LAURI KETTUSEN RAHASTON APURAHA HAETTAVANA

Lauri Kettusen rahasto julistaa haettavaksi 2 000 euron apurahan viron kielen opiskeluun tai tutkimukseen liittyvien matkojen matkakuluihin tai muunlaisiin tutkimusaineiston hankintaan liittyviin kuluihin.

Hakemukseen liitetään enintään kolmen sivun pituinen tutkimussuunnitelma tai työsuunnitelma sekä kustannuslaskelma. Hakemuksessa tulee mainita samaan tarkoitukseen haetut ja/tai saadut apurahat.

Erillisiä suosituksia ei tarvita, mutta hakemuksessa tulee mainita ohjaajan tai ohjaajien yhteystiedot.

Hakemukset osoitetaan Lauri Kettusen rahaston johtokunnalle ja toimitetaan sähköpostin liitteenä osoitteeseen seura@kotikielenseura.fi 7.3.2019 mennessä. Päätös julkistetaan Kotikielen Seuran vuosikokouksessa 14.3.2019.