EU:n uusi tietosuoja-asetus kirvoitti keskustelua SKY:n ja KKS:n paneelissa

Suomen Kielitieteellisen yhdistyksen (SKY) ja Kotikielen Seuran (KKS) järjestämä paneelikeskustelu EU:n uuden tietosuoja-asetuksen (GDPR) vaikutuksista kielitieteellisiin aineistoihin päätti Helsingissä järjestetyt XLV Kielitieteen päivät 9.5.2018. Paneelissa istuivat Tampereen yliopiston viestintätieteiden yliopisto-opettaja Liisa Mustanoja, Kotuksen digitointihankkeesta vastaava Toni Suutari ja Helsingin yliopiston suomen kielen professori Marja-Leena Sorjonen sekä lakimies Niilo Vähäsarja. Puheenjohtajana toimi Jouni Rostila Suomen Kielitieteellisestä yhdistyksestä.

Keskustelua etenkin yleisön puolella herättivät muun muassa verkkoaineistoihin liittyvät kysymykset sekä multimodaalisten, puhetta ja kuvaa yhdistävien aineistojen henkilötietojen anonymisoinnin vaikeus.

Lauri Kettusen rahaston apuraha varattiin myöhempää käyttöä varten

Lauri Kettusen rahaston jaettavissa olevasta tuotosta ja edellisvuoden varauksesta haettavaksi avatut 2 000 euroa päätettiin lautakunnan kokouksessa 14.5.2018 siirtää kokonaisuudessaan myöhemmin käytettäväksi. Päätöksen tehneeseen lautakuntaan kuuluivat Kotikielen Seuran esimies Pirjo Hiidenmaa, Helsingin yliopiston itämerensuomalaisten kielten professori Riho Grünthal ja Kotikielen Seuran sihteeri Henri Satokangas.

Sanakirjasäätiön apuraha jaettu

Kotikielen Seuran johtokunta päätti kokouksessaan 3.5.2018 myöntää Sanakirjasäätiön rahastosta 1 400 euron apurahan Riku Erkkilälle ersän tulosijojen käyttöä koskevan pro gradu -tutkielman työstämiseen sekä 1 400 euron apurahan Jäänreunan kansat -projektille Minun tarinani – balladista näytelmäksi -työpajan järjestämiseen Joshkar-Olassa, Marin tasavallassa lokakuussa 2018.

Lauri Kettusen rahaston apuraha haettavana

Lauri Kettusen rahasto julistaa haettavaksi 2 000 euron apurahan viron kielen opiskeluun tai tutkimukseen liittyvien matkojen matkakuluihin tai muunlaisiin tutkimusaineiston hankintaan liittyviin kuluihin.

Hakemukseen liitetään enintään kolmen sivun pituinen tutkimussuunnitelma tai työsuunnitelma sekä kustannuslaskelma. Hakemuksessa tulee mainita samaan tarkoitukseen haetut ja/tai saadut apurahat.

Erillisiä suosituksia ei tarvita, mutta hakemuksessa tulee mainita ohjaajan tai ohjaajien yhteystiedot.

Hakemukset osoitetaan Lauri Kettusen rahaston johtokunnalle ja toimitetaan sähköpostin liitteenä osoitteeseen seura@kotikielenseura.fi 27.4.2018 mennessä. Päätös julkistetaan viimeistään 11.5.2018.

Sanakirjasäätiön rahaston apuraha haettavana

Sanakirjasäätiön rahasto julistaa haettavaksi 2 800 euron apurahan suomen ja sen sukukielten tutkimukseen, esimerkiksi gradun tai muun tutkimuksen tekoon, artikkelin kirjoittamiseen tai kenttätyöhön. Apuraha voidaan jakaa usean hakijan kesken.

Rahaston tarkoituksena on Sanakirjasäätiön perinnön mukaisesti

  1. edistää suomen kansanmurteiden ja suomalaisen nimistön sekä niiden tutkimuksen tuntemusta
  2. tutkittaa suomen kieltä ja suomensukuisia kieliä, suomalaista nimistöä sekä kansanomaisen kulttuurimme alkuperää ja ilmenemismuotoja.

Rahasto tukee erityisesti suomen murteiden tutkimista. Etusijalla ovat hakijat, jotka eivät ole aiemmin saaneet apurahaa Sanakirjasäätiön rahastosta.

Hakemukseen liitetään enintään kolmen sivun pituinen tutkimussuunnitelma tai työsuunnitelma sekä kustannuslaskelma. Hakemuksessa tulee mainita samaan tarkoitukseen haetut ja/tai saadut apurahat.

Erillisiä suosituksia ei tarvita, mutta hakemuksessa tulee mainita ohjaajan tai ohjaajien yhteystiedot.

Hakemukset osoitetaan Kotikielen Seuran johtokunnalle ja toimitetaan sähköpostin liitteenä osoitteeseen seura@kotikielenseura.fi 20.4.2018 mennessä. Päätös julkistetaan 4.5.2018.

Kotikielen Seura
Castrenianum, PL 3
00014 Helsingin yliopisto
seura@kotikielenseura.fi

Kotikielen Seuran vuosikokouksessa palkittuja

Kotikielen Seura piti vuosikokouksensa keskiviikkona 14.3.2018, ja perinteen mukaisesti tilaisuudessa jaettiin palkintoja edellisvuonna julkaistuista suomen kielen ja suomalais-ugrilaisten kielten oppialoihin kuuluvista ansioituneista artikkeleista ja väitöskirjoista.

Palkintoja ja apurahoja jaettiin seuraavasti:

August Ahlqvistin, Yrjö Wichmannin, Kai Donnerin ja Artturi Kanniston rahastot

Katariina Harjunpäälle (Helsingin yliopisto) 3 500 euron palkinto väitöskirjasta Translatory practices in everyday conversation: Bilingual mediating in Finnish — Brazilian Portuguese interaction

Pilvi Heinoselle (Helsingin yliopisto) 3 500 euron palkinto väitöskirjasta Evaluointi opettajan vuorovaikutustoimintana: osallistujuuden ulottuvuudet luokkahuoneessa

Katri Priikille (Turun yliopisto) 3 500 euron palkinto väitöskirjasta Hän, se, tää vai toi? Vuorovaikutussosiolingvistinen tutkimus henkilöviittauksista Kaakkois-Satakunnan nykypuhekielessä

Maiju Strömmerille (Jyväskylän yliopisto) 3 500 euron palkinto väitöskirjasta Mahdollisuuksien rajoissa. Neksusanalyysi suomen kielen oppimisesta siivoustyössä

Milla Uusituvalle (Itä-Suomen yliopisto) 3 500 euron palkinto väitöskirjasta Rajakarjalaismurteiden avoimet persoonaviittaukset

Sachiko Sosalle (Helsingin yliopisto) 2 000 euron palkinto väitöskirjasta Functions of morphosyntactic alternations, and information flow in Surgut Khanty Discourse

Tanja Toropaiselle (Turun yliopisto) 2 000 euron palkinto väitöskirjasta Yhdyssanat ja yhdyssanamaiset rakenteet Mikael Agricolan teoksissa


E. A. Saarimaan rahasto

Gaïdig Dubois’lle (Helsingin yliopisto) 400 euron palkinto artikkelista Prédication seconde, translatif et construction de la subjectivité en finnois (Études finno-ougriennes 48)

Hanna-Ilona Härmävaaralle (Helsingin yliopisto) 400 euron palkinto artikkelista Official Language Policy as a Factor in Using Receptive Multilingualism among members of an Estonian and a Finnish Student Organization (teoksessa Siiner M., Koreinik K., Brown K. [toim.] Language Policy beyond the State)

Jaakko Raunamaalle (Helsingin yliopisto) 400 euron palkinto artikkelista Finnish medieval village names based on anthroponyms in Castle Province of Raseborg (teoksessa Terhi Ainiala & Janne Saarikivi [toim.] Personal name systems in Finnic and beyond)

Maija Surakalle (Itä-Suomen yliopisto) 400 euron palkinto artikkelista Development of early directives in Finnish: A usage-based approach (teoksessa Milla Luodonpää-Manni, Esa Penttilä & Johanna Viimaranta [toim.] Empirical approaches to cognitive linguistics: Analysing real-life data)


Lauri Kettusen rahasto

Helsingin yliopiston Viron kielen ja kulttuurin oppiaineelle 500 euron apuraha Tallinnaan suuntautuvan opintoretken kustannuksiin

Kielipolitiikkailta 28.2.2018

Kotikielen Seura kutsuu sinut keskustelemaan suomalaisen yliopiston monikielisestä arjesta Tieteiden taloon keskiviikkona 28.2. klo 17–19!

Luvassa on puheenvuoroja ja keskustelua kielellisen moninaisuuden tunnistamisesta ja tunnustamisesta, kielitietoisuudesta ja viestinnän hyvistä käytänteistä.

Lisätietoja tulevat tapahtumat -sivulla. Tervetuloa!


Kotikielen Seura organiserar en diskussion om den flerspråkiga vardagen i finska universitet i Vetenskapernas hus (Kyrkogatan 6), sal 104, onsdag, den 28 februari kl 17–19.

Programmet innehåller inlägg och diskussion om den språkliga mångfalden och identifiering och erkännande av den, om språklig medvetenhet och om goda praktiker i kommunikationen.

Välkommen!


Kotikielen Seura offers a forum for discussion about the linguistic diversity, language awareness and good practices of workplace communication in the Finnish academia on Wednesday, 28 February at 17–19 hrs in the House of Sciences and Letters (Kirkkokatu 6), hall 104.

Welcome!

Vastaa Virittäjän lukijakyselyyn ja vaikuta!

Kotikielen Seuran aikakauslehti Virittäjä teettää lukijakyselyn. Haluamme tietää muun muassa siitä, kuinka tärkeänä lukijat pitävät painetun lehden säilyttämistä verkkolehden rinnalla ja millaiset sisällöt kiinnostavat.  Nyt on siis loistava mahdollisuus vaikuttaa.

Kysely ei ole tarkoitettu pelkästään Virittäjän tilaajille vaan kaikille lehdestä kiinnostuneille.

Kyselyyn vastaaminen kestää noin 10 minuuttia, ja kaikkien vastaajien kesken arvotaan kolme vuoden 2018 Virittäjän vuosikertaa.

Vastaa viimeistään 10.11.  Kysely on seuraavassa osoitteessa: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/82936/lomake.html

Kiitos osallistumisestasi!

Graduilta 28.9.2017

Syksy koittaa ja sen mukana Kotikielen Seuran graduilta!

Viisi graduntekijää esitelmöi tuoreiden ja kiinnostavien gradujensa pohjalta torstaina 28.9. klo 18.15 Tieteiden talon (Kirkkokatu 6) salissa 404. Tilaisuuteen on vapaa pääsy, ja kaikki ovat lämpimästi tervetulleita.

Esitelmien otsikot ja linkit tutkielmiin:

Laura Heinilä: Seikkaillen suomea – vertaistuen merkitys seikkailullisessa kielenoppimismetodissa
http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201609132683

Jussi Latvala: Mitä kielitiede voi tietää? Valokeilassa liitepartikkeli -hAn
http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201705164116

Emilia Nikunen: Äänteellisesti motivoituneiden hyrsk-, tyrsk-, pyrsk- ja myrsk-pesyeiden merkitysten tarkastelua
http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201706054600

Henri Satokangas: Moniäänistyvä uskonnon oppikirja
http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201703021365

Sanni Surkka: Homoseksuaali mies kielellisenä stereotyyppinä ja identiteettinä
http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201609132681