löytyvät hakemistotietokannan kautta.