KKS:n ja Virittäjän yhteiselle aloitussivulle

KKS:n esittelyKKS:n kokouksetKKS:n säännötKKS:n väkiKKS:n arkistotVirittäjän esittelyVirittäjän verkkolehtiVirittäjän hakemistotVirittäjän toimitusVirittäjän toimitusneuvostoVirittäjän ohjeetVirittäjän tilauksetIn English

 

Päivitetty 22.4.2016  –  Palautteet

Virittäjä-lehti  >  Esittely

Virittäjä on suomen kielen ja sen opetuksen tutkimusta esittelevä tieteellinen aikakauslehti, joka julkaisee artikkelien lisäksi myös alaa koskevia esseitä, katsauksia, havaintoja ja kirja-arvosteluja sekä keskustelupuheenvuoroja. Virittäjä on perustettu vuonna 1897, ja se ilmestyy neljästi vuodessa.

Virittäjä käyttää OJS-julkaisujärjestelmää. Ajantasaiset tiedot löytyvät osoitteesta http://ojs.tsv.fi/index.php/virittaja/.

Virittäjän ohjesääntö on hyväksytty Kotikielen Seuran kokouksessa 3.2.1994 ja julkaistu Virittäjässä 2/1994.

Ajankohtaista:

Kirjoituskilpailu 2017

Kirjoituskilpailu on suunnattu kandidaatin- tai pro gradu -tutkielmaansa kirjoittaville opiskelijoille tai vastikään työnsä loppuun saattaneille. Kilpailuun voi osallistua 31.8.2017 saakka. Tarkemmat tiedot kilpailusta ovat pdf-tiedostona.

Kustannussopimus

Jokaisesta Virittäjässä julkaistavasta kirjoituksesta solmitaan lehden ja tekijän tai tekijöiden edustajan kanssa kustannussopimus. Virittäjän kustannussopimus pohjautuu väljästi Tiedekustantajien liiton sopimusmalliin. Kustannussopimus kattaa kirjoituksen julkaisun Virittäjän paperi- ja/tai verkkolehdessä sekä Elektra-palvelussa. Lisäksi se ennakoi sähköisen julkaisun ja arkistoinnin mahdollisia tulevia tarpeita. Sopimuksella tekijä sitoutuu välttämään kirjoituksensa rinnakkaisjulkaisua.

Tekijänoikeuksista saa lisätietoa Kopioston sivuilta. Virittäjä on tieteellinen aikakausjulkaisu, joka ei tavoittele kaupallista hyötyä vaan kustannussopimuksen tavoitteena on tunnustaa tekijän moraaliset oikeudet teokseen ja mahdollistaa Virittäjän tarjoama tieteellisen tiedon levittäminen niin painetussa muodossa kuin sähköisillä foorumeilla.

Kustannussopimuslomake pdf-muodossa.

Julkaistujen kirjoitusten digitointi

Virittäjä on digitoinut kirjoituksia verkossa julkaistavaksi koko ilmestymisen ajalta, ja digitointia pyritään jatkamaan. Lukijoilta toivotaan ehdotuksia digitoitaviksi artikkeleiksi. Linkki hankkeen esittelyyn ja ehdotuslomakkeeseen.

Listat verkossa julkaistuista jutuista (1886–2007):

Myös vuoden 2008 jutut on julkaistu verkossa. Kaikki verkossa julkaistu aineisto on käytettävissä OJS-julkaisujärjestelmässä. Osa sisällöstä on kaikille ja osa vain tilaajille avointa.